Kredi Masrafları

Konut Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır?

aYasal bir dayanağı olmamasına rağmen bankaların tahsil etmeyi sürdürdükleri konut kredisi dosya masrafı yapılan itirazlar sonucunda geri alınabilmektedir. Bunun için öncelikle konut kredisi dosya masrafı dekontuna sahip olmanız gerekmektedir. Eğer ödemiş olduğunuz dekontu kaybettiyseniz bu durumda bankanızı ziyaret ederek kredi kullandığınız şubeden dekontunuzu çıkartmanız gerekir. 

Daha sonra konut kredisi dosya masrafı iadesi için bağlı bulunduğunuz kaymakamlık binası içerisinde yer alan tüketici hakem heyetine bu dekont ve konut kredisi dosya masrafı iade dilekçesi ile başvuruda bulunarak bu tutarın sizden haksız bir şekilde alındığı ve tarafınıza geri iade edilmesini istediğinizi belirterek dava açmanız gerekmektedir.

Buna ek olarak konut kredisi dosya masrafı iadesi için yapılması gerekenler arasında dosya masrafı yüksek tutarlı ise direrkt olarak tüketici mahkemesine gidilmeside işlemlerin kısaltılması adına daha doğru olacaktır. Çünkü tüketici mahkemesi tarafından verilen konut kredisi dosya masrafları iadelerindeki kararlar bazen bankalar tarafından tanınmamakta ve konu bir üst mahkeme olan tüketici mahkemelerine taşınmaktadır. Yine konut kredisi dosya masrafı iadesinde anlaşmalı avukatlar ile çalışarak belirli bir ücret karşılığında bu tutarı geri alma imkanınız da bulunmaktadır.

Kaynak: 365kredi

TEB Her Şey Dahil Konut Kredisi Nedir?

aKonut kredisi kullanan kişilerin en çok şikayetçi oldukları konuların başında konut kredisi dosya masrafları yer almaktadır. Hem satın alınan yeni evin tapu masrafları, hem taşınma masrafları hem de bankanın tahsil ettiği dosya masrafı giderleri kredi kullanan kişilerin maddi zorluklar yaşamalarına neden olmaktadır.

TEB her şey dahil konut kredisi tam bu noktada devreye girmekte ve kredi başvurusunda bulunan tutarın üzerinden kesintiye gidilmeden paranın tamamının hesaba yatırılmasını sağlamaktadır. Her şey dahil konut kredisi paketinin tercih edilmesi durumunda bankanın tahsil ettiği ipotek masrafı, konut kredisi ekspertiz ücreti, hayat sigortası, konut sigortası gibi giderlerin yanı sıra yasal vergi tutarlarının da kredinin toplam tutarına dahil edilerek taksitlendirilmesini sağlamaktadır.

TEB konut kredisi paketleri arasında yer alan her şey dahil konut kredisi faiz oranları biraz daha yüksek olmakla beraber bunun nedeni bankanın komisyon gelirini kredi taksitlerinin içine katması ve daha uzun vadede tahsil edecek olmasıdır. Yani eğer nakit ihtiyacınız çok acil değilse ve konut kredisi hesaplama işleminin ardından taksitler sizin için makulse bu durumda masrafı içinde konut kredisi yerine normal TEB konut kredileri arasından seçimde bulunmanız daha az faiz gideri ödemenizi sağlayacaktır.

Kaynak: 365kredi

Banka Dosya Kredi Masrafı Geri Alma Dilekçesi

aGümrük ve Ticaret Bakanlığı, bankaların aldığı ücretler nedeniyle sorun yaşayan tüketicilerin sıkıntılarının giderilmesi için bir genelge yayınladı. Kredi dosya masrafı nasıl alınır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bankaların aldığı ücretler nedeniyle sorun yaşayan tüketicilerin sıkıntılarının giderilmesi için bir genelge yayınladı. Kredi dosya masrafı nasıl alınır? 14.08.2014 işte cevabı

Tüketicinin kafasına takılan tüm soruların cevaplarının yer aldığı genelgede Tüketici Yasayı kapsamında tüketicinin tek bir banka kredisi nedeniyle oluşan dosya masrafı, ipotek fek fiyatı ve yeniden yapılandırma gibi uyuşmazlıkların tek kararla çözülebileceğini açıkladı.

Tüketicinin Korunması

Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy imzasıyla yayınlanan genelgede “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanun’un yürürlüğe girmesi nedeniyle yasanın uygulanmasına ilişkin il müdürlüklerimizden ve hakem heyetlerimizden gelen müşterek soruların cevaplandırılması ve müşterek taleplerin karşılanması amaçlanmıştır” denildi. Genelgede ilçe hakem heyetlerinin 2 bin liranın, il hakem heyetlerinin ise 3.000 liranın altındaki uyuşmazlıklar için görevli olduğuna dikkat çekildi. Genelgede şu noktalar vurgulandı:

Tek Değil Ayrı Ayrı Karar

“Tüketici işlemlerinin farklı olması nedeniyle, tarafları aynı olsa bile ansızın fazla tüketici işlemi nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünün tek bir kararla değil ayrı ayrı karara bağlanması gerektiği değerlendirilmektir. Mesela, bir bankadan çekilmiş tek bir banka kredisi nedeniyle oluşmuş dosya masrafı, ipotek fek fiyatı, yeniden yapılandırma gibi üç uyuşmazlık ile ilgili tek bir karar verilip verilemeyeceği de gelen sualler arasındadır. Tarafları aynı olan bir tüketici işlemi nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünün tek bir kararla karara bağlanabileceği değerlendirilmektedir. Tüketici lehine olan ancak mülga 4077 Sayılı Kanun’a göre karara bağlanacak uyuşmazlıklar için de tebligat ve bilirkişi fiyatlarının tahsiline ilişkin karar verilip verilmeyeceği konusu da gelen sualler arasındadır. Müracaatın ne zaman yapıldığına veya uyuşmazlığın hangi yasaya göre karara bağlandığına bakılmaksızın 28 Mayıs 2014 tarihinden sonra verilecek bütün hakem heyeti kararlarında bilirkişi ve tebligat fiyatlarının tahsiline ilişkin ifade bulunması gerekir.

‘Görevsizlik’ Verilmeli

Örneğin 6502 Sayılı

Kanun yürürlüğe girmeden önce yapılmış bir yapıt sözleşmesi kapsamında üretilen PVC doğrama nedeniyle uyuşmazlık yaşanması ve uyuşmazlığın çözümü amacıyla hakem kuruluna başvurulması durumunda, yapıt sözleşmelerinin mülga 4077 Sayılı Kanun kapsamında olmaması nedeniyle hakem heyetleri tarafından görevsizlik kararı verilmesi ve tüketicilerin genel mahkemelere yönlendirilmesi gerekir.

Tüketici Kredisi Dosya Masrafı Nasıl Alınır?

Bankalardan tüketicilerin aldıkları kredi dosya masraflarını almak isteyenler için sitemizde hazırlanmış olan dilekçe örneğiyle kesilen kredi dosya masrfalarını geri alabilirler.

Banka kredisi dosya masrafını geri alan var mı, dosya masrafını geri almak için inşa edilmesi gerekenler, dosya masrafı iade arzuhali indir yazdır, dosya masrafı iade işlemleri, tüketici hakları, dosya masrafını geri alma arzuhali memurlar var mı, bankaların dosya masrafı iadesi dilekçe örneği, dosya masrafı geri alma arzuhali. Banka dosya masrafını bankalar iade edecek mi?

Karara göre Tüketici Yasayı’ndan meydana gelen 3 senelik zamanaşımı değil, bunun yerine Borçlar Yasayı’nda yer alan 10 senelik genel zamanaşımı süresi uygulanacak. 10 yıl önceye kadar kullanılan kredilerin dosya giderleri tüketicilere iade edilecek. Henüz önce bu süre üç yıl olarak uygulanıyordu. Söz konusu emsal karar 18 Eylül 2013 tarihinde alındı. Ancak 6502 sayılı Yeni Tüketici Yasayı’nda yapılan değişiklik ile kanun 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

10 Yıllık Zaman Aşımını Kapsıyor

Konuyla alakalı izah yapan Avukat Cevat Kazma, son 10 senede bankalardan kullanılan kredi sayısının 75 milyon adedi geçtiğini söyledi. Cevat Kazma, tüketicilerin haklarını hukuk yolu ile nasıl araması gerektiğini de açıkladı. Kazma, ” Otomobil, konut alırken, herhangi bir ihtiyaç anında ilk akla gelen para kaynağı bankalardan alınan krediler oluyor. Bu kaynağın en fazla kullanıldığı ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Son 10 senede bankalardan kullanılan kredi sayısı toplamda 75 milyon adedi aşarken, kullanılan kredi miktarı toplamda 300 milyar euroyu buldu. Kredi kullanımında tüketiciyi isyan ettiren konu ise dosya giderleri oluyor. Birçok tüketicinin itiraz ederek iadesini talep ettiği dosya masraflarına ilişkin Yargıtay 13. Dairesi emsal niteliğinde bir karar verdi. Yargıtay; Tüketici Yasayı’ndaki 3 senelik zamanaşımını değil Borçlar Yasayı’ndaki 10 senelik genel zaman aşımı müddetinin uygulanacağına karar verdi. Bu hükümden önce sadece son 3 yıl içinde alınmış kredilerin dosya giderleri için iade talep edilebiliyordu” dedi.

2 Bin Liranın Altı Kaymakamlığa Başvuracak

6502 sayılı Yeni Tüketici Yasayı’nda yapılan değişiklik ile yasanın 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan kararları uyarınca dosya masrafı 2 bin TL’nin altında olan tüketiciler, ikametgah adreslerinde bulunan ilçe hakem kuruluna başvurabilecekler. 2 bin TL’den 3.000 TL’ye kadar olan alacaklar için ise valilik bünyesinde kurulan il hakem heyetlerine başvuru inşa edilmesi gerektiğini belirtilen Kazma, 3.000 TL’nin üzerindeki alacaklar için Tüketici Mahkemesi’nde dava açılması gerektiğini iletti.

Kazma, sonraki aşamaları şu şekilde açıkladı: “Tüketici Hakem Heyeti’nin verdiği karara tarafların 15 günlük itiraz süresi var. İtiraz durumunda tüketici mahkemesine dava açılması gerekiyor. Görülecek olan dava, Yargıtay kararları ışığında hukuka uygun bir şekilde sonuçlanacaktır. Hakem heyetinin kararları tıpkı mahkeme ilamı gibi icraya konulabilir ve mahkemeye yapılan itiraz kararın icrasına engel değildir.”

Dilekçe ve Deliller Önemli

Son 10 senede kredi kullanan ve dosya masrafı Ödemiş herkesin emsal hükümden yararlanabileceğini belirten Kazma, davanın tüketici lehine sonuçlanması için en önemli noktanın usulüne uygun bir dilekçe ile başvuru inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Kazma, bu arada delil niteliği taşıyan belgelerin de (dekontlar, kredi sözleşmesi, hesap dökümü vb.) eksiksiz olması gerektiğinin altını çizdi.

Faiziyle Ödenecek

Mahkeme, tüketici lehine karar verdiğinde alınan dosya masrafı dava tarihinden ya da henüz öncesinde ihtarname ile talep edilmiş ise temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber tüketiciye iade ediliyor.

Türkiye’de son 10 senede kullanılan kredi sayısı 75 milyon adedi geçti. Bu kredi sayısının yüzde 20’si 2013 yılında kullanıldı. 2005 yılında ortaya çıkan ihtiyaç kredisi en çok kullanılan kredi türü olurken, ardından konut kredisi geliyor. Kredi dosya masrafı almak için hangi alanda kredi çektiğinizin bir önemi yok. Dosya Masrafı Arzuhali indirerek başvuru yapabilirsiniz

İşte Dosya Masrafını Geri Almanız İçin Gerekli Bilgiler

Sayın Tüketiciler, Kredilerden alınan “dosya masrafı, ekspertiz, kredi tahsis değerlendirme fiyatı, vb.” bedelleri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz. Dolayısıyla kredi alırken benzer kesintiler yapıldıysa, bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz.

Kredilerden alınan “dosya masrafı, hayat sigortası, ipotek fekki, ekspertiz fiyatı vd.” kesintileri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz. Dolayısıyla bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz. (DASK Sigortası Kanun gereği Mecburidir.)

Kredi sözleşmesi yoksa bankanızdan isteyiniz. Kanun gereği banka bir örneğini vermek zorundadır. Dilekçe örneği aşağıdadır.

1. Kredi sözleşmenizi mutlaka okuyunuz. Sözleşmenizde bu ücretler belirtilmemiş veya belirtildiği halde sizinle müzakere edilmeden bilginiz ve onayınız olmadan tahsil edilmiş ise,

2.Bankanın Genel Müdürlüğüne (Mail, Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup ile) kesilen bedel/bedellerin tarafınıza ödenmesini isteyiniz. İspatı bakımından iadeli taahhütlü mektup ile ihtar göndermenizi önermekteyiz. Olumlu yanıt alamazsanız o zaman,

3.Kesilen bedel miktarı 2013 senesi için 1.191,52.- TL ‘ye kadar miktar ise ikamet ettiğiniz yerde bulunan hakem kuruluna dilekçe ile başvurunuz. Hakem heyetleri kazalarda kaymakamlıklarda, İllerde valilik Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Hakem heyetlerinin 2013 senesi için 3.110,58.- TL ‘ye kadar olan kararları bağlayıcı olmayıp bir üst merci Tüketici Mahkemesine delil niteliği taşımaktadır.

4.Kesilen bedel miktarı 2013 senesi için 1.191,52.- TL ‘nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine dilekçe ile başvurunuz. Davanızı kendiniz bizzat açabileceğiniz gibi avukatınız aracılığıylada açabilirsiniz. Avukat mecburiyeti yoktur.

5.Tüketici Mahkemeleri olmayan yerlerde aynı sıfatla “ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ” yetkilidir. BAKIRKÖY, BAHÇELİEVLER, BAĞCILAR, ESENLER, GÜNGÖREN VE ZEYTİNBURNU İLÇELERİ “BAKIRKÖY TÜKETİCİ MAHKEMESİ ADLİ BÖLGESİ MISYON ALANI İÇERİSİNDEDİR.” “HSK’nın 19.07.2007 tarih ve 336 Sayılı Kararı”

6.1.191,52.- TL ‘nin üzerinde bedeller için Mahkemeye müracaat ettiğinizde HMK’ya göre sizden peşin avans gideri fiyatı alınır.

7.Mahkemeyi kaybetmeniz halinde “mahkeme giderleri, bilirkişi ve tebligat fiyatları ile karşı tarafın 660.-TL’lik avukatlık” ücretini ödemeniz mevzubahis olabilir.

8.Bunun için alakalı mercilere müracaat etmeden önce sözleşmenizi okumanızı, ödeme belgelerini temin etmenizi ve belgelerin asıllarını (HMK’ya göre) başvuru dilekçelerinize eklemenizi önemle belirtiriz.Birer fotokopisi ve başvuru dava dilekçesinin bir örneğini kendinizde saklayınız.

Yargı kararları:

9. ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki bilgiler bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir yargı kararı niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla Yargı mercilerine başvurularınızda farklı sonuç almanız halinde derneğimizi bağlayıcılığı yoktur.

Bu sayfayı Tüketiciler Birliği Genel Sekreteri Mehmet İmrek, hazırlamıştır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

—-

………………BANKASI……………………ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

…………….nolu müşterinizim. Şubenizden ……………… tarihinde …………… ay vadeli olarak ……….. faiz oranı üzerinden …………………. TL ………………. Kredisi kullandım ve ……………. Ay ödeme yaptım.

İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan eke makbuzunu sundugum ………… TL kesinti yapılmıştır. Kesinlen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Yasayı’na göre haksız şart sayıldığından tutarın tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.

Tarih :

Adres: Ad,

Soyad: İmza:

—–

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği

T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden :

Adresi :

Şikâyet Edilen :

Adresi :

Şikâyetin Parasal Değeri :

Şikâyetin Tarihi :

Şikâyetin Konusu :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .- TL ” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)

Açıklamalar : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirasınakit ödemeli kredi aldım.

2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak kontrat imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi eskiden hazırlanmış matbu kontrat olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, kontrat hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )

4-) Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye eskiden bilgilendirme inşa edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Yeniden bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını kontrat içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/ kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.

5-) Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı yasanın 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak inşa edilmesi ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, kontrat süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.

Sözleşmede;

a) Tüketici kredisi tutarı,

b) Faiz ve diğer unsurlarla beraber toplam borç tutarı,

c) Faizin hesaplandığı senelik oran,

d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,

e) İstenecek teminatlar,

f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki neticeleri,

h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

ı) Kredinin yabancı para ünitesi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,

Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.

6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Yasanın alakalı 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve misyon alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Kuruluna başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun ile diğer alakalı tüm mevzuat.

Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.

İstem Sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Kaynak: Haberlersaglık

 

Konut Kredisi Kullanacaklara Önemli Hatırlatma

1Bankaların kredi başvurusu yapan tüketicilerin önüne koydukları sigorta yapma zorunluluğunun hukuka aykırı bir işlem olduğu ortaya çıktı.

Avukat Cevat Kazma, “Hayat sigortası, konut sigortası gibi isimler altında kullanılan krediden tahsil edilen bedelin hiçbir yasal dayanağı yoktur” dedi ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 29. ve 38. maddelerini hatırlattı. Bu maddelerde tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacağı net bir şekilde belirtiliyor.

Nakit ihtiyacı olan her tüketicinin ilk başvuru noktası bankalar oluyor. Türkiye’de son 10 yılda 80 milyon adet kredi başvurusu yapılması da bankaların nakit ihtiyacında ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Bununla birlikte tüketicilerin en çok şikayetçi olduğu kurumlar da yine bankalar oluyor. Kredi kartı aidatları, kredi dosya masrafları gibi alanlar şikayetlerin ana başlıklarını oluşturuyor. Yeni şikayet konusu ise, kredi kullanımı sırasında “zorunlu” gibi gösterilerek imzalatılan sigorta sözleşmeleri.

Tüketici Açıkca Talep Etmeli

Avukat Cevat Kazma, kredi kullanırken yapılması zorunlu bir sigorta sözleşmesi olmadığını, sadece konut kredisi kullanımında DASK yapılması gerektiğini vurguladı. Hayat sigortası, konut sigortası gibi isimler altında yapılan diğer tüm sigorta sözleşmelerinin bankaların gelir kaynağı haline geldiğini belirtti.

“Tüketicilerin nakde ihtiyacı bulunduğu için, sözleşme şartı gibi gösterilen sigorta uygulamalarını mecburen kabul ediyor. Oysa yürürlükteki 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 29. ve 38. maddelerinin açık hükmü gereğince, gerek tüketici kredisi sözleşmeleri gerekse konut kredisi sözleşmelerinde tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacağı belirtiliyor.” diyen Cevat Kazma, hayat sigortası, konut sigortası gibi sigorta sözleşmelerinin kanunen tüketicinin isteğine bağlı olduğunu vurguladı.

Üstelik bankalar bunun bir zorunluluk olmadığını sözleşme öncesi tüketiciye sunacağı bilgi formunda en az 16 punto ve koyu harfler ile yazılı olarak belirtmek zorunda. Avukat Cevat Kazma, mevcut uygulamanın sözleşmeler hukukunun en temel ilkesi olan eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu ve tüketicinin özgürlüğünü yok saydığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Ensonhaber

Bankalar Tüketiciden Gizli Faiz mi Alıyor?

c2001 yılında bankaların maliyeti halkın cebinden çıktı. Bugün de bankalar tüketiciden gizli faiz alıyor.

Esferder Korkmaz, bu haftaki yazısında yasayla beraber kredi masraflarına getirilen sınırlamalara yer verdi. Korkmaz yazısında şu konulara yer verdi:

Bankaların tüketici kredilerinden ücret, komisyon ve masraf adı altında aldıkları faiz dışı gelirlerine güya yasa ile sınır getirildi. Ne var ki sonuç  siyasi iktidarın, BDDK’nın ve bankaların ortaklaşa bir tuzağı gibi oldu. Çünkü, bankaların ilan ettikleri faiz oranı kağıt üstünde kalıyor. Fiili olarak daha yüksek ve gizli faiz alıyorlar. 
Tüketici kredilerinde bankaların ilan ettikleri faiz oranları aylık yüzde 0.95 ile yüzde 1.30 arasında değişiyor. Bir banka daha kabadayı ve dürüst çıkarak internette, hem aylık faiz oranlarını açıklamış, hem de tüketicinin katlanacağı aylık maliyeti açıklamış. Aynen alıyorum.

Bankanın İlan ettiği aylık faiz 1.19 olduğunda, yıllık faiz oranı yüzde 14.28 oluyor. Aslında banka faiz dışı aldıkları da ekleyince faiz maliyeti aylık 1.43’e ve yıllık faiz maliyeti de yüzde 17.4’e karşılık geliyor. 
Bir başka banka da aylık yüzde 0.95 faiz oranı ile her ay ödemeli 9 ay vadeli 3000 lira kredi verdiğini ilan ediyor ve toplam olarak geri ödenecek tutarın 3.188 TL olacağını duyuruyor. Gerçekte ise eğer aylık yüzde 0.95 faiz oranı ile kredi hesaplama yapıldığında ödenecek faiz, ilan edilen 188.58 lira değil, 136.3 lira tutuyor. Aradaki fark faiz dışı ödemeden ileri geliyor.

Ne Yapmalı?

-Yapılması gerekenlerden birisi, aylık faiz uygulamasını kaldırmaktır. Zira aylık faiz, istikrarsızlığı temsil ediyor ve ekonomideki kırılganlığı  artırıyor.

-İkincisi bankaların hem faiz oranlarını, hem de faiz maliyetlerini ilan etmeleridir.

-Üçüncüsü, banka ve kredi kartlarından alınan fahiş faizlerin normale çekilmesidir. Zira kredi kartı ile avans, kredi çekmenin yıllık faizi yüzde 26.5, gecikme faizi de yüzde 30 dolayındadır.
 Türkiye’de zengin-fakir farkı açılıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor. 10 milyon insan yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Bu durumu 21 Ekim tarihli yazımda bu köşede yazmıştım. 
Yoksul halk tüketici kredisini, hayatını idame ettirmenin bir aracı olarak görüyor. Denize düşen yılana sarılır misali ihtiyaç kredisine sarılıyor.

Tüketiciyi İlan Yoluyla Aldatmak Suç

2001 yılında bankaların maliyeti halkın cebinden çıktı. Bugün de bankalar tüketiciden gizli faiz alıyor. 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre tüketiciyi ilan yoluyla aldatmak suçtur. Bankalar tüketici kredisi verdiklerine ayrıca sözleşme imzalattıkları için bu sorundan kurtuluyorlar. Ne var ki piyasa şeffaflığı açısından, ilan ettiklerinden farklı bir uygulama yaptıkları için suç işliyorlar.

Kaynak: Gazeteoku

HSBC’den Dosya Masrafsız KrediNET Kampanyası

HSBC KrediNet adı altında ihtiyaç sahiplerine özel ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 05 Mayıs’a kadar 30.000 TL’ye kadar 24 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sunan kampanyada ihtiytaç kredisi faiz oranları, 24 aya kadar aylık %1,19, 
25-36 ay arası tüm vadelerde aylık %1,12 aralığında değişiyor.

HSBC KrediNet adı altında ihtiyaç sahiplerine özel ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 05 Mayıs’a kadar 30.000 TL’ye kadar 24 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sunan kampanyada ihtiyaç kredisi faiz oranları, 24 aya kadar aylık %1,19,  
25-36 ay arası tüm vadelerde aylık %1,12 aralığında değişiyor.

Dosya masrafsız ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, tüketicilerden kefil talep edilmiyor. Kredidunyasi.com.tr’nin edindiği bilgilere göre KrediNET kampanyasında 2.500 TL ve üzerindeki tüm ihtiyaç kredilerinde ferdi kaza sigortası talep ediliyor.

İhtyaç Kredisi Kredi Hesaplama Tablosu

Kampanya kapsamında aylık 495 TL taksitle 10 bin TL kredi kullanılabiliyor. % 1.19 kredi faiz oranlı dosya masrafsız kredide tüketiciden, 53 TL ferdi kaza sigortası talep ediliyor.

Kredi
Tutarı
Kredi
Vadesi
Aylık
Faiz
Oranı
Aylık
Taksit
Tutarı
Dosya
Masrafı
Ferdi
Kaza
Sigorta
Primi
Aylık
Toplam
Maliyet
Oranı
Yıllık
Toplam
Maliyet
Oranı
10.000 TL 24 ay % 1,19 495 TL 0 TL 53 TL % 1,47 % 17,68
20.000 TL 36 ay % 1,12 704 TL 0 TL 53 TL % 1,36 % 16,32

Kaynak: Kredidünyası

 


Kredi Faiz Oranları Mutlaka Gözden Geçirilmeli

Kredi Faiz Oranları Mutlaka Gözden Geçirilmeli

Kredi Kefalet Kooperatif başkanı Reşat Gençtürk, olağan genel kurulda yaptığı konuşmasında esnafa dağıtılan kredi faizl oranlarında maliyet yönünden özel bankalardan herhangi bir farkı kalmadığı için esnaf krediyi özel bankalardan kullanmayı tercih ediyor.
Bu nedenle Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerinde dağıtılan kredilerin esnaf için cazibesi kalmadığını, Hükümetimizin bu mevcut kredi faizlerini tekrar revize ederek gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum.
Gençtürk, esnafımız için en önemli gündeminde ise Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerinde dağıtılan krediler için istenen belgeler ve bürokrasi evraklarının mutlaka azaltılmasına acilen ihtiyaç var. Esnafımızın kullanacağı kredi çekmesi kolaylaştırılmalı, bu prosedürlerin de en kısa zaman içinde kaldırılarak esnafımızın yaşadığı zaman kaybının önüne geçilmelidir.
Başkan Reşat Gençtürk, Esnafa dağıtığımız kredilerden Halk Bankasının aldığı %1 komisyonunda kaldırılmasına ihtiyaç var, Özel bankalarda ise daha ucuz maliyetlerde kredi imkanları yaratılıyor.
Kooperatiflerimizde kredi dağıtılıyor diye maliyetleri arttırıcı unsurları esnafımızın menfaatleri doğrultusunda yok etmemiz gerekiyor.Esnafımızın özel bankalardan kullandığı kredilerin daha kolay alındığına dikkat çeken Başkan Gençtürk, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerinin kredi dağıtım işlerliğini daha cazip uygulamalarla desteklenmesine ihtiyaç var.

Kredide Eş Rızası Kaldırılmalı

Haber İzmir Gazetesine açıklamalarda bulunun Reşat Gençtürk, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatiflerinde esnafa verilen kredi esnasında eş rızası kredi kullandırmayı engellediğini bu nedenle bu uygulama mutlaka kaldırılarak kredi kullanmak isteyen esnafımızın önü
açılmalı, bu nedenle esnafın menfaatleri dikkate alınmalıdır şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber İzmir

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Akbank’tan % 0.83 Faiz Oranı ve Aylık 666 TL Taksitle Konut Kredisi

Akbank ayda 666 TL taksitle ev sahibi yapıyor. Satın alınacak konutun % 75’ine kadar kredilendirme imkanı sunan bankanın % 0.83’ten başlayan konut kredisi faiz oranlı konut kredisi seçeneklernden 120 aya varan vadelerle yararlanmak mümkün.

Konut Kredisi Hesaplama Tablosu

120 ay vadeli, 50 bin TL tutarındaki konut kredisinin aylık taksiti konut kredisi hesaplama tablosunda belirtildiği gibi 666 TL’ye karşılık gelmektedir. Değişen vade ve kredi tutarlarındaki aylık taksitlerin belirlenmesi için konut kredisi hesaplama araçları kullanılabilir.

* %0,83 faiz oranı 12-60 ay arası vadelerde geçerlidir.

** Diğer ücretler: 200 TL ipotek tesis ücreti, 630 TL ekspertiz ücreti, 170 TL konut sigortası prim ücreti (1 yıllık), 100 TL DASK prim ücretidir (1 yıllık). Konut sigortası ve DASK prim tutarı ortalama olarak alınmıştır; bu tutar lokasyona ve m²’ye göre değişiklik göstermektedir. Kredi hayat sigortası yıllık maliyet oranına dahil edilmemiştir.

KrediPazarı

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

Konut Kredisi Ödemeleri Devam Eden Ev Satın Alınabilir mi?

Konut kredisi borcu devam eden bir ev satın alınabilir. Borcu olan ev satın alınırken de konut kredisi kullanılabilir. 2. derece ipotek konularak satın alınan konutun ilk borcu kapatılarak ipotek 1. dereceye dönüştürülebilir.

Diğer bir yöntem de banka onayı alınarak mevcut kredinin yeni ev sahibi adına devredilmesi işlemidir. Borcu devam eden kredinin kullanıldığı andaki konut kredisi faiz oranı daha düşükse bu yöntem tercih edilebilir. Faiz oranı satış anındaki orandan daha yüksekse güncel rakamlar üzerinden yeni konut kredisi kullanılabilir. Aylık taksitler tutarlarını öğrenmek icin konut kredisi hesaplama araçları kullanılabilir.

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

Konut Kredisi Başvurusu Onaylanmayan Ekspertiz Ücretini Alsın

Konut kredisi alan tüketicilerden bankalar ekspertiz ücreti alıyor. Ancak bankalar bu ücreti tüketiciye geri vermek zorunda.

Tüketicilerden “Konut kredisi başvurusu reddedilmesine rağmen bankaların ekspertiz ücreti talep etmesi mümkün müdür?” şeklinde çok fazla şikayet aldıklarına dikkat çeken sikayetvar.com avukatlarından Sercan Sakallı, konut kredisi için bankalara başvurup reddedilmesine rağmen bu ücreti ödemek zorunda bırakılan hatta kredi çekerken bankalarca zorunlu tutulan bu ücreti ödeyenlere “Ödediğiniz ücreti bankanızdan geri alın” uyarısında bulundu.

Av. Sakallı, “Sebebi ve dayanağı açıklanmadan herhangi bir isim altında para talep edilmiş veya sözleşmeye bu yönde hüküm konulmuş ise sözleşme hükmünün haksız şart olarak kabulü zorunludur” diyerek kredi kullananlardan alınan ekspertiz ücretinin haksızlığı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Haksız Şarttır Ekspertiz Ücreti Alınır

“Konut finansman sözleşmelerine konulan sebebi ve dayanağı açıklanmayan masraf talepleri geçersizdir. Tüketicinin iadesini isteme hakkı bulunmaktadır. Bu durum Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ‘Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.’ şeklinde açıklanmaktadır. Tüketici kredilerinde Bankaların ekspertiz ücretinin tüketiciye yüklenmesinin hukuken izahı mümkün değildir. Bankaların ekspertiz raporu almasının temel mantığı verilecek kredinin limitini belirlemek ve bu kredi için belirlenecek olarak teminat hakkında bilgi sahibi olmaktır. Yani ekspertiz raporu bankaların işlerinin gereği olarak kendilerini ilgilendiren bir husustur. Bu nedenle ekspertiz raporundan tüketici sorumlu tutulamaz. Yargıtay vermiş olduğu kararlarda bankaların kredi açılırken yapması mutad ve zorunlu olan masrafları isteyebileceğini hüküm altına almıştır. Burada ekspertiz raporunu yapılması mutad ve zorunlu bir iş olarak görebilmek mümkün değildir. Zira bu bankanın insiyatifindedir ve bankanın işinin bir gereğidir.”

Tüketiciler Ekspertiz Ücretini Nasıl Alabilir?

Kredi başvurusu reddedilen tüketicilerden ekspertiz ücretinin alınmasının dürüstlük kuralı ile hak ve nesafet ilkeleriyle bağdaşmadığını da ifade eden sikayetvar.com Avukatı Sakallı, “Tüketiciler bu ücretlerin iadesi için öncelikle bankalara müracaat etmelidir. Bu müracaatın neticesine göre tüm hukuki haklarını kullanabilirler. Bu tür ödemelerde tüketiciler ödeme yaptıkları evrakların üzerine ihtirazi kayıt düşmelidirler. Yani ihtirazi kayıt düşerek hakların saklı tutulması yapılacak bir müracaatta lehe sonuç doğuracaktır. Tüketicilerin bankalara yapacakları başvuruları yazılı olarak yapmaları ve bankaya sunmuş oldukları dilekçenin içeriğini tasdik eden bir örneğini bankadan talep etmeleri ispat hukuku açısından son derece önemlidir.” diyerek ödedikleri ekspertiz ücretini geri alacakların ne yapmaları konusunda uyardı.

Emlak Güncel

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

Vakıfbank İndirimli Kolay SarıPanjur Konut Kredisi

VakıfBank 120 aya varan vade seçenekleri ve uygun konut kredisi faiz oranları ile ev sahibi yapıyor. %0.78’den başlayan ve 120 ay vadede % 0.85’e ulaşan konut kredisi faiz oranları ile kullanılabilen konut kredisinin aylık taksiti konut kredisi hesaplamasına göre 1.333 TL’ye toplamda ödenecek faiz ise 59.913 TL’ye karşılık geliyor.

Vakıfbank İndirimli Kolay SarıPanjur Konut Kredisinin Özellikleri:

•    Uygun konut kredisi faiz oranları ve 120 aya varan vadelerle,
•    Belirlenen kredi miktarı ve vadeye göre masraf ve faiz uygulanması,
•    Değişen vadelerde aylık taksitlerin hesaplanması için kredipazari.com konut kredisi hesaplama araçları kullanılabilir.

İndirimli Kolay SarıPanjur Konut Kredisi Hesaplama Tablosu:

*100.000.-TL kredi için, peşin faiz 1.000.-TL , kredi tahsis ücreti 1.000.-TL ,200.-TL ipotek Tesis Ücreti ve 525.-TL ekspertiz ücretinin toplamıdır. DASK, Konut Paket Sigortası ve Ekspertiz Ücreti konutun lokasyonu, m2’sine göre değişmektedir.
**Aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına kredi için tahsil edilen tüm faiz, ücret ve vergiler dahildir.
**Toplam maliyet oranları örnek vade ve örnek tutar üzerinden konut kredisi hesaplama araçları kullanılarak hesaplanmıştır.

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

2012’de Kullanılan Konut Kredilerinin Yüzde 0,92’si Mevduat Bankalarına Ait

2012 yılında kullanılan toplam 85 milyar 894 milyon 31 bin liralık konut kredisinin yüzde 0,92’si mevduat bankalarından gerçekleştirildi. Aynı dönemde kullanılan konut kredilerinin vade yapısı incelendiğinde, tüketicilerin yüzde 56’sı 61-120 arasında, yüzde 21,33’ü 37-60 ay arasında, yüzde 17,72’si 121-180 ay arasında değişen vadelerde konut kredisi kullandı. Tüketiciler 2012 yılında konut kredisinde en fazla 61-120 ay arasında değişen vadeleri tercih etti.

Öte yandan 2012 yılında toplam 193 milyar 852 milyon liralık tüketici kredisi kullanımı gerçekleşirken, söz konusu rakamın 185 milyar 906 milyon lirası mevduat bankaları, 7 milyar 150 milyon lirası katılım bankaları ve 795 milyon lirası da kalkınma ve yatırım bankaları tarafından kullandırıldı.

Kaynak: Bugün

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

Garanti Bankası’ndan Yurtdışında Yerleşiklere Konut Kredisi

Garanti Bankası yurtdışı yerleşik yaşayanları dolar cinsinden konut kredisi ile ev sahibi yapıyor.

Garanti Bankası yurtdışında yaşayan ve geliri döviz üzerinden olan kişilere özel uyguladığıkonut kredilerinde konut kredisi faiz oranları % 0.68’den başlıyor. 20 yıl vadeye kadar kullanılandırılabilen konut kredisi için tüketiciden % 1 kadar kredi tahsisi ücreti,  %1 kredi komisyon ücreti talep ediliyor.

Konut kredisi hesaplama aracı ile hesaplama yapıldığında 100 bin dolar, 10 yıl vadeli % 0.72 kredi faiz oranlı konut kredisinin aylık taksiti 1.222 dolara, toplamda ödenecek faiz ise 46.610 dolara karşılık geliyor.

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

Akbank’tan Kolay ve Hızlı Kredi Kampanyası

Akbank kolay başvuru ve hızlı kullanım imkanı sunan ihtiyaç kredileriyle, rekabetçi oranlara sahip kaçırılmayacak bir kampanya fırsatı daha sunuyor.

Kampanya kapsamında müşteriler düşük faizli veya dosya masrafsız kredi alternatiflerinden faydalanabiliyor, dilerlerse 3 ay erteleme seçeneği ile taksitlerine Nisan ayında başlayabiliyorlar.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun finansal çözümleri geliştirerek, onlara kolay, hızlı, basit ve kaliteli hizmet vermeyi temel ilke olarak benimseyen Akbank, 2013’te de ihtiyaç kredisinde rekabetçi koşullara sahip  kampanyalarına devam ediyor. Tüketicilerin her türlü nakit ihtiyacına yönelik olarak başlatılan avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyasında, kredi faiz oranları %1’in altından başlıyor. 24 ayda kredi faiz oranı sadece %0,96 faiz oranı, 36 ayda %1,05, 48 ayda %1,10 ve 60 ayda %1,14.  Tüm müşterilere yönelik olarak ve 30.000 TL’ye kadar geçerli olan kampanya kapsamında dosya masrafı 250 TL olarak uygulanıyor. Dileyen müşteriler, dosya masrafı ödemeden %1,19 faiz oranından da faydalanabiliyorlar. Üstelik kampanyada taksit ödemelerine 3 ay ertelemeli olarak Nisan 2013’de başlama opsiyonu da sunuluyor.

Kamu Çalışanlarına Özel Kredi

Kampanya kapsamında kamu çalışanı müşterilerine özel bir kredi başvuru kolaylığı ve fiyat avantajı da mevcut. Kamu çalışanları 50,000 TL’ye kadar olan kredi ihtiyaçlarında, diledikleri Akbank Şubesine sadece kimlik belgesi ile başvurup kredi cevaplarını anında alırken, kredilerini  %0,95’ten başlayan faizlerle kullanabiliyorlar.

Akbank Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge, “İhtiyaç kredilerinde yeni yılda da özel bir kampanya uyguluyoruz. Kampanya kapsamında müşterilerimize kolay başvuru ve hızlı kredi kullandırımı imkanı sunarken, %0,96’dan başlayan rekabetçi koşullara sahip faizlerimiz veya dosya masrafsız kredi seçeneklerimiz ile bütçelerine uygun finansman olanağı da sağlıyoruz. Üstelik ilk aylarda taksit ödemesi yapmak istemeyen müşterilerimiz için taksitleri Nisan ayına kadar erteleme fırsatı da mevcut.  Akbank olarak amacımız, müşterilerimize rekabetçi fiyatların yanısıra, kolay ve hızlı kredi hizmet sunmak. Bu kapsamda, tüm müşterilerimize kampanya fırsatından faydalanmalarını öneririz.” dedi.

Akbank Yeni Yıl İhtiyaç Kredisi Kampanyası’ndan yararlanmak isteyen tüketiciler, tüm Akbank şubeleri ile 444 25 25 nolu Akbank Cep Şubesi, 4425 smsKredi ve www.akbank.com web adresinden kredi başvurusu yapabiliyor.

Kaynak: Emlakta Son Dakika

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

Oyak ve Vakıfbank Kaynaklı Borç Verme Hizmetleri Faiz Oranları Düşüyor

Oyak Kaynaklı Borç Verme Hizmeti

Kurum kaynakları kullanılarak verilen aidata esas maaşın 4 katı limitli borç verme hizmetinde; 08 Şubat 2013 tarihi itibariyle mesai saatinden itibaren yapılan kredi başvurularında (internet üzerinden online veya posta ile başvuru) geçerli olmak üzere, her şey dahil aylık %1.32 olarak uygulanan faiz oranı, her şey dahil aylık %1.176’ya düşürülmüştür. Bu tarihten önce başvurulan krediler için eski kredi faiz oranları geçerlidir. Faizlerin başlangıç tarihi kredinin ödendiği tarih değil, kredi başvurusunun yapıldığı tarihtir.

Kurum kaynakları kullanılarak verilen O.P. Mal Kredisi Hizmetinde; 08 Şubat 2013 tarihinden itibaren, her şey dahil aylık %1.32 olarak uygulanan kredi faiz oranı, her şey dahil aylık %1.176’ya düşürülmüştür. Bu tarihten önce kullanılan krediler için eski faiz oranları geçerlidir.

Vakıfbank Kaynaklı Borç Verme Hizmeti

1) Vakıfbank Bankomat 7/24 açık kredilerinde;

08 Şubat 2013 tarihinden itibaren kullanılacak krediler için her şey dahil aylık %1.32 (%1.10 faiz, KKDF, BSMV ve diğer masraflar) olarak uygulanan kredi faiz oranı, her şey dahil aylık %1.176 ’ya (%0.98 faiz, KKDF, BSMV ve diğer masraflar) düşürülmüştür. Açık kredi kullanan üyelerin 08 Şubat 2013 tarihli borç bakiyelerine yeni faiz oranı uygulanacaktır.

2) Vakıfbank sabit taksitli tüketici kredisi hizmetinde;

08 Şubat 2013 tarihinden itibaren kullanılacak 6,9,12,18,24 ay vadeli krediler için her şey dahil aylık %1.32 (%1.10 faiz, KKDF, BSMV ve diğer masraflar) olarak uygulanan faiz oranı, her şey dahil aylık %1.176’ya  (%0.98 faiz, KKDF, BSMV ve diğer masraflar) düşürülmüştür. 08 Şubat 2013 tarihinden önce sabit taksitli tüketici kredisi kullanmış üyelerin bakiye borçlarında protokol gereği bir değişiklik yapılmayacaktır.

Kaynak: Oyak

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

Konut Kredisi Faiz Oranları Düşüyor

Konut kredisi faiz oranları 120 ay vadelendirmede yüzde 0,79’dan başlıyor. DD Mortgage’da bu orandan başlarken Denizbank yüzde 0,81’lik oran sunuyor. Türkiye Finans ve Finansbank’takredi faiz oranı yüzde 0,82 olarak belirlendi. Halkbank ve Yapı Kredi’nin sunduğu faiz oranı yüzde 0,84. Ziraat Bankası ise yüzde 0,01’lik fazlalıkla yüzde 0,85’lik oran sunuyor.

Yüzde 0,87’lik oran Albaraka Türk’te gözlenirken Akbank, ING Bank ve Kuveyt Türk yüzde 0,89’luk bir oranla karşımıza çıkıyor. Abank yüzde 0,92’lik oran sunuyor. Konut kredisi faiz oranları 120 ay vadelendirmede yüzde 0,95’lik 4 banka bulunuyor. Bunlar; Garanti Bankası, Anadolu Bank, Fibabanka, HSBC. TEB yüzde 0,96’lık oran sunarken Tekstilbank’ın sunduğu oran yüzde 0,97. Yüzde 0,98’lik oranlar ise İş Bankası ve Vakıfbak’tan müşterilerine sunuluyor. En yüksek faiz oranı ise Şekerbank’tan; yüzde 0,99’la.

Kaynak: Emlak Kulisi

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

İş Bankası’dan Düşük Faiz Oranlı Kentsel Dönüşüm Kredisi

İş Bankası, risk raporu bulunan veya riskli alanda yer alan binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesi amacıyla hazırladığı “Kentsel Dönüşüm Konut/İşyeri Yapım ve Konut /İşyeri Güçlendirme Kredisi” ürünlerinde yıllık % 3 ila % 4 faiz indirimi için Bakanlık ile protokol imzaladı. İş Bankası, bu anlamda imzayı atan ilk Banka.

Riskli yapı olduğu raporla tespit edilen veya Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği riskli alanlarda yer alan binaların yıkılarak veya güçlendirilerek yenilenmesini öngören Kentsel Dönüşüm Projesi’nde tüketicilerin ihtiyaç duyacağı finansman desteği konusunda ilk adım İş Bankası’ndan geldi.

İş Bankası, Kentsel Dönüşüm kapsamında kullandırılacak konut ve güçlendirme kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde % 3 faiz indirimi ile vatandaşların ihtiyaç duyacakları finansman desteğini sağlamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla protokol imzaladı. “Kentsel Dönüşüm Konut/İşyeri Yapım Kredisi ve Konut/İşyeri Güçlendirme Kredisi” ürünlerinin de tanıtıldığı imza törenine İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve İstanbul’daki Belediye Başkanları katıldı.

Törende konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, güvenli yapılara kavuşması için riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşların ihtiyaç duyacakları finansmanı sağlamaktan ve Bakanlık ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Adnan Bali, “Yürürlüğe giren Kanun ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlarımızın güvenli yapılarda hayatlarını sürdürmeleri esas alınmakta, bu dönüşüm sürecinde de kanun ile belirlenmiş riskli yapıların sahiplerine pek çok kolaylık ve destek sağlanmaktadır. İş Bankası olarak öncelikli hedefimiz toplumun menfaatlerini gözetmek ve ülkeye hizmet etmektir.” dedi.

İş Bankası Yeni Kredilendirme Modeli Oluşturdu

Kentsel dönüşümde Bakanlık ile anlaşma imzalayan ilk Banka olduklarını belirten Adnan Bali, “Kentsel dönüşümde Bakanlık çok meşakkatli bir çalışma yürütmektedir, bu projeye destek vermek her birey ve kurumun görevidir. ” diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, şunları söyledi: “5 Ekim’de başta İstanbul olmak üzere 33 ilde kentsel dönüşüm için ilk adımlar atılmış ve riskli yapıların yıkımına başlanmıştır. Zorlu bir süreç sonucunda bu aşamaya getirilmiş çalışmalara gerekli desteği sağlayabilmek adına Bankamız, gerek Bakanlık, gerek Belediyeler, gerekse dönüşümü gerçekleştirecek müteahhit firmalarla çok önceden temas kurarak, riskli yapı sahiplerinin ihtiyacı olan finansmanı uygun koşullarda sunacak ve gerekli yapım garantisini sağlayacak bir kredilendirme modeli oluşturmuştur. Bu modeli oluştururken de uzun yıllar boyunca edindiğimiz Bankacılık bilgi birikimimiz de kullanılmıştır”.

%4 Faiz Desteği ile Düşük Faizli Kredi

Söz konusu kredilendirme modeli ile riskli yapı sahiplerine, yapılarının inşa sürecinin tamamlanması aşamasına kadar uzun vadeli ve mevcut kredi koşullarından daha ucuz finansman imkânı sağlanacağını belirten Adnan Bali, kentsel dönüşüm kapsamında bankalarca 31.12.2013 tarihine kadar kullandırılacak konut kredilerinde yıllık %4 faiz desteği (işyerlerinde % 3) uygulanacağını ifade etmiştir. İmzalanan protokol sonrasında, kentsel dönüşüm kapsamında İş Bankası’ndan kullanılacak konut kredilerine Bakanlık fon desteği ile birlikte 10 yıllık vadede yıllık %6 (aylık %0,50) kredi faiz oranı uygulanabilecektir. Bakanlıkça sağlanacak faiz desteğinin yanı sıra, hak ediş usulü ile yapılacak müteahhit ödemeleri nedeni ile kredi bedelleri peyderpey müteahhitlere kullandırılacak, kullanımı bekleyen kredi bedelleri nedeniyle oluşacak getiri de, riskli yapı sahiplerine verilecek kredilerin faiz oranlarına indirim olarak yansıtılabilecektir.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali Kentsel Dönüşüm alanında kredi desteği alınabilmesi için Bakanlıkla protokol imzalayan ilk Banka olduklarını, bu ürünle konut kredilerinde 120, işyeri kredilerinde 84 aya kadar vade, inşaat maliyetinin tamamı kadar bir limit kullanma imkânı ve inşaatın tamamlanmasından sonra anapara ödemesi başlayacak şekilde, vergi ve fondan muaf olarak kredi kullandırılabileceğini, ayrıca kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla yurt dışından daha düşük maliyetli kaynak temini konusunda da belirli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Kentsel Dönüşüm’e dahil olacak müteahhit firmalar ile anlaşmak suretiyle evini, işyerini yenileyecek olan ev sahipleri veya işyeri sahiplerinin, ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamak için İş Bankası şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

Ekspertiz İşlerinde Bankalarla Uzmanların Arasına Kara Kedi Girdi

Milliyet Gazetesi’nden Yavuz Karaman’ın haberine göre, 2001 yılından bu yana Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen gayrimenkul sektöründeki ‘değerleme uzmanlığı’, bir diğer ifadeyle ‘ekspertiz’ işlerinde bankalarla uzmanların arasına kara kedi girdi. Son dönemde aldıkları işlem ücretleri ve komisyonlar nedeniyle sıkça tartışılan bankalar bu kez lisanslı eksperler, dolayısıyla bu kişilerin bağlı olduğu SPK ile karşı karşıya kalmış durumda.
Anlaşmazlık konusu ise uzmanların bu işlemler için belirlediği 300 TL’lik fiyat. Değerleme şirketleri artık bu ücretin altında işlem yapmayacaklarını kaydediyor. Bankalar ise fiyatı yüksek bularak tarifeyi mahkemeye taşıdı. Bankaların konut kredisi müşterilerinden eksertiz ücreti olarak 300 TL’nin oldukça üzerinde para alması ise dikkat çeken bir diğer konu.

Bankalar ‘Olmaz’ Dedi

SPK lisanslı uzmanların meslek birliği olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) Mayıs ayında asgari rapor ücreti uygulamasına geçti. Burada belirlenen fiyat 300 TL oldu. Bankalar kredi işlemlerinde bunun üzerinde fiyat almalarına karşılık daha önce ödedikleri daha düşük fiyatta ısrar etti. Aradan geçen sürede anlaşma sağlanamadı. Bu karara karşı çıkan 8 banka (Eurobank, ING Bank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası) konuyu Danıştay’a taşıdı.

1200 TL Alan Var!

Lisanslı eksperlerin meslek birliği olan TDUB, SPK’ya bağlı bir oluşum ve Bakanlar Kurulu statüsü ile kuruldu. Bu yüzden Birlik, davaya Başbakanlık ve SPK’nın da taraf olduğunu kaydediyor. Birlik bu 8 bankanın, TDUB’la birlikte SPK ve Başbakanlığı da dava etmiş olduğunu ifade ediyor.

Piyasadan edinilen bilgilere göre bankalar ekspertiz ücreti başına konut kredisi kullananlardan 500 TL ile 1200 lira arasında ücret tahsil ediyor. TDUB bu rakamın genelde 250 lirasının değerleme şirketlerine verildiğini ifade ediyor. Bazı durumlarda rapor başına 250 liradan daha az ödendiğinin de altı çiziliyor. TDUB ise rapor başına asgari fiyatın 300 lira olmasında ısrar ediyor. Lisanslı eksperler yaklaşık 5 yıldır fiyatların değişmediğini kaydediyor.
Mortgage olarak bilinen konut finansmanı sistemi kapsamında, bankaların kredi verebilmesi için zorunlu olan ekspertiz raporlarının sayısı yılda 500 bini geçiyor.

Bankalar Tüketiciden Kat Kat Fazla Alıyor

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) Başkanı Bekir Yener Yıldırım, Bakanlar Kurulu’ndan aldıkları yetki çerçevesinde ekspertiz ücretini konut başına 300 lira olarak belirlediklerini vurgulayarak, “Bankalar şu anda 250 lira civarında ekspertiz ücreti ödüyor. Fiyatlar 5 yıldır bu seviyede. Hatta bazı bankalar bunu bile fazla buluyor. Bu nedenle bizim belirlediğimiz 300 lirayı vermemek için dava açtılar” dedi. Yıldırım, bankaların kendilerinin sunduğu hizmetin çok daha fazlasını kredi kullanan tüketiciden aldığını vurgulayarak, “Bankaların da masrafı var ama asıl işleri biz yapıyoruz. Bu nedenle bizden aldıkları miktarın kat kat fazlasını tüketiciye yansıtıyorlar. Yılda 500 bin bireysel konut kredisi raporu hazırlanıyor. Tanesi 50 liradan yıllık 25 milyon liralık ekspertiz piyasası oluşuyor” değerlendirmesini yaptı.
Yıldırım, TUDB’nin kanunla kurulduğunu ve açılan davaya Bakanlar Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) taraf olduğunu açıklayarak, “Bu nedenle biz, Bakanlar Kurulu ve SPK savunma hazırlıyoruz” diye konuştu.

TDUB’un Fiyat Belirleme Yetkisi Var

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) 2001’de yaptığı düzenleme ile gayrimenkul değerleme uzmanlığı ve değerleme şirketleri ile düzenleme yaptı. Bu amaçla sınavlar açtı, sınavı geçen uzmanları ve onların kurdukları şirketleri lisanslamaya başladı. 2006’da çıkarılan yasayla Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) kurulması kararı alındı. Bakanlar Kurulu Kararı ile statüsü yayınlanan TDUB, 2010’da faaliyete geçti. Bakanlar Kurulu’nun statüsüne göre TDUB, lisanslı eksperlerin hazırladıkları raporlar için alacakları ücretleri düzenlemeye yetkili

Milliyet

Kredi Alınamadığı Durumlarda Ekspertiz Ücreti İade Edilir mi?

Ekspertiz işlemleri banka dışındaki firmalar tarafından yapıldığı için banka, tüketicinin iade talebine olumlu yanıt vermez. Bu durumda konut finansman sözleşmesinde ekspertiz raporu masrafının yer alıp almadığına bakmak gerekir

Banka tarafından kullandırılacak konut kredisi tutarının belirlenebilmesi için konutun değeri uzman eksperler tarafından belirlenir ve konutun değerinin yer aldığı ekspertiz raporu bankaya sunulur. Tüketici, raporda yazan değerin % 75’ine kadar konut kredisi kullanabilir.

Son anda tüketici, alıcı-satıcı arasındaki anlaşmazlıklardan, tapu ile ilgili çıkabilecek sorunlardan ya da diğer nedenlerden dolayı kredisini kullanamayabilir. Bu durumda bankadan ekspertiz ücretinin iadesini talep edebilir. Ancak ekspertiz işlemleri banka dışındaki firmalar tarafından yapıldığı için banka, tüketicinin iade talebine olumlu yanıt vermez. Bu durumda konut finansman sözleşmesinde ekspertiz raporu masrafının yer alıp almadığına bakmak gerekir.

Kredipazari.com tarafından verilen bilgilere göre son zamanlarda 10 yıl geriye dönük dosya masraflarının ve ekspertiz ücretlerinin iade alınabileceğine dair mahkeme kararları bulunmaktadır. Ücret iadesi için, bankanın vereceği kredi limiti ve teminatını belirlemek için yapılan ekspertiz masrafından tüketicinin sorumlu tutulmasının beklenemeyeceğine dair verilen kararlar da örnek gösterilerek yargı yoluna gidilebilir.

Çanakkaleliler Kredi Masraflarını Almak İçin Tüketici Derneğinden Yardım Alıyor

Yargıtay’ın kredi kullanan vatandaşlardan dosya masrafı adı altında aldığı paraların geri ödenmesi ile ilgili çıkardığı “dosya masrafına iade” kararının ardından, Çanakkale’de de kredi kullanıcısı tüketiciler başvurulara başladı.

Çanakkale’de dosya masrafını almak için başvuruda bulunan tüketicilerin öncelikli olarak bankaya yazılı olarak iadeli taahhütlü başvuruda bulunması gerektiğini ifade eden TÜKODER Başkanı Ali Rıza Berkit dosya masrafı 1.161 liraya kadar olan tüketicilerin Tüketici Heyetine başvurduğunu, bu rakamın üzerinde olan tüketicilerin davarlının ise Tüketici Mahkemeleri’nde görüldüğünü belirtti.

TÜKODER Çanakkale Şubesi Başkanı Ali Rıza Berkit; “Kredi masraflarının geri talebi ile ilgili vatandaşlarımız başvuruda bulunuyor. Davası lehine sonuçlanan tüketiciler de var. Öncelikle tüketiciler bankaları ihtar etsinler. Yalnız bir detay var, kredi sözleşmesinde açık açık dosya masrafı alındığı el yazısı ile belirtiliyorsa geri alamazlar, sözleşmenin maddeleri içinde yer alıyorsa geri alabilirler. Sözleşme örneği kendilerinde olan tüketiciler TÜKODER ’den dilekçe örneği alıp, postaneden iadeli taahhütlü başvuruda bulunabilirler. Kredi ödemeleri devam ederken de bu haklarını arayabilirler” dedi.

Berkit bankaların başta hesap işletim ücreti adı altında olmak üzere müşterilerinden 80 kalem üzerinden çeşitli komisyonlar aldığını belirterek, bunların hiçbir yasal dayanağı olmadığını belirtti. Bankaların konut kredisi kullanan ve borcu biten evi ipotekteki tüketicilerden ise 300-400 lira ücret bedeli istediğini belirten Berkit bunun da yasal olmadığını ekledi ve bankaların tüketiciyi yolunacak kaz gibi gördüğünü belirtti.

Bankanın Aldığı 815 TL Konut Kredisi Masrafı Tüketiciye İade Edildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Ufuk Ağaoğlu adlı öğretmen, her iki yapılandırma esnasında kendisinden alınan toplam 815 TL’lik yapılandırma masrafını geri almak için açtığı davayı kazandı. Ufuk Ağaoğlu, 2009 yılında ev sahibi olabilmek için bir bankadan konut kredisi aldı. Yıllardır özlemini duyduğu evine sahip olan Ağaoğlu, aradan bir yıl geçtikten sonra faizlerin düşmesiyle birlikte borcunu yapılandırmak istedi ve 17 Mayıs 2010 tarihinde banka kendisinden 500 TL yapılandırma masrafı alarak borcunu yapılandırdı.

2011 yılında yine banka faizlerinin düşmesiyle birlikte Ufuk Ağaoğlu, borcunu tekrar yapılandırmak istedi. Banka yine kendisinden itfa planı adı altında 315 TL komisyon aldı. Bunun üzerine Turgutlu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na 26.04.2012 tarihinde bir dilekçe ile başvuran öğretmen Ufuk Ağaoğlu, dilekçesinde kendisinden alınan toplam 815 TL’lik komisyon ücretlerinin tarafına iade edilmesini istedi.

Öğretmen Ufuk Ağaoğlu’nun şikayet dilekçesini inceleyen Turgutlu Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, banka ve tüketicinin imzaladığı konut finansmanı sistemi kredi sözleşmesinin 26 ve 27. maddesinde kredi ile ilgili ana para tutarı, ödenecek tutar, toplam diğer giderler tutarı, kredi faiz oranı gibi alt maddelerin boş olup tüketiciyle müzakere edilmeden doldurulmuş olduğu görüldüğünden, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve uygulama yönetmeliklerinin 6. maddesinde belirtilen ‘Satıcı ve sağlayıcının tüketiciye müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır’ hükmü gereğince tüketicinin talebinin kabulü görüşünde birleşti.

Aynı tarihli yazısında kararını açıklayan Turgutlu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı, Ufuk Ağaoğlu’nun talebinin kabulüne, tüketiciden alınan 815 TL’nin tüketiciye iadesine karar verdi. Genç öğretmen Ağaoğlu, bu karardan memnuniyetini dile getirirken, “Hiç kimsenin haksız yere hiç kimseden para almaya hakkı yok. Umarım benim dava sonucum emsal olur ve aynı şekilde mağdur olan vatandaşlar mağduriyetlerini giderir” dedi.

Ödediğiniz Kredi Dosya Ücretinin Makbuzunu Bankadan Alın

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti vatandaşı para iadesi için dosya masrafına ödenen ücretin makbuzunun alınması konusunda uyardı

İllas Haber Ajansı’nın haberine göre, Yargıtay’ın verdiği karar sonrasında, bankalardan aldıkları krediler karşılığında ödedikleri dosya masraflarını geri almak isteyen vatandaşlara Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nden ”Para iadesi için dosya masrafına ödediğiniz ücretin mutlaka makbuzunuz alın” uyarısı geldi.

Yargıtay’ın kredi kullanan vatandaşlardan dosya masrafı adı altında aldığı paraların iade edilmesi kararının ardından, konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi gibi her türlü kredi kullanıcısı geriye dönük olarak 10 yıllık kredi masraflarını alabilecekleri bildirilmişti. Son 10 yılda kredi kullanan 12 milyon vatandaşın bu haktan yararlanabileceğinin ortaya çıkmasının ardında bankalara ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne dilekçe yağmaya başladı.

Kredi dosya masraflarının iadesi konusunda Trabzon İl Sanayi ve Ticaret Müdürü ve İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı Mehmet Siyambaş, müracaatta bulunan vatandaşları uyardı. Siyambaş “Dosya masraflarını geri almak isteyen vatandaşlarımız mutlaka ödedikleri ücretlerin makbuzlarını bankalardan temin etmeliler, aksi halde hiçbir hak talep edemezler” dedi.

Karar sonrasında haftada 150 vatandaşın kendilerine şikayet için müracaatta bulunduğunu ifade eden Siyambaş “Bankaların masraf ve fon ücreti adı altında vatandaşlara verilen krediler için talep ettikleri ücretlerin iadesi konusunda Yargıtay’ın verdiği bir karar var. Vatandaşlarımız bu konuyu duyduktan sonra elinde hiçbir belge, bilgi olmadan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne geliyor. ‘Ben falan bankadan kredi çektim, bunun iadesinin yapılmasını istiyorum’ diye bize şikayette bulunuyorlar. Dolayısıyla bu konu hakkında yeterli bilgisi olmayan vatandaşlarımız bizlere gelerek şikayette bulunduklarında bizim personelimizde de bir yığılma ve bazen de sürtüşmelere varan durumlar oluşuyor. Bizim burada istediğimiz, tüketici hangi belgeler ile sorununu çözebilecek, bunun bilinmesini sağlamak. Tüketici karar tarihinden itibaren 10 yıl geriye dönük şekilde, bankalardan çektiği gerek tüketici kredisi gerekse konut kredilerinde ama yapılandırma hariç dosya masrafı adı altında alınan ücretleri belgelendiren dekontun fotokopisi ile müdürlüğümüze müracaat etmeleri yeterli” dedi.

Bankalardan alınan krediler sırasında kendilerine imzalatılan sözleşmelerin dikkatle okunması gerektiğine de değinen İl Tüketici Sorunları Hakemi Heyeti Başkanı Mehmet Siyambaş” Tüketiciler öncelikler sözleşmenin 12 punto ile yazılıp yazılmadığına dikkat etmeli. Yazılar tüketicinin okuyabileceği büyüklükte olmalı. O sözleşmelerde önemli olan iki madde var, biri yıllık aidatın miktarının yazdığı madde diğeri ise fon ve kredi masrafları maddesi. Bu maddeleri dikkatle okuyup imzalamalılar. Aksi takdirde bir hak talep edilmesi söz konusu olamaz” diyerek tüketicileri uyardı.

Konut Kredisi İçin Açılan Hesaptan Ücret Alınmayacak

Tüketicinin korunması hakkındaki kanun tasarısına göre banka, konut kredisi ve araç kredisi gibi tüketici kredileri için hesap açılması halinde bu hesaptan herhangi bir ücret ya da masraf talep edemeyecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tüketicinin korunması hakkındaki kanun tasarısında kredi kartı üyelik ücretinden, konut alımındaki cayma hakkına, elektrik ve internette aboneliğe son vermekten, paket turlarda alınacak tazminata kadar çok önemli değişiklikler getiriliyor.

Ön Ödemeli Konut Satışlarına Taksitli Satışlara ve Tüketici Kredilerine Cayma Hakkı Geliyor

Özellikle risk oranı yüksek olan işyeri dışında yapılan sözleşme, mesafeli sözleşme ya da devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkı süreleri uzatılıyor. Örneğin devre tatillerdeki 10 günlük cayma hakkı süresi 14 güne, kapıdan satışlar ve mesafeli satışlardaki 7 günlük cayma hakkı süreleri de 14 güne çıkarılarak tüketicilere daha ileri düzeyde koruma sağlanıyor. Diğer taraftan mevcut düzenlemede cayma hakkının olmadığı ön ödemeli konut satışları ve tüketici kredilerinde de tüketicilere 14 gün, taksitli satışlarda ise 7 günlük sebepsiz cayma hakkı getiriliyor.

Sözleşmeleri Bakanlık Denetleyecek

Bankacılık alanındaki sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri vb. çok geniş kitleleri ilgilendiren sözleşmelerde tüketici aleyhine hükümler yer alması durumunda bu sözleşmeler Bakanlık tarafından denetlenecek.

Bankacılık Sözleşmelerine Koruyucu Yeni Düzenlemeler Geliyor

Banka, kredi sözleşmesi imzalamadan en az 1 gün önce, sözleşme şartları hakkında tüketiciyi yazılı olarak bilgilendirmek zorunda olacak. Tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak. Kredi verilmesi sigorta yaptırılması şartına bağlanamayacak. Konut kredisi ve taşıt kredisi gibi tüketici kredileri için hesap açılması halinde bu hesaptan herhangi bir ücret ya da masraf talep edilemeyecek.

Maket Üzerinden Konut Satışına Sıkı Takip Geliyor

Tüketici, ödemelerini banka üzerinden ve tarafların rızasıyla yapacak, dolayısıyla konutu inşa etmeyen firmalar tüketiciden ödeme alamayacaktır. Konut veya tatil amaçlı taşınmaz satışları resmi şekilde olmadıkça geçerli olmayacak. Taşınmazlara ilişkin teslim süresi 30 aydan 36 aya çıkarılacak. Ön ödemeli konut satışlarında 14 günlük sebepsiz cayma hakkı getirilecek. Konut veya tatil amaçlı taşınmazların tüketiciye teslim tarihine kadar tüketiciye sözleşmeden dönme hakkı getirilecek. Kampanyalı Satış İzin Belgesi kaldırılarak konut satışlarının devlet garantisinde olduğu yönündeki yanlış izlenimin önüne geçilecek.

Kredi Masrafını Almak İçin Bankaya Verilecek Dilekçe

Tüketicinin bankadan aldığı kredi; konut kredisi, ihtiyaç kredisi veya taşıt kredisi olabilir. Kullanılan her bir kredi için tüketiciden banka, bazen sabit bazen de kullanılan kredi tutarı üzerinden kredi hesaplama yaparak yaklaşık yüzde bir rakam üzerinden dosya masrafı adı altında ücret talep eder. Tüketici bu masrafı bankaya ödemek şartı ile kredi kullanabilir.
Son zamanlarda Yargıtay’ın, konut kredisi,, ihtiyaç kredisi veya taşıt kredisi olarak 10 yıl geriye dönük kullanılan krediler için ödenen masrafın bankadan alınabilmesiyle ilgili tüketici lehine verdiği kararlar bulunmaktadır. Bu kararların tüketiciye örnek teşkil etmesiyle beraber konu hakkında açılan davalar günden güne artmaktadır.
Dava açmadan önce tüketicinin banka genel müdürlüğüne kredi masrafının iadesi için yazacağı dilekçe örneği aşağıda verimiştir.
Kredi Masrafları İadesi İçin Bankaya Verilecek Diekçe Örneği
………………………….. Bankası ……………………… ili …………………………… şube müdürlüğüne
Konu: Kredi masrafları iadesi.
Bankanızın ……… numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye
ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi
masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.”
Bu çerçevede;
1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük
dökümünün bir listesinin verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma
iadesini,
Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve
avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.
Saygılarımla,
…./…../2012
Ad, soyad, Adres:                                                                                            İMZA

Kredi Masrafları Geriye Dönük 10 yıl Süreyle Alınabiliyor

Dumrul ücretleri’ olarak adlandırdığı ve kaldırmak için çalışma başlattığı banka komisyonlarına tokat gibi cevap Konya’dan geldi. Konya Selçuklu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 2009 yılında bir bankadan 10 bin liralık tüketici kredisi çeken Öğretmen Şamil Özkan’a çıkarılan 400 liralık masrafın geri verilmesine hükmetti. Kararın çıkmasının ardından öğretmek Özkan, bankadan 400 lirasını geri aldı.

Yargıtay’ın Kararı Var

Öğretmek Şamil Özkan’ın hareketi kredi kullanan tüketicilere de umut ışığı oldu. Tüketiciler Birliği Onursal Başkanı Avukat Bülent Deniz, Yargıtay’ın kararları uyarınca tüketicilerin geriye dönük 10 yıllık süreyle bankaların kestiği masrafları alabileceğini söyledi.

Deniz, kredi kullanan milyonlarca insana işlem masraflarını geri almak için bankalara koşun çağrısında bulundu. Artık bankaların 31 kalem için aldığı masraflara yönelik hakem heyetine başvuran insanların davaları kazanmaya başladığını aktaran Deniz, “Bankalar eğer istediği masrafların nedenini ispatlayamazsa ücretleri geri ödemek zorunda kalıyorlar. Bankalar artık keyfe keder para talep edemeyecekler. İnsanlar 50-800 lira arasında değişen bu paraları ufaktır deyip almamazlık etmesin. Ortalama 5 bin lira kredi çeken milyonlarca insanı düşününce ortaya akıl almaz rakamlar çıkıyor” dedi.

Sözleşmeye Dikkat

Tüketici Yasası’nın 10/a bendine dikkat çeken Deniz şöyle devam etti: “Burada tüketicinin önüne konmuş sözleşmelerin önceden görüşülmeden hazırlandığı kabul ediliyor. Yasaya göre bu tip sözleşmelerde tüketici aleyhine olan hükümler yok sayılıyor. Bankalar bunu aşmak için tüketiciden ayrı bir kağıda sözleşmeyi okudum anladım diye imza alıyorlar. Bu da bankayı kurtarıyor. Bu alınan tüm krediler için geçerli.”

11 Milyon Kişi Kredi Aldı

Bankalar Birliği verilerine göre, son 10 yılda 11 milyon 455 bin kişi kredi çekti. Bunun 273 bin 674’ü taşıt, 1 milyon 275 bin 920’si konut kredisi, 6 milyon 997 bini tüketici kredilerinden oluşuyor. 2 milyon 503 bin 863 kişi de diğer kredileri kullandı.

Masal Anlatmasınlar Yasada Hüküm Var

Tüketiciler Derneği Onursal Başkanı Engin Başaran, bankaların tüketiciyi doğru bilgilendirmediğini belirtti. Başaran şu noktalara dikkat çekti:

“Tüketicinin bu hakkı zaten yasalarda vardı. Ancak kamu kuruluşları bankaların bu masrafları yıllardır almalarına göz yumdu. Yasalar tüketici lehine hiçbir zaman uygulanmadı. Masrafların geri alınmasına ve kredi kartı aidatlarının geri alınması gerektiğine dair iki tane yargı kararı var. Masal anlatmasınlar. 31 kalemde çıkarılan masrafların geri alınmasına karşı biraz tepki oldu diye bankalar hemen bir araya geldi ve büyük tepki gösterdiler. Aynı güçte tepkiyi tüketiciler de vermeli.”

Nasıl başvurulur?

İşlem masrafı adı altında toplanan ‘Deli Dumrul ücretleri’nin geri alınması için şu iki yolun izlenmesi gerekiyor:

1- Bankaya masrafın istendiğine dair iadeli taahhütlü mektup gönderin.

2- Banka parayı iade etmezse kaymakamlıkta hakem heyetine gidin. Buraya verilecek dilekçe sonrası karar en geç üç ay içinde size bildiriliyor.

İşte Dilekçe Örneği

Komisyon ücretleri geri almak için bankalara şu dilekçe örneğiyle başvurun:

(Banka ismi yazılacak) Genel Müdürlüğü’ne

Konu: Kredi kartı/dosya masrafı ve diğer ücretler iadesi hakkında (Kredi kartı/Dosya numarası yazılacak) hamiliyim.

Söz konusu işlemlerime ilişkin olarak bugüne kadar ödemiş olduğum (ödenen miktar) liranın 7 gün içinde mevduata uygulanan faiziyle birlikte tarafıma iadesi veya bir sonraki aya ilişkin, hesap özetinde ödenmesi gereken miktardan mahsup edilmesini dilerim.

Adres, ad, soyad ve imza

Kredide Sigorta Parasını Geri Alan Yüzde 5’i Geçmiyor

Sigorta Primleri İade Edilmiyor

Bankalar, zorla hayat sigortası yaptıkları müşterisinin geri ödenmesi gereken primlerini de iade etmiyor.

Bugün gazetesinden Murat Gülderen’in haberine göre; Müşterilerden 31 kalemde aldığı ‘Deli Dumrul ücretleri’nin yanı sıra yargı kararlarına rağmen masrafları geri ödemeyen bankaların kredi alırken yapılan zorunlu hayat sigortasında uyanıklık yaptığı belirlendi.

Buna göre, bankalar kredi borcunu erken kapatan müşterisinin sigorta primlerini geri ödemiyor. Ayrıca bankalar örneğin 24 aylık kredi alan müşteriye 36 aylık hayat sigortası yaparak buradan sağlanan fazla primlerle kasasını dolduruyor.

Hukuka aykırı Tüketiciler Birliği Onur Kurulu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bankaların kredi hizmeti sunarken yanında hayat sigortası satılmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Bankalar Bunu Zorunlu Kılıyor

Tüketici Kanunu’nun 5’inci maddesinin bankaların mal ya da hizmet satışı esnasında diğer bir malın ya da hizmetin satışının zorunlu kılınmasını yasakladığını aktaran Ağaoğlu şunları söyledi: “Bankalar tüketicilere kredi hizmeti sunarken, bunun yanında hayat sigortası hizmetinin de kendilerinden satın alınmasını isteyemez. Bu hukuka uygun değil. Ama bankalar bunu zorunlu kılıyor ve ‘benden alacaksın’ diyor. Bankaların büyük çoğunluğunun sigorta acentesi var. Bu tür durumlarda müşteriler bankaları sanayi il müdürlüğüne şikayet ederse tüketici kanununun 25’inci maddesinde belirtilen idari para cezasına muhatap olacakları kesindir” dedi.

Parasını Geri Alan Yüzde 5’i Geçmiyor

Tüketiciler Birliği Onursal Başkanı Bülent Deniz de bankaların hayat sigortasında yaptığı vurgunu eleştirdi. Hayat sigortasının yıllık olarak yapıldığını ifade eden Deniz şöyle devam etti: “Bu durumda siz 6, 18, 30 ay ödemeli kredi çekseniz de sigortanız 12, 24, 36 aylık oluyor.

Örneğin; 24 ay ödemeli kredi çektiniz. Kredi süresi kadar değil, 36 aylık sigorta yaptırabiliyorsunuz. Krediniz bittikten sonra kalan 11 aylık hayat sigortasını boşuna yaptırmış oluyorsunuz. Ancak banka bu noktada müşteriyi uyarmıyor. Para bankada kalıyor.” Pek çok tüketicinin bu durumu bilmediğini belirten Deniz, bankanın da uyarmadığı için müşterinin parayı alamadığını kaydetti.

Deniz, kredi borcunu erken kapatanların da hem faiz indirimden yararlanabildiğine hem de geri kalan günlerdeki hayat sigortası primlerini geri alabildiğine dikkat çekti. Kimse bu durumu bilmiyor Bülent Deniz, ortalama olarak 200 liranın kesildiği hayat sigortası ücretlerinin geri alınabileceğini vatandaşın bilmediğini dile getirdi.

Deniz, “Milyonlarca insan kredi çekiyor ancak bu artan primleri alan müşteri oranı yüzde 5’ten bile daha az. Hal böyle olunca bankaların ekmeğine yağ sürülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Paralar Nasıl Alınacak?

Hayat sigortasında artan primlerin alınmak istendiğine dair ilgili bankaya dilekçe yazılacak. Bankadan olumsuz yanıt gelmesi halinde aynı dilekçe ilçe kaymakamlıklarındaki hakem heyetine sunulacak. Gerekçeli karar en geç üç ay içerisinde tüketiciye bildirilecek.

TÜDEF’den Banka Kredi ve Kredi Kartı Masraflarına Tepki

Bankaların 31 kalem adı altında yaptıkları kredi ve kredi kartı kesintilerinden yılda 17 Milyar TL haksız kazanç sağlandığı öne sürdü. TÜDEF Başkanı Sıtkı Yılmaz şunları söyledi:

“Yıllardır bu haksız kazanca seyirci kalan BDDK’nın, Bakanlığın ve Hükümetin sorumluluğu bulunmaktadır. Tüketici bu haksız mali yük altında ezilmekte ve ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle kredi işlemlerinde faiz dışında başka bir kesinti yapılmasına kesinlikle karşıyız. Çünkü yapılan kesintilerin bir hizmet karşılığı bulunmamaktadır. Hesap işletim ücreti adı altında tüketicinin vadesiz mevduat hesabı buharlaştırılmaktadır. Halk Yaşam Sigortası için 11 yıl prim ödeyen tüketicinin 153,86 TL’lik maaşından ilk altı aylık 45,71 TL,ikinci altı aylık için 47,62 TL olmak üzere 93,33 TL hesap işletim ücretinin alınması sömürüden başka bir şey değildir. Konut kredileri ve tüketici kredilerinden başta kredi dosya masrafı olmak üzere komisyon ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek fek ücreti gibi ek kesintiler yapılmaktadır. Bu kesintilerin hukuka aykırı alındığına ilişkin yargı kararları bulunmaktadır. Bu hizmet karşılığı bulunmayan ve hukuka aykırı olan kesintilere bir an önce son verilmesini istiyoruz”

Kredi Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken 5 Madde

Ev alırken eskiden hepimizin başvurduğu, finansal bakımdan en avantajlı olan  “tanıdıklardan borç alma” seçeneği günümüz ortamında hem konut fiyatlarının artması, hem de yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı yavaş yavaş yok oluyor. Bu durumda tüketici ev sahibi olabilmek almak için elindeki nakitine ilave olarak banka kredisi kullanıyor.

Kredi kullanım sürecinde de tüketici farklı sorunlarla karşılaşıyor. Temelde en düşük faizli kredinin en hesaplı kredi olduğunu düşünülüyor,  Oysa en avantajlı kredinin bulunabilmesi için birçok kriterin beraber değerlendirilmesi gerekiyor. kredipazari.com’un yaptığı araştırmaya göre kredi almadan önce 5 maddeye dikkat etmek gerekiyor.

1.Faiz oranı kredi seçiminde en önemli etken olarak olarak tüketicinin karşısına çıkıyor. Oysa bazen 1.20 faiz oranı uygulayan bankanın koşulları, 1.14 faiz oranı  uygulayan bankaya göre daha avantajlı olabilliyor. Burada en önemli etken aslında  bankanın aldığı masraflar. Banka faizi baştan peşin olarak tüketiciden alarak oranı düşük gösterebiliyor. Örneğin 1.20 faiz oranlı konut kredisinden 1.000 TL masraf alırken, 1.14 faiz oranlı konut kredisinden 3000 TL masraf alabiliyor. Bu durumda masraf yıllara yayıldığında aslında faizin baştan peşin olarak alındığı açıkça görülüyor. Bu yüzden öncelikle bankanın altığı masraflara dikkatlice inceleyerek, alınan masraflarla beraber konut kredisinin gerçek faiz oranını hesaplamak gerekiyor. Tüketici kredipazari.com konut kredisi hesaplayıcısı ile bankaların masraflarını görerek, karşılaştırma yapabiliyor, böylece hem en uygun krediyi kolayca seçiyor hem de kredisine kolayca başvurabiliyor.

2. Masraflara bakıldığında maliyet kalemini arttıran önemli faktörlerden biri de sigortalar. Konut kredisinde banka tüketiciden 3 tip sigorta  yaptırmasını  istiyor. Bunlar derprem, hayat ve konut sigortaları. Sadece DASK’ın zorunlu deprem sigortasının yaptırılmasının zorunlu olduğunu, hayat ve konut sigortasının isteğe bağlı sigortalar olduğunu önemle vurgulamak gerekiyor. Hayat sigortası kanunen yaptırılması zorunlu bir sigorta  olmasa da, konut kredisi alan kişinin vefatı durumunda kalan borcu sigorta şirketi karşıladığı için aileyi borç yükünden kurtarıyor.

3. Bankaya karar verildikten sonra ne kadar kredi alınacağına da profesyonelce karar vermek gerekiriyor. Genelde bankalar aylık kredi taksitinin aylık gelirin yarısını aşmayacak şekilde olan kredi taleplerine onay verir. Örnek olarak 100 bin TL 10 yıl vadeli konut kredisinin aylık ödemesi ortalama 1.500 TL civarındadır ve banka bunun için tüketiciden belgeleyebileceği 3.000 TL tutarında gelir ister. Kredipazari.com’ da gelire göre ne kadar kredi alınabileceğine dair bir kredi hesaplayıcısı da bulunuyor, bu hesaplayıcı ile aylık gelir ve gidere göre ne kadar kredi alınabileceğine kolayca bakılabiliyor.

4. Burada alınacak kredi tutarı kadar seçilecek vade de burada önemli. Uzun vadede alınan kredinin aylık taksiti düşük göründüğü için tüketiciye cazip gelebilir, ancak uzun vadeli kredilerin faiz yükünü ve toplam maliyeti yükselttiğini de unutmamak gerekiyor. Bu açıdan aylık gelire göre toplam faizde minimum, en uygun vadenin belirlenmesi gerekiyor.

5. Seçilen kredi vadesi sürecinde dönemsel gelirlere bağlı olarak ara ödeme yapılması planlanıyorsa bunların önceden bankayla konuşulması gerekiyor. Aksi halde banka her ara ödemede %2 erken ödeme farkı talep edebiliyor.