Konut Kredisi Hesaplama

50 Bin TL Konut Kredisi Çeksem Ne Kadar Öderim

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h18763Kredi geri ödeyeceğiniz miktar faiz ve vade oranlarıyla doğrudan ilişkilidir.  50 Bin TL konut kredisi çeksem ne kadar öderim sorunuza her banka farklı cevaplar verebilir.

Üst metinde bahsettiğimiz doğrultuda bizler sizler için bin TL kredi çekerseniz hangi bankada hangi faiz oranıyla ne kadar ödeme yaparsınız kısa bir araştırma yaptık ve hemen tarafınıza aktaralım.

120 Ay Vadeli Konut Kredisi Hesaplama

Denizbank’tan 50 bin TL konut kredisini 120 ay vade ile çekerseniz toplam da ödemeniz gereken rakam 92,684.56 TL olacaktır. Garanti banaksından aynı oranda vade ile kredi alırsanız % 1,14 faizle toplam geri ödemeniz 93,913.80 TL şeklinde olacaktır. Bunların yanı sıra Yapıkredi bankasından aynı vade oranıyla % 1,17 faizle 50 bin TL kredi çekerseniz geri ödemeniz gerek rakam toplam 94,234.80 TL’dir.

50 bin TL konut kredisi çeksem ne kadar öderim sorunuzun cevapları üst metinde bulunmaktadır. Sizde sıraladığımız bu bankalardan başka bir banka ile çalışmayı düşünür iseniz müşteri hizmetlerini arayarak ne kadar geri ödeme yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Finans

Müteahhitler Faizde Düşüş Bekliyor

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-11-07 20:15:39Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com†Rã˜Konut kredisinde düşük faiz beklentisi arttı. Müteahhitler yakın gelecekte yüzde 1’in altının test edileceğini söyledi. Faizin 0,95’e gerilemesi ise 100 bin liralık krediyi 10 yıl vadede 25 bin 573 lira ucuzlatacak.

s­tik­rar or­ta­mı­nın ye­ni­den sağ­lan­ma­sıy­la bir­lik­te göz­ler ko­nut kre­di­si baş­ta ol­mak üze­re kre­di fa­iz­le­ri­ne çev­ril­di. İn­şa­at sek­tö­rü­nün ön­de ge­len isim­le­ri fa­iz­le­rin bir­den hız­la yük­sel­di­ği­ni be­lir­te­rek, se­çim son­ra­sı olu­şan is­tik­rar or­ta­mıy­la bir­lik­te fa­iz­le­rin ye­ni­den ilk çık­tı­ğı nok­ta olan 0,95 se­vi­ye­le­ri­ne ge­le­bi­le­ce­ği­ni ak­tar­dı.

Özel­lik­le ko­nut kre­di­le­rin­de fa­iz­le­rin ilk etap­ta 1,25’ler­den 0,95’le­re ka­dar ge­ri­le­me­si de­mek ko­nut kre­di­si kul­la­na­cak ki­şi­le­rin her 100 bin li­ra­ya 10 yıl va­de­de 25 bin 573 li­ra da­ha az kre­di fai­zi öde­me­si şek­lin­de he­sap­la­nı­yor. Uzun va­de­de fa­iz­le­rin 0,65 se­vi­ye­si­ne ka­dar ge­ri­le­ye­bi­le­ce­ği­nin ha­yal ol­ma­dı­ğın­dan yo­la çı­ka­rak yap­tı­ğı­mız fa­iz he­sap­la­ma­sın­da ise far­kın 10 yıl va­de­de 50 bin li­ra­ya yak­laş­tı­ğı göz­le­ni­yor.

Em­lak Ko­nut Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ku­rum hız­la yük­se­len fa­iz­le­re rağ­men ko­nut sa­tış­la­rı­nın ay­nı hız­la düş­me­di­ği­ni be­lirt­ti. Ku­rum, “Ko­nut kre­di­sin­de fa­iz­le­rin aşa­ğı­ya gel­me­si muh­te­mel. An­cak ben ilk etap­ta 1,25’ler­den yüz­de 1’e doğ­ru bir ge­ri­le­me bek­li­yo­rum. Eko­no­mi­de­ki olum­lu ha­va­nın art­ma­sı ve güç­len­me­si ile bir­lik­te uzun va­de­de 0,65’ler de müm­kün gö­rü­nü­yo­r” de­di.

Ko­nut kre­di­le­ri­ne olan il­gi­nin 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri son­ra­sı yük­se­len fa­iz­ler­le azal­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Ar­taş İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sü­ley­man Çe­tin­sa­ya “İs­tak­rar or­ta­mı­yla birlikte ya­kın ge­le­cek­te bek­len­tim yüz­de 1’in al­tı. Za­ten ko­nut kre­di­sin­de yıl­lık fa­iz yüz­de 12’yi geç­me­me­li. Uzun dö­nem­de ise 0,65 se­vi­ye­le­ri fa­iz­de ha­yal de­ği­l” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Kredili alımda azalma var

Ha­zi­ran ayın­dan bu ya­na fa­iz­le­rin 1,29’la­ra ka­dar çık­ma­sı ko­nut alı­cı­sı­nı da ban­ka­lar­dan uzak­laş­tır­dı. Bir ön­ce­ki yıl ha­zi­ran, tem­muz, ağus­tos ve ey­lül ay­la­rı­nın top­la­mın­da kre­di ile sa­tı­lan ko­nut sa­yı­sı 201 bin 423 olur­ken ra­kam bu yı­lın ay­nı ay­la­rın­da yüz­de 32 dü­şe­rek 135 bin 962’ye ge­ri­le­di.

Kaynak: Bugün

Halk Bankası Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları

37886Yeni bir ev sahibi olmak isteyen kişilerin ilk tercihi olan Halk Bankası konut kredisi kampanyaları ile hayallerinizdeki evi çok daha uygun koşullarla satın alabilirsiniz. 120 ay vadeli konut kredisi kullanımına olanak sağlayan Halk Bankası bu sayede müşterilerine gerçekten kira öder gibi ev sahibi olmanın kapılarını açıyor. 

Tüm Halk Bankası şubeleri üzerinden Halk Bankası konut kredisi başvurusu için form doldurabilir, Halk Bankası internet sitesi üzerinden ise kullanmak istediğiniz kredi tutarı için ödemeniz gereken aylık tutarı belirlemek adına Halk Bankası konut kredisi hesaplama işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Halk Bankası kredi faiz oranları ise şöyle:

KONUT KREDİSİ
Örnek Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Tahsis Ücreti (TL) Diğer Masraflar (TL) Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
100.000 60 1,25% 500 1.100,92 1,31% 15,73%
100.000 120 1,29% 500 1.100,92 1,33% 15,91%

Daha önce başka bankalardan kredi kullanan kişilere yönelik olarak geliştirilen Halk Bankası dost konut kredisi kampanyasında ise konut kredisi transferi için uygun koşullar sunulmaktadır. Halkbank dost konut kredisi faiz oranları ve yıllık toplam maliyet oranı ise şöyle:

Örnek Kredi Tutarı
Kredi Vadesi
Faiz Oranı (aylık)
Tahsis Ücreti
Diğer Masraflar
Aylık Toplam Maliyet Oranı(%)
Yıllık Toplam Maliyet Oranı(%)
100.000 TL
60 ay
%1,14
0 TL
1.100,92 TL
%1,18
%14,18
120 ay
%1,15
%1,17
%14,09
180 ay
%1,20
%1,22
%14,62

Kaynak: borsa365

Kredi Hesaplamasını Mynet Finans’tan Yapın

findeks-kredi-not-sorgulama-islemleri-1243-620-310Türkiye’nin ilk Türkçe portalı Mynet.com’un Mynet Finans servisinde kredi hesaplama işleminizi yapabilirsiniz. Günümüzde bankalar ihtiyaçlara yönelik krediler vererek vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Birikimlerinizin yetersiz kaldığı durumlarda bankalardan kredi alarak, ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Ancak sizin için hangi kredinin daha uygun olduğunu, bankaların verecekleri kredilerde ödeme yapacağınız taksitlerden tutun, faiz oranlarına kadar aklınıza takılan şeyleri öğrenmek için bankaları dolaşmanız ve teklifleri almanız gerekiyor. Peki kredi hesaplamanızı oturduğunuz yerden yapsanız? Mynet Finans’ta kredi hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek çok kolay. Bilgisayar başından kredi hesaplaması yapabilir, Mynet Finans’a üye bankaların size özel faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz. Kredi hesaplamanızı Mynet Finans’tan yaparak hem zamandan, hem de paradan tasarruf edebilirsiniz. Yine kredi hesaplama yoluyla kredi koşullarınızı öğrenmiş, bankalar arası karşılaştırmaları yapma imkanı bulabilirsiniz. Mynet Finans’ın kredi hesaplama sayfasından; ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi hesaplamanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Mynet Finans’ta kredi hesaplaması yapacağınız zaman bütün bankaların ve bankaların kredi ürünlerini karşılaştırabilirsiniz. Sizin için en uygun kredi hangisi, hangi koşullar bunları öğrenebilir, banka ve ürün seçiminizi tamamladıktan sonra anlaşmalı bankalara  online kredi başvurusu yapabilirsiniz. Mynet Finans kredi hesaplama uygulamasında da tarafsız bir yaklaşımla sizin avantajlı çıkmanızı sağlamayı amaçlar. Kredi hesaplama ve kredi başvurusunda bulunmak için banka banka dolaşma derdinden Mynet Finans sayesinde kurtulursunuz. Böylece hem zamandan, hem de paradan tasarruf edersiniz. Mynet Finans’ta yapacağınız kredi işlemleriniz için hiç bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız.

Mynet Finans’ta kredi işlemlerini gerçekleştirmek kullanıcı dostu ve kolay anlaşılan arayüzü sayesinde zahmetsiz şekilde halledebilirsiniz. Krediye ihtiyacınız olduğunda kredi hesaplamaya gelerek istediğiniz miktarı ve vadeyi girip, çıkan sonuçlarda tüm banka kredilerini ve seçeneklerini yan yana görüp kredileri kolayca karşılaştırabilirsiniz. En uygun krediyi bulduğunuzda anlaşmalı bankalara Mynet Finans üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Mynet Finans’tan yararlanarak ihtiyaç, konut ve taşıt kredi hesaplama işlemlerini yapabilir, şubelere gitmeden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Eviniz için yapmayı düşündüğünüz tadilat için , kredi kartı borcunuzu ödemek için, istediğiniz telefonu, bilgisayarı ya da bir ürünü satın alabilmek için, kısacası tüm ihtiyaçlarınız için bankaların ihtiyaç kredilerini Mynet Finans’tan inceleyebilir, kredi hesaplama işlemi yapabilir, toplamda yapacağınız ödemeyi ve vadeleri öğrenebilirsiniz. Öte yandan ev sahibi olmak isterseniz bankaların konut kredilerinden faydalanabilirsiniz. Son olarak taşıt sahibi olmak istediğinizde yine bankaların kredi imkanlarını kredi hesaplama ekranında görebilir, karşılaştırabilir, anında başvuruda bulunabilirsiniz.

Kaynak: Finansmynet

TEB Her Şey Dahil Konut Kredisi Nedir?

aKonut kredisi kullanan kişilerin en çok şikayetçi oldukları konuların başında konut kredisi dosya masrafları yer almaktadır. Hem satın alınan yeni evin tapu masrafları, hem taşınma masrafları hem de bankanın tahsil ettiği dosya masrafı giderleri kredi kullanan kişilerin maddi zorluklar yaşamalarına neden olmaktadır.

TEB her şey dahil konut kredisi tam bu noktada devreye girmekte ve kredi başvurusunda bulunan tutarın üzerinden kesintiye gidilmeden paranın tamamının hesaba yatırılmasını sağlamaktadır. Her şey dahil konut kredisi paketinin tercih edilmesi durumunda bankanın tahsil ettiği ipotek masrafı, konut kredisi ekspertiz ücreti, hayat sigortası, konut sigortası gibi giderlerin yanı sıra yasal vergi tutarlarının da kredinin toplam tutarına dahil edilerek taksitlendirilmesini sağlamaktadır.

TEB konut kredisi paketleri arasında yer alan her şey dahil konut kredisi faiz oranları biraz daha yüksek olmakla beraber bunun nedeni bankanın komisyon gelirini kredi taksitlerinin içine katması ve daha uzun vadede tahsil edecek olmasıdır. Yani eğer nakit ihtiyacınız çok acil değilse ve konut kredisi hesaplama işleminin ardından taksitler sizin için makulse bu durumda masrafı içinde konut kredisi yerine normal TEB konut kredileri arasından seçimde bulunmanız daha az faiz gideri ödemenizi sağlayacaktır.

Kaynak: 365kredi

Akbank Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

aBüyük kırmızı ev internet sitesi üzerinden konut kredisi kampanyalarını duyuran Akbank mortgage hizmetlerini bu adres üzerinden vermektedir. 120 ay vadeli konut kredisi kullanma imkanı sunan Akbank aynı zamanda düşük faiz oranları ile borçlanan kişilere daha kolay ödeme imkanı sunmaktadır

Akbank konut kredisi paketlerini bu kadar avantajlı kılan en önemli özelliği ise farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek farklı pek çok paket bulundurmasıdır.

Örneğin ara ödemeli konut kredisi daha düşük faiz oranları anlamına gelirken faizsiz konut kredisi kampanyasında ise faiz ödemek istemeyen kişiler için ön ödemeli seçenekler sunulmaktadır. Akbank internet sitesi üzerinden konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişiler için özel bir bölüm oluşturulurken bu bölümden iletişim bilgilerinizi bırakmanız halinde Akbank konut kredisi müşteri temsilcileri sizi arayarak krediler hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Akbank konut kredisi hesaplaması için yine internet sitesi üzerinden kredi hesaplama makinesi aracılığı ile bilgilerinizi girmeniz yeterli olacaktır.

Çekeceğiniz kredi tutarı için ödemeniz gereken aylık taksit tutarını Akbank konut kredisi hesaplama işleminizin ardından belirleyebilirsiniz, Akbank kırmızı ev kampanyası ve bu kampanya için özel olarak oluşturmuş olduğu internet sitesi ile konut kredisi ürünlerini tüketicilere ulaştırmaktadır. Akbank internet sitesinin yanı sıra sitemizin ana paneli üzerinden de Akbank kredi kampanyaları ve duyurularını takip ederek hayalini kurduğunuz konutu çok daha iyi koşullar altında satın alarak zorlanmadan ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak: 365Kredi

Günde 10 TL ye 9.000 TL İhtiyaç Kredisi

13718YapıKredi Bankası Bayram Kredisi ile günde sadece 10 TL ödeyerek %1.20 faiz oranı ile 36 aya varan vadelerle 9.000 TL ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla bankalarda bayram kredisi kampanyaları hız kazandı. KrediPazari.com’un edindiği bilgilere göre, farklı kampanyalarla tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan kampanyalara bir yenisi daha eklendi. YapıKredi Bankası’nın başlattığı Bayrama Özel Masrafsız Kredi ile ayda 332 TL taksit ödeyerek 9.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Sigorta bedeli olarak tüketiciden 49 TL talep ediliyor. Kredinin aylık maliyeti %1.47’ye, yıllık maliyeti ise %17,67’ye karşılık geliyor. Günde sadece 10 TL ödeyerek %1.20 faiz oranı ile 36 aya varan vadelerle kullanılabilen kredi için tüketiciden; gelir belgesi,nufüs cüzdanı fotokopisi ve adına kayıtlı bir fatura isteniyor.

Kaynak: KrediPazarı

Kuveyttürk 120 ay Vadeli Konut Kredisi Oranlarını 0.93’e İndirdi

2Kredipazari.com’un edindiği bilgilere göre Kuveyttürk, Temmuz ayı ilk haftasında aldığı indirim kararıyla, 61-120 ay vade aralığındaki konut kredisi oranlarını 0.02 puan indirmişti. Banka, bir hafta sonra oranlarını yeniden 0.02 puan düşürdüğünü açıkladı

Kuveyttürk 120 ay Vadeli Konut Kredisi Oranlarını 0.93’e İndirdi

Kuveyttürk Katılım Bankası, Şubat ayında konut kredisi oranlarında yaptığı indirimin ardından, Nisan ve Haziran ayında oranlarını iki kez düşürmüş ve Temmuz ayında oranlarını yeniden değiştirmişti. Temmuz ayı ikinci haftasında gelindiğinde ise banka, aldığı yeni bir kararla oranlarını yeniden indirdiğini açıkladı.

Kredipazari.com’un edindiği bilgilere göre Kuveyttürk, Temmuz ayı ilk haftasında aldığı indirim kararıyla, 61-120 ay vade aralığındaki konut kredisi oranlarını 0.02 puan indirmişti. Bir hafta sonra oranlarını yeniden 0.02 puan düşüren banka,  61-120 ay vade aralığındaki konut kredisi kar oranları %0.95’den %0.93’e kadar düşürdü. Yapılan indirimle beraber,  3-36 ay vade aralığındaki oranlar %0.87’ye, 37-60 ay vade aralığındaki oranlar ise %0.89’e kadar indi.

Konut Kredisi Taksitleri İki Hafta İçinde 27 TL Azaldı

Haziran ayı sonunda %0.97 olan 120 ay vadeli konut kredisi oranının Temmuz ayı ikinci haftasında %0.93’e düşmesiyle aylık taksitler, konut kredisi hesaplama yapıldığında 1.414 TL’den 1.387 TL’ye kadar düştü. İki hafta içinde oranlarda yapılan 0.04 puanlık indirim, aylık taksitleri 27 TL, toplamda ödenecek faizi ise 3.300 TL azalttı.

Kaynak: KrediPazarı

Merkez Bankası Faiz Oranları Beş Aydır Değişmiyor

Kurul, beş aydır faiz oranlarını sabit tutarak, değişikliğe gitmedi.

Para Politikası Kurulu’nun bugün gerçekleştirilen Nisan ayı toplantısına Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, üyeler Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Turalay Kenç, İbrahim Turhan, Abdullah Yavaş ve Mehmet Yörükoğlu katıldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Kurulun, Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının sabit tutulmasına karar verdiği açıklandı.

Buna göre, gecelik borçlanma faiz oranları yüzde 6.5, borç verme faiz oranı ise yüzde 9 olarak sürdürülecek. Bu arada Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde Bankalar arası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2.5, borç verme faiz oranı ise yüzde 12 olarak devam edecek. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.

Merkez 
Faizleri Beş Aydır Sabit Tutuyor

Kurul, beş aydır faiz oranlarını sabit tutarak, değişikliğe gitmedi. Kurul’un Kasım’da 0.25 puanlık indirimiyle birlikte, 13 ayda gecelik borçlanma faiz oranındaki toplam indirimi 10.25 puana ulaşmıştı. Kurul, geçen yıl Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 0.5’er puanlık artırımlarla gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 16.75’e yükseltmiş, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında faizi bu düzeyde tutarken, Kasım ayından itibaren indirimlere başlamıştı.

Kasım ayında 0.5 puan, Aralık’ta 1.25 puan ve bu yılın Ocak ayında 2 puan, Şubat’ta 1.5 puan, Mart’ta 1 puan, Nisan’da ise 0.75, Mayıs’ta, Haziran’da, Temmuz’da, Ağustos’ta, Eylül’de 0.5, Ekim’de 0.5 puan, Kasım’da 0.25 puan düşürülen gecelik faiz yüzde 6.5’e inmişti. Kurul, Aralık ayında 13 aylık aradan sonra ilk kez faiz oranlarında değişikliğe gitmemiş, faiz oranı yüzde 6.5 seviyesini korumuştu. Kurul, Ocak, Şubat ve Mart ayında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

Çekirdek Enflasyon Nisan’da da Artış Gösterecek

Merkez Bankası toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecinin devam ettiğini gösterdiği belirtilerek, iç talebin kademeli bir artış eğilimi sergilerken, dış talebe ilişkin belirsizliklerin sürdüğü kaydedildi. İmalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağı ifade edilen açıklamada, istihdam koşullarındaki iyileşmenin devam etmesine karşın işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, şöyle denildi:
”Kurul, enflasyonun bir müddet hedefin belirgin şekilde üzerinde dalgalı bir seyir izledikten sonra yılın son çeyreğinden itibaren geçici etkilerin kalkmasıyla tekrar düşüş sürecine gireceğini ve 2011 yılının ilk aylarında hedeflerle uyumlu seviyelere gerileyeceğini belirtti. Temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin geçtiğimiz yıl uygulanan vergi indirimlerinin oluşturduğu baz etkisiyle Nisan ayında da artış göstereceği, ancak hedefin altında kalmaya devam edeceği öngörüldü. Kurul, enflasyonun geçici de olsa yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle fiyatlama davranışlarının yakından takip edildiğini vurguladı. Kurul, bu gelişmeler çerçevesinde, para ve kredi piyasalarındaki normalleşmeyi de göz önüne alarak, kriz döneminde uygulanan likidite tedbirlerinin kademeli bir şekilde geri alınmasına karar verdi. Bununla birlikte, son dönemdeki iyileşmeye rağmen küresel ekonomideki sorunların henüz tam olarak giderilememiş olduğunu dikkate alan Kurul, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerekebileceğini ifade etti.”

Kaynak: Cumhuriyet

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

DD Mortgage Konut Kredisi Faiz Oranlarını Yükseltti

KrediPazari.com’un verdiği bilgilere göre bankanın klasik standart konut kredisi faiz oranı 120 ay vadede % 0.86’dan % 0.91’e yükseldi.

Konut Kredisi Faiz Oranlarında Artış

DD Mortgage klasik standart konut kredisi, klasik avantajlı konut kredisi ve klasik süper konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Bankanın aldığı artış kararıyla oranlar 0.02-0.05 puan aralığında arttı.

120 Ay Vadede Faiz Oranı %0.91

KrediPazari.com’un verdiği bilgilere göre bankanın klasik standart konut kredisi faiz oranı 120 ay vadede % 0.86’dan % 0.91’ e yükseldi.  Yapılan yükselişle beraber 180 ay vadeye kadar olan tüm vadede oranlar % 0.91 olarak belirlendi.

100 Bin TL Kredinin Taksiti  1.373 TL

Faiz oranlarında yapılan 0.05 puanlık artış konut kredisi aylık taksitlerini 34 TL arttırdı. 10 yıl vadede 100 bin TL konut kredisi için ödenecek toplam faiz ise konut kredisi hesaplama yapıldığında 4.039 TL arttı.

Kaynak: KrediPazarı

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

KOBİ Faiz Oranları Arttı

Bu yıl Mayıs ayı sonunda patlak veren Gezi Parkı protestoları ve FED’in parasal genişleme hikayesini bahane eden bankalar, küçük ve orta ölçekli işletmelere uyguladıkları kredi faiz oranlarını yüzde 8’lerden yüzde 16 seviyesine çıkardı.

Bu yıl Mayıs ayı sonunda patlak veren Gezi Parkı protestoları ve FED’in parasal genişleme hikayesini bahane eden bankalar, küçük ve orta ölçekli işletmelere uyguladıkları kredi faiz oranlarını yüzde 8’lerden yüzde 16 seviyesine çıkardı. Özel ve kamu bankalarının yüksek faiz oranları özellikle finansal yapısı zayıf olan işletmelere uygulanıyor. Lobici bankalar, reel sektör işletmelerini çift haneli faiz ödemek zorunda bırakarak kârlarını eritmeye başladı. Faiz lobisinin uyguladığı yüksek ticari faiz maliyetleri nedeniyle kendilerini yüzde 7.30 seviyesindeki enflasyona karşı korumakta güçlük çektiğini belirten imalat sektörü temsilcileri, bankalardan kredi faizlerini acil olarak aşağı çekmelerini ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) da ticari krediler ve ticari kredi kartlarındaki faiz artışına karşı önlem getirmesini istedi.

Küçüklere Büyük Faiz

Küçük ölçekli işletmelere uygulanan yüksek faiz oranları konusunda MÜSİAD Başkanı Nali Olpak, bu konuda üyelerinden çokça şikayet aldıklarını belirtirken, İİB Başkan İsmail Gülle, bankaların çok sağlam gördükleri işletmelere çok ucuz kredi verebilirken, asıl ihtiyacı olanlara ‘şartları uygun değil’ diye olmayacak rakamları teklif ettiğini belirtti. Capital Gelt Başkanı Özgür Devrim Yılmaz, ‘KOBI’lere sağlanan bu faiz oranı yüksek krediler orta vadede birçok KOBİ’nin batmasına ve ödeme zorluğuna girmesine sebep olacaktır’ görüşünü dile getirdi.

7 Ayda 18 Milyar TL Götürdüler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta 2014 yılı bütçe görüşmeleri sırasında açıkladığı rakama göre, Gezi sonrasını fırsat bilen faiz lobisinin devlete ve özel sektör üretici kesimine yüklediği toplam faiz yükü 18 milyar TL’yi buldu. Erdoğan, Gezi olaylarının Türk ekonomisine ağır faturasını, ‘2013 Mayıs ayında faiz oranları, çok savunduğunuz Gezi olaylarına kadar tarihin en düşük seviyesine gerilemiş, 4.67 olmuştu. Gezi olaylarında yüzde 9’a fırladı. Kredi faiz oranları artışının Türkiye’ye maliyeti 18,5 milyar lira oldu’ diye açıklamıştı.

BDDK’nın Yaptırımı Olmalı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle: ‘Enflasyonun yüzde 7 olduğu ortamda, yüzde 10’un üzerindeki her faiz yüktür. Bu konuda da BDDK’nın bir yaptırımı olması gerekir. Bankalar dan çok sağlam gördüklerine çok ucuz kredi verebilirken, asıl ihtiyacı olana ‘şartları uygun değil’ diye olmayacak rakamlar teklif ediliyor. İhtiyacın varsa para yok, ihtiyacın yoksa para çok.’

KOBİ’ler Krediyi Daha Pahalı Kullanıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak: ‘KOBİ’lerin hem oransal bazda, hem de teminatlar konusunda daha zor şartlarda kredi kullandığını hep söylüyoruz. KOBİ’ler büyük işletmelerden biraz daha oran bazında daha pahalı kredi kullanıyor. Oransal bazda bankadan bankaya da değişebiliyor. Üyelerimizden de bu yönde şikayet alıyoruz. Biz elimizde büyümenin finansmanını bu sene aldık. Belki önümüzdeki yıl da tamamen bu konuyu çalışacağız.’

Heyecanımızı Kesebilir

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: ‘Bankaların plasman ve kredi kanallarının tüketici kredilerine yönelik yoğunluğunun reel sektöre ve sanayiye doğru kaydırılması konusu, son zamanlarda bankalarla üzerinde ortak akılda buluştuğumuz bir konudur. Beklentilerimizi kıracak gelişmelerin oluşmasının görünüyor olması, sanayicilerimizin heyecanını kesebilecektir.’

Yasal Boşluklar Giderilmeli

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Başkanı Zekeriya Mete: ‘KOBİ’lerin durumu ortada. Bankalara kendilerini beğendirmek, kredi kullanabilmek için gösterdikleri performansı, bugüne kadar herhalde dünyada başka KOBİ göstermemiştir. Türkiye’deki savaşçı KOBİ’lerimiz bankalara yenik düşmüştür. Son yıllarda inşaat sektörüne bankaların rağbet etmesi, KOBİ’lere ilgili azaltmıştır. Sanayiye gereken önemi vermezseniz sıkıntı çeker. KOBİ’ler zaten sıkıntı çekiyor. Bunun için yasal boşlukların giderilmesi gerekiyor.’

Ödeme Zorluğu Batırabilir

Bank CAPITAL GELT Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Devrim Yılmaz: ‘Bankalar verdikleri kredi borçlarını yurtdışından temin etmelerinden dolayı, LİBOR artı risk primi üstleniyorlar. KOBİ’ler, bu sebeple yüksek faize maruz kalıyor. KOBI’lere sağlanan yüksek faizli krediler orta vadede birçoğunun batmasına ve ödeme zorluğuna girmesine sebep olacaktır.’

Bankacılar Faiz Sinyali Vermişti

Merkez Bankası’nın son aylarda döviz kurundaki oynaklığa bağlı olarak, enflasyon göstergelerinin bir süre daha hedefin üzerinde seyredeceği tahmini ve bu durumun fiyatlama davranışında etkilerini sınırlandırmak için bir aylık repo ihalesini sonlandırmıştı. Bu kararın fonlama maliyetlerini biraz artıracağını belirten bazı bankacılar, kararın kredi faizlerine bir yansıması olacağını belirterek, ‘Merkez Bankası’nın aylık repo ihalesini sonlandırması faiz eğrisini bir çıt yukarı aldı. Bu da maliyetlerimizi biraz artacak. Biz de bunu verdiğimiz kredilere yansıtmaya çalışacağız’ demişti.

Kaynak: Haber10

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Konut Kredisi için Bankaya Giden Vatandaş Adına Sahte Kredi Kartı Çıkartıldığını Öğrendi

Konut kredisi almak için bir bankaya giden vatandaş, adına sahte kredi kartı çıkartıldığını ve bankalarda kara listede olduğunu öğrenince şoke oldu.

Konut kredisi almak için bir bankaya giden vatandaş, adına sahte kredi kartı çıkartıldığını ve bankalarda kara listede olduğunu öğrenince şoke oldu.

Osmaniye’de İsmail Kazak isimli bir şahıs, ev almak için bir bankaya gitti ve ev kredisi çekmek istediğini söyledi. Banka yetkilileri kendisine kredi verilemeyeceğini, çünkü bir başka bankadan kredi kartı gözüktüğünü ve ödemelerinin yapılmadığını, bu nedenle de kara listede olduğunu söyledi.

Büyük şaşkınlık yaşayan İsmail Kazak kendinin bugüne kadar hiç kredi kartının olmadığını söyledi. İsmail Kazak, “Bu durum karşısında bankalara giderek bilgi almaya çalıştım. Hiç kredi kartım olmamış ve kredi de çekmemiştim. Sonra bir özel bankanın İstanbul Avcılar şubesinden 2008 yılında kimlik bilgilerim kullanılarak adıma kredi kartı çıkartıldığını öğrendim. Hemen Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdum ve durumumu anlattım. Yapılan inceleme ve kovuşturma sonucunda mahkeme, bu kredi kartının bana ait olmadığı, benim böyle bir kredi çekmediğim kararına varıldı. Bu karardan yaklaşık 3 ay sonra bana banka tarafından icra geldi. Mahkeme kararı ile bankaya gittim ve ‘banka borcu yoktur’ kağıdı verdi. Bana ‘mağduriyetinizi gidereceğiz, dosyanızı temizleyeceğiz’ dediler, ancak ben hala hangi bankaya başvursam, kara listede olduğumu ve kredi veremeyeceklerini söylüyorlar” diye konuştu.

Hala kredi kartı kara listesinde yer aldığını ve mağduriyetinin giderilmediğini belirten İsmail Kazak, “Bankanın hatasından dolayı mağdurum, ev alacağım hiçbir bankadan kredi çekemiyorum.” dedi.

Kaynak: Bugün

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Vatandaş 

Gelirine Göre BorçlanacakBDDK’nın belirleyeceği kredi kartı taksit uygulamasına göre bir kişi hem konut kredisi hem araba hem de ihtiyaç kredisi kullandıysa bu üç kredi için kullandığı taksit miktarı maaşının belli bir oranını geçemeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartında taksit uygulamasına maaş sınırlaması getirmeye hazırlanıyor. BDDK’nın çalışmalarını başlattığı modele göre bir kişinin bütün taksitleri, aylık maaşının belli bir kısmını geçmeyecek. Bu taksitler ev, araba, ihtiyaç kredisi gibi bütün kredileri kapsayacak.

Bir kişinin maaşı 1000 liraysa, BDDK’nın belirleyeceği sınır da yüzde 45 ise, o kişi 450 liranın üstünde taksit yapamayacak. Yani bir kişi hem konut kredisi hem araba hem de ihtiyaç kredisi kullandıysa bu üç kredi için kullandığı taksit miktarı maaşının yüzde 45’ini geçemeyecek.

BDDK’nın belirleyeceği sınır tavan olacak.

Gelire Göre Borçlanacak

BDDK’dan üst düzey bir yetkili yaptıkları çalışmayı ‘gelire bağlı borçluluk’ olarak nitelerken, “Yeni hedefimiz gelire bağlı borçluluğu getirmek. Kredi kartında sınırlama var, diğerleri de sırayla devreye giriyor. Şimdi hedefimiz gelire göre boçlanılmasını sağlamak. Bir kişinin aylık geliri 1000 liraysa toplam taksitleri kredi hesaplama yapıldığında 450 lirayı geçemeyecek. Yoksa geri kalanı ile ne yiyeceksin? Örneğin kişilerin 1000 lira geliri var. 990 lira ile taksit ödüyor, 10 lira ile geçiniyor. Nasıl yaşayacak bu insan” diye konuştu. Söz konusu sistemin ABD ’de uygulandığını dile getiren yetkili, “Bu sistem ABD’de var. ABD’de de 1000 lira gelirin varsa en fazla 450 lirasını taksite yatırabilirsin diyor“ dedi.

Kartta Taksitler Değişebilir

BDDK kredi kartına taksit sınırlaması düzenlemeleri ile ilgili görüşleri de topladı. Yakın bir zamanda kurulun toplanacağı ve taslaklara son şeklini vereceği belirtildi. BDDK yetkilisi, 9 ay genel taksit ile ilgili bir değişiklik olmayacağını ancak 6 taksit olarak belirlenen elektronik eşya bölümünde bütün elektronik eşya için olmasa da bazı ürün grupları için taksit sayısının arttırılmasının gündeme gelebileceğini belirtirken, “Biz şunu da düşünüyoruz. Riskler sadece banka üzerinde birikmesin. İstiyoruz ki biraz da esnaf riski kendi üzerine alsın. Kendi alınca biraz zorlanacaktır. Esnaf, riski bankacılık sektörü üzerine attığı için rahat rahat satıyor. Tanımıyorsa vermesin, kredibilitesi yoksa vermesin. Esnaf alsın riski. Bu durum enflasyonu da arttırıyor. 36 ay vadeli buzdolabı satıyor kredi kartı ile onun içinde en az yüzde 20 faiz var. İndirince 1000 liralık televizyon 800 liraya iniyor. Otomatik olarak enflasyonu da aşağı indirmeye katkısı olacak” diye konuştu.

Aidata Üst Sınır Gelecek

Bu arada BDDK Tüketici Yasası’nın yasalaşmasının ardından kredi kartından alınan masraflarla ilgili çalışmayı da başlattı. Öncelikle kredi kartı aidatları üzerinde yapılan çalışmada bankalar tarafından alınan aidatlara bir üst sınır getirilmesi kararlaştırıldı. Bankalar bir yıl önce aldıkları aidatı ertesi yıl hiçbir kritere bağlı olmadan istedikleri oranda arttırabiliyorlar. Bir önceki yıl 40 lira olan yıllık aidat ertesi yıl 60 ya da 80 liraya çıkabiliyor. BDDK bu konuda da alınabilecek üst sınırı belirleyecek.

Kaynak: Radikal

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Yapı Krediden Yılbaşına Özel Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi Bankası’nın yılbaşına özel başlattığı ‘Yılbaşına Özel Masrafsız İhtiyaç Kredisi’ kampanyası ile ihtiyaç sahipleri günde 10 TL ödeyerek 9.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçları için masrafsız kredi kullanabilecek.

Yapı Kredi Bankası’nın yılbaşına özel başlattığı ‘Yılbaşına Özel Masrafsız İhtiyaç Kredisi’ kampanyası ile ihtiyaç sahipleri günde 10 TL ödeyerek 9.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçları için masrafsız kredikullanabilecek.

Yılbaşına Özel Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Bankasnın başlatıığı kampanyadan 31 Aralık’a kadar yararlanabilecek. Dosya masrafsız, %1,09 faiz oranıyla 9.000 TL’ye kadar olan ihtiyaçlar için kullanılabilecek Yılbaşı Kredisinden 10 – 25 Aralık tarihleri arasında İhtiyaç kredisi kullanan ilk 100 müşteriye Şampiyonlar Ligi Futbol Topu hediye edilecek.

İhtiyaç Kredisi Taksitleri

KrediPazari.com’un verdiği bilgilere göre kampanyadan yararlanmak isteyen tüketici 36 ay vade, aylık %1,09 ihtiyaç kredisi faiz oranı ile kredi hesaplama yapıldığında aylık 315 TL taksit ödeyerek 9.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilecek. 49 TL sigorta masrafının alınığı kampanyada aylık toplam maliyet %1,34’a, yıllık toplam maliyet ise %16,09’a karşılık geliyor.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu için Gerekli Belgeler

Yılbaşına Özel Masrafsız İhtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler (Müşteri ve Varsa Kefil İçin)

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

-Gelir Belgesi

-Son 2 aya ait güncel maaş bordrosunun biri veya antetli kağıda yazılmış şirket yetkilileri tarafından imzalanmış maaş yazısı, şirket imza sirküleri ve yetki belgesi

-Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi

-Emekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisi

-Kira geliri varsa tapu ve kira kontratı fotokopisi

-Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin işlem tarihinden önceki 3 ay içinde ve müşterinin adına düzenlenmiş bir fatura aslı veya 3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (Adres paylaşım sisteminde adres bilgisinin güncel olması halinde bu maddede yer alan belgelerin beyanı gerekmemektedir).

Kaynak: KrediPazarı

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 


Gurbetçilere Özel 500 Bin TL’ye Varan Konut Kredisi

Garanti Bankası ‘Gurbetçi Mortgage’ konut kredisi ile yurtdışında yerleşik TC vatandaşlarına TL veya dövize endeksli mortgage ürünü ile Türkiye’den avantajlı bir şekilde ev sahibi olabilme imkanı sunuyor.

Garanti Bankası ‘Gurbetçi Mortgage’ konut kredisi ile yurtdışında yerleşik TC vatandaşlarına özel imkanlar sunuyor. Gurbetçiler Türkiye’de satın alacakları konutlar için TL veya dövize endeksli mortgage ürünü ile Türkiye’den avantajlı bir şekilde ev sahibi olabiliyor.

Gurbetçi Mortgage Konut Kredisinin Özellikleri

Konut kredisi TL cinsinden veya dövize endeksli (USD/EUR/GBP) olarak kullanabiliyor

-Konut kredisi vade seçenekleri 240 aya kadar uzayabiliyor.

-Maksimum 500.000 TL veya karşılığı döviz cinsi kadar konut kredisi kullanabiliyor.

Konut kredisi hesaplama araçlarıyla tüketicinin bütçesine uygun ödeme planı oluşturuabiliyor.

– Değişken konut kredisi veya sabit oranlı konut kredisi seöeneklerinden biri tercih edilebiliyor. Seçilen faiz şekline bağlı olarak; konut kredisi faiz oranı ve aylık taksitler değişkenlik gösterebiliyor.

– Sadece “mesken” alımı amacıyla ve gerçek kişiler tarafından kullanılabiliyor.

– Satın alınacak konutun ekspertiz değerinin % 65’ine kadar konut kredisi kullanılabiliyor.

– Teminat olarak, satın alınacak evin ipotek olarak alınıyor. Genel olarak kefil koşulu aranmamakla birlikte, banka gerekli görürse kefil talep edebiliyor. 
Sadece bitmiş konutlara ve yurtdışında yerleşik kişiler için özel yapılan projelere dair kullandırım yapılabiliyor. 
Sabit faizli konut kredileri için erken ödeme yapılması durumunda, ödenen tutar için %2’lik “erken ödeme kesintisi” uygulanıyor

Gurbetçi Konut Kredisi Başvuru Koşulları

KrediPazari.com’un verdiği bilgilere göre Gurbetçilere özel konut kredisi başvurusu için tüketiciden aşağıdaki belgeler talep ediliyor.

-Vergi Kimlik Numarası

-Pasaport örneği veya T.C Nüfus Cüzdanı

-Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu ve Kredi Kayıt Bürosu kaydı (Yurtdışında yerleşik olunan ülkeye ait)

-Yurtdışındaki ikamet adresini gösteren fatura fotokopisi

-Gelir belgesi kapsamında; çalışılan ülkedeki vergi belgesi veya 3 aylık banka hesap ekstresi veya kredi kartı / kredi ekstresi

-Kefil veya müşterek borçlu var ise kefile ait belgeler

Kaynak: KrediPazarı

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 


Her Eşe bir Ev

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Türkiye’de ev sahibi olup tek eşi için oturma izni alabilen Arapların istedikleri kadar ev alıp eşlerinin üzerine yapabileceklerini söyledi.

İşadamı Ali Ağaoğlu’ndan, Türkiye’de yalnızca bir eşi için oturma izni alabilen Araplara öneri geldi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Türkiye’de ev sahibi olup tek eşi için oturma izni alabilen Arapların istedikleri kadar ev alıp eşlerinin üzerine yapabileceklerini söyledi.

CNBC-e’ye konuşan Ağaoğlu, “Başta Körfez ülkeleri olmak üzere yabancıların Türkiye’ye ilgisi inanılmaz şekilde artıyor. Bir evden fazla alabiliyorlar. Özellikle en büyük sorunlardan bir tanesi oturma müsaadesiydi. Biliyorsunuz yakın bir zaman önce buna da müsaade edildi. Burada bir konutu olan 1 yıllık oturma müsaadesini alabiliyor. Konut üzerinde kaldığı sürece de uzatılabiliyor. Bir eşten fazlasına oturma müsaadesi vermiyorlardı onu da fazla konut alarak çözebilir. Sorun, yabancılarda biliyorsunuz özellikle Körfez Bölgesi’nde çok eşlilik var. Bir eşe oturma müsaadesi veriliyor. O da kolay iki eşi varsa iki daire alır. Aşılmayacak bir problem değil. Dört eşi varsa dört daire alır sorunu çözer’ diye konuştu.

3 Aydan 1 Yıla

Yabancıların Türkiye’den gayrimenkul almasını kolaylaştıran ‘Mütekabiliyet Yasası’nın ardından 3 ay olan oturma izni de 1 yıla çıkarılmıştı. Ancak çok eşli yaşam tarzını benimseyen Araplar tüm eşlerini Türkiye’ye getirme konusunda yasal engele takıldı. Mevcut duruma göre ev alan kişiye, eşi ve çocuğuna 1 yıl Türkiye’de kalma izni veriliyor. Ancak bu izin tek eş için geçerli.

Konut Kredisi Faiz Oranları Yükselirse Problem Olur

Konut kredisi faiz oranları yüzde 0,80’ler civarında cazip olduğunu dile getiren Ağaoğlu, bu seviyenin aşılması durumunda sektörde risk görülebileceği uyarısında bulundu. Ağaoğlu, “Şu anda konut kredisifaizleri 0,80’ler civarında. Bu Türkiye şartlarında gerçekten cazip, ihtiyacı olanın bu seviyeden kullanması cazip. Türk insanının en büyük sorunu erişebilme. Faizler bu seviyede iyi ama biraz daha yukarı tırmanırsa erişimde problem yaşanır dolayısıyla satışlar düşer. Yukarı çıkması sektörde risk oluşturabilir” diye konuştu.

Konutta Balon Riski Görünmüyor

Türkiye’de konut sektöründe balon iddialarını değerlendiren Ağaoğlu, böyle bir riskin söz konusu olmadığını söyledi. Ağaoğlu, “Türkiye’de balon riski hemen hemen hiç yok denecek kadar az. Türkiye’nin demografik yapısını, mevcut yapı stoğunun ne durumda olduğunu biliyoruz. Şu anda herkesin, özellikle eski evlerde oturan, bugün 20 milyon konut stoğunun yüzde 50’si güvenli ve kaliteli binalardan oluşmuyor. Dolayısıyla herkesin yeni konuta ihtiyacı var, bir bu. İki, nüfus artışı var, şehirleşme var, dolayısıyla böyle bir konut balonu riski yok. Konut kredilerine de baktığınızda bugün GSMH’nin yüzde 5’leri civarında. Dolayısıyla Türkiye’nin burada gideceği yol var. İnsanların yeni konuta talebi de devam ediyor. Balondan bahsetmek bence mümkün değil” dedi.

Yabancıya Satış 20 Milyar Getirebilir

Mütekabiliyet yasasıyla birlikte Türkiye’ye ilginin arttığını belirten Ağaoğlu, şirket olarak bu yılı 800 milyon doların üzerinde satışla kapatacaklarını söyledi. Ağaoğlu, İlk yasa çıktığı zaman bizim hedefimiz 2013-14 için 2 milyar doları yakalamaktı. Biz bu sene aşağı yukarı hedefimizi yakaladık. Bu güveni sarsacak bir hareket içinde olmazsak Türkiye bundan ciddi şekilde faydalanır” dedi. Mütekabiliyet yasasının cari açık üzerinde önemli etkisi olacağını savunan Ali Ağaoğlu, “Cari açığın finansmanında çok ciddi katkı sağlarız diye düşünüyorum. Yılda 10-20 milyar dolar arasında yabancıya gayrimenkul satıp ki biliyorsunuz bu satış ülkede tamamen kalan bir dövizdir. 10-20 milyar dolar civarında Türkiye buradan rahatlıkla kaynak sağlar diye düşünüyorum” dedi.

2014 için Temkinli ve İyimserim

Ali Ağaoğlu, 2014 için ise temkinli olduğunun altını çizdi. Ağaoğlu, 2013’te hedeflerimizi yakaladık, hatta yüzde 15 civarının üzerine geçtik büyümede. Önümüzdeki sene için de yine projelerimizi devam ettireceğiz. 2014 için temkinli bir iyimserlik içindeyim. Önümüzdeki yıl iki seçim var. Herhangi bir siyasi istikrarsızlık riski görmüyorum ama temkinli olmakta fayda var. Fed’in alacağı kararlarla paranın maliyeti artabilir” dedi.

Kaynak: Bursada Bugün

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 


İyi ve Kötü Krediler Aynı Sepete Konulmamalı

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ancak iyi ve kötü kredilerin aynı sepete konulmaması gerektiğini açıkladı

Cari açığı azaltmak için bireysel krediler ve kredi kartlarına getirilecek kısıtlamaları ‘yerinde ve doğru’ bir karar olarak değerlendiren ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ancak iyi ve kötü kredilerin aynı sepete konmasına karşı. ING Bank olarak getirilen önlemlerden oldukça memnun olduklarının altını çizen Abay, ING Bank şapkasını çıkartıp Türk bankacılık sektörü genelinden baktığı zaman ise “Gittiğimiz istikamet yanlıştı, arabayı biraz çevirmek gerekiyordu ama şimdi araba şarampolden aşağı iniyor gibi. Bu tedbirlerle bankaların sağlığını riske atıyoruz” görüşünü paylaştı. Kahramanmaraş’ta inşa edilen ve 2013 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen Operasyon ve Çağrı Merkezi’nde bir araya geldiğimiz ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, hem Genel Müdür olarak geride bıraktığı iki yılın da değerlendirmesini yaptı hem de gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Borçta Tehlikeli Gidiş

Türkiye’de tüketim büyümesinin birazcık dargelirli ve finansal okuryazarlığı düşük hane halkının çok yüksek kredilendirmesiyle tetiklendiğini  belirten Pınar Abay, “Kar topu gibi yuvarlanan ve bir bankadan tüketici kredisi al öbür bankadan kredi kartı diğerinden nakit avans şeklinde devam eden borçluluk döngüsü var. Bu müşterilerin çoğunun KKB’da gecikme kaydı yok. Çünkü gecikmesine gerek yok 20 tane banka var. Birinden gidip çok rahat para bulabiliyor. O segment çok tehlikeli olduğu için bir yerde dur denmesi çok doğru bir karardı.

Geçiş Dönemi Olmalı

Önlemler doğru ama biraz alt detayının çalışılması lazım. Bir kuşu çok serbest bırakırsan uçar gider, çok sıkarsan ölür denir, şu an o döneme giriyor olabiliriz” diye konuştu. Hane halkının borçluluk oranlarına göre kısıtlama getirilmesi gerektiğini savunan Abay, “Müşteri borçluluğunu ve gelirini dikkate alan bir ince elek gelmesi lazım.  Bir geçiş dönemi tanınabilir” diye konuştu.

Kredi Kartı Limitleri de Taşınmalı

Kredi kartında geliriyle orantılı limit sınırlamasının büyük bankaların lehine, küçüklerin aleyhine olduğunu belirten Pınar Abay, şunları söyledi: “ Limitleri önceden aşmış olan bankalar avantajlı duruma geçti. Limiti sonradan aşacak olan bankalar  ise onayladığı kredi kartlarını veremiyor. İptal ettirip limitleri taşımak o kadar zor bir süreçki o yüzden belki de müşteri mağdur. Nasıl GSM operatörlerinde numara taşıma oldu sektörde limit taşımanın önü açılmalı.  “

Bankacılık Mutfağını Maraş’a Taşıdı

Kahramanmaraş’ta hizmete başlayan ING Bank’ın yeni Operasyon ve Çağrı Merkezi ile ilgili de bilgiler veren Pınar Abay “Türkiye’nin teşviksiz en büyük özel sektör yatırımlarından birisini gerçekleştirdik ve bankacılık mutfağımızı Kahramanmaraş’a taşıdık. 20 milyon liralık yatırım yapıldı” dedi. ING Bank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Köseoğlu, 147 olan çalışan sayısını 2015 sonrasında 47’ye katlayarak 766’ya çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Çalışanların yüzde 85’inin kadınlardan oluştuğunu anlatan Köseoğlu, “2014  sonuna kadar yaklaşık 423 kişiye istihdam olanağı sağlayacak Merkez, üniversite ve İş-Kur ile yapılan protokoller sayesinde, özellikle kadın ve genç istihdamına katkı sunacak” dedi.

5 Yıl İçinde Rakipsiz Olmayı Hedefliyor

Göreve geldiği günden bugüne geçen zamanı “Yatırım dönemi” olarak tanımlayan Abay, sektörde artık daha güçlü bir rakip haline geldiklerinin altını çizdi. Abay, “2013’te hedeflerimizi tutturduk, güçlü bir rakip haline geldik. Önümüzdeki beş yıl güçlü olduğumuz alanlarda rakipsiz olacağız” dedi. Abay, “Artık sesimizi yükseltme zamanı. Aslında eski köye yeni adet getiren banka olma imajını kalıplaşmış dinamikleri sorguluyoruz. Neden kredi kartında kart ücreti yoksa puan verilmez. Neden vadeli mevduat vadesinden önce çekilemez. Biz hayır bunlar verilebilir gibi yaklaşım içerisindeyiz” diye konuştu.

Kaynak: Akşam

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 


Konut Kredisi Kullanan Müşteriye DASK ve Sigorta Dayatması

Para kaynakları kısılan bankalar, yeni oyunlara sarıldı. Şimdi de konut kredisi verilen müşteriye DASK ve yaşam sigortası dayatması yapılıyor

Para kaynakları kısılan bankalar, yeni oyunlara sarıldı. Şimdi de konut kredisi verilen müşteriye DASK ve yaşam sigortası dayatması yapılıyor

Bankaların hizmet gelirleri ve kredili mevduat hesapları gibi para kaynakları kısılınca, yeni oyunlar devreye girmeye başladı. Bunun son örneği de ‘teslim edilen konutun zorunlu deprem sigortası ve yaşam sigortasının kredi veren bankadan yapılmasının zorunlu olduğu’ kandırmacası oldu. Evini konut kredisi ile alan müşteriye özellikle akşam saatlerinde bir mail ve ardından da telefon geliyor.

Müşteriye bir yazı gönderilip, ardından da telefonla bunun acilen imzalanarak kendilerine faks ya da maille geri gönderilmesi gerektiği belirtiliyor. Bunun da yasal zorunluluk olduğu çünkü sigortanın kredi veren banka tarafından yapılması gerektiği vurgulanıyor. Şayet müşteri 2 sigortanın bedelininin ne olacağını sorarsa fiyat belirtiliyor. Aksi taktirde herhangi bir bilgi verilmiyor.

120 Milyonluk Kazanç

2 sigortanın toplam bedelinin de 400 lirayı bulduğu söyleniyor. Müşteri konudan uzaksa alelacele gönderilen metni imzalayıp iletiyor. Ancak buna itiraz eden ve yetkiliyle konuşan olursa da yöneticiler “Madem ki sigortanızı yaptınız, sorun yok” diyerek teklifi geri çekiyorlar. Her yıl konut kredileri ile satılan 300 bin civarında konutun teslim edildiği düşünüldüğünde, bankaların bu yolla elde ettiği kazanç 120 milyon lirayı buluyor.

Kandırmaca Böyle Hazırlandı

Kredi kullandırımı bankamız tarafından yapılmıştır. DASK ve yaşam poliçelerinin de takip anlamında sorun oluşturmaması için kredi bitimine kadar bankamız tarafından yapılması gerekmektedir. Kredi kullandırılırken, sigorta kapsamında olduğu bilgisi, arkadaşlarım tarafından tüm müşterilerine verilmektedir. Kredi bittikten sonra sigorta poliçelerini istediğiniz kuruma yönlendirebilirsiniz.

Kaynak: Takvim

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

OdeaBank’ a 75 Milyon Dolar Kredi

Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, Odeabank olarak Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile toplamda 75 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, Odeabank olarak Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile toplamda 75 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya ile IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Piyasalar Direktörü Ed Strawderman’ın katılımıyla 75 milyon dolarlık kredi anlaşması imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Özkaya, Odeabank olarak IFC ile toplam 75 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza attıklarını belirterek, “5 yıl vadeli olan kredinin 50 milyon doları KOBİ’lerin yatırım ihtiyaçlarına yönelik, 25 milyon doları ise Global Dış Ticaret Finansman Programı kapsamında kullandırılacak” dedi.

KOBİ’lerin ekonomide güçlenen rolünü anlatan Özkaya, “KOBİ’ler, ülkemiz gibi gelişmekte olan ekonomilerin can damarları. Devlet ve özel sektör işbirliği ile desteklenen bu sınıf sanayileşmede, üretimde ve istihdamda Türkiye’nin sıçrama tahtası olacak. İlk yılımızda, uluslararası önemi yadsınamaz bir kuruluş olan IFC ile yaptığımız bu anlaşma Odeabank’a duyulan güveni yansıtıyor” değerlendirmesini yaptı.

Hızla genişleyen bankacılık sektörü içinde KOBİ bankacılığının farklılaşmanın yakalanabileceği alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Özkaya,  BDDK verilerinin de 2013 yılının ilk yarısında yüzde 17,1 ile en hızlı artan kredi türü olarak KOBİ kredilerini gösterdiğini ifade etti.

Özkaya, KOBİ bankacılığı stratejilerinde kendilerini KOBİ’lerin büyümelerini finanse edecek yakın bir çözüm ortağı olarak gördüklerini belirterek “İşletme sermayesi, dış ticaret finansmanı, nakit yönetimi ve ödemeler çözümleri, proje finansmanı ihtiyaçları, yurtdışı faaliyetleri gibi bütün ihtiyaçlar için danışman konumunda hizmet vereceğiz. Odeabank olarak sektöre, her müşterinin ihtiyacına özel çözümler getirmek sözüyle ‘Kişiye Özel Bankacılık’ stratejimizle girdik. Bu anlamda KOBİ’lere de kendi dinamikleri çerçevesinde özel finansman ürün ve hizmetleri sunacağız” dedi.

Bankacılık sektörünün kredi geri dönüş oranlarının oldukça iyi noktalarda olduğunu vurgulayan Özkaya, KOBİ kredilerinin ise bu alanda en başarılı kredi alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Hüseyin Özkaya sınırlı bir şube sayısına sahip olmalarına rağmen KOBİ’lere kullandırdıkları kredimiktarının 1 milyar liraya ulaştığını ve KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin de uzun vadeli olmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Odeabank’ın yıl sonu hedeflerine de değinen Özkaya, yılsonunda 15 milyar lira aktif büyüklük ve 10 milyar doların üzerinde kredi-mevduat hacmine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

IFC Avrupa ve Orta Asya Finansal Piyasalar Direktörü Ed Strawderman ise rekabet, büyüme ve istihdam alanlarında en çok katkıda bulunan KOBİ’leri desteklemenin IFC’nin global stratejisinde çok önemli bir yer aldığını vurguladı.

Strawderman, “Türkiye’de de toplam istihdamın yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan yine bu tür işletmeler ve bu tür kuruluşların büyümelerinde en önemli engellerden birisi finansal kaynaklara erişim  olarak ortaya çıkıyor. Odeabank ile işbirliğimiz sayesinde Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olacağımız için memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Yeni Projeler

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Avustralya’da Konut Kredilerinde Artış

Avustralya’da konut kredileri geçen ay Salı günü yayınlanan resmi verilerle arttı.

Avustralya’da konut kredileri geçen ay Salı günü yayınlanan resmi verilerle arttı.

Raporda, Avustralya İstatistik Bürosu Avustralya’da konut kredileri açıklamasıyla önceki ay içinde % 4,4 düştü den düştü revize edilen dönemsellik dışı % 1,0 den % 3,5 a arttı. Analizcilerin beklediği Avustralya’da konut kredileri değerleri geçen ay da 1,0% artış.

Kaynak: İnvesting

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Garanti Bankası Yüzde 2 Konut Kredisi Oranlarını Arttırdı

Ekim ayı ortası itibariyle bankaların konut kredisi faiz oranlarında aldığı indirim kararlarının ardından Garanti Bankası bugün yaptığı açıklama ile yüzde 2 indirimli konut kredisi oranlarını arttırdığını duyurdu.

Ekim ayı ortası itibariyle bankaların konut kredisi faiz oranlarında aldığı indirim kararlarının ardından Garanti Bankası bugün yaptığı açıklama ile yüzde 2 indirimli konut kredisi oranlarını arttırdığını duyurdu.

KrediPazari.com’un edindiği bilgilere göre Garanti Bankası oranlarında 0.01-0.03 puan artış yaptı.  Artış kararıyla birlikte 6-12 ay vadedeki oran % 0.53’den % 0.54’e, 60 ay vadedeki oran ise % 0.81’den % 0.84’e yükseldi. Bankanın 120 vadedeki oranı ise % 0.87’den % 0.89’a yükseldi. 240 ay vadedeki oran ise % % 0.94 olarak belirlendi.

Konut Kredisi Hesaplama

Faiz oranında yapılan artışla beraber 120 ay vadeli 100 bin TL konut kredisinin aylık taksiti konut kredisi hesaplama yapıldığında 1.346 TL’den 1.359 TL’ye yükseltti. Toplanda ödenecek faiz ise 1.615 TL arttı.

Kaynak: KrediPazarı

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Kredi Faiz Oranları Hissedilir Bir Şekilde Düşüyor

Ekonomi uzmanı Emil Hırsev, kredi faiz oranlarının hissedilir bir şekilde düşüşe geçtiğini açıkladı

Özel bir televizyon kanalında banka sektöründeki gelişmeleri değerlendiren ekonomi uzmanı Emil Hırsev, ‘kredi faiz oranları hissedilir bir şekilde düşüşüyor’ açıklamasında bulundu. Sözkonusu düşüşün 2014 yılında da devam edeceğini belirten Hırsev, gelecek yıl içindeki düşüş oranının beş puan gerileyebileceğini kaydetti. Hırsev, kredilerdeki faiz oranlarının düşeceğini, fakat kredi salınması için şartların ağırlaşacağını ve kredi karşılığında daha fazla tazminat aranacağını vurguladı. Kredi kurumları tarafından uygulanan kredi seviyelendirmeye de dikkat çeken Hırsev, bankaların denetim konusunda çok hassas olduklarını ve kredi sağlayabilmek için çok farklı şekiller sunmak için leasing, factoring gibi daha pahalı uygulamalara da başvurduklarını kaydetti.

Kaynak: Zaman

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Konut Kredisi Kullanan Kişi Sayısı 14 Milyon

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Eylül 2013 dönemi itibariyle tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısının 14 milyon 191 bin 65 kişiye, kredi miktarının ise 221 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Eylül 2013 dönemi itibariyle tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısının 14 milyon 191 bin 65 kişiye, kredi miktarının ise 221 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

TBB, Eylül 2013 dönemi tüketici kredileri ve konut kredileri raporunu yayımladı. Rapora göre, Temmuz-Eylül 2013 döneminde 2 milyon 719 bin 600 kişiye, 43,1 milyar lira tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırıldı.

Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artarken, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 10 oranında azaldı. Aynı dönemde kullandırılan kredi miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62 oranında büyürken, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 20 oranında küçüldü.

Temmuz-Eylül 2013 dönemi sonu itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi 221 milyar lira, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 14 milyon 191 bin 65 oldu. Toplam kişi sayısı Temmuz-Eylül 2012’ye göre yüzde 7 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yüzde 2 oranında arttı.
Tüketici kredisi ve konut kredileri bakiyesi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27, Nisan-Haziran 2013’e göre ise yüzde 6 oranında büyüdü.

Mal ve Hizmet Gruplarına Göre Dağılım

Temmuz-Eylül 2013 döneminde tüketici kredileri ve konut kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımında ihtiyaç kredileri yüzde 56 oranı ile en büyük paya sahip olduğu gözlendi. Bunu sırasıyla, yüzde 26 ve yüzde 13 pay oranları ile konut ve diğer krediler izledi. Aynı dönemde ihtiyaç kredileri 2 milyon 110 bin 675 kişi tarafından ve 24 milyar lira, konut kredileri 130 bin 353 kişi tarafından 11 milyar lira ve diğer krediler 430 bin 329 kişi tarafından yaklaşık 6 milyar lira tutarında kullanıldı.

Bir önceki yılın Temmuz-Eylül dönemine göre taşıt kredileri yüzde 37 oranında, konut kredileri yüzde 72 oranında, ihtiyaç kredileri yüzde 66 oranında ve diğer krediler yüzde 44 oranında arttı.

Bakiye açısından taşıt kredileri bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre yüzde 7, konut kredileri yüzde 30, ihtiyaç kredileri yüzde 26 ve diğer krediler yüzde 29 arttı. Temmuz-Eylül 2013 dönemi içinde kullananlar bazında ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı yaklaşık 16 bin lira düzeyinde gerçekleşti. Bu büyüklük konut kredilerinde yaklaşık 86 bin lira ve taşıt kredilerinde 52 bin lira oldu.

Vade Dağılımı

Tüketici kredileri ve konut kredilerinde en fazla tercih edilen 49-72 ay vade dilimi olurken, bunu 73 ay ve üzeri ile 25-36 ay vade dilimleri izledi. Temmuz-Eylül 2013 dönemi itibariyle 4 milyar 800 bin lira olan takipteki krediler, tüketici kredileri ve konut kredileri toplamının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturdu.

Temmuz-Eylül 2013 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe atılan kredi miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında azalarak 469 milyon lira oldu. Söz konusu kredilerin yüzde 5’ini taşıt, yüzde 14’ünü konut, yüzde 42’sini ihtiyaç kredileri ve yüzde 39’unu diğer krediler oluşturdu.

Kaynak: Cnn Türk

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Yapıkredi’den 70. Yıla Özel Kredi Kampanyaları

Yapı Krediden yapılan açıklamaya göre banka müşterileri, bankanın 70. yılına özel Aralık ayında masrafsız kredi avantajlarından faydalanabiliyor.

Yapı Krediden yapılan açıklamaya göre banka müşterileri, Aralık ayında masrafsız kredi avantajlarından faydalanabiliyor. İnternet ve Mobil Şube’ye girenler ise New York seyahati, akıllı telefon ve tablet kazanma şansını yakalıyor.

Banka, Aralık ayında müşterilerine otomobil, akıllı cihaz, New York seyahati günde 10 TL geri ödemeli 9 bin TL Bireysel İhtiyaç Kredisi fırsatı da sunuyor. 70. yılına 2014 yılında kutlayacak olan Yapı Kredi, yeni yaşına müşterilerine hediyeler dağıtarak giriyor. 3-31 Aralık 2013 tarihleri arasında İnternet veya Mobil Şube’ye giriş yapan banka müşterileri, New York seyahati veya akıllı cihaz kazanma şansını yakalıyor.

İnternet veya Mobil Şube’ye Kullanıcı Kodu, T.C. Kimlik Numarası veya kredi kartı bilgileriyle giriş yapan kullanıcılar, para transferleri, yatırım işlemleri, ödemeler, kredi kartı borç ödeme işlemlerini yaparak kazanma şanslarını artırabiliyor. Kampanya kapsamında toplam 22 çekiliş hakkı kazanılabiliyor. Yapı Kredi, çekiliş sonucunda 5 kişiye çift kişilik New York Gezisi, 5 kişiye iPhone 5S 16 GB, 5 kişiye Htc ONE telefon, 5 kişiye Nokia Lumia 925 ve 5 kişiye iPad Mini 16 GB hediye ediyor.

Yapı Kredi’nin 2014 Aralık ayı için hazırladığı özel masrafsız Yılbaşı Kredisi kampanyasıyla banka müşterileri 3 Aralık itibarıyla günde 10 TL’ye, 36 ay vadeli 9 bin TL masrafsız Yılbaşı Kredisinden faydalanabiliyor. Bunlara ek olarak, Yapı Kredi İnternet Şubesi’ne giriş yapan tüm kullanıcılar internet alışverişlerinde de sürpriz indirimler kazanma imkanı bulacak.  Kampanyadan faydalanmak isteyenler, kredi başvurularını Yapı Kredi ATM’leri aracılığıyla, kredisimdi.com.tr’den veya SMS yoluyla kolayca yapıp sonucunu anında öğrenebilir. SMS ile başvuru yapmak isteyenlerin ise “Bireysel (boşluk) TCKN (boşluk) Aylık net geliri” yazıp 4411’e mesaj atmaları yeterli.

Türkiye’nin en bonkör kartı Worldcard 22. yılında Yapı Kredi müşterilerinin araç sahibi olma hayallerini gerçekleştiriyor. Yeni yılı kart sahiplerinin ayaklarını yerden kesecek bir kampanyayla karşılayan Worldcard, 44 kişiye otomobil hediye ediyor. 1-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Worldcard sahipleri yurt içi ve yurt dışında yaptıkları her 25 TL’lik harcama için 1 çekiliş hakkı kazanıyor.

Kampanya kapsamında kredi kartından yapılacak nakit çekim ve fatura ödeme gibi bankacılık işlemleri de çekiliş hakkı kazandırıyor. Ayrıca, kampanyaya tüm Yapı Kredi bireysel banka kartları ile yapılan alışveriş işlemleri de dahil olacak. Çekiliş sonunda 22 kişiye Ford Fiesta, 22 kişiye ise Ford Focus kazandıracak Worldcard, 22’nci yılında da en çok yerde, en çok kişiye, en çok kazandıran kart olmayı sürdürüyor. Yapı Kredi’nin yılbaşına özel fırsatları hakkında daha fazla bilgi için www.yapikredi.com.tr ve www.worldcard.com.tr’yi ziyaret edebilir.

Kaynak: Haberler

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Konut Kredisi Taksiti 4.5 Yılda Yüzde 21 Azaldı

Merkez Bankası 100 metrekarelik bir ev almak için gerekli konut kredisinin aylık taksit ödeme tutarının son 4.5 yıl içinde nominal yüzde 21 azaldığının hesaplandığını bildirdi.

Merkez Bankası 100 metrekarelik bir ev almak için gerekli konut kredisi aylık taksit ödeme tutarının son 4.5 yıl içinde nominal yüzde 21 azaldığını açıkladı. Merkez Bankası’nın dün açıklanan Finansal İstikrar Raporu’nda “Finansman İmkanlarındaki Gelişmelerin Hanehalkının Konut Kredisi Talebine Etkisi” konulu bir çalışma yayımladı. Çalışmada, 2009 yılı son çeyreği ile 2013 yılı ikinci çeyreği arasında, konut kredisivade ve faiz oranları ile konut fiyatlarındaki gelişmelerin, hanehalkının konut alım gücü üzerindeki etkisi değerlendirildi. Çalışmada, aylık gelirin yarısını konut kredisi taksidine ayırarak bir ev alabilmek için 2009 yılı sonunda yaklaşık 4 bin lira aylık gelire sahip olmak gerekirken, 2013 yılı Haziran ayı itibariyle aylık 3 bin liralık bir gelir aynı şartlarda bir ev almak için yeterli olmaktadır” dendi.

Kaynak: Taraf

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Merkez Faizleri Değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranlarında değişiklik yapmadı.Kurul, bankalar arası para piyasası ve borsa İstanbul repo–ters repo pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranlarını sabit tuttu.

Para Politikası Kurulu’nun bugünkü toplantısında Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 7,75, Bankalar arası para piyasasında saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 10,25 oldu.

Yurt içi nihai talebin ve ihracatın ılımlı büyüme eğilimlerini koruduğunu belirten Merkez Bankası, temkinli para politikasının kredi büyüme hızını daha makul seviyeye düşüreceğine dikkat çekti. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 6,75, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,5, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 4,5 olarak sabit tutuldu.

Böyle giderse cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini öngören banka, para piyasasındaki oynaklığı gidermek için bir ay vadeli repo ihalelerine de son verildiğini açıkladı. Merkez Bankası, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Son aylarda yaşanan döviz kuru oynaklığına bağlı olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha hedefin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Kurul, bu durumun fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerinin sınırlandırılması için temkinli duruşun güçlendirilmesine ve para piyasası faiz oranlarındaki oynaklığın azaltılmasına karar vermiştir. Bu amaçla bir ay vadeli repo ihalelerine son verilmiştir. Böylelikle, bankalar arası para piyasasındaki gecelik faiz oranlarının yüzde 7,75’e yakın seviyelerde oluşması sağlanacaktır. Kurul, enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasındaki temkinli duruşun korunması gerektiğini belirtmiştir.”

Kaynak: Milliyet

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Garanti’den % 0.99 Faiz Oranlı Yılbaşı Kredisi

Garanti Bankası’nın başlattığı Yılbaşı Kredisi kampanyasında kredi faiz oranları % 0.99’tan başlıyor.

Garanti Bankası’nın başlattığı Yılbaşı Kredisi kampanyasında kredi faiz oranları % 0.99’tan başlıyor. Yılbaşı Kredisi Kampanyası’ndan özel sektör çalışanları, kamu sektörü maaş ve maaş dışı çalışanları farklı faiz oranları ve kredi tutarları için yararlanılabiliyor.

Yılbaşı Kredisi kampanyası kampamında tüketici %0.99 faiz oranı ile 3.000 TL kredi kullanılabiliyor. 12 ay vadeye kadar masrafsız kullanılabilen kredide tüketicinin aylık taksiti, kredi hesaplama yapıldığında 266 TL’ye karşılık geliyor. Kampanya kampamında 200 TL’den başlayan masraflarla 60 aya varan vadelerle 50.000 TL’te kadar ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor.

50.000 TL İhtiyaç Kredisi için Faiz Oranı Yüzde 1.09

Kredipazari.com’un edindiği bilgilere göre Yılbaşı Kredisi kampanyasından kamu sektörü maaş ve maaş dışı çalışanlar ile özel sektör maaşçılar  50.000 TL’ye kadar ve 60 aya varan vadelerle % 1.09 faiz oranı ile yararlanabiliyor.

50.000 TL kredinin aylık taksiti kredi hesaplama yapıldığında % 1.09 faiz oranı ve 60 ay vadede 1.208 TL’ye, toplamda ödenecek faiz ise  72.470 TL’ye karşılık geliyor.

Yılbaşı kredisi faiz oranı ile konut kredisi faiz oranı arasında büyük fark olmaması nedeniyle 50.000 TL’ye kadar konut kredisi ihtiyaçları için de bu kampanyadan yararlanılabiliyor. Kredi taksitleri hesaplanırken konut kredisi taksitlerinin BSMV ve KKDF’den muaf  olduğu, ihtiyaç kredileri taksitlerine ise bu vergilerin eklendiğini unutmamak gerekiyor.

Kaynak: KrediPazarı

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Kredi Kartlarında Taksitlere Sınırlama Geliyor

Elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde altı ay, beyaz eşya ve mobilya alımlarında oniki ay taksit olarak uygulanacak

Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarıyla nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek şekilde düzenlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bireysel Kredilerle İlgili Üç Yeni Düzenleme Taslağı”na ilişkin bilgi verildi.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nda, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin başlığının “Kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim” şeklinde değiştirildiği ve maddeye yedinci fıkra eklendiği belirtildi. 26. maddede “(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Bu süre, elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde altı ay, beyaz eşya ve mobilya alımlarında oniki ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Elazığ Haberi

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Yeni Tüketici Yasası’na Göre Bağlı Kredinin Durumu

Yeni Tüketici Kanunu’na göre tüketicinin konut kredisi kullanarak satın aldığı konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi durumunda satıcı, sağlayıcı ve konut finansmanı kuruluşu krediden müteselsilen sorumlu olacak.

Yeni Tüketici Kanunu’na göre tüketicinin konut kredisi kullanarak satın aldığı konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi durumunda satıcı, sağlayıcı ve konut finansmanı kuruluşu krediden müteselsilen sorumlu olacak.

Bankanın sorumluluğu, konutun teslim tarihine göre belirlenecek. Konutun teslim edilmemesi ya da eksik teslimi halinde bankanın sorunluluğu, konut teslim tarihinden itibaren kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere 2 yıl olacak. Konut teslim tarihi için satış sözleşmesi ya da bağlı kredi sözleşmesinde belirtilecek.

Banka tarfından kullandırılan konut kredisinin ikincil piyasalarda işlem görmesi durumunda da bankanın sorumluluğu devam edecek. Kredi devredildi ise, krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmayacak.

Kaynak: KrediPazarı

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Senetle Konut Satışı Arttı

Türkiye’de markalı konut projelerinden alım yapanlar arasında finansman metodu olarak senet seçenlerin oranı, Ekim ayında yüzde 51,3’e tırmandı.

WSJ’nin haberine göre; Emlak veri platformu Reidin’in verilerine göre Türkiye’de markalı konut projelerinden alım yapanlar arasında finansman metodu olarak senet seçenlerin oranı, Ekim ayında yüzde 51,3’e tırmandı. Son aylardaki yüksek artış özellikle dikkat çekiyor.

Ağustos’ta toplam satışların yüzde 14,8’i sadece senetle yapılırken bu oran Eylül’de yüzde 43,4’e çıkmıştı.Uzmanlar ve sektör temsilcileri senetle konut satıştındaki yüksek artışı artan faizlere, bankaların yeni projelere kredi vermedeki isteksizliğine ve bazı konut almak isteyenlerin kötü kredi geçmişine bağlıyor. Kamu denetim ve gözetiminin dışındaki bu satış yöntemindeki artış bazı uzmanlarda endişe yaratıyor.

Faiz yükünü omuzlamak istemeyen tüketicinin inşaat şirketlerinin daha düşük faiz oranlarıyla sunduğu senetle satış opsiyonuna kaydığı belirtiliyor.

TÜİK ve Merkez Bankası Verileri

İnşaat sektörü temsilcilerine göre devletin konutta senetle satışı ve bu satışlardaki batığı izlemesi mümkün değil. Türkiye’de konutla satış verilerini yakından izleyen iki kamu kurumu var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası… TÜİK, tapu kayıtlarına dayanarak verileri izlerken, Merkez Bankası yalnızca banka eksper raporlarına dayanarak verileri izliyor. Kısacası, senetle satışın konut sektöründeki büyüklüğü ve batık oranı gibi göstergeler izlenemiyor.

Konut sektörü temsilcileri, banka kredileri gibi yakında izlenemeyen senetle satışlar konusunda endişeli değil. Büyük şirketler için senetle satışın tehlike yaratmayacağını, 2002 yılına kadar Türkiye’de konut satışlarının zaten bu yolla yaptığını dile getiren Yaşar Aşçıoğlu, “Yıllardır bankalar kredi veriyor. Büyük de kâr ediyor. Şimdi biz bu işi yapalım istedik. Çünkü zaten kredi faizleri çok yüksek. Ayrıca, bu bizim bildiğimiz bir alan” diyor.

GYODER Başkanı Aziz Torun projelerde ön satış yapıldığında bu verilerin de TÜİK kayıtlarına girmediğine dikkat çekerek, “Aslında risk yok. Temmuz Ağustos’ta yüzde 15-20 olan senetle satış Eylül’de artmış. Senetle satış artarken, peşin sayışlar 55’lerden yüzde 35’lere düşüyor. Bize göre bu sadece mevsimsel bir etki.
Çünkü firmalar Eylül ayında çok sayıda senede dayalı kampanya yaptı” diyor. Torun, inşaat bitirme sigortası adlı bir uygulama başlatacaklarını, bu yolla bitmeyen, yarım kalan projeler konusunda tüketicinin korunacağını ifade ediyor.

Sektörde Senede Kayışın Nedeni

Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdürü Hasan Rahvalı, sektörde senete kayışın nedenini, banka kredisi almak istemeyen ya da alamayan kişilerin talebinden kaynaklandığını belirtti. Rahvalı, 2011 yılına kadar senetli satışa talebin olmadığına dikkat çekerek, “Son 2 yıldır konut talebi maaşlı çalışandan kendi işini yapan kesime kaydı.

Bunlar arasında 2001 krizinde bir talihsilzik yaşayıp kara listeye girmiş olanlar da var. Bankalar, bu talepleri incelediğinde müşteriyi riskli görüp kredi vermek istemeyebiliyor. Oysa bize göre piyasa riski bankadan daha iyi ölçer” diye konuştu.

Bankacılar ise bankaların proje finansmanına artık daha ihtiyatlı yaklaştığını ve bu nedenle kredi kullanımının gerilediğine işaret ediyor. “Son 2 yılda konut arzı çok arttı. Ayrıca 3-4 büyük şirketin iflas erteleme istemesi sektöre kullandırılacak kredilerde ihtiyatı artırdı” diyen Anadolubank Genel Müdür Yardımcısı Recep Atakan, “Ayrıca, projeden satışlarda tüketicileri korumaya yönelik önemli yasalar çıkarıldı. Bunlar nedeniyle bankalar proje kredilerine eskisi kadar sıcak bakmıyor.

Bunun yerine birmiş projelere kredi verilmesi tercih ediliyor” değerlendirmesinde bulundu. Atakan, bilançosu zorlanan bazı orta düzey konut firmalarının senet satışına yöneldiğini sözlerine ekledi.

Konut Kredileri Toplam Kredilerin Yüzde 10’u

Konut kredileri toplam kredilerin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Eylül ayı sonu itibariyle toplam kredilerin büyüklüğü 990.4 milyar liraya çıkarken, konut kredileri 105,6 milyar lira düzeyine ulaştı.

Konut piyasasındaki gelişmelerin büyük bir bölümünün kamu denetim ve gözetiminden uzak olması yeni bir tartışma konusu değil.

satışında halktan para toplama faaliyetlerinin 2012’de Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) denetimine tabii olması gündeme gelmişti. Plan hayata geçebilseydi, SPK’nın izni olmadan maket üzerinden konut satışı yapılamayacak, gayrimenkul şirketleri maket aşamasında satış yaparken SPK’ya izahname vermek zorunda kalacaklardı.

İzahnamesine SPK’dan onay verilmeyen şirketler maketten satış yapamayacaktı. Ayrıca, konut şirketlerinin finansal operasyonları SPK’nın gözetimi altına alınacaktı. Aynı yılın aralık ayında düzenlemeden geri adım atıldı.

Konut Şirketleri İflas Edebilir

SPK Eski Başkanı Doğan Cansızlar, ilgili düzenlemenin geçmesi durumunda birçok konut şirketinin iflas tehlikesi ile karılaşabileceğini belirtti ve bu nedenle geri adım atıldığını iddia etti. Cansızlar, “Konut sektörü mevzuat kapsamına alınmak istendi. Ancak o düzenlemede bir proje için finansmanın sadece o proje için kullanılması öngörülüyordu. Bu olsaydı, Türkiye’de birçok firmada zincirleme iflaslar yaşanacaktı. Çünkü Türkiye’deki projeler bir başka projeyi finanse etmek için yapılıyor. Yumuşak geçişle bu projelerin yapılması gerekiyordu” diye konuştu. Cansızlar, senet ile satışlar mutlaka SPK denetimine alınması gerektiği uyarısında bulundu. Türkiye 2013 yılına 800 bin konut stokuyla girmişti. Reidin verilerine göre konut eritme hızı ise yükselişte. Türkiye geneli için geçtiğimiz yıl ağustos ayında %1.81 olan hız, bu yıl aynı ay 5.97’ye çıkmış durumda.

Kaynak: İnternet Haber

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın