Kentsel Dönüşüm

Her İlin Afet Risk Planı Olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümün öncelikli olarak nerelerde yürütüleceğini belirlemek için hazırlayacağı veri tabanıyla konutlara ilişkin afet riski haritası oluşturacak.

Haritada hangi konutun ne kadar dayanıklı olduğu, deprem, sel ve heyelan gibi risklere maruz kalma ihtimali yer alacak. Her bir konut için bir afet puanı verilecek. Afet riski yüksek konut öncelikli olarak yıkılacak.

Toplam 6,5 milyon konutun yıkılıp yeniden yapılacağı kentsel dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncelikli afet riskli altındaki alanları hazırlayacağı bir haritayla belirleyecek. Konuyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, belediyeler ve vatandaşın da bu haritayı göreceğini ve oturduğu bölgenin risk durumunu öğrenebileceğini söyledi. Bayraktar, Türkiye’de ilk defa havalimanı ile sanayi tesislerine yakın olan konutların da afet riski kapsamına alınacağını ifade ederek, “Türkiye genelindeki konutlar için afet riski haritası oluşturacak.” dedi.

Her Binaya Puan Verilecek

Kentsel dönüşümün Türkiye’nin her yerinde aynı anda yürütülemeyeceğini, öncelik sırası gerektiğini belirten Bayraktar, “Bu nedenle, 81 il için bir afet riski haritası oluşturacağız. Türkiye’deki konutların deprem riskinin ölçülmesi için Kandilli Rasathanesi ile protokol imzaladık. Kandilli Rasathanesi, mahalle ve il bazında konutların deprem riskinin ölçülmesi için bir sistem hazırlayacak. Türkiye’de her yerde deprem oluyor ancak hangi binalar daha fazla risk altında. Bazı illerde deprem riski fazla olmasına rağmen binalar dayanıklı oluyor. Deprem haritasında, biz fay hatlarına değil, konutların dayanıklılık durumlarına bakacağız. Bu haritada, her ilin deprem riski ile binaların dayanıklılık durumlarına birer not verilecek. Böylece, Tüm Türkiye’deki konutların deprem puanı çıkacak. Bu işi belediyeler ve valiliklerle birlikte yapacağız.” diye konuştu.

Uçak Düşmesi de Afet Riski

Bakan Bayraktar, binaların deprem riski yanında, sel, heyelan, çığ gibi tüm afet risklerinin belirleneceğini dile getirdi. Bayraktar, “Bir bina havalimanı yakınındaysa, üstüne uçak düşme riski vardır. Ya da daha geçen gün sanayi tesisi yandı. Sanayi tesisinin yakınındaki konutlar da riske girdi. Bu da bir afettir. Bu yapıları da afet riski kapsamına alacağız. Deprem haritası gibi afet haritası çıkarılacak. Böylece her bir binanın, bileşik bir afet puanı olacak. Deprem puanı yanında, sel puanı, çığ puanı, gökten uçak düşme puanı hesaplanıp, ağırlıklı ortalaması alınacak. Böylece büyük bir Türkiye haritası oluşturulacak.” şeklinde konuştu.

Binalara Risk Puanı Verilecek

Yapılacak çalışmayla, ‘Türkiye’nin afet olarak en tehlikeli ili, en tehlikeli mahallesi şu bölgedir’ denileceğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti: “Havalimanı yakınındakilere ona göre, sanayi yakınındakilere ona göre puanlar vereceğiz. Böylece, ülkedeki tehlike türleri belirlenmiş olacak. Tehlike haritaları çıkarılacak. Tüm veriler birleştirilerek ortak bir veri tabanı oluşturulacak. Buna da ‘Bütünleşik Afet Haritası’ diyeceğiz. Bu proje, önümüzdeki yıl tamamlanacak. Vatandaş neyle karşılaşacağını bilecek. Yaşadığım yer en riskli seviyedeki puanı almış diyecek. Böylece vatandaşın da kentsel dönüşüm bilinci artacak. Haritamız kamuoyuna açık olacak.”

Kaynak: Sabah

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Vakıfbank’tan Kentsel Dönüşüm Kredisi

Vakıfbank, afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında kentsel dönüşüm kredisi kullandıracağını açıkladı. Banka tarafından;

-Konutlarını / İşyerlerini yeniden inşaa edip yenilemek isteyen hak sahiplerine,
-Konutlarını / İşyerlerini güçlendirmek isteyen hak sahiplerine,
-Sahip olduğu bireysel işyeri riskli yapı olan ve farklı bireysel işyeri almak isteyen hak sahiplerine cazipkredi faiz oranları ve vade seçeneği sunulacak

Kentsel Dönüşüm Kredisi

Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Bakanlıkça faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için sağlanması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Kentsel Dönüşüm Kredisi’nden faydalanabilmek için;

1) Gayrimenkulün“Riskli Alan”da bulunması ve riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan.

Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı.

2) Bakanlıkça yetkilendirilen firmalardan temin edilmiş yenilenecek veya güçlendirilecek yapılara ait “Risk Raporu” veya riskli alanda yer alan gayrimenkuller için ilgili “Belediye’den Temin Edilmiş Resmi Belge” alınması gerekmektedir.

Risk Raporu’nun veya riskli alanda yer aldığını gösterir resmi belgenin maliklerden biri tarafından temin edilmesi diğer kat maliklerinin faiz desteğinden faydalanması için yeterli olacaktır.

3) Faiz desteğinden faydalanılabilmesi için kat maliklerinin asgari 2/3’ünün malikler kurulu kararı alarak, müteahhit ile aralarında sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Önemli Not: Bireysel işyeri nitelikli gayrimenkulü riskli alanda bulunan veya riskli yapı olarak ilan edilen hak sahibi mevcut gayrimenkulünü yeniden yapmak dışında farklı bir bireysel iş yerini satın almak istemesi halinde Bakanlıkça sağlanan faiz desteğinden faydalanabilecektir.

Kredi Hesaplama Tablosu:

Kentsel dönüşüm kredileri konut yapım ve güçlendirme kredisi ve işyeri yapım ve bireysel işyeri alımı için uygulancak kredi fazi oranları ve örnek kredi hesaplama tablosu farklı vadelerde aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

*Yukarıdaki tablolarda yer alan kredi faiz oranları, Devletin faiz katkısı sonrası oluşan faiz oranlarıdır.

-Bakanlıkça, kentsel dönüşüm kapsamında kullandırılacak konutyapım ve güçlendirme kredilerinde yıllık %4, İşyeri Yapım / Farklı Bireysel İşyeri Alım Kredilerinde %3 faiz desteği sağlanmaktadır.

-Kentsel Dönüşüm Kredilerinde BSMV muafiyeti uygulanmaktadır.

-Faiz oranı aylık olarak belirtilmiş olup piyasa koşullarına göre değiştirilebilir.

-Kentsel Dönüşüm kapsamında kullandırılacak kredilerde Kredi Tahsis Ücreti alınmayacaktır.

KrediPazarı

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

İş Bankası’dan Düşük Faiz Oranlı Kentsel Dönüşüm Kredisi

İş Bankası, risk raporu bulunan veya riskli alanda yer alan binaların yıkılarak yeniden inşa edilmesi amacıyla hazırladığı “Kentsel Dönüşüm Konut/İşyeri Yapım ve Konut /İşyeri Güçlendirme Kredisi” ürünlerinde yıllık % 3 ila % 4 faiz indirimi için Bakanlık ile protokol imzaladı. İş Bankası, bu anlamda imzayı atan ilk Banka.

Riskli yapı olduğu raporla tespit edilen veya Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği riskli alanlarda yer alan binaların yıkılarak veya güçlendirilerek yenilenmesini öngören Kentsel Dönüşüm Projesi’nde tüketicilerin ihtiyaç duyacağı finansman desteği konusunda ilk adım İş Bankası’ndan geldi.

İş Bankası, Kentsel Dönüşüm kapsamında kullandırılacak konut ve güçlendirme kredilerinde yıllık %4, işyeri kredilerinde % 3 faiz indirimi ile vatandaşların ihtiyaç duyacakları finansman desteğini sağlamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla protokol imzaladı. “Kentsel Dönüşüm Konut/İşyeri Yapım Kredisi ve Konut/İşyeri Güçlendirme Kredisi” ürünlerinin de tanıtıldığı imza törenine İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve İstanbul’daki Belediye Başkanları katıldı.

Törende konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, güvenli yapılara kavuşması için riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşların ihtiyaç duyacakları finansmanı sağlamaktan ve Bakanlık ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Adnan Bali, “Yürürlüğe giren Kanun ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlarımızın güvenli yapılarda hayatlarını sürdürmeleri esas alınmakta, bu dönüşüm sürecinde de kanun ile belirlenmiş riskli yapıların sahiplerine pek çok kolaylık ve destek sağlanmaktadır. İş Bankası olarak öncelikli hedefimiz toplumun menfaatlerini gözetmek ve ülkeye hizmet etmektir.” dedi.

İş Bankası Yeni Kredilendirme Modeli Oluşturdu

Kentsel dönüşümde Bakanlık ile anlaşma imzalayan ilk Banka olduklarını belirten Adnan Bali, “Kentsel dönüşümde Bakanlık çok meşakkatli bir çalışma yürütmektedir, bu projeye destek vermek her birey ve kurumun görevidir. ” diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, şunları söyledi: “5 Ekim’de başta İstanbul olmak üzere 33 ilde kentsel dönüşüm için ilk adımlar atılmış ve riskli yapıların yıkımına başlanmıştır. Zorlu bir süreç sonucunda bu aşamaya getirilmiş çalışmalara gerekli desteği sağlayabilmek adına Bankamız, gerek Bakanlık, gerek Belediyeler, gerekse dönüşümü gerçekleştirecek müteahhit firmalarla çok önceden temas kurarak, riskli yapı sahiplerinin ihtiyacı olan finansmanı uygun koşullarda sunacak ve gerekli yapım garantisini sağlayacak bir kredilendirme modeli oluşturmuştur. Bu modeli oluştururken de uzun yıllar boyunca edindiğimiz Bankacılık bilgi birikimimiz de kullanılmıştır”.

%4 Faiz Desteği ile Düşük Faizli Kredi

Söz konusu kredilendirme modeli ile riskli yapı sahiplerine, yapılarının inşa sürecinin tamamlanması aşamasına kadar uzun vadeli ve mevcut kredi koşullarından daha ucuz finansman imkânı sağlanacağını belirten Adnan Bali, kentsel dönüşüm kapsamında bankalarca 31.12.2013 tarihine kadar kullandırılacak konut kredilerinde yıllık %4 faiz desteği (işyerlerinde % 3) uygulanacağını ifade etmiştir. İmzalanan protokol sonrasında, kentsel dönüşüm kapsamında İş Bankası’ndan kullanılacak konut kredilerine Bakanlık fon desteği ile birlikte 10 yıllık vadede yıllık %6 (aylık %0,50) kredi faiz oranı uygulanabilecektir. Bakanlıkça sağlanacak faiz desteğinin yanı sıra, hak ediş usulü ile yapılacak müteahhit ödemeleri nedeni ile kredi bedelleri peyderpey müteahhitlere kullandırılacak, kullanımı bekleyen kredi bedelleri nedeniyle oluşacak getiri de, riskli yapı sahiplerine verilecek kredilerin faiz oranlarına indirim olarak yansıtılabilecektir.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali Kentsel Dönüşüm alanında kredi desteği alınabilmesi için Bakanlıkla protokol imzalayan ilk Banka olduklarını, bu ürünle konut kredilerinde 120, işyeri kredilerinde 84 aya kadar vade, inşaat maliyetinin tamamı kadar bir limit kullanma imkânı ve inşaatın tamamlanmasından sonra anapara ödemesi başlayacak şekilde, vergi ve fondan muaf olarak kredi kullandırılabileceğini, ayrıca kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla yurt dışından daha düşük maliyetli kaynak temini konusunda da belirli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Kentsel Dönüşüm’e dahil olacak müteahhit firmalar ile anlaşmak suretiyle evini, işyerini yenileyecek olan ev sahipleri veya işyeri sahiplerinin, ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamak için İş Bankası şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın