Tag: Kobi Kredileri

Her Sektöre Ayrı Kredi

37886Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce “Haziran 2015 itibariyle bankamız 174.4 milyar TL kredi büyüklüğü ile nakdi kredilerde ve 128.1 milyar TL ticari kredi büyüklüğü ile nakdi ticari kredilerde sektörde birinci. KOBİ kredileri özelinde bakıldığında ise KOBİ müşterilerimizin nakdi krediler toplamı 43.4 milyar TL olup, KOBİ kredilerindeki pazar payımız yüzde 12.8” dedi. İnce “KOBİ ve esnaflara genel yaklaşımın yanı sıra hem mesleki boyutta hem de özel anlayışla hizmet sunuyoruz. Örneğin kadın girişimci, eczacı, kuyumcu, toptancı, turizm sektöründe faaliyet gösterenlere, çiftçilere, minibüsçülere, otobüsçülere vs yönelik uzun yıllardır finansman desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Star

 

Tüketim Freni Tuttu Borç Oranı Azalıyor

114777Bireysel tüketimi frenleyen önlemlerin devreye girmesiyle toplam kredi hacmi içinde bireysel kredilerin payı azalırken, sanayinin payı yükseldi. Önlemler, hanehalkı yükümlerinin varlıklarına oranını da düşürdü.

BDDK ve Merkez Bankası’nın, cari açığı azaltmak ve tüketime dayalı büyümeyi frenlemek amacıyla, ağırlıkla 2013 yılında uygulamaya koyduğu bireysel borçlanmayı sınırlandıran önlemler etkisini gösterdi. Bankacılık sektörünün kredi hacmi içinde bireysel kredilerin payı gerilerken, ticari ve kurumsal kredilerin payı artışa geçti. Bireysel borçlanmaya getirilen sınırlama, hanehalkının finansal borçlarının varlıklarına oranını da dört yıl önceki seviyenin altına çekti.

DÜNYA’nın Merkez Bankası ve BDDK verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, bireysel borçlanmayı frenlemeye yönelik önlemlerin yürürlüğe girdiği 2013 yılından bu yana, bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 20 gerilerken KOBİ kredilerinin payı yüzde 4.6, ticari ve kurumsal kredilerin payı yüzde 13.4 oranında artış gösterdi. Kurumsal krediler içindeki imalat sanayine yönelik kredilerin payında 2013 yılına kadar gözlenen aşağı yönlü trende de yerini yüzde 3 oranında artışa bıraktı.

En fazla düşüş taşıt ve kredi kartlarında

2012 yılında yüzde 33.5 düzeyinde bulunan bireysel krediler ve kredi kartları bakiyesinin toplam krediler içindeki payı, önlemlerin devreye girmesiyle bu tarihten itibaren hızla geriledi ve 2013 sonunda yüzde 31.7’ye, 2014’te yüzde 28.7’ye ve Haziran-2014 döneminde de yüzde 26.8’e geriledi. Bireysel krediler içinde payı en fazla gerileyen ise yüzde 57.3’le taşıt kredileri oldu. 2013 yılında 9 milyar TL düzeyinde bulunan ve toplam kredilerin yüzde 1’ini oluşturan taşıt kredileri, Haziran- 2015 döneminde 6 milyar liraya geriledi ve toplam krediler içindeki payı da yüzde 0.4’e düştü. Bireysel krediler içinde taşıtın ardından payı en hızlı daralan bireysel kredi kartları da 2013 yılındaki 84 milyar liralık düzeyinden Haziran-2015’te 75 milyar liraya indi. Kredi kartları bakiyesinin toplam krediler içindeki payı da söz konusu dönemler itibarıyla yüzde 9.1’den 5.4’e geriledi.

Kredi kartı bakiyesinde 2012 yılına kadar gözlenen hızlı tırmanış, 2012 yılının üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 45’le en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, alınan tedbirlerin ardından yönünü hızla aşağıya çevirdi. 2014 yılının ilk çeyreğinde kart bakiyesindeki artış durdu ve üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 30 oranında düşüş gösterdi. Son bir buçuk yılda ihtiyaç ve diğer kredilerin payında da yüzde 11.9 oranında düşüş kaydedildi. Düşüş trendinden en az etkilenen bireysel kredi türü ise konut kredileri oldu. Önlemler kapsamına alınmayan konut kredileri, yüzde 8.7 ile en düşük oranlı daralmanın yaşandığı kredi türü oldu.

Tüketici kredili mevduata yüklendi 

Finansal veriler, bireysel kredilere ve kredi kartlarına getirilen sınırlama ile birlikte, tüketicilerin finansman ihtiyacını karşılamak için kredili mevduat hesaplarına yüklendiğini de ortaya koyuyor. Nitekim, teminatsız diğer bireysel kredi türlerindeki gelişmeler, getirilen faiz artışına rağmen, bireysel finansman talebinin karşılanmasında kredili mevduat hesabı (KMH) bakiyesindeki hızlı tırmanışa işaret ediyor. 2012 yılında 4.7 milyar lira ile ihtiyaç kredileri içinde yüzde 4.3 seviyesinde bulunan gerçek kişi KMH bakiyesinin payı, 2013’te 5.7 milyar lira ile yüzde 5’i ve Haziran-2014’te de 8.5 milyar lira ile yüzde 5.8’i aştı. Böylece KMH bakiyelerinin tutarı haziran itibarıyla son iki yılda yüzde 70’in üzerinde artış kaydetti.

Bireysel kredi kart sahipliğine ve kartla harcamalara getirilen taksit sınırlaması, bireysel krediler için ayrılan zorunlu karşılıklar ile karşılık maliyetlerini artıran makro ihtiyati tedbirlerin bireysel kredi talebini sınırlaması, ticari ve kurumsal kredilere ise olumlu yansıdı. 2102 yılında toplam kredilerin yüzde 41’ini ticari ve kurumsal krediler oluştururken, Haziran-2014 döneminde bu oran yüzde 47’ye yükseldi. 2012 yılında 329 milyar lira düzeyinde bulunan ticari ve kurumsal kredilerin hacmi Haziran-2015’te 656 milyar liraya çıkarken, bu gruptaki imalat sanayiine yönelik kredilerin hacmi de 156 milyar liradan 282 milyar liraya yükseldi. Böylece, 10 yıl öncesinde yüzde 40’lar düzeyinde iken 2012’de yüzde 20’nin de altına gerileyen imalat sanayi kredilerinin toplam krediler içindeki payı da yeniden yüzde 20’nin üzerine çıktı.

Söz konusu dönemde KOBİ’lere kullandırılan kredilerin hacminde de artış kaydedildi. 2012 yılında 200 milyar lira ile toplam krediler içinde yüzde 25 paya sahip olan KOBİ kredilerinin hacmi Haziran-2015’te 368 milyar liraya yükselirken, payı da yüzde 26’ı aştı.

kredi-karti-tablo-1.jpg

Hanehalkı borçlarının varlıklarına oranı azalıyor

Bireysel tüketimin sınırlanması, son yıllarda rekor seviyeye ulaşan hanehalkı finansal borçlarının varlıklarına oranını da aşağı çekiyor. Hanehalkının bireysel krediler ve kredi benzeri borçlarla kredi kartları bakiyesinden oluşan finansal borçlarının; mevduat, tahvil bono, hisse senedi yatırım fonu ve dolaşımdaki paradan oluşan finansal varlıklarına oranı 2003 yılında yüzde 8.5 iken, izleyen yıllarda hızla tırmanarak 2013 yılında yüzde 53.5’i aşmıştı. Merkez Bankası’nın verilerine göre, tüketimi sınırlamaya yönelik önlemlerle birlikte hanehalkı finansal yükümlülüklerinin finansal varlıklarına oranı 2014 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık dört puanlık düşüşle yüzde 49.7’ye, bu yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 48.2’ye geriledi. Böylece bu oran 2012 yılındaki seviyenin de altına inmiş oldu. Son üç çeyreklik dönemde gözlenen düşüşte, finansal yükümlülüklerin varlıklardan daha düşük oranda artması etkili oldu. Nitekim söz konusu dönemler itibarıyla hanehalkı finansal varlıkları yüzde 8.4 oranında artarken, finansal yükümlülüklerdeki artış yüzde 5.4’te kaldı. Hanehalkı finansal kaldıraç oranının düşmesinde, borçlanmanın frenlenmesinin yanı sıra, bireysel döviz tevdiat hesaplarının TL karşılığındaki artış da etkili oldu.

kredi-karti-tablo-2-001.jpg

Kaynak: Dünya

Kredide Alarm Zilleri

eb86a7e8729dc5e7_480x270Tüketiciler 15 milyar lira krediyi geri ödeyemedi, takibe düştü.

Yavaşlayan Türkiye ekonomisi için bir risk daha büyüyor. Kredisini geri ödeyemeyip bankalar tarafından takibe alınan kredilerin oranı son 5 yılın zirvesine çıktı.

ALINAN önlemlere rağmen kredilerin takibe düşen kredilerde alarm zilleri çalıyor. Takipteki krediler 2014 yıl sonunda 36 milyar lirayken, haziran ayı itibariyle 42 milyar liraya çıktı. Artış KOBİ ve tüketici kredilerinden kaynaklandı. KOBİ’lerin yıl başında 11 milyar lira olan takipteki kredileri 13 milyara, tüketici kredileri de 12 milyardan 15 milyara çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre takipteki krediler 2010 yılında 20 milyar liraydı. 2011 yılında gerileyerek 19 milyar lira oldu. 2012 yılında 23 milyar lira olan takipteki krediler, 2013 yılında 30 milyar lira, 2014 yılında da 36 milyar liraya yükseldi. Son 6 aylık dönemde artış yüzde 16.6 oldu. 2014 yılının sonundan itibaren KOBİ kredileri ile tüketici kredileri ve kredi kartlarında takibe dönüşüm artış gösterdi. KOBİ kredilerinde takibe dönüşen krediler yüzde 12, tüketici ve kredi kartlarındaki artış da yüzde 25 oldu. Ticari kredilerde ise bir değişim olmadı.

5 Yılın En Yükseği

Kredilerin takibe dönüşüm oranı da son 5 yılın en yükseğinde. 2010 yılında yüzde 3.66 olan takibe dönüşüm oranı yıllar itibariyle geriledi. Ancak 2014 yılı itibariyle tekrar artışa geçti. 2011 yılında yüzde 2.70, 2012 yılında yüzde 2.86, 2013’de yüzde 2.75 olan takibe dönüşüm oranı 2014 yılında yüzde 2.85 oldu. 2015 yılının mart ayında biraz gerileyen oran 2.84’tü. Ancak 2015 yılı haziran ayı itibariyle takibe dönüşüm oranı yüzde 2.89 oldu.

Kredilerde Artış

Haziran ayı itibariyle kredi kartının da dahil olduğu tüketici kredilerindeki takibe dönüşüm oranı yüzde 3.84 oldu. 2010 yılında bu oran yüzde 4.13’tü. 2011 yılında yüzde 2.88’e gerileyen oran, 2012 yılında yüzde 2.95, 2013 yılında yüzde 2.87, 2014 yılında da yüzde 3.38 oldu. 2015 yılının mart ayında yüzde 3.51’e gerileyen oran, sonraki üç aylık dönemde yüzde 3.84’e yükseldi.

Konut ve taşıt kredilerinde önemli bir değişiklik olmazken, 2014’den itibaren kredi kartları ile ihtiyaç kredilerinde artış gözlendi. Kredi kartlarında oran 2014 yılı sonunda yüzde 7’lerdeyken, 6 ay sonra haziran itibariyle yüzde 8’lere yükseldi. İhtiyaç kredilerinde ise yüzde 4’ler civarındaki oran yüzde 4.5’lara yükseldi.

Takipteki kredilerin (brüt) gelişimi (milyar TL)

2014 2015-Haziran
Tüketici 12 15
KOBİ 11 13
Ticari 13 13
TOPLAM 36 42

Takibe dönüşüm oranları (%)

Yıllar Oran
2010 3.66
2011 2.70
2012 2.86
2013 2.75
2014 2.85
2015-Haziran 2.89

Tüketici kredilerinin takibe dönüşüm oranı (%)

Yıllar Oran
2010 4.13
2011 2.88
2012 2.95
2013 2.87
2014 3.38
2015-Haziran 3.84

Kaynak: Gerçekgündem

Yapı Kredi’nin İlk Yarıda Konsolide Net Kârı 956 Milyon Lira

aaaYapı Kredi Bankası’nın konsolide net kârı, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine yüzde 3 artışla 956 milyon liraya yükseldi.

Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya göre bankanın, yılın ilk yarısında toplam aktif büyüklüğü 2014 yılsonuna göre yüzde 15 artışla 223.8 milyar liraya çıkarken, toplam gelirleri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 4 milyar 974 milyon liraya ulaştı. Yılın ilk yarısında, Yapı Kredi’nin toplam kredi hacmi yüzde 14 artışla 142.8 milyar liraya, toplam mevduatı da yüzde 17 artışla 126.1 milyar liraya ulaştı.

Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, uyguladıkları Akıllı Büyüme stratejisinin olumlu sonuçlarını alarak sürdürülebilir ve sağlıklı büyümeye devam ettiklerini söyledi ve ekledi: “Özellikle bireysel ihtiyaç veKOBİ kredilerinde sektör ortalamalarının 10-15 puan üzerinde büyüme gösterdik. Kredilerde yıl sonuna kıyasla pazar payımızı artırarak yüzde 10.4 seviyesine ulaştık. Hem müşterilerimiz, hem de bankamız için katma değeri yüksek alanlara odaklandık. Böylece bireysel ihtiyaç kredilerinde yüzde 19 ile sektörün 15 puan üzerinde, KOBİ kredilerinde ise yüzde 18 ile sektörün 9 puan üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Toplam mevduatta da sektörün 4 puan üzerinde bir performansla yüzde 17’lik artış gösterdik. Sermaye yeterlilik oranımız, güçlü kredi büyümesine rağmen, ihtiyatlı ve müşteri odaklı bilançomuz ve doğru aktif-pasif yönetimi sayesinde yüzde 14 seviyesinde sektör ortalamasına paralel olarak gerçekleşti.”

Yılın ilk yarısında fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirten Açıkalın, Nisan ayı sonunda 15 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 1 milyar 450 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladıklarını hatırlatarak, “Yapı Kredi böylece, Mayıs 2014’te sağladığı sendikasyon kredisini yüzde 110’un üzerinde yenileyerek, uluslararası piyasalarda sahip olduğu güveni yeniden teyit etmiş oldu” dedi.

Kaynak: Posta

5 yılda 850 milyar TL kredi

aEkonomiyi kredi kanalıyla destekleyen bankaların kredi hacmi geçen yıl 1 trilyon 241 milyar liraya ulaştı. Sektörün kredi büyümesi 2009 sonuna göre tam yüzde 215 oldu.

Türkiye ekonomisini, kredi kanalıyla destekleyen bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen yıl sonu itibarıyla 1 trilyon 241 milyar liraya ulaştı. Sektörün kredilerinde 2009 sonuna göre yaşanan artış yüzde 215 oldu. 2009’da 393 milyar lira olan kredi hacminde 5 yılda yaşanan artış ise yaklaşık 850 milyar liraya ulaştı.

KOBİ’lere Tam Destek 

Son beş yılda tüketici kredileri ile kredi kartı alacakları yüzde 173 artarak 130 milyar liradan 356 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ kredileri yüzde 301’lik büyüme ile 83 milyar liradan 333 milyar liraya ulaştı. Bankaların KOBİ’lere sağladığı kredilerin 88 milyar lirası mikro işletmelere, 111 milyar lirası küçük işletmelere, 133 milyar lirası ise orta büyüklükteki işletmelere verildi. Ticari ve kurumsal krediler ise yüzde 207’lik büyüme ile 551 milyar liraya çıktı. Bankacılık sektörünün toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı yüzde 7.5, inşaat sektörünün payı ise yüzde 6.88 oldu.

Konuta 125 Milyar TL 

Bankaların 356 milyar lira olan bireysel kredilerinin 74 milyar lirasını kredi kartları, 149 milyar lirasını ihtiyaç v ediğer kredileri, 7 milyar lirasını taşıt kredileri, 125 milyar lirasını ise konut kredileri oluşturdu. Konut kredilerinin yüzde 177 arttığı son 5 yıllık dönemde, bireysel kredi kartları yüzde 100, ihtiyaç kredileri yüzde 238 büyüdü. Bireysel kredilerin yüzde 35’i konut, yüzde 217i kredi kartı, yüzde 42’si ihtiyaç, yüzde 2’si taşıt kredilerinden oluştu.

Kaynak: Sabah

Bankalar Gaza Bastı Konut Kredileri % 17 Arttı

Türkiye ekonomisinin can damarı KOBİ’lere bankalar desteğini artırıyor. Sektörün küçük ve orta işletmelere açtığı krediler, ilk yarıda % 17.1 artarak 229 milyar lirayı devirdi.

KOBİ kredileri, yılın ilk yarısında; bankacılık sektörünün genel kredi genişlemesinin üzerinde bir artış gösterdi. BDDK Ocak-Haziran aylarını kapsayan verilere göre ilk yarıda KOBİ kredileri yüzde 17.1 oranında net 33 milyar 651 milyon lira artarak 229 milyar 875 milyon liraya ulaştı. KOBİ kredilerindeki artış, özellikle “orta büyüklüktek i” işletmelerden kaynaklandı. Sayıca az olan, ancak kredi pastasından yarıya yakın pay alan bu işletmelerin kredi hacmi, diğerlerine göre çok daha hızlı arttı.

Yeni Ciro Kriteri 40 Milyon Lira

Yeni sınıflamaya göre 250 kişiye kadar yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan bu işletmeler bu tanıma giriyor. Söz konusu işletmelerin 2012 sonunda 103 bin 749 olan sayısı, haziran sonunda 112 bin 874’e yükseldi. Orta işletmelerin toplam kredi hacmi de yüzde 20.2 oranında net 16 milyar 256 milyon liralık bir artışla 96 milyar 915.4 milyon liraya ulaştı. Orta büyüklükteki işletmelerin kredi hacminde ilk çeyrekte yüzde 8.6 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 10.7 ile ivme kazandı.

Küçük İşletme Sayısı Yükseldi

50 kişiden daha az eleman istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 8 milyon TL’yi aşmayan ‘küçük’ işletmelerin 2012 sonunda 317 bin 161 olan sayısı, haziran sonunda 333 bin 975’e yükselirken, bunlara açılan kredilerin hacmi altı ayda yüzde 15.9 oranında net 9.9 milyar liralık artışla 72 milyar 46 milyon liraya çıktı.

Tanım Değişti, Yıllık Hacim Yukarı Çıktı

KOBİ’LERİN kredi hacmi son 1 yılda yüzde 32.5’lik oranda yani 56 milyar 407 milyon lira artış gösterdi. Ancak yıllık artışın yüksek çıkmasında, KOBİ tanımına ilişkin Kasım 2012’de yapılan değişiklik etkili oldu.

Batık Krediler 2 Ayda Hız Kesti

KOBİ’lerin takibe düşen kredi borçları yılın ilk yarısında yüzde 10.1 oranında 648 milyon liralık net artışla 7 milyar 39 milyon liraya yükseldi. Ancak batık kredilerdeki büyümenin ikinci çeyrekte hız kestiği gözlendi.

Kaynak: Akşam

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Kamu Bankaları Kredide Gaza Bastı

Kamu bankaları 2013 yılının ilk yarısında yüzde 17,9 ile en hızlı kredi artışı sağlayan banka grubu oldu.

Geçen yıl sektörün oldukça altında bir kredi artışı sergileyen kamu bankaları, 2013 yılının ilk yarısında, geçen yılın sonuna göre yüzde 17,9 ile en hızlı kredi artışı sağlayan banka grubu oldu. Söz konusu dönemde kamu bankaların verdikleri kredilerin toplamı da yaklaşık 36 milyar lira artışla 236 milyar lirayı aştı.AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü raporundan derlediği bilgilere göre, 2012 yıl sonu ile karşılaştırıldığında özel bankaların kredileri sektör ortalamasının altında bir artış gösterirken; katılım bankaları alternatif fon sağlama kapasitesindeki artışa bağlı olarak yüzde 16,7 ile sektör ortalamasının üzerinde bir kredi artışı sergiledi.

Söz konusu dönemde yabancı bankalardaki kredi artışı sektör ortalamasının altında kalırken, kalkınma ve yatırım bankalarının kredi artış hızı sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

2013 yılının ilk yarısında, 2012’nin sonunda 200,8 milyar lira olan toplam kredi miktarını yaklaşık 36 milyar lira artırarak 236,7 milyar liraya yükselten kamu bankaları, söz konusu dönemdeki yüzde 17,9’luk artışla en hızlı kredi artışı sağlayan banka grubu oldu.

Bu yılın haziran ayı itibariyle özel bankaların kullandırdığı kredilerin toplamı da 467 milyar lirayı aştı. Söz konusu rakam 2012 sonu itibariyle 405 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece özel bankalar da bu dönemde kredilerini yüzde 15,4 artırmış oldu.

Bu yılın haziran ayı itibariyle kredilerinde artış yaşanan diğer banka grubu da yabancı bankalar oldu. Bu bankaların kredileri 2012 sonu itibariyle 110 milyar lira seviyesindeyken, söz konusu rakam Haziran 2013 itibariyle 125,5 milyar liraya yükseldi. Yabancı kredilerdeki artış yüzde 13,6 olarak kayıtlara geçti.

2012’de En Az Artış Kamu Kredilerinde Görülmüştü

Kamu bankalarının 2012’de verdiği krediler 2011’e göre düşük bir artış göstermişti. 2011 sonu itibariyle 181,2 milyar liralık kredi kullandıran söz konusu bankalar, bu rakamı 2012’de 200,8 milyar liraya yükseltmişti. Bu dönemde kredilerdeki arış oranı yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Benzer dönemde özel bankalar kullandırdıkları kredileri 349,8 milyar liradan, 405 milyar liraya yükseltmiş, artış oranı ise yüzde 15,8 olmuştu.

Kredilerin Yarıya Yakın Ticari

Haziran 2013 itibarıyla bankacılık sektörü toplam kredilerinin yüzde 42,2’si kurumsal/ticari kredilerden oluşuyor. Kurumsal/ticari kredileri yüzde 32,8 ile bireysel krediler izlerken, KOBİ kredileri ise yüzde 25’le üçüncü sırada yer aldı.

2013 yılının ilk yarısında kredi hacimlerinde gözlenen 126,4 milyar liralık artışın 56,1 milyar lirası (yüzde 44,4) kurumsal/ticari kredilerden, 36,6 milyar lirası (yüzde 29) bireysel kredilerden, 33,6 milyar lirası (yüzde 26,6) ise KOBİ kredilerinden kaynaklandı.

Yılın ilk yarısında yüzde 17,1 ile KOBİ kredileri en hızlı artan kredi türü olurken, özellikle ikinci çeyrekteki kullandırımların etkisi ile kurumsal/ticari krediler yüzde 16,9, bireysel kredilerdeki artışlar ise yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.

Kredilerde Tl’nin Payı Düştü

2012 yıl sonunda yüzde 74 olan Türk Lirası cinsinden kredilerin toplam içindeki payı, kurlardaki artışın etkisi ile Haziran 2013 itibarıyla yüzde 73,3’e geriledi. Anılan dönemde yabancı para cinsinden krediler dolar bazında yüzde 10 artarak 127,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam kredilerin yüzde 5,5’ini oluşturan dövize endeksli krediler ise 2012 yıl sonuna göre dolar bazında yüzde 17,9 artarak 26,2 milyar dolar (50,5 milyar lira) seviyesine ulaştı.

Kaynak: Ekonomi

En uygun konut kredisi için konut kredisi hesaplama aracı kullanılarak, istenilen kredi tutarı ve vadede göre bütçeye uygun taksit miktarları hesaplanabilir.

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada? Bankaları Karşılaştırın

 

Kredide Hızlı Büyüyen Akbank’ın 9 Aylık Net Kârı 1.9 Milyar TL

Akbank, 2012’nin ilk dokuz ayında 1 milyar 907 milyon TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Bankanın toplam nakdi ve gayri nakdi kredileri yüzde 20’nin üstünde büyüyerek yaklaşık 107 milyar TL’ye çıktı.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “2012’nin ilk dokuz ayında büyüme ve kârlılıktaki başarılı performansımız güçlü pazar payı kazanımlarıyla devam ediyor. Ekonomimiz ve reel sektörümüzün daha büyük atılımlar yapması için kredi desteğimizi de artırarak sürdürüyoruz. 2011 yıl sonuna kıyasla yüzde 12 büyüyen toplam aktiflerimiz 156 milyar TL’nin üzerine çıktı. Aynı dönemde yüzde 20’nin üzerinde artışla yaklaşık 107 milyar TL seviyesine yükseltiğimiz nakdi ve gayri nakdi kredilerimizle Türkiye’nin büyümesine destek sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.

Kredilerde yılın ilk dokuz ayında pazar payı kazandıklarını belirten Binbaşgil, “960’ın üstünde şube, 4.000’den fazla ATM, 300.000’e yakın POS, internet ve mobil kanallardan müşterilerimize hizmet verdiğimiz Akbank Direkt ve diğer Alternatif Dağıtım Kanalları’ndan oluşan çok güçlü bir dağıtım kanalımız var. İlk dokuz ayda nakdi kredilerimiz sektörün üstünde bir büyümeyle yüzde 20 artarak 89 milyar TL’yi geçti. Gayri nakdi kredilerimiz de yüzde 21 civarındaki artışla yaklaşık 18 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.

Genel Müdür, bankanın performansını paylaştı

* 2012 yılının ilk üç çeyreğinde KOBİ kredilerimiz yaklaşık yüzde 29 arttı.
* İhtiyaç ve konut kredileri başta olmak üzere  tüketici kredilerinde sektörün üzerinde bir büyümeyle pazar payı kazandık.
* Kredi Kartı kredilerinde ilk dokuz ayda sektörün üzerinde büyüdük.
* Tasarrufla ilgili hazırlanan eğitim programı ile tüm Türkiye’de 2.500’den fazla çocuk tasarrufa özendirildi. Bu dönemde hedefimiz 7.500 öğrencimize daha tasarrufla ilgili eğitim vermek.
* Toplam mevduatımız yüzde 10 gibi sektörün üzerinde bir büyümeyle 89 milyar TL’ye ulaştığı. TL mevduatlaryf yüzde 14’ün üzerinde büyüme kaydedildi.
* Akbank’ın Eurobond ihraçlarında pazar payı yüzde 22, sendikasyon kredilerinde yüzde 18’lere işaret ediyor. Bu rakam seküritizasyon kredilerinde yüzde 22.

Milliyet

ING’den Paydos Yok

2013’te KOBİ kredilerinde yüzde 30 büyüme hedefleyen ING Bank, bu alana özel bir ürün çıkardı. Banka, “Paydos Yok Hesap” ile 2.5 milyar TL’lik mevduat toplamayı planlıyor

ING Bank KOBİ’lere özel bir ürün çıkardı. “ING Paydos Yok Hesap” adlı ürünle saat 17.00’den önce hesaba yatırılan para, 7/24 işleniyor ve nakit akışlarında esneklik tanınıyor. 5 ila 150 bin TL arasındaki hesaplara uygulanacak ürünün faiz oranı ise 5.75 olarak belirlendi. İstendiği zaman para yatırılan ve çekilen hesapta vade sınırlaması yok. Satışına 8 Ekim’de başlanan hesap üç haftada 8 bin müşteriye ulaştı. 2012 sonuna kadar 40 bin yeni hesap açma hedefi olan bankanın 2013 sonuna kadar 200 bin hesaba ve 2.5 milyar TL mevduat hacme ulaşma hedefi var. ING Genel Müdürü Pınar Abay, “Biliyoruz ki küçük ve orta ölçekli firmalar, günlük işlemlerinde ve nakit akışlarında hesap hareketleri yoğun olduğu için her zaman istedikleri planlamaları yapamıyorlar” diye konuştu.

İçinde Olamayız

Rekabet Kurumu (RK) tarafından bazı faiz ve ücretleri birlikte belirledikleri gerekçesiyle 12 banka hakkında başlatılan soruşturmaya da değinen Abay, “Sektörde yüzde 3’lük pazar payımız var. Biz Türkiye’de büyümek istiyoruz, o yüzden de rekabetçi olmak zorundayız. Büyüme ve rekabet üzerine kurulu bir banka olduğumuzdan böyle bir organizasyon içinde olma ihtimalimiz yok” dedi. Abay diğer bankalarla ilgili olarak da, “Bence rekabete yönelik iddialı ürünler çıkaran her hangi bir bankanın da böyle bir oluşum içinde yer alma ihtimali çok azdır” yorumunu yaptı.

Sabah

Bankacılık Sektörünün Karnesi Çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı rakamlara göre, kredi kartı kullanımında tüketicilerin taksit tercihi giderek yaygınlaşıyor. Kart kullanımında taksit tercihi, küresel krizin etkilerinin en açık görüldüğü 2007-2008 yılları hariç sürekli artış eğilimi gösteriyor. Tüketicilerin 2004 yılında yüzde 26.8 olan taksit tercihi, 2011’de yüzde 47.6’ya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler Raporu, bankacılık sektörünün karnesini çıkardı. 2011 yılsonu itibarıyla bankalar ve banka grupları açısından önemli tespitler yapan rapora göre, kredi kartı kullanımında taksit tercihinin yıllar içerisinde küresel krizin etkilerinin en açık görüldüğü 2007-2008 yılları hariç, sürekli bir artış eğilimi gösteriyor.

Buna göre mevduat bankaları müşterileri için 2004 yılında yüzde 26.8 olan taksit tercihi, 2011 yılında yüzde 47.6’ya yükseldi. Bu oran 2010’da yüzde 45, 2009’da yüzde 41 ve 2008’de yüzde 39 oranında gerçekleşmişti. Katılım bankası müşterilerinin taksit tercih oranı yapısal olarak sektör ortalamasının altında kalıyor. Kamu bankalarının ise 2004 yılı itibarıyla sektör geneline göre oldukça düşük olan taksit kullanım payının 2011 döneminde hızla arttığı görülüyor.

Buna rağmen kamu bankalarının taksitli bireysel kredi kartı hacmindeki yüzde 35.6 oranındaki payı, 2011 yılı itibarıyla hala sektör ortalamasının gerisinde bulunuyor. Bu oran 2010 yılında yüzde 30, 2004’de yüzde 10’un altındaydı.

Kredilerde Kamu Etkin

Toplam kredilerde ilk 10 banka sıralamasında özel sermayeli bankaların ağırlığı var. 2011 yılında, en fazla kredi kullandıran bankanın payı yüzde 13.2 iken, sıralamada 10 uncu olan bankanın payı yüzde 3.2. Söz konusu rakamlar 2010 yılında sırasıyla yüzde 12.1 ve yüzde 2.3’tü. Kamu sermayeli bankaların, 2011 yılında da kredi piyasasının önemli aktörleri olmaya devam ettiği görülüyor.

KOBİ KrediPazarı

BDDK rakamlarına göre KOBİ’lerin yarattığı talebi karşılamak isteyen bankalar yeni ürünlerle bu pazarı sürekli büyütüyor. BDDK raporunda Yeni Türk Ticaret Kanunu ile bu alanda önemli gelişmeler kaydedileceği yorumu yaparken, KOBİ kredilerinde ilk 10 banka sıralamasındaki bankalar bir önceki yıla göre değişiklik göstermezken, özel sermayeli bankalar bu yapıda ağırlıklarını sürdürüyor. 2010 yılında 3’üncü sırada bulunan Yapı Kredi 2011 yılı sonu itibarıyla yüzde 1.24’lük payla ilk sıraya yerleşirken, onu sırasıyla yüzde 12.3’le Halkbank, yüzde 11.9’la İş Bankası, yüzde 10.4’le Garanti, yüzde 9.1’le Akbank, yüzde 5.4’le TEB, yüzde 5.3’le Vakıfbank, yüzde 4.9’la Ziraat, yüzde 3.7’yle Finansbank ve yüzde 3.3’le ING Bank izliyor.

Tüketici Kredileri

Tüketici kredilerinde 2011 yılında da Ziraat Bankası liderliğini korudu. BDDK raporuna göre, 2011’de kamu sermayeli 2 bankanın tüketici kredileri pazarında en yüksek paya sahip. Ziraat ve Vakıfbank, toplam tüketici kredileri piyasasının yüzde 28.6’sını oluşturdu. Tüketici kredilerinde bu iki bankayı yüzde 11.1’le İş Bankası, yüzde 10.7 ile Garanti, yüzde 9.2 ile Akbank, yüzde 8.3’le Halkbank, yüzde 7.9’la Yapı Kredi, yüzde 6.1’le Finansbank, yüzde 4.1’le Denizbank ve yüzde 3.7 ile TEB takip ediyor. Kredi Kartları

Kredi kartları piyasasında ilk 10 banka sıralamasında 2011 yılı sonu alacak tutarı itibarıyla Yapı Kredi Bankası ilk sırada. Kredi kartları piyasasında özel sermayeli bankaların hakimiyeti daha belirgin. İlk 10 banka içinde 2 kamu bankası yer alıyor, diğer bankaların tamamı özel sermayeli.

Tanıtım Giderleri

Bankaların tanıtım giderlerinde ilk 5 ve ilk 10 banka paylarında 2007 yılında başlayan azalmanın, 2009-2010 yıllarında da artışını sürdürdüğünü, 2011’de ise yeniden azaldığını ortaya koydu. İlk 5 ve 10 bankanın sektörün toplam tanıtım giderleri içindeki payı 2011 döneminde, sırasıyla yüzde 51.6 ve yüzde 81.4 oldu. Tanıtım giderlerinde ilk 10 banka sıralamasında özel sermayeli bankalar önemli bir yer tutuyor. 2011’de tanıtım giderlerinde ilk 3 bankanın toplam payı yüzde 39. Geçen yıl sonu itibarıyla tanıtım giderlerindeki ilk 5 banka, yüzde 17.1’le İş Bankası, yüzde 11.7 ile Garanti, yüzde 10.2 ile Akbank, yüzde 8.2 ile Yapı Kredi ve yüzde 6.9 ile Denizbank oldu.

Promosyon Giderleri

2011 yılı itibarıyla 3 kamu bankasının yer aldığı promosyon giderleri ilk 10 banka sıralamasında, hiçbir katılım bankası yer almadı. Promosyon giderlerinde ilk 10 banka sırasıyla, Garanti Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Finansbank, HSBC ve TEB oldu.

Bankalar Komisyona Yüklendi

BDDK rakamları, ilk 10 bankanın komisyon gelirlerinin toplam işletme giderlerine oranının 2010 yılına göre 2011 yıl sonu itibarıyla farklılaştığını ortaya koydu. Kimi bankalar sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir oranla çalışırken bazı bankalarda söz konusu oranın düşük kaldığı görüldü. Ancak 2010 yılında komisyon giderlerinde en fazla paya sahip bankanın oranı yüzde 69.6 iken, 2011 yılında bu oran yüzde 82’ye çıktı. Bankaların komisyon gelirleri en yüksek ilk 10 banka sırasıyla yüzde 82 ile Finansbank, yüzde 73’le YapıKredi, yüzde 68.8’le Garanti Bankası, yüzde 68.4’le Akbank, yüzde 47.1’le Halkbank, yüzde 43.8’le Ziraat Bankası, yüzde 42.7’yle İş Bankası, yüzde 40.8’le TEB, yüzde 33.9’la Denizbank ve yüzde 31.4’le Vakıfbank oldu.

KOBİ lere Verilen Krediler Azalıyor

KOBİ’lere borçları nedeniyle verilen krediler azalırken,takibe düşme sayısında artış görüldü. KOBİ’lerin batık kredi oranları ilk 4 ayda yüzde 6 yükseldi.

KOBİ’lere bankacılık sektörü tarafından verilen krediler senenin ilk 4 ayında hız kesti. Takibe düşen KOBİ kredi tutarları ise artış gösterdi. 2012 yılı Nisan ayından sonra KOBİ’lerin kullandığı krediler yüzde 1.6 oranında yükselerek 164 milyar 761 milyon TL’ye ulaştı. Batık kredi oranları ise yüzde 6 ile 5 milyar 506 milyon TL’ye ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre Nisan 2012 sonrası en büyük plasman kalemlerinden olan krediler 2011’e göre yüzde 4 yükselişle 710 milyar 344 milyon TL’ye ulaştı. Krediler son 1 senede yüzde 23.8 oranında artış ile 136.4 milyar TL’ye yükseldi. Kredi kullanan KOBİ müşterilerinin sayısı Nisan itibariyle son 4 ayda yüzde 5.4 oranında, senede ise yüzde 17.4 yükselerek 1 milyon 628 bin 743 TL ‘ye ulaştı. 2012 Nisan ayında da KOBİ kredileri artış gösterdi. Takipteki KOBİ kredileri yüzde 6 oranında, 310 milyon TL tutarında yükseliş göstererek 5 milyar 506 milyon TL’ye ulaştı. KOBİ kredisi takibe düşen sayısı yüzde 6.7 azalışla 156 bin 96 oldu.

Takibe Alınan Kredi Sayısında Artış

Mikro işletmelere kullandırılan nakdi krediler 2011 senesi Nisan ayından sonra 4 aylık dönemde yüzde 2.9 oranında yükselerek 56 milyar 363 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde kredi kullanan mikro işletme sayısı yüzde 4.8 artışla 1 milyon 251 bin 947 oldu. Mikro işletmelerin takibe düşen kredileri yüzde 3.1 düşerek 2 milyar 362 TL oldu. Kredisi takibe düşen ölçekli işletmeler ise yüzde 7.6 düşüşle 127 bin 320 düzeylerine ulaştı.

Halkbank Krediler İçinde En Yüksek Büyümeyi KOBİ’lerde Yakalayacak

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Taner Aksel, Geçen Yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yaklaşık 20 Milyar Liralık Kredi Kullandırdıklarını ve Sektörde %12 Pazar Payına Sahip Olduklarını Belirtti

Halkbank Esnaf ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı  Taner Aksel, Türkiye’de 2 milyon KOBİ bulunduğunu belirterek 2011 sonu itibarıyla bu segmente sektör genelinde kullandırılan nakit kredi tutarının 163 milyar TL civarında olduğunu söyledi.

Halkbank’ın toplam KOBİ müşterisinin 1 milyon, aktif kredili müşteri sayısının ise 360 bin civarında olduğunu belirten Taner Aksel, “Kullandırılan toplam kredi tutarı ise yaklaşık 20 milyar TL. KOBİ kredilerinden bankamızın aldığı pay yüzde 12,22. KOBİ’lerin lider bankasıyız”, dedi.

Halkbank’ın toplam 55 milyar liralık kredi büyüklüğü içerisinde KOBİ kredilerinin yüzde 36 pay aldığını belirten Aksel, sektör genelinde ise yüzde 24 pazar payına sahip olduklarını ifade etti. 2012 büyüme planlarını anlatan Taner Aksel, “2012 yılında da stratejik olarak yüzde 16 civarında büyüme hedeflemesine rağmen KOBİ kredilerindeki büyümemiz yüzde 20-25 bandında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Diğer bir anlatımla, Bankamız oransal olarak en yüksek büyümeyi KOBİ kredilerinde yapacak”, dedi.

Kredi Faizlerinde Yön Aşağı Doğru

Merkez Bankası’nın faiz koridorunda üst sınırı indirmesinin kredi faiz oranları olası etkilerini de değerlendiren Taner Aksel şunları söyledi:

“Olumlu maliyet unsurlarının etkisiyle Şubat ayından itibaren çekirdek enflasyon göstergelerinin aşağı yönlü olacağı kanaatine varıldı. Enflasyondaki düşüşe paralel olarak kredi faiz oranlarının da kademeli olarak aşağı yönlü olacağı görünüyor. Yine de global ekonomideki gelişmelerinde bu trendi tersine çevirebileceği hususu her zaman göz önünde tutulmalı.”

Akşam

Vakıfbank KOBİ’lere Kredileri Artırdı

Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan 2011 Yılında Başlattıkları KOBİDOST Projesinin de Katkısıyla KOBİ’lere Kullandırdıkları Kredi Miktarını Yaklaşık İki Kat Artırdıklarını Belirtti

Vakıfbank’ın konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, banka net kârını yüzde 6 artırdı. Aktif  büyüklüğü yüzde 20.6’lık artışla 89.2 milyar liraya, nakdi ve gayrinakdi kredi olarak toplamda 72.9 milyar liralık finansman sağladı. Nakdi krediler ise yüzde 27.6 artışla 57.2 milyar liraya yükseldi.

Finans Merkezine Gidecek

Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, Avrupa’daki borç krizinin çözülemediği, gelişmekte olan ekonomilere yönelik makroekonomik endişelerin arttığı, piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşandığı ve düzenleyici otoritelerin sıkılaştırıcı tedbirlerinin uygulandığı 2011 yılında bankanın net kâr açısından, bankacılık sektörünün net kârının toplamda yüzde 10 düştüğü dikkate alındığında, sektörün oldukça üzerinde bir performans sergilediğini vurguladı. Geçen yıl bankanın Genel Müdürlüğünü İstanbul’a taşıdıklarını hatırlatan Kalkan, 2012’nin ilk yarısında bilgi işlem birimlerini de İstanbul’a taşıyacaklarını ve proje çalışmaları süren İstanbul Finans Merkezi’ndeki yerlerini alacaklarını kaydetti.

KOBİ’lere Kredileri Artırdı

2011 yılında başlattıkları KOBİDOST projesinin de katkısıyla KOBİ’lere kullandırdıkları kredi miktarını yaklaşık iki kat artırdıklarını belirten Süleyman Kalkan, “2011 yılında KOBİ kredilerinde sağladığımız yüksek artış, Türk ekonomisinin motoru konumundaki KOBİ’lere duyduğumuz güveni göstermektedir. 2012 yılında da KOBİ’lere özel yeni ürünler sunmaya devam ederek KOBİ bankacılığında lider bankalardan biri olacağız” dedi.

Voleybolda Göğsümüz Kabardı

Süleyman Kalkan, Vakıfbank’ın spora verdiği 26 yıllık desteğe dikkat çekerek, “Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 2011 yılında Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Vakıfbank Türk Telekom Bayan Voleybol Takımımız geçen yıl göğsümüzü kabarttı. Bu yıl da başarılı bir grafik çizen takımımız, çeyrek finale yükseldi. Bu yıl da Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu’nun en büyük adayıyız. İnanıyorum ki; bu yıl da takımımız şampiyonluğu göğüsleyerek bizleri gururlandıracak” dedi.

Hürriyet

KOBİ Kredileri 161 Milyar TL’yi Aştı

KOBİ’lerin Bankalardan Kullandığı Krediler 2011 Yılı Kasım Ayında 2010 Yılı Sonuna Göre Yüzde 28 KOBİ’lerin Bankalardan Kullandığı Krediler 2011 Yılı Kasım Ayında 2010 Yılı Sonuna Göre Yüzde 28.4 Artışla 161 Milyar 157 Milyon TL’ye Yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘nun açıkladığı verilere göre 2011 yılı Kasım ayı itibariyle krediler 675 milyar 575 milyon TL’ye ulaştı.

2011 yılının 11 ayında KOBİ kredileri 2010 yılı sonuna göre yüzde 28.4 oranında, 35 milyar 689 milyon TL tutarında artışla 161 milyar 157 milyon TL’ye ulaştı.

KOBİ kredileri, son 1 yılda yüzde 39.3 oranında, 45 milyar 444 milyon TL tutarında artış gösterdi. Kredi kullanan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 2010 yılı sonuna göre yüzde 11.8 artarak 1 milyon 537 bin 198’e yükseldi. Son 1 yıllık dönemde KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 15.2 arttı.

11 Ayda Mikro İşletmelere Verilen Krediler Yüzde 26.9 Arttı

2011 Kasım itibariyle mikro işletmelere kullandırılan nakdi krediler 2010 yılı sonuna göre yüzde 26.9 oranında artarak 54 milyar 27 milyon TL’ye ulaştı. Anılan dönemde kredi kullanan mikro işletme sayısı yüzde 8.9 artışla 1 milyon 187 bin 742 oldu. 2010 yılı sonunda kredi kullanan mikro işletme sayısı 1 milyon 90 bin 352 düzeyindeydi.

Orta Büyüklükteki İşletmelere Kullandırılan Kredi Tutarı 63.7 Milyar TL

2011 Kasım itibariyle kredi kullanan küçük işletme sayısı 2010 yılı sonuna göre yüzde 21.5 artışla 240 bin 117’ye ulaştı. Küçük işletmelerin kullandığı kredi tutarı ise 11 aylık dönemde yüzde 35 artışla 43 milyar 465 milyon TL oldu. 11 aylık dönemde kredi kullanan orta büyüklükteki işletme sayısı yüzde 25.2 artışla 109 bin 339’a çıkarken, orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi miktarı ise yüzde 25.6 artışla 63 milyar 664 milyon TL oldu.

Bankaların Takibe Düşen KOBİ Kredisi Tutarı 5.1 Milyar TL

2011 Kasım itibariyle takibe düşen KOBİ kredileri 5 milyar 144 milyon TL oldu. Takibe düşen KOBİ kredileri 2010 yılı sonuna göre yüzde 12.7 geriledi. Bu dönemde bankaların takibine düşen KOBİ sayısı yüzde 16.8 azalışla 166 bin 629 oldu. Yıllık bazda ise takibe düşen KOBİ kredileri tutarı yüzde 15.3 oranında, takibe düşen KOBİ sayısı ise yüzde 17.7 oranında azaldı.

138 Bin Mikro Büyüklükteki İşletmenin Kullandığı Krediler Takibe Düştü

Kredisi takibe düşen KOBİ’ler içinde en büyük ağırlığı 137 bin 828 mikro işletme oluşturdu. Kredisi takibe düşen küçük ölçekli işletme sayısı Kasım itibariyle 23 bin 359 olurken, kredisi takibe düşen orta büyüklükteki işletmelerin sayısı ise 5 bin 442 düzeyinde gerçekleşti.

ANKA

Kuveyt Türk’ten Küçük İşletmelere Yeni Ürünler

Küçük İşletmelerin İhtiyaçlarına Yönelik Yeni Ürünlere Hazırlanıyor

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, her yıl yüzde 35-40 büyüdüklerini 180 şubelerinin olduğunu ifade etti. Yılmaz, işletme bankacılığı kapsamında kredi hacimlerinin 2.3 milyar TL olduğunu söyledi.

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, “Amacımız KOBİ’lerin yanında olup onların büyümesine destek vermek, bunları ilerleyen zamanlarda kurumsal ve ticari bankacılık sektörüne devretmek. Özellikle küçük işletmelerde sektördeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, 2011 yılında rekor büyüme oranları ve bunun yanında artan enflasyon ve yüksek cari açıkla dikkat çekici bi dönem yaşandığını ifade ederek , “Yüksek cari açık sebebiyle döviz kurunun yükselişi enflasyonun da artmasına sebep oldu. Euro Bölgesindeki resesyon tehlikesi, Yunasitan ve İtalya’daki hükümet değişimlerine rağmen henüz bitmiş değildir. Türkiye Ekonomisi ise Euro Bölgesi borç krizine rağmen 3. çeyrekte de yüzde 8.2’lik bir büyüme kaydetti” diye konuştu.

2012 yılında, 2011’e göre daha yavaş bir ekonomik büyüme görülmesini beklediğini de anlatan Yılmaz, Avrupa Bölgesindeki borç krizi, cari açığın sürdürülebilirliği ile iç ve dış talebin durumunun belirleyici faktörler olacağını da aktardı.

Karlılığın Düşmesi Rekabeti Artıracaktır

Bankacılık sektörünün kredi hacmindeki artışın üçüncü çeyrek itibariyle yüzde 40 düzeyinden yüzde 25 düzeyine gerilediğine de dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti: “Merkez Bankası’nın 2010 yılı sonunda mevduatlarda vade uzunluklarına göre karşılık oranlarını yeniden düzenlemesi bankaları daha uzun vadeli kaynak temin etme arayışına sevketti.

2011 yılı Eylül ayında 2011 yılı başına göre vadesiz ve 1 aya kadar vadeli mevduatın toplam banka mevduatları içerisindeki payı yüzde 42’den yüzde 28’e düşmüş; 3 ay ve üzeri vadeli mevduat payı ise yüzde 5’ten %14’e yükseldi. Bu durum bankaların  uzun vadeli kaynak temini için olumlu bir gelişme.

Banka karları ise üçüncü çeyrek sonunda bir önceki yıla göre yüzde 13.2 azalış gösterdi. Karlardaki düşüşün önemli bir kısmı bankaların kullandırdıkları kredilerdeki kar marjının düşmesinden kaynaklandı.”

Yılmaz, bankacılık sektöründe, son birkaç yıldır süren yüksek karlılığın 2011 yılında düşüşe geçmesinin sektördeki rekabeti daha da arttıracağını anlatarak “Özellikle, KOBİ ve bireysel bankacılık alanlarında hızlı gelişmeler, yeni ürünler bekliyoruz” öngörüsünde bulundu.

Yılmaz, 2011’de KOBİ kredilerinin kurumsal-ticari krediler ve bireysel kredilere nazaran daha düşük bir artış sergilediğini de belirtti. Yılmaz, Eylül 2011 itibariyle toplam bankacılık kredilerinin yüzde 23.6’sının KOBİ kredilerinden oluştuğunu da belirterek bu oranın Aralık 2010’da yüzde 23.9 olduğunu hatırlattı. Yılmaz, “KOBİ bankacılığının sektördeki payının artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

2.3 Milyar TL Kredi Hacmi Bulunuyor

İrfan Yılmaz, Kuveyt Türk’ün kasım sonu itibarıyla sadece işletme bankacılığı müşterilerine toplam 2.3 milyar TL KOBİ kredisi kullandırdığı bilgisini de paylaşarak “Şu an 180 şubemiz bulunmaktadır. Her yıl yüzde 35-40 oranında büyüyoruz. Kredi hacmimiz ve müşteri sayımız da bu paralelde artıyor. 2012 yılında da bu artışı devam ettirmek istiyoruz.

KOBİ kredilerinin toplam kredilerimiz içindeki payı yüzde 13.2’den yüzde 15.5 e gelmiştir. Kredilerimizdeki yüzde 33’lük artışın yanında KOBİ sektörünün payını arttırması KOBİ bankacılığında hedeflediğimiz yolda ilerlediğimizi göstermektedir. KOBİ kredilerinin payını önümüzdeki dönemlerde arttırmaya devam etmek istiyoruz. Sektörde, KOBİ kredilerinin payı düşerken bizde artmıştır,” açıklamasında bulundu.

Ağırlık İşletme Sermayesi İhtiyacından Yana

Yılmaz, KOBİ’lerin daha çok işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullandığını da anlatarak “Kuveyttürk, KOBİ’lere esnek, firmaların vade yapılarına uygun çözümler üretiyor. Aynı zamanda yatırımlarını da finanse ediyoruz. 2011 yılında KOBİ kredilerimizin yüzde 30’unu taksitli ticari krediler oluşturmuştur. KOBİ’lerimizin yatırımlarını destekliyoruz. Uzun vadeli kredilerde de onların yanındayız” değerlendirmesinde bulundu.

İlk Yarıda Maliyetler Yükselir

Yılmaz, 2012 yılı ilk yarısına kadar maliyetlerde yükseliş görülebileceği uyarısında bulunarak mevcut yükseliş trendinin bu döneme kadar devam edebileceğini söyledi. Ancak, Yılmaz, 2012 yıl sonuna doğru maliyetlerde düşüş yaşanmasını bekliyor.

Kuveyttürk’ün tahsili gecikmiş alacaklarının toplam kredilerdeki payının da Eylül 2011 sonunda yüzde 2.33 olarak gerçekleştiğini bunun bankacılık sektöründe ise ortalamada yüzde 2.7 düzeyinde bulunduğunu aktaran Yılmaz, “Kuveyttürk’ün KOBİ kredilerindeki gecikmiş oranı Eylül 2011 sonunda yüzde 2.3 olarak gerçekleşti.

Biz KOBİ’lere her zaman ihtiyatlı olmaları gerektiğini söylüyoruz ve mutlaka bilançonun belli bir oranı tutarında ihtiyat bulundurmaları önerisinde bulunuyoruz. Oranlarımız, doğru yolda olduğumuz göstermektedir” şeklinde konuştu.

Büyütüp Kurumsal Bankacılık Müşterisi Yapmak İstiyoruz

Kuveyt Türk’te KOBİ’ler işletme ve ticari bankacılık müşterileri adı altında iki ana grupta izleniyor. Yılmaz, Bireysel ve İşletme bankacılığı olarak ilk grup müşterilere hizmet verdiklerini anlatarak “Bu anlamda banka olarak gelişen işletmeleri önemsiyoruz. Çünkü KOBİ’ler, üretim yapıyorlar, istihdam sağlıyorlar, vergi verip topluma destek oluyorlar.

Amacımız bu işletmelerin yanında olup onların büyümesine destek vermek ve bunları ilerleyen zamanlarda kurumsal ve ticari bankacılık sektörüne devretmektir. Özellikle küçük işletmelerde sektördeki payımızı arttırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

KOBİ’ler İçin Business Plus Kart Geliyor

“KOBİ’lere birçok ürünümüzle hitap ediyoruz” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Taksitli ticari finansman, DTS&DBS, finansal kiralama, kar zarar ortaklığı, gayri nakdi finansman, Kredi Garanti Fonu kefaletli finansman ürünlerimiz arasındadır. Aynı zamanda sektörel paketlerimiz ve ticaret odalarıyla yaptığımız anlaşmalarla daha esnek, KOBİ ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz.”

2012 yılında çıkaracakları yeni ürünler olduğunu da belirten Yılmaz, katılım bankacılığı prensiplerine uygun, KOBİ’leri destekleyici yeni ürünler çıkartacaklarını da anlattı. Yılmaz, “2012 yılında, KOBİ’ler için Business Plus Kart’ı çıkarıyoruz. Birçok özelliği KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyoruz” dedi.

Yılmaz, bankacılık sektörünün KOBİ bankacılığı için her yıl yeni ürünler çıkarttığını da hatırlatarak şu yorumu yaptı:

“Biz de Ticaret Odalarıyla yaptığımız anlaşmalarla, yeni çıkardığımız www.dinamikkobi.com.tr portalı ile ve aynı zamanda Facebook, Twitter gibi Sosyal medya platformlarında KOBİ’lerle buluşuyoruz. KOBİ Bankacılığında özellikle, Business Plus Kart gibi yeni ürünlerimizle de 2012 yılında KOBİ’lerimizin yanında olacağız.”

Katar ve Erbil Şubeleri Geliyor

Kuveyt Türk’ün uluslararası banka olmak yolunda hızla ilerlediğinin de altını çizen Yılmaz, “Gerek, iştiraki olduğumuz KFH grubunun muhabir ağı gerek Dubai, Bahreyn, Almanya şubelerimiz, iştiraklerimiz veya temsilciliklerimizle dış ticaret alanında KOBİ’lerimize hızlı çözümler üretiyoruz.

Katar ve Erbil şubelerimizi de 2012 yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda ihracatçı KOBİ’lerimizin akreditiflerini vadesi gelmeden ödeyebiliyoruz. İhracatçı KOBİ’lerin ne istediğini bilen bir bankayız” dedi.

KOBİ’lerle her yıl buluşuyoruz. Mesela, 2011 ocak ayında Adana ve Elazığ’da KOBİ müşterilerimizle buluştuk. Onlara sadece kredi kullandırmıyoruz, aynı zamanda finansal danışmanlık da yapıyoruz. 2012 Ocak ayında da Antalya’da KOBİ müşterilerimizle buluşacağız.

Dinamik KOBİ isimli yeni bir portal kurduk. Sosyal Medya’da ve portalda KOBİ’lere ulaşıyoruz. 35’in üzerinde Ticaret Odası ile protokol imzaladık. Böylelikle birçok KOBİ müşterimize avantajlı kredi paketlerimizden kullandırdık.

Kobiden

Türkiye’deki Her 4 KOBİ’den Birisi Halk Bankası İle Çalışıyor

Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan Krizde 1 Milyon 150 Bin Yeni Müşteri Kazandıklarını ve Türkiye’deki Her 4 KOBİ’den Birinin Kendi Bankalarıyla Çalıştığını Kaydetti

Küresel krizde birçok yerli ve yabancı banka kredi musluklarını kısarken o dönemde reel sektöre kucak açan Halkbank, ektiğini biçiyor.

Yağmurlu havada müşterilerine şemsiye kapatmadıklarını söyleyen Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, kriz döneminde 1 milyon 150 bin yeni müşteri kazandıklarını söyledi.

Bankanın bu yıl gösterdiği performansı ve 2012 hedeflerini paylaşmak için gazetelerin ekonomi müdürleriyle sohbet toplantısında bir araya gelen Aslan, kriz sürecinde verilen kredilerin yüzde 40’ını kendi bankalarının verdiğini belirtti.

Geçen yılı 2 milyar 10 milyon lira net kârla tamamlayan Halkbank, bu yılın ilk dokuz ayını 1 milyar 541 milyon lira kârla kapattı. Yıl sonu hedefi ise 2010 rakamlarını aşmak. Kârlılıklarında KOBİ’lerin önemli rolünün olduğunu söyleyen Aslan, 2012’de yüzde 10 civarında bir büyüme hedeflediklerini anlattı.

Türkiye’deki her 4 KOBİ’den birisinin kendi müşterileri olduğu bilgisini veren Aslan, “Bu pazarda yüzde 12,5 piyasaya sahibiz. KOBİ kredilerinin kredilerimiz içindeki payı yüzde 36. 2002 yılında 1 milyar 100 milyon lira olan KOBİ kredileri 2010’da 15 milyar 600 milyon lira ve bu yılın ilk 9 ayında 19,5 milyar lira seviyesine çıktı. Bu alandaki krediler 9 yılda 17 kat arttı.” dedi.

Reel sektöre zor günlerinde şemsiye açmanın semerelerini topladıklarına dikkat çeken Genel Müdür, vefalı davranan birçok şirketin çalışanlarının maaşlarını kendi bankaları üzerinde ödemeye başladığını söyledi.

Şu anda 7 milyonun üzerinde aktif müşterileri olduğu bilgisini veren Aslan, asıl amaçlarının bir o kadar olan kaydı olup aktif olmayan müşteriyi kazanmak olduğunu ifade etti.

Avrupa’da devam eden krizin 2008 yılındaki küresel krizden kaynaklandığı bilgisini veren Aslan, AB ülkelerinin süreci çözmede yavaş davrandığını belirterek, “AB’deki kriz durumu yavaş çekim tren kazası gibi. Gökyüzünde kara bulutlar olsa bile gökyüzünün mavi olduğunu unutmamak gerekir.

Avrupa merkez bankalarının bu ay başında piyasalara verdiği 490 milyar Euro’luk destek çok önemli. Piyasalar ilk başta olumlu tepki verdi ancak daha sonra 2012’ye yönelik belirsizlikler büyük olduğu için bu etki sınırlı kaldı. Ama bu para piyasalara eninde sonunda olumlu yansıyacak. Türkiye cazibesini koruduğu için bu paradan pay alacaktır,” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2001 krizinden sonra aldığı yapısal reformların bugünkü başarılarında önemli rol oynadığını ifade eden Aslan, bankacılık otoritesinin aldığı kararlara saygılı olduklarını belirtti. Kredi ağırlıklı bir büyüme gerçekleştirdiklerini anlatan Aslan, “2002’lerde yüzde 80’lerde olan Hazine kağıtları bilançomuzda bugün itibarıyla yüzde 24’e inmiş durumda. Aynı zaman zarfında kredilerde yüzde 7’lerden yüzde 60’lara geldik.

Bugün sermayemizin 10 katı kredi çevirme kabiliyetine sahibiz. Sorunlu kredilerden yüzde 48’den yüzde 2’ye geldik.” Aslan, 2012 yılı için enflasyonda yüzde 5,5 ve büyümede yüzde 4’ün üstünde bir rakam beklediklerini dile getirdi.

Bankanın genel müdürlük merkezinin İstanbul’a taşınmasıyla ilgili soruya, “Biz aslında İstanbul’dayız.” şeklinde cevap veren Aslan, İstanbul’da 5 noktada genel müdürlük birimlerinin olduğunu belirtti.

Aslan, “Genel müdürlük çalışanlarımızın 1.480’i İstanbul’da, 1.056’sı Ankara’da. Önceliğimiz İstanbul’daki operasyonları tek çatı altına toplamak, ardından da Ankara’yı buraya taşımak. 2.500’den fazla çalışanın olacağı bir binadan söz ediyoruz. Bunun için finans merkezi olması hedeflenen Ataşehir’e modern bir bina yapacağız,” diye konuştu.

Engelli vatandaşların bankacılık işlemlerini rahatlıkla yapabilmelerini sağlayan “erişilebilir ATM”lerle; 18 noktada görme, 12 noktada bedensel engelli müşterilere hizmet verildiğini, 2012 yılında bu sayıyı 120’ye çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

Hem Taksi Durağı Hem ATM

2012 yılında da şube açmaya devam edeceklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Anadolu’da şube açmanın daha kârlı olduğunu dile getirdi. Aslan, tasarımı kendilerine ait olan taksi durakları projesiyle hem taksi şoförlerine uygun çalışma ortamları sağladıklarını hem de şehirlerin estetiğine katkı sunduklarını belirtti.

Bugüne kadar Antalya, Çorum, Aksaray, Tokat, İstanbul, Diyarbakır, Karabük illerinde toplam 48 adet, ATM’li ve ATM’siz taksi durağı projesini hayata geçirdiklerini anlatan Aslan, 2012 yılında da bu projeye devam edeceklerini ifade etti.

Aslan, ortalama 19 bin liraya mal olan durakların büyük beğeni topladığını söyledi.

Zaman

Kredi Büyümesinde KOBİ Kredileri Ön Planda

Yapı Kredi Üst Yöneticisi Faik Açıkalın Türk Bankacılığında 2012 Yılında Ortalama Yüzde 15-20 Aralığında Bir Sektörel Büyüme Öngördüklerini Kaydetti

Açıkalın, 2011 değerlendirmesi ve 2012 beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, bir ay önce Merkez Bankası’nın likiditeyi daha esnek bir şekilde yönetmek için munzam karşılıklarını düşürmesi ve borç verme oranlarını artırarak faiz koridorunu genişletmesi ile şu anda bankalarda likidite ihtiyacının azaldığına, ancak maliyetlerin arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Aynı zamanda, bankaların ilk yarının sonundan itibaren bu maliyetleri kredi faizlerine yansıttıklarını, ancak kredi vadelerinin marjlara henüz tamamen yansımadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla sektörün 2011 faiz marjının 2010 yılına göre yaklaşık 100 baz puan altında kalmasını bekliyoruz.

Bankaların, düşen marjların negatif etkisine rağmen komisyon gelişimi ve gelişmeye başlayan gider disiplini, verimlilik ile karlılıkları 2010 yılına göre düşse bile bu düşüş yüzde 10 ila yüzde 15 aralığında tutulabilecek gibi gözüküyor.

Eylül itibarıyla 376 şube ve 2 bin 800 çalışan artışı ile sektörün 9 bin 800 şube ve 176 bin çalışan büyüklüğüne ulaştığını ve yatırımların sürdüğünü de ekleyelim.”

Ortalama Yüzde 15-20 Aralığında Sektörel Büyüme Öngörüyoruz

Türk bankacılığında 2012 yılında ortalama yüzde 15-20 aralığında bir sektörel büyüme öngördüklerini belirten Açıkalın, 2011’in son aylarında gördükleri yavaşlamayı dikkate alarak, 2012 yılında sektörde kredi büyümesinin yüzde 15-20 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini, bu kredi büyümesinde KOBİ kredileri, tüketici kredileri ve proje finansman kredilerinin öncelikli olduğunu kaydetti.

Açıkalın, “Şu anki resme baktığımızda, yükselen fonlama maliyetlerinin de etkisi ile seneye faiz marjlarının 2011 yılına kıyasla bir miktar aşağı gelmesini bekliyoruz. Bu beklentilerimiz, Merkez Bankası‘nın politikasının seyrine ve rekabete bağlı olarak değişebilir.

Dünya ekonomilerinde yaşanan belirsizlik ve likidite darlığının, bilançolarını yaklaşık yüzde 12-15 yurt dışından fonlayan Türk bankaları üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Dolayısıyla borçlanma maliyetlerinin artacağını söyleyebiliriz” yorumunu yaptı.

50-60 Yeni Şube Açmayı Planlıyoruz

Yapı Kredi’nin hedef ve beklentilerine ilişkin ise Açıkalın, yeni yasal düzenlemeler ve artan rekabete rağmen, geçirdikleri başarılı bir yılın ardından 2012 yılı için temel hedeflerinin bu başarıyı ve performansı sürdürülebilir kılmak olduğunu, geçtiğimiz yıl uyguladıkları “akıllı büyüme stratejisini” 2012 yılında da sürdürmeyi planladıklarını vurguladı.

Açıkalın, 2012 yılında sektörde kredilerin yüzde 15-20 arasında büyüyeceğini öngördüklerini dikkate aldıklarında, Yapı Kredi olarak sektörün birkaç puan üzerinde ve özellikle seçtikleri alanlarda sağlıklı büyüme elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türk Lirası kredilerde özellikle tüketici ve KOBİ kredilerine öncelik vermeyi sürdüreceklerinin altını çizen Açıkalın, yabancı para kredilerde ise proje finansmanı kredilerinde sektördeki önemli konumunu sürdüreceklerini ve özellikle uzmanlık alanları olan enerji projelerine yoğunlaşmaya devam edeceklerini, 2012 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi 50-60 civarında yeni şube açmayı planladıklarını bildirdi.

Dünya

Turizmci KOBİ’lere Kredi

Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür KOBİ’lere 2012’de Yaklaşık 1 Milyar Lira Destek Vermek İstediklerini Söyledi

Akbank’ın turizm sektörüne yönelik faaliyetleri ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Gür, Akbank’ta KOBİ kredilerinin yüzde 5’inin turizm sektörüne verildiğini ve bu oranı 2012’de yukarı çekmeyi hedeflediklerini belirterek, “Akbank olarak her sektöre destek vermeyi amaç ediniyoruz.

Türkiye’de turizm sektörüne verilen kredilere bakıldığında bu kredilerin genel krediler içindeki payının artması gerektiğini düşünüyoruz ki bu kredilerin toplamı yaklaşık 19 milyar TL civarında” dedi.

Gür, toplam KOBİ kredilerinin Akbank bilançosundaki payının da yüzde 28 civarında olduğunu söyledi.

Sorunlu Kredilerde Artış

Ekonomik büyümede 2012’de beklenen yavaşlamanın etkisiyle sorunlu kredilerde ufak da olsa bir artışın olabileceğini kaydeden Gür, şu anda trendin bunu göstermediğini ancak bazı sektörlerde zora düşen firmaların olabileceğini, ancak yine de sorunlu kredilerde 2009 yılındaki yüksek seviyede sorunlu kredilerin olmayacağını ifade etti.

Gür’ün verdiği bilgilere göre KOBİ kredilerinde sorunlu krediler 2009’da yaklaşık yüzde 8 – 9’lar seviyesindeyken şu anda bu oran yüzde 5’in altında.

Öte yandan Türk bankalarının sendikasyonlarını başarıyla yenilediğini belirten Gür, 2012’de de bunun böyle olacağını düşündüğünü, bu konuda herhangi negatif bir izlenime sahip olmadıklarını ancak, maliyetlerde artış olacağını ifade etti.

Milliyet

Tüketici Kredileri İthalatta Etkili

Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Başkan Yardımcısı Mustafa Kılınç İşadamlarına Aşırı Borçlanarak İş Yapmaktansa Öz Kaynaklarını Kullanmalarını Önerdi

Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Başkan Yardımcısı Mustafa Kılınç, işadamlarına aşırı borçlanarak iş yapmaktansa, öz kaynaklarını kullanmalarını önererek, “2008 yılında olduğu gibi, bugün de olası krizlere hazırlıklıyız. Ama yine de tedbirli olmalıyız” dedi.

Kılınç, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği‘nin ev sahipliğinde ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliği ile Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen TÜRKONFED 15. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi kapsamında yapılan “2011 yılı değerlendirmesi-Dünya, Avrupa ve Türkiye’de 2012 Beklentisi” konulu panelde, Türkiye’nin hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

Ancak, bu büyümeyle ilgili olarak bazı kesimlerin “sıkıntı olur mu” şeklinde endişeler yaşadığını ifade eden Kılınç, “Bu gibi endişeler var. Ama, Türkiye’deki hızlı büyüme, potansiyelle kıyaslanmalı. Mesela, hızlı büyümeye, istihdama katkı sağlayan genç nüfusun çok katkısı var. Kriz sırasında iş gücüne katılma oranında artış yaşandı ve bu halen sürüyor. Bu bakımdan Türkiye’nin hızlı büyümesi gayet doğal” diye konuştu.

Türkiye’deki büyümeyi, “potansiyel bir büyüme” diye nitelendiren Kılınç, ülkede artık kaliteli üretimin ve ticaretin öğrenildiğini, bu bakından büyümenin devam edeceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

İşadamlarına bazı önerilerde bulunan Kılınç, şöyle konuştu:

“Tabi ki, Türkiye’nin büyümesini işadamları sağlar. O yüzden onlar hepimiz için çok önemli. Ama benim işadamlarına önerim şu; aşırı borçlanarak iş yapmaktansa, öz kaynaklarınızı kullanın. Özellikle de yabancı para birimi üzerinden borçlanmayı tavsiye etmiyoruz. Düzenli olarak yabancı para birimi cinsinden geliriniz yoksa, yabancı para birimiyle borçlanmaya biraz daha temkinli davranın.”

Türkiye’deki kredi kullanımının da arttığına işaret eden Kılınç, şöyle konuştu:

“Tüketici kredileri ithalatta etkili oluyor. Bu konuda bir çalışmamız var. Özellikle tüketici kredileri, KOBİ ve ticari kredileri de etkiliyor. Kredilerdeki büyümeyi, yüzde 25 civarına indirmek istiyoruz aslında. Ama bunların içinde tüketici kredileri daha fazla düşsün istiyoruz. Ticari kredilerin çok fazla düşmesine gerek yok. Daha çok tüketici kredilerinin dezavantajı oluyor. KOBİ ve ticari krediler zarar görmeden politika belirlemek istiyoruz.”

2012 İçin Kötümserlik Var Mı ?

Kılınç, bir katılımcının “2012 yılı için kötümserlik var mı ” şeklindeki sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Aslında 2008-2009 yılında yaşananlardan herkesin ders aldığı düşünülüyor. Ayrıca 2008-2009 yıllarındaki gibi büyük bir dalgalanmanın da bundan sonra yaşanmayacağı düşünülüyor. Ama, Avrupa’daki politik problemler herkesi etkiliyor. Bu yaklaşık 6-7 aydır devam ediyor. Biz de bu süreçte biraz tedbirli olalım istiyoruz. Krizden çok fazla etkilenmeyi beklemiyoruz ama Avrupa çok önemli bir grup olduğu için olası bir durumda bizim de etkilenmememiz imkansız. En azından ticaret kanallarıyla bizleri de etkileyebilir. 2008 yılında olduğu gibi, bugün de olası krizlere hazırlıklıyız. Ama, yine de tedbirli olmalıyız.”

Farklı İş Kollarına Yönelin

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar ise Türkiye’nin büyüme sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, işadamlarına şu önerilerde bulundu:

“İhtiyatlı iyimserlik içerisinde olun. Farklı iş kollarında da yatırımlarınızı değerlendirmeyi düşünün. ‘Bugün yaşananlar, geçmişte de yaşandı’ diye düşünmeyin. Çünkü bugün her zamandan farklı. Zaman zaman ayağınızı yorganınıza göre uzatarak hareket edin ve yatırıma devam edin.”

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Gökçe, Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Şengül ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veysel Parlak’ın da konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiği panelde, katılımcılara plaket verildi.

AA

Kredi Kullanan KOBİ Sayısı Yüzde 12.5 Arttı

Bankaların KOBİ’lere Kullandırdığı Krediler Ekim’de Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 43 Artışla 158 Milyar 305 Milyon TL’ye Yükseldi

Kredi kullanan KOBİ sayısı bu dönemde yüzde 12.5 artışla 1 milyon 478 bin 762 işletmeye ulaştı.

Ekim itibariyle KOBİ’lerin takibe düşen kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 gerileyerek 5 milyar 17 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Kredisi takibe düşen KOBİ sayısı ise bu dönemde yüzde 20.4 azalarak 164 bin 850 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 2011 yılı Ekim ayı itibariyle krediler 663.7 milyar TL’ye ulaştı. 2011 yılının 10 ayında KOBİ kredileri 2010 yılı sonuna göre 26.2 oranında, 32 milyar 838 milyon TL tutarında artışla 158 milyar 305 milyon TL’ye ulaştı.

KOBİ kredileri, son 1 yılda yüzde 43 oranında, 47 milyar 625.2 milyon TL tutarında artış gösterdi. Kredi kullanan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 2010 yılı sonuna göre yüzde 7.5 artarak 1 milyon 478 bin 762’ye yükseldi. Son 1 yıllık dönemde KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 12.5 arttı. Böylece kredilerden yararlanan KOBİ sayısı 10 ayda 103 bin 427, bir yılda 164 bin 271 adet arttı.

10 Ayda Mikro İşletmelere Verilen Krediler Yüzde 24.4 Arttı

Ekim itibariyle mikro işletmelere kullandırılan nakdi krediler 2010 yılı sonuna göre yüzde 24.4 oranında artarak 52 milyar 965.6 milyon TL’ye ulaştı. Anılan dönemde kredi kullanan mikro işletme sayısı yüzde 4.9 artışla 1 milyon 143 bin 470 oldu. 2010 yılı sonunda kredi kullanan mikro işletme sayısı 1 milyon 90 bin 352 düzeyindeydi.

Orta Büyüklükteki İşletmelere Kullandırılan Kredi 63 Milyar TL

Ekim itibariyle kredi kullanan küçük işletme sayısı 2010 yılı sonuna göre yüzde 15.9 artışla 229 bin 106’ya ulaştı. Küçük işletmelerin kullandığı kredi tutarı ise 10 aylık dönemde yüzde 31.3 artışla 42 milyar 279 milyon TL oldu.

10 aylık dönemde kredi kullanan orta büyüklükteki işletme sayısı yüzde 21.6 artışla 106 bin 186’ya çıkarken, orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi miktarı ise yüzde 24.4 artışla 63 milyar 61 milyon TL oldu.

Bankaların Takibe Düşen KOBİ Kredisi Tutarı 5 Milyar TL

Ekim itibariyle takibe düşen KOBİ kredileri 2010 yılı sonuna göre yüzde 14.8 gerileyerek 5 milyar 17 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankaların takibine düşen KOBİ sayısı yüzde 17.7 azalışla 164 bin 850 oldu. Yıllık bazda ise takibe düşen KOBİ kredileri tutarı yüzde 18.7 oranında, takibe düşen KOBİ sayısı ise yüzde 20.4 oranında azaldı.

Kredisi Takibe Düşen KOBİ’ler İçinde En Büyük Ağırlık Mikro İşletmelerde

Kredisi takibe düşen KOBİ’ler içinde en büyük ağırlığı 136 bin 429 mikro işletme oluşturdu. Kredisi takibe düşen küçük ölçekli işletme sayısı Ekim itibariyle 23 bin 94 olurken, kredisi takibe düşen orta büyüklükteki işletmelerin sayısı ise 5 bin 327 düzeyinde gerçekleşti.

ANKA

Ünye’de KOBİ Kredileri Toplantısı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Uzmanı Ali Paşa Hekimoğlu KOBİ’lerin Bu Fırsatı İyi Değerlendirmesi Gerektiğini Belirtti

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda DOKA tarafından yürütülen Tarıma Dayalı Sanayi Mali Destek Programı kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere verilen kredi desteğine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, “DOKA 2011 yılı Tarıma Dayalı Sanayi Mali Destek Programı kapsamında, et ve süt mamulleri, meyve sebze işletme sanayi, su ürünleri, bitkisel yağ ve mamulleri sanayi, şekerli mamuller sanayi, yem sanayi veya arıcılık alanında faaliyet gösteren firmalar tarafından kriterlere göre hazırlanacak projelere ajans tarafından asgari 30 bin, azami 250 bin lira verilecek.

DOKA’nın yaptığı çağrıya göre, 500 bin liralık bir projesi olan işletme, bunun 250 bin lirasını hibe olarak alabilecek.

KOBİ’ler, bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve proje hazırlamalıdır. Bu tip fırsatları iyi değerlendiren işletmeler, daha hızlı bir büyüme göstererek birçok alanda kapasitelerini artırabilirler” dedi.

AA

KOBİ Kredileri Artış Hızında Yavaşlama

Kredi Artış Hızının 2010 Yılı Sonuna Göre Yüzde 25 KOBİ Kredilerindeki Artış Hızı Yavaşladı

Kredi artış hızının 2010 yılı sonuna göre yüzde 25.8 artarak 661.3 milyar TL’ye ulaştığı 2011 yılının 9 ayında KOBİ’lerin kullandığı krediler yüzde 24.5 artışla 156 milyar 226 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Yılın 9 ayında kredilerden yararlanan KOBİ sayısı yüzde 7.5 artışla 1 milyon 477 bin 930’a çıkarken, 2011 yılının Ocak-Eylül döneminde bankaların takibine düşen KOBİ kredileri 2010 yılı sonuna göre yüzde 16.5 azalışla 4 milyar 920 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Kredisi takibe düşen KOBİ sayısı ise yüzde 17.5 azalışla 165 bin 216 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘nun açıkladığı verilere göre 2011 yılı Eylül ayı itibariyle kredilerin bankacılık sektörü toplam aktifleri içindeki payı 2010 yılsonuna göre 2.3 puan artarak yüzde 54.5’e yükseldi. Krediler, 2011 yılı sonuna göre 661.3 milyar TL’ye ulaştı.

Kredilerde 2010 yılsonuna göre 135.4 milyar TL artış gözlenirken, dokuz aylık artış yüzde 25.8, yıllık artış ise yüzde 39.1 düzeyinde gerçekleşti.

Eylül 2011 itibarıyla bankacılık sektörü toplam kredilerinin yüzde 43.8’i kurumsal ve ticari kredilerden, yüzde 32.6’sı bireysel kredilerden, yüzde 23.6’sı ise KOBİ kredilerinden oluştu.

2010 yılsonu ile karşılaştırıldığında KOBİ kredileri diğer kredi türlerine göre daha yavaş artarken, kurumsal ve ticari kredilerin toplam krediler içindeki payında artış, KOBİ kredilerinin ve bireysel kredilerin paylarında bir miktar azalış dikkat çekti.

9 Ayda 103 Bin KOBİ Krediye Ulaştı

2011 yılının 9 ayında KOBİ kredileri 2010 yılı sonuna göre 24.5 oranında, 30 milyar 759 milyon TL tutarında artışla 156 milyar 226 milyon TL’ye ulaştı.

KOBİ kredileri, son 1 yılda yüzde 44.3 oranında, 47 milyar 939 milyon TL tutarında artış gösterdi. Kredi kullanan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 2010 yılı sonuna göre yüzde 7.5 artarak 1 milyon 477 bin 930’a yükseldi.

Son 1 yıllık dönemde KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 14.5 arttı. Böylece kredilerden yararlanan KOBİ sayısı 9 ayda 102 bin 595, bir yılda 186 bin 652 adet arttı.

9 Ayda Mikro İşletmelere Verilen Krediler Yüzde 23.1 Arttı

Eylül itibariyle mikro işletmelere kullandırılan nakdi krediler 2010 yılı sonuna göre yüzde 23.1 oranında artarak 52 milyar 406 milyon TL’ye ulaştı.

Anılan dönemde kredi kullanan mikro işletme sayısı yüzde 5.1 artışla 1 milyon 145 bin 703 oldu. 2010 yılı sonunda kredi kullanan mikro işletme sayısı 1 milyon 90 bin 352 düzeyindeydi.

Orta Büyüklükteki İşletmelere Kullandırılan Kredi Yüzde 22.1 Arttı

Eylül itibariyle kredi kullanan küçük işletme sayısı 2010 yılı sonuna göre yüzde 15.3 artışla 227 bin 844’e ulaştı. Küçük işletmelerin kullandığı kredi tutarı ise 9 aylık dönemde yüzde 30.2 artışla 41 milyar 938 milyon TL oldu.

9 aylık dönemde kredi kullanan orta büyüklükteki işletme sayısı yüzde 19.5 artışla 104 bin 383’e çıkarken, orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi miktarı ise yüzde 22.1 artışla 61 milyar 882 milyon TL oldu.

Bankaların Takibe Düşen KOBİ Kredileri 5 Milyar TL’nin Altına İndi

Eylül itibariyle takibe düşen KOBİ kredileri 2010 yılı sonuna göre yüzde 16.5 gerileyerek 4 milyar 920 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankaların takibine düşen KOBİ sayısı yüzde 17.5 azalışla 165 bin 216 oldu. Yıllık bazda ise takibe düşen KOBİ kredileri yüzde 21.3 oranında azaldı.

En Yüksek Takibe Dönüşüm Oranı Yine KOBİ Kredilerinde

Buna karşın, 2011 Eylül itibariyle en yüksek takibe dönüşüm oranı KOBİ kredilerinde yaşandı. Ekim 2009’da yüzde 5.4’e kadar Yükselen toplam kredilerin takibe dönüşüm oranı, ardından yaşanan kredi artışı, sorunlu kredi tahsilatlarındaki artışın etkisi ve takipteki alacak oluşumunun yavaşlaması ile birlikte Aralık 2010 itibarıyla yüzde 3.7’ye ve Eylül 2011 itibarıyla ise yüzde 2.7 seviyesine gerilemişti.

Eylül 2011 itibarıyla en yüksek takibe dönüşüm oranı yüzde 3.1 ile KOBİ kredileri ve bireysel kredilere ait iken, kurumsal ve ticari kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşti. 2010 yılsonuna göre takibe dönüşüm oranlarında en fazla azalış 1.4 puan ile KOBİ kredilerinde, üçüncü çeyrekte ise 0.5 puan ile kredi kartlarında gözlendi.

Kredisi Takibe Düşen KOBİ’ler İçinde En Büyük Ağırlık Mikro İşletmelerde

Kredisi takibe düşen KOBİ’ler içinde en büyük ağırlığı yine 137 bin 107 mikro işletme oluşturdu.

Kredisi takibe düşen küçük ölçekli işletme sayısı Eylül itibariyle 22 bin 860 olurken, kredisi takibe düşen orta büyüklükteki işletmelerin sayısı ise 5 bin 249 düzeyinde gerçekleşti.

AA

Bankalardan KOBİ’lere Kredi Kampanyaları

Son Dönemde Birçok Bankanın KOBİ’lere Yönelik Kredi Paketlerini Uygulamaya Sokması Dikkat Çekiyor

BankPozitif: BankPozitif, küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlamak üzere 40 milyon dolar tutarında fon anlaşması imzaladı. Banka, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlamak üzere, yüzde 75’i Overseas Private Investment Corporation tarafından desteklenen, 40 milyon dolar tutarlı bir fonlama sağladı.

Citigroup’un tek kreditör ve lider düzenleyici olarak görev yaptığı fonlamada, Citigroup ve OPIC, Türkiye’deki KOBİ kredilerini desteklemek üzere ilk defa bir araya gelmiş oldu. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akçakayalıoğlu “Sağladığımız fonlama 7 yıla varan uzun vadeli bir kaynak. Bu kaynakla müşterilerimize mevcut piyasa koşullarında değerli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ING Bank: Selzede KOBİ müşterilerinin mevcut kredi ödemelerini öteliyor. Bu çerçevede yeni kullanılacak kredilerde aylık yüzde 1.20 faiz sunulacak. Masraf ve komisyon alınmazken, maksimum 36 ay vadeyle 100 bin liraya kadar kullanılabilecek kredilerde üç ay ödemesiz dönem imkanı verilecek. Son başvuru tarini 31 Aralık 2011.

Türkiye Finans: Katılım bankacılığının öncü kuruluşu Türkiye Finans, İslam Kalkınma Bankası ile yaptığı 75 milyon dolarlık proje finansman kredi sözleşmesiyle katılım bankaları arasındaki en uzun vadeli krediye imza attı.

Bu program, İslam Kalkınma Bankası’nın üretim ve istihdama yönelik uygulamaya aldığı yeni program çerçevesinde ilk kez Türkiye’de uygulanacak. Kredi anlaşması çerçevesinde Türkiye Finans, üretim ve istihdama katkıda bulunan sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta boy firmalara yönelik 1 ila 10 milyon dolar arasında kredi kullandırabilecek. Bu kapsamda, kredilerde ödemesiz dönemin bitiminden sonra kredi geri ödemeleri 6 aylık taksitler şeklinde yapılabilecek.

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk “İslam Kalkınma Bankası’nın yeni programı kapsamında alınan ilk ve en uzun vadeli krediye imza atmış olmamız, Türk bankalarının uluslararası gücünü ve itibarını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

İmzalanan sözleşme ile Türkiye Finans üretim ve istihdama katkıda bulunan sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmelere ihtiyaçları olan yatırım kredisini uygun maliyet ve şartlarda sunabilecek. Bu kapsamda makina ekipman ve sabit varlıkların alımı, imalatı ve inşaatı için 2 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli, uygun maliyetli yatırım kredisi kullandırabileceğiz” dedi.

Finansbank: Banka, turizm sektörüne yönelik olarak hazırladığı ‘Finansbank’tan Turizme Büyük Destek’ yaklaşımı ile KOBİ’lerden büyük işletmelere kadar turizmcilerin finansal ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor. Finansbank, işletmelerin  ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kredi imkanlarından turizm sigortasına, POS çözümlerinden kredili mevduat hesabına kadar ürün ve hizmetlerini ‘Finansbank’tan Turizme Büyük Destek’te topladı.

Finansbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber, turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki firmaların ihtiyaçlarını analiz ettiklerini ve onlara özel çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

Alternatifbank’tan Kadın Girişimcilere Yönelik Bir İlk

Uluslararası Finans Kurumu ve Hollanda Kalkınma Ajansı, Türkiye’de kadın girişimcilerin sahipliğindeki küçük ve orta ölçekli işletmeler ve KOBİ’lerin finansmanında kullanılmak üzere Alternatifbank’a (Abank) 40 milyon dolarlık kredi sağladı.

Kadın girişimciler tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla tasarlanan fon, IFC’nin Türkiye’ye bu yapıda verdiği krediler alanında ‘ilk’ oldu. Abank Genel Müdürü Hamit Aydoğan, yenilikçi ürünler sayesinde, iş hayatında yükselme mücadelesi veren kadın girişimcileri desteklemeyi ve ilave olanaklar sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kadın girişimcilerin sahipliğindeki işletmelerin önemine işaret eden Aydoğan, bu işletmelerin ancak yüzde 15’inin banka finansmanına erişiminin bulunduğunu, bu oranı yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Aydoğan, her bir girişimciye maksimum 2 milyon dolar kredi verebileceklerini, minimum seviyenin ise bulunmadığını söyledi.

Kredinin yüzde 50’sinin KOBİ’lere, yüzde 50’sinin kadın girişimcilere ayrıldığını ifade eden Aydoğan, kadın girişimcilerden fazla talep gelmesi halinde bu oranı artırabileceklerini, hatta yüzde 100’ünü kadın girişimcilere kullandırabileceklerini vurguladı. Aydoğan, 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli kredinin toplam maliyetinin libor artı 3.25’i bulduğunu söyledi.

Star

KOBİ’lere BankPozitif’ten 40 Milyon Dolar

Banka Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Finansman Sağlamak Üzere 40 Milyon ABD Doları Tutarlı Bir Fonlama Sağladı

BankPozitif, küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlamak üzere 40 milyon dolarlık fon anlaşması imzaladı.

BankPozitif’ten yapılan açıklamaya göre, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlamak üzere, yüzde 75’i Overseas Private Investment Corporation tarafından desteklenen, 40 milyon ABD doları tutarlı bir fonlama sağladı.

Citigroup’un tek kreditör ve lider düzenleyici olarak görev yaptığı fonlamada, Citigroup ve OPIC, Türkiye’deki KOBİ kredilerini desteklemek üzere ilk defa bir araya gelmiş oldu.

40 milyon dolarlık kredi anlaşması hakkında bir değerlendirmede bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akçakayalıoğlu, “Sağladığımız fonlama 7 yıla varan uzun vadeli bir kaynak. Bu kaynakla müşterilerimize mevcut piyasa koşullarında değerli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Dünya

Kobi Kredilerinin Takibe Dönüşüm Oranı Yüzde 3.4

KOBİ Kredilerinin 3,30 TL’si Bankaların Takibine Düştü

Takipteki kredi oranında KOBİ’ler liderliği kimseye kaptırmadı. Bankacılık sektörünün verdiği her 100 TL kredinin 2,90 TL’sinin takibe alındığı 2011 yılının 8 ayında, KOBİ kredilerinin 3,30 TL’si bankaların takibine düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 2011 yılı Ağustos ayı itibariyle 2010 yılı sonuna göre krediler yüzde 22.8 artışla 645 milyar 903 milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde takipteki alacaklar tutarı ve takibe dönüşüm oranlarında yaşanan gerileme de sürdü.

Ağustos itibariyle takibe düşen krediler 2010 yılı sonuna göre yüzde 6.2 azalışla 18 milyar 755 milyon düzeyinde gerçekleşti. 2011 yılının 8 ayında KOBİ kredileri 2010 yılı sonuna göre 20.5 oranında, 25 milyar 679 milyon TL tutarında artışla 151 milyar 147 milyon TL’ye ulaştı.

KOBİ kredileri, son 1 yılda yüzde 42 oranında, 44.7 milyar TL tutarında artış gösterdi. Ağustos itibariyle takibe düşen KOBİ kredileri 2010 yılı sonuna göre yüzde 14.4 gerileyerek 6 milyar 311 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankaların takibine düşen KOBİ sayısı yüzde 16.3 azalışla 167 bin 616 oldu.

Takipteki alacak tutarı ve takipteki dönüşüm oranlarında yüksek oranlı gerilemeye karşın, takibe düşme oranında KOBİ’ler liderliği kaptırmadı. 2011 yılı Ağustos ayı itibariyle takibe dönüşüm oranları; KOBİ kredileri için yüzde 3.3, bankacılık sektörü toplam kredileri için yüzde 2.90 düzeyinde gerçekleşti.

KOBİ Kredileri Takipte

Aralık 2008’de yüzde 3.7 olan kredilerin takibe dönüsüm oranı, 2009 yılı sonunda yüzde 5.3’e yükselmişti. 2010 yılı sonunda ise kredilerin takibe dönüşüm oranı sorunlu sorunlu alacak bakiyesindeki azalışın yanı sıra kredi hacmindeki artış nedeniyle 2010 yılı içerisinde 1.6 puan azalarak yüzde 3.7 olarak gerçekleşmişti.

Aralık 2009 itibarıyla kredi türleri bakımından en yüksek takibe dönüşüm oranı yüzde 7.6, Aralık 2010 itibariyle ise yüzde 4.6 ile KOBİ kredilerinde yaşandı. Haziran 2011 itibarıyla en yüksek takibe dönüsüm oranı yüzde 3.4 ile KOBİ kredilerine ait iken, bireysel kredilerin takibe dönüsüm oranı 3.3, ticari kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 2.4 seviyesindeydi.

Ağustos itibariyle 2010 yılsonuna göre KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranı 1.3 puan geriledi. Buna karşın KOBİ kredileri takibe dönüşüm oranı en yüksek kredilerden biri olmaktan kurtulamadı.

Mikro İşletmeler Ödeme Yapamadı

Kredisi takibe düşen KOBİ’ler içinde en büyük ağırlığı yine 140 bin 375 mikro işletme oluşturdu. Kredisi takibe düşen küçük ölçekli işletme sayısı Ağustos itibariyle 21 bin 906 olurken, kredisi takibe düşen orta büyüklükteki işletmelerin sayısı ise 5 bin 335 düzeyinde gerçekleşti. Takibe düşen KOBİ kredileri geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20.1 oranında, takibe düşen KOBİ sayısı ise yüzde 19.7 oranında azaldı.

8 Ayda 74 Bin KOBİ Kredi Kullandı

2011 Ağustos itibariyle kredi kullanan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 2010 yılı sonuna göre yüzde 5.4 artarak 1 milyon 284 bin 911’e yükseldi. Son 1 yıllık dönemde KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 12.8 arttı.

Kredilerden yararlanan KOBİ sayısı ise 8 ayda 74 bin 293, bir yılda 164 bin 717 adet arttı. Ağustos itibariyle mikro işletmelere kullandırılan nakdi krediler 2010 yılı sonuna göre yüzde 19.6 oranında artarak 50 milyar 945 milyon TL’ye ulaştı. Anılan dönemde kredi kullanan mikro işletme sayısı yüzde 3.1 artışla 1 milyon 124 bin 187 oldu.

2010 yılı sonunda kredi kullanan mikro işletme sayısı 1 milyon 90 bin 352 düzeyindeydi. Ağustos itibariyle kredi kullanan küçük işletme sayısı 2010 yılının aynı dönemine oranla yüzde 29.2 artışla 220 bin 280’e ulaştı. Küçük işletmelerin kullandığı kredi tutarı ise son 1 yıllık dönemde yüzde 43 artışla 39 milyar 100 milyon TL oldu.

Son bir yılda kredi kullanan orta büyüklükteki işletme sayısı yüzde 33.2 artışla 99 bin 971’e çıkarken, orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi miktarı ise yüzde 44.6 artışla 59 milyar 750 milyon TL oldu.

Yeni Mesaj

KOBİ’ler 7 Ayda 22 Milyar TL Kredi Kullandı

Bankacılık Sektörü 2011 Yılının 7 Ayında 67 Bin KOBİ’ye 22 Milyar TL Kullandırdı

KOBİ’lerin kullandığı krediler Temmuz itibariyle 2010 yılı sonuna göre yüzde 17.4 artışla 147 milyar 260 milyon TL’ye ulaşırken, kredilerden yararlanan KOBİ sayısı yüzde 17.9 artışla 1 milyon 444 bini aştı.

Yılın 7 ayında bankaların takibine düşen KOBİ kredileri yüzde 18.3 oranında gerilemeyle 5.2 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı 2011 yılı Temmuz itibariyle son 1 yıllık dönemde krediler yüzde 47 artışla 627 milyar 659 milyon TL’ye yükseldi. KOBİ kredileri ise bu dönemde 42.1 oranında, 43.6 milyar TL tutarında artışla 147 milyar 260 milyon TL’ye ulaştı.

KOBİ kredileri, son 7 ayda yüzde 17.4 oranında artarak 147 milyar 260 milyon TL oldu. KOBİ kredilerinde son 7 aylık dönemde 22 milyar TL artış yaşandı.

7 Ayda 67 Bini Aşkın KOBİ Kredi Kullandı

2011 Temmuz itibariyle kredi kullanan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.7 artarak 1 milyon 442 bin 395’e yükseldi. 2010 yılı Aralık sonuna göre artış yüzde 4.9 düzeyinde gerçekleşti.

Temmuz itibariyle son bir yıllık dönemde kredilerden yararlanan KOBİ sayısı 162 bin 484, geçen yılın sonuna göre ise 67 bin 60 artış gösterdi.

Mikro İşletme Kredileri Yüzde 38.3 Arttı

Temmuz itibariyle mikro işletmelere kullandırılan nakdi krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3 oranında artarak 48 milyar 410 milyon TL’ye ulaştı. Anılan dönemde kredi kullanan mikro işletme sayısı yüzde 8.5 artışla 1 milyon 122 bin 144 oldu. Geçen yıl aynı dönemde kredi kullanan mikro işletme sayısı 1 milyon 34 bin düzeyindeydi.

Orta Büyüklükteki İşletmelere Kullandırılan Krediler Yüzde 44.6 Arttı

Temmuz itibariyle kredi kullanan küçük işletme sayısı 2010 yılının aynı dönemine oranla yüzde 29.2 artışla 220 bin 280’e ulaştı.

Küçük işletmelerin kullandığı kredi tutarı ise son 1 yıllık dönemde yüzde 43 artışla 39 milyar 100 milyon TL oldu. Son bir yılda kredi kullanan orta büyüklükteki işletme sayısı yüzde 33.2 artışla 99 bin 971’e çıkarken, orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi miktarı ise yüzde 44.6 artışla 59 milyar 750 milyon TL oldu.

5.2 Milyar TL Kredi Bankaların Takibine Düştü

Temmuz itibariyle takibe düşen KOBİ kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 gerileyerek 5 milyar 152 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankaların takibine düşen KOBİ sayısı yüzde 18.5 azalışla 172 bin 119 oldu.

Kredisi takibe düşen KOBİ’ler içinde en büyük ağırlığı yine 144 bin 175 mikro işletme oluşturdu.

Kredisi takibe düşen küçük ölçekli işletme sayısı Temmuz itibariyle 22 bin 431 olurken, kredisi takibe düşen orta büyüklükteki işletmelerin sayısı ise 5 bin 513 düzeyinde gerçekleşti.

Hürriyet

Şekerbank’ın KOBİ’lere Desteği Sürüyor

Şekerbank KOBİ Kredilerinin Teminatı İle Uluslararası Piyasalardan Yapılandırılan İlk Türk Lirası Borçlanma İşlemini Gerçekleştirdi

1 ila 5 yıl vadeli, toplam 800 milyon lira tutarındaki kredi ihracının 250 milyon lira civarındaki ilk diliminde Uluslararası Finans Kuruluşu da yer aldı.

Şekerbank, 2014 yılına kadar en az 15 bin yeni esnaf ve KOBİ’ye uzun vadeli, sürdürülebilir kaynak sağlayacak.

Zaman

TEB İstihdam Sağlayan Kobilere Düşük Maliyetli Kredi Verecek

Rekabet Alanını KOBİ’ler Olarak Belirleyen Türkiye Ekonomi Bankası Hem Sosyal Sorumluk Kapsamında Hem de Rekabet Gücünü Artıracak KOBİ İstihdam Projesi’ni Başlattı

Kampanyaya göre, kredi kullanan işletmeler en az iki yeni istihdam veya engelli statüsünde bir yeni istihdam sağlaması durumunda kredi faizinde yüzde 1,5 puan indirim alacak.

TEB Genel Müdürü Varol Civil, küresel kriz sürecinin ardından bütün dünya ekonomilerinin işsizlik sorunundan muzdarip olduğunun altını çizerek, “İstihdamın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu proje yeni eleman alan KOBİ’lere destek veren, kayıt içi personel çalıştırmayı teşvik eden, engelli personel alımını destekleyen bir çalışma olacak.” dedi.

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. Bu işletmelerin toplam istihdam içindeki payı da yüzde 80 civarında. Türk ekonomisinin dünyadaki rekabet gücünün, KOBİ’leri daha donanımlı hale getirerek artırılacağını vurgulayan Civil, “Türkiye’nin KOBİ’si dünya pazarlarında söz buldukça Türk bankaları olarak bizler de daha güçlü olacağız.” diye konuştu.

Genel Müdür, bu projeyle Türkiye’nin işsizlik sorununu çözmek gibi iddialarının olmadığını ancak bu noktaya dikkat çekmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Proje kapsamında 24 ay vadeli 300 bin lira taksitli ticari kredi kullanan bir KOBİ’ye 4 bin 800 lira indirim yapılacak. Bu indirim ile KOBİ’nin yeni istihdam ettiği asgari ücretli bir elemanın aylık yüzde 19,5 olan işveren payı 24 ay karşılanmış olacak. Kredi kullanan şirket ise kredi aldıktan sonra ilk 3 ay içinde en az iki yeni istihdam veya engelli statüsünde bir istihdam sağlaması halinde bu imkândan faydalanacak.

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, yüzde 1,5 puan indirim ile zarar etmediklerini, sadece kârdan fedakârlık yaptıklarını ifade etti. Anadolu’daki işletmelerden ciddi talep gelmesini beklediklerini aktaran Boz, firmaların faiz oranlarının belirledikleri oranlar neyse o düzey üzerinden indirim alacaklarını kaydetti.

Geçen yıl Türkiye’de KOBİ kredilerinin yüzde 60 civarında büyüdüğü bilgisini veren Boz, TEB’in bunun altında kalmadığını dile getirdi. Fortis ile birleşme sonrasında firmaların kendilerine daha olumlu baktığını bildiren yönetici, bu yıl için toplamda 60 bin yeni müşteri kazanımı hedeflediklerini, ilk yarı itibarıyla 48 bin yeni müşteri kazandıklarını anlattı.

Tedbirler Henüz Ekonomiyi Soğutmadı

Ekonomi regülâtörlerinin aldığı soğutma tedbirlerinin ekonomiyi yavaşlatmadığını belirten Varol Civil, ancak bundan sonraki dönemde yavaşlama görüleceğini ifade etti ve sözlerine şunları ekledi: “Türkiye, yıl sonunda yüzde 6-6,5’ten daha aşağı büyümez. Tüm soğutma tedbirlerine rağmen Türkiye’nin kendi dinamikleriyle gayet istikrarlı büyüyeceğini öngörüyoruz.”

Zaman

Kobi Kredilerindeki Artış Yüzde 46.3’e Ulaştı

Kredilerde Yıllık Artış Hızının Yüzde 36.2 Düzeyinde Gerçekleştiği 2011 Yılı Mayıs Ayı İtibariyle KOBİ Kredilerindeki Artış Yüzde 46.3’e Ulaştı

KOBİ kredilerindeki artış, toplam kredi artışının üzerinde gerçekleşti.

Kredilerde yıllık artışın yüzde 36.2 düzeyinde gerçekleştiği 2011 yılı Mayıs ayı itibariyle, KOBİ’lerin bankacılık sektöründen kullandığı nakdi krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.3 artışla 139 milyar 841 milyon TL’ye ulaştı.

Son 1 yıllık dönemde KOBİ’lere kullandırılan krediler 44 milyar 250 milyon TL artış gösterdi. Mayıs ayı itibariyle krediye ulaşan KOBİ sayısı yüzde 14.3 oranında artışla 1 milyon 422 bin 35 oldu.

Mayıs itibariyle KOBİ’lerin takibe düşen kredileri 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 18.4 gerileyerek 5 milyar 264 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı 2011 yılı Mayıs ayı verilerine göre bankacılık sektöründe aktif kalemler içerisinde yer alan krediler 598 milyar 421 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 2010 yılsonuna göre krediler yüzde 13.8 oranında, 2010 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 36.2 oranında artış gösterdi.

Mayıs itibariyle son 1 yıllık dönemde takipteki brüt alacaklar yüzde 12.3 azalışla 18 milyar 784 milyon TL düzeyine indi. KOBİ kredileri ise Mayıs 2011 itibariyle 2010 yılı sonuna göre yüzde 11.5 oranında artarak 139 milyar 841 milyon TL’ye ulaştı.

KOBİ kredilerinde son 5 aylık dönemde 14.4 milyar TL artış yaşandı. KOBİ kredileri son 1 yılda ise 44.3 milyar TL tutarında, yüzde 46.3 oranında artış gösterdi.

Kredi Kullanan Kobi Sayısı Yüzde 14.3 Arttı

2011 Mayıs itibariyle kredi kullanan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3 artarak 1 milyon 422 bin 35’e yükseldi.

2010 yılı Aralık sonuna göre artış yüzde 3.4 düzeyinde gerçekleşti. Mayıs itibariyle son bir yıllık dönemde kredilerden yararlanan KOBİ sayısı 177 bin 673, geçen yılın sonuna göre ise 46 bin 700 artış gösterdi.

Mikro İşletme Kredileri Yüzde 46.2 Arttı

Mayıs itibariyle mikro işletmelere kullandırılan nakdi krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.2 oranında artarak 47 milyar 299 milyon TL’ye ulaştı. Anılan dönemde kredi kullanan mikro işletme sayısı yüzde 11.9 artışla 1 milyon 121 bin 695 oldu. Geçen yıl aynı dönemde kredi kullanan mikro işletme sayısı 1 milyon 3 bin düzeyindeydi.

Orta Büyüklükteki İşletmelere Kullandırılan Kredi 46.3 Arttı

Mayıs itibariyle kredi kullanan küçük işletme sayısı 2010 yılının aynı dönemine oranla yüzde 22.8 artışla 207 bin 288’e ulaştı. Küçük işletmelerin kullandığı kredi tutarı ise son 1 yıllık dönemde yüzde 46.5 artışla 37 milyar 790 milyon TL oldu.

Son bir yılda kredi kullanan orta büyüklükteki işletme sayısı yüzde 27.6 artışla 93 bin 52’ye çıkarken, orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi miktarı ise yüzde 46.3 artışla 54 milyar 752.3 milyon TL oldu.

Takibe Düşen Kobi Kredileri Yüzde 18.4 Geriledi

Mayıs itibariyle takibe düşen KOBİ kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.4 gerileyerek 5 milyar 264 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankaların takibine düşen KOBİ sayısı yüzde 12.4 azalışla 181 bin 289 oldu.

Kredisi takibe düşen KOBİ’ler içinde en büyük ağırlığı yine 154 bin 234 mikro işletme oluşturdu.  Kredisi takibe düşen küçük ölçekli işletme sayısı Mayıs itibariyle 21 bin 759 olurken, kredisi takibe düşen orta büyüklükteki işletmelerin sayısı ise 5 bin 296 düzeyinde gerçekleşti.

Akşam

73 Yıldır Kobi Desteği

Halkbank 73 Yıldır KOBİ’lere Kesintisiz Destek Vermeye Devam Ediyor

73 yıldır Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’in finansman ihtiyaçlarını karşılayan Halkbank, geçen yıl KOBİ’lere verdiği 32.8 milyar TL kredi miktarını bu yıl yüzde 25 artırmayı planlıyor.

Halkbank Esnaf ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Yunus Esmer “Banka olarak KOBİ’lere destek vermenin Türkiye’nin kalkınmasına destek vermek olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“2010 sonu itibariyle nakdi kredilerimizi yüzde 36.5 artırarak toplam kredi miktarımızı 57 milyar TL’ye çıkardık. Nakdi kredilerimizin yüzde 36’lık kısmı KOBİ’lere kullandırdığımız krediler. 2010 yılında KOBİ kredilerini de içeren ticari kredilerimizi yüzde 31.3 artırarak 32.8 milyar TL’ye yükselttik.Uluslararası finans kuruluşlarından KOBİ’lere kredi olarak kullandırmak üzere sağladığımız kaynak ise 2010 sonunda 1.7 milyar dolara ulaştı.

Mart ayında Fransız Kalkınma Ajansı’yla imzaladığımız protokolle, ağırlıklı olarak uzun vadeli yatırımları desteklemek üzere yurt dışından sağladığımız uzun vadeli kaynaklar 2 milyar doları aştı. KOBİ’lerin tüm taleplerini karşılayacak kaynağımız ve risk iştahımız mevcut.

Bankamız, kârlılık ve verimlilik odaklı büyüme stratejisi ve ekonomik kalkınmaya destek misyonu doğrultusunda 2011’de de ağırlığı kredilendirme faaliyetlerine vermeye devam edecek.

2011 kredi büyümesi hedefimizi yüzde 25 olarak belirledik. 2011 ilk çeyrek sonuçlarına baktığımızda, kredilerimizde gerçekleşen artış yıllık yüzde 25 kredi büyümesi hedefimizle paralel gidiyor. KOBİ kredilerimiz ilk çeyrekte yüzde 8.4 oranında arttı. Nakdi kredilerimiz içinde KOBİ kredilerinin payının 2011 kredi büyümesi hedefimizle paralel olarak daha da artmasını bekliyoruz.

KOBİ kredilerinde ilk çeyrek itibariyle pazar payımız yüzde 13 civarında ve bu oran ile sektörde önemli bir yerdeyiz. Hedefimiz liderliğimizi koruyarak ileriki dönemde de sektörün üstünde bir kredi artışı yakalamak ve pazar payımızı yükseltmek.

Bankamız için 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan ve bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla yüzde 25’i KOBİ niteliği taşımayan firmaya ait olan üretim ya da bakım onarım faaliyetinde bulunan işletmeler KOBİ tanımına giriyor. Bununla ilgili olarak genelde KOSGEB ve bizim tanımlamalarımız referans alınıyor. Fakat mevcutta birçok tanımın yer alması hem karmaşaya hem de istatistik çalışmalarını yürütürken kategorizasyon zorluklarına yol açtığından ötürü, ortak bir tanım oluşturma ihtiyacı duyuldu ve ilgili yasal düzenlemelerin hazırlığı tamamlandı.

KOBİ’ler sadece Halkbank değil, tüm bankalar açısından büyük önem taşıyor. Bunun başlıca nedeni bankaların kaynaklarını aktaracak alternatif alanlar aramaları. Ancak büyük ölçekli işletmelerin finansman kaynakları bankalarla sınırlı olmadığından KOBİ’ler bankaların en önemli müşteri kitlesi haline geldi. Kısacası, bugün tüm bankalar Halkbank’ın 73 yıllık misyonuna ortak olmak, KOBİ’lerin bankası olarak anılmak için çalışıyor.

Banka olarak, KOBİ’lere destek vermenin Türkiye’nin kalkınmasına destek vermekle paralel olduğunu düşünüyoruz.

KOBİ’lerimizin uluslararası rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmak, üretim yöntemlerini iyileştirmek, standardizasyonu sağlamak ve ürün çeşitlendirmesine yönelmelerine destek olmak amacıyla sektörlerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış ürün çeşitleriyle hizmet veriyoruz.

KOBİ’lerimize, banka kaynaklı proje kredilerimizi 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli, faiz oranı TRLIBOR/EURIBOR/LIBOR’a endeksli kullandırıyoruz. Bunun yanında Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, sanayicilerimizin orta ve uzun vadeli yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Yurt dışı kaynaklarından, 1 yıl ödemesiz dönemli 4 yıl vadeli işletme kredileri ile 2 yıl ödemesiz dönemli 7 yıl vadeli yatırım kredileri kullandırıyoruz. Geri ödemesiz dönem ve uygun vade yapısına sahip bu krediler özellikle bu dönemde sanayiciler için krizi fırsata dönüştürme imkânı sunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı firmaları döviz kurundaki dalgalanmalara karşı güvenceye almak amacıyla yılın başında imzaladığımız protokol kapsamında üyelere forward adlı finansal enstrümandan ayrıcalıklı koşullarla yararlanma imkânı sağladık.

TİM üyesi firmalar ihracata bağlı işlemlerde ihracat bedelinin yüzde 5’i kadar teminatla Halkbank’tan forward işlemi yapabilecekler. Yine bu yılın başında hizmete sunduğumuz Makine İmalat Sanayi Destek Paketi kapsamındaki ürünlerle yerli makine üretimini ve kullanımını desteklemeyi, makine üreticilerinin ihracat payını artırmayı amaçlıyoruz.

Bankamız ile Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında birlik üyesi imalatçılara ve müşterilerine TL ve döviz cinsinden kullandırılan Makine Alım Kredisi, tutarın azami yüzde 75’ini karşılıyor. Kredi, ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 10 yıl vade sunuyor.

KOBİ’lerimizin rekabet gücünün artırılması ve mevcut yapılarının güçlendirilmesi amacıyla KOSGEB ile protokoller imzalıyoruz. Faizsiz ya da faizin belli bir bölümü KOSGEB tarafından karşılanan krediler ile sanayicimizi destekliyoruz. Ayrıca KOBİ’lere sunduğumuz çok önemli bir maliyet avantajını hatırlatmakta da yarar görüyorum.

İmalat sanayi kapsamındaki KOBİ’lere kredi kullandırımlarında yüzde 5 BSMV muafiyeti sadece Halkbank’ta uygulanıyor. Bir diğer ayırt edici özelliğimiz de Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandırılan krediler. ESKKK kefaleti ile esnaf ve sanatkâra kredi sadece Halkbank’ta kullandırılıyor. Kooperatif kredilerinin faizinin yüzde 50’si Hazine tarafından sübvanse ediliyor. KOBİ’lerin teminat sorunlarının çözümü için Kredi Garanti Fonu ile işbirliği yaparak nakit sıkıntısı içindeki KOBİ’lere KGF kefaletiyle Hazine kaynaklı krediler sağlıyoruz.

Bu uygulamayla firmalara, ek teminatlar almadan yeni kaynaklar yaratıyor veya mevcut kredileri yeniden vadelendiriyoruz. Bankamız ayrıca Hazine ile Eylül 2010’da imzaladığı Faiz Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Protokol kapsamında teşvik belgesinde kayıtlı yatırım harcamaları için KOBİ’lere en az 1 yıl vadeli yatırım kredilerinde kendi kaynaklarından veya dış kaynaklardan faiz desteği veriyor.

Faiz desteği uygulanacak krediler asgari 6 ay anapara ödemesiz ve geri ödemeleri 3’er veya 6’şar aylık dönemlerde yapılıyor.

Türkiye’nin lider KOBİ bankası olarak KOBİ’lere sadece uzun vadeli ve uygun koşullu finansal destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda KOBİ’lerin üretim ve hizmet koşullarını dünya standartlarına uygun hale getirmeleri için de çalışmalar yapıyoruz.

KOBİ’leri kurumsal sosyal sorumluluk, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile enerji verimliliği konularında bilinçlendirmeyi hedefleyen KOBİ Dönüşüm projesi kapsamındaki son toplantımızı İzmir’de yaptık. Proje 2008’de Fransız Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız protokolün ardından başladı. KOBİ’lere kredi olarak kullandırmak üzere 2008’de ajanstan temin ettiğimiz 80 milyon Euro kaynağın bir bölümünü bu projeye ayırdık. 3 yıl süren proje kapsamında 15 ilde düzenlediğimiz eğitim konferanslarıyla firmaların çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji verimliliği konularında ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalara  uygun hale getirilmesini amaçladık. 130 firmada 2.250 kişi ücretsiz eğitimlerin sonunda sertifika aldı.”

Esmer “Ülkemizde sağlanacak finansal istikrar ve dengeli büyümede bankacılık sektörünün önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple bankacılık sektörüne yönelik risklerin azaltılması için düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Merkez Bankası, BDDK gibi kurumların bu anlamdaki girişimlerini yerinde buluyoruz. Ama alınan kararları doğru okumak gerek. Sektörün önemli oyuncularından biri olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

Star