Hazine Müsteşarlığı’ndan Bireysel Kredi Açıklaması

konut-yatirimi-kendini-17-6-yilda-amorti-ediyor-6309291Hazine Müsteşarlığınca, bireysel kredilerle ilişkili sigortacılık işlemlerinde kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılamayacağı bildirildi.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinden yapılan açıklamada 13  Eylül’de bireysel kredilerle ilişkili sigortacılık işlemlerinde uygulama  birlikteliği sağlanması ve ilgililerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla  “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği”nin  yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.
 Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi  için Müsteşarlık tarafından yayımlanan genelgelere de atıfta bulunulan  açıklamada, mevzuatın 2009 yılında aynı konuda hazırlanan yönetmeliğin mevcut  düzenlemelerinin, kredi kullananların sigorta işlemleri ile ilgili  bilgilendirilmesi konusu başta olmak üzere, güçlendirilmesine duyulan ihtiyaç  nedeniyle hazırlandığı anımsatıldı.
Bireysel kredi bağlantılı işlemlerde mevzuatın getirdiği yenilik ve  değişikliklerin kamuoyuyla paylaşılmasının yararlı görüldüğü aktarılan  açıklamada, sözleşme öncesi bilgilendirme sürecine ilişkin şu bilgilere yer  verildi:
“Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar hakkında sigorta sözleşmesi  yapılmadan önce kredi kullananın bilgilendirilmesi hususu düzenlenmiş ve kredi  kuruluşları tarafından verilecek bilgi formlarının şekli ve asgari içeriği  Müsteşarlığımızca tespit edilmiştir.
Kural olarak, bilgilendirmenin yazılı yapılması benimsenmiş ancak,  teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlardan yararlanılmak üzere elektronik  ortamda veya ilgililerin erişimini mümkün kılan benzeri yöntemlerle bilgilendirme  yapılabileceği hükme bağlanmıştır.”
Sözleşme sonrası bilgilendirme süreci için ise açıklamada, “Bireysel  kredilerle bağlantılı sigortalarda, sigorta sözleşmesi kurulduktan sonraki  bilgilendirme süreci de düzenlenmiştir. Bu amaçla katılım sertifikası veya  poliçenin asgari içeriği ve teslimat usulü, bahsedilen kurallarla aynı şekilde  düzenlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Yenileme bildirimi 
Sözleşme öncesi ve sonrasındaki bilgilendirme süreçlerine ilave olarak  kredi kullananların sözleşme yenileme işlemleri hakkında daha hızlı bilgi sahibi  olmalarını teminen kredi kuruluşlarına “yenileme bildiriminde bulunma”  yükümlülüğü getirildiği aktarılan açıklamada, “Anılan yükümlülük, sözleşmenin  yenileme tarihinin yaklaştığına ilişkin hatırlatmayı ve vadesinde sözleşmenin  yenilenip yenilenmediğine ilişkin bilgilendirmeyi içeriyor” değerlendirmesine  bulunuldu.
Şirket seçme özgürlüğü 
Sigortacılık Mevzuatı gereğince kredi kullananın sigorta şirketini  seçme hakkının sınırlandırılamayacağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 “Bu kapsamda kredi kullanan ile sigorta aracısı hüviyetine sahip kredi  kuruluşu arasında bir sigorta sözleşmesi akdedilmiş olsa dahi anılan sözleşmedeki  teminat ve süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehin (rehinli alacaklı) kaydı  bulunan sözleşmelerin bir ay içinde ilgili kuruluşa ibraz edilmesi durumunda,  kredi kuruluşunca düzenlenen poliçenin sonlandırılıp, primin tamamının iade  edileceği hükme bağlanmıştır. Daha geç tarihte de benzer talep ile ilgili  kuruluşa başvuru yapılabilmektedir. Ancak bu durumda sigorta sözleşmesine ilişkin  tarife teknik esaslarında belirlenen kurallar dahilinde iade işlemi  yapılacaktır.”
 Açıklamada, bireysel kredilerle bağlantılı sigortaların teminat tutarı  ve sigorta süresinin, kredi kalan borç tutarı ve süresiyle uyumlu olacak şekilde  düzenlenmesi gerektiğinin vurgulandığı, kredi kullananın, kredi dönemi içinde  gerçekleşen eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkan iki sözleşme arasındaki uyum  sorununun çözümüne ilişkin yöntemlerin de belirlendiği ifade edildi.
Kaynak: Vatan