Ekmek Karşılığı Kredi

konut-kredisi-takip1Türkiye’de sayıları yaklaşık 3 milyon olan KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırmak ve “teminat” sorununa çözüm bulmak amacıyla başlatılan çalışma son aşamaya geldi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Örneğin bir çiftçiyseniz ürettiğiniz buğday da teminat gösterilebilecek, çıktı olarak aldığınız ekmek de” dedi.

KOBİ’lerin finansman sağlama amacıyla kullandıkları krediler için bankaların teminat istediğini ancak esnafın teminat imkânlarının kısıtlı bulunduğunu ifade eden Şimşek, bunun da finansmana ulaşma noktasında sıkıntı oluşturduğunu söyledi.

KOBİ’lerin varlıklarının yüzde 25’ini gayrimenkul gibi taşınmazlardan, yüzde 75’inin de alacakları, stoktaki malları, makine ve teçhizat, fikri mülkiyet hakları gibi taşınır varlıklardan oluştuğuna dikkati çeken Şimşek, bankaların taşınır teminat üzerinden kredi vermede çekimser davrandığını anlattı. Şimşek, “Kredi verilirken taşınır teminatların bankalar tarafından rehin alınması nedeniyle, şirketin üretim yaptığı makine ve teçhizata el konulabiliyor, bu da bu şirketin bundan sonra üretim yaparak borcunu ödemesine engel oluyor, ticari işletme rehni müesesesi buna imkân tanımakla birlikte diğer başka sıkıntıları nedeniyle bankalar tarafından çok tercih edilmiyor” dedi.

Malvarlığı online

Bu sorunların giderilmesi amacıyla “taşınırların teminat olarak kullanılması ve taşınır sicil sistemi”ne ilişkin mevzuat çalışması yaptıklarını bildiren Şimşek, dünyada ABD başta olmak üzere bir çok ülkenin söz konusu sistemi uygulandığını, Çin’de bu sistemin uygulamaya girmesinden bu yana 3 trilyon dolarlık kredi hacmine ulaşıldığını kaydetti. Şimşek, “Bu kanun çerçevesinde yeni bir sicil sistemi oluşturulacak ve esnafımız ve KOBİ’ler taşınırlarını kredi başvurusu sırasında buraya kaydedecekler” dedi. Bu sistem ile esnafın ve KOBİ’lerin kredi çekerken taşınırını teminat gösterebileceğini bildiren Şimşek, ancak aynı taşınırı bir başka bankadan kredi için teminat göstermesinin önüne geçilececeğini söyledi.

Şimşek, bankaların elektronik ortam üzerinden hizmet verecek bu sistem üzerinden bir KOBİ’nin mal varlığını ve ipotekli olup olmadığını çok rahat olarak görebileceğine işaret ederek, bu sistemi bir kamu kuruluşu üzerinden kurabilecekleri gibi özel kuruma da devredebileceklerini belirtti.

Kaynak: Milliyet