Tag: kobiler

KOBİ’ler İçin Yeni Bir Finansman Programı

Gelir Seviyesi Düşük 43 İlde Kullanılmak Üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Fonu 30 Milyon Euroluk Yeni Bir Finansman Programı Başlattı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile Avrupa Yatırım Fonu, gelir seviyesi düşük 43 ilde 30 milyon euroluk yeni bir finansman programı başlattı. Bunun için ‘Gelişen 43 (G43) Anadolu Sermayesi Girişim Fonu’, 2012 yılı ikinci yarısında kurulacak ve bölgede belirleyeceği en az 8, en fazla 12 şirkete 30 milyon euro kaynak sağlayarak, bunlara ortak olacak. Fonun en az yüzde 50’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilecek yatırımlarda kullanılacak. Bu arada Projenin bin 250 kişilik istihdam yaratacağı bildirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Fonu’nun Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’leri, risk sermayesi ile desteklemeyi hedefleyen ‘G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi’nin açılış toplantısı ve imza töreni Ankara Rixos Otel’de yapıldı.

İmza töreninde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye’nin ekonomide kronik sorunları geride bıraktığını, belirterek, Türkiye’nin bu başarılarında KOBİ’lerin ve özel sektörün büyük payı olduğunu söyledi.

Risk Sermayesi Anadolu’da

KOBİ’lerin en büyük sıkıntısının finansmana erişim olduğunu belirten Ergün, risk sermayesi kavramını Anadolu’ya taşıdıklarını söyledi. Türkiye’de riski seven yeniliklere açık KOBİ’lerin olduğunu belirten Ergün, “Proje bin 250 kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor. Sadece 43 şehirde üretime, istihdama sağlayacağı katkının yanında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Ortadoğu pazarlarına için önemli etkiler sağlayacak.

Hedef bölgedeki firmalar için finansman alanı oluşacak. Bu proje yol gösterici olacak” dedi. Avrupa Yatırım Fonu Genel Müdürü Richard Pelly, projenin uzun vadeli ortaklık açısından önemli olduğunu ifade ederek özellikle uzun vadeli kredilerin teminatını verdiklerini söyledi. Pelly, paydaşlarla becerileri birleştirerek, yol haritasını çizdiklerini belirterek, projenin KOBİ’lere finansman sağlanması konusundaki çalışmalara bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Projede GAP Öncelikli

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan da fonun Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerine odaklanacağını, GAP’ın bu kapsamda ayrı bir yerinin olacağını söyledi. AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölüm Başkanı Javier Menendez Bonılla, projenin yenilikçi bir mali uygulamanın açılışı olduğunu belirtirken, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun, projenin AB’nin katılım öncesi yardım aracı kapsamında olduğunu belirterek, IPA ve İVCİ’nin fona 16 milyon euro tutarında destek sağlayacağını vurguladı.

Dünya

Fuar Ziyaretleri İçin KOSGEB’den KOBİ’lere Destek

KOSGEB Küçük İşletmelerin Yöneticilerinin Yurt Dışına Yapacakları İş ve Fuar Gezilerine 2 Bin Lira Ödüyor

Devlet, işletmelerin yurt dışına yaptıkları iş ve fuar gezilerine de para ödüyor. Birçok işletme tarafından bilinmeyen devlet destekleri arasında ‘yurt dışı iş gezisi desteği’ de yar alıyor.

KOSGEB tarafından sağlanan parasal destek, KOBİ’lerin yurt dışı fuarlara katılmalarını, yurt dışına açılmalarını, ihracatlarını artırmalarını, teknoloji transferi yapmalarını, bilgi ve görgülerini artırmalarını, yurt dışında müşteri bulmalarını, Avrupa Birliği İşletmeler Ağı Projesi çerçevesinde eşleştirme buluşmalarına katılmalarını ve iş birlikteliklerini geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Destek programından yararlanmak isteyen işletmenin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı Veri Tabanı’nda yer alması gerekiyor.

Her Geziye 2 Bin Lira

Yurt dışı gezi masraflarının bölge farklılıkları da göz önünde bulundurulmak kaydıyla en fazla yüzde 50’si veya yüzde 60’ı destek olarak geri ödeniyor. Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı ise 2 bin lira.

Program süresince desteğin üst limiti ise 10 bin lira olarak uygulanıyor. Yani bir işletme bir yılda en fazla 5 defa yurt dışı iş gezisi desteğinden faydalanabiliyor. Bu arada yurt dışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 işletmenin katılımı gerekiyor.

Ayrıca yurt dışı iş gezisi programının destek kapsamına alınabilmesi için de şu aktivitelerden en az ikisini içermesi gerekiyor: Meslek kuruluşlar ile toplantı, işletmeler ile ikili görüşmeler, sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb ile görüşmeler, yurt dışı fuar ziyaretleri.

KOSGEB 1.5 Yılda Hizmet Ağını 2’ye Katladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Başkanı Mustafa Kaplan, Türkiye’deki hizmet merkezi sayısını 1.5 yılda 33’ten 68’e çıkardıklarını, 2012 yılı sonunda ise 81 ilde hizmet merkezi oluşturmayı ve tüm KOBİ’lere hizmet vermeyi planladıklarını bildirdi. Krizde finansal desteklere ağırlık verdiklerini söyleyen Kaplan “Mevzuatların değişmesiyle hedef kitlemiz 8 kat büyüdü” dedi.

İşletme Kurana 100 Bin Lira Destek

KOSGEB Başkanı Kaplan, kurum olarak tüm işletmeler için daha erişilebilir olmaya çalıştıklarını, bu çerçevede KOBİ’lerin elektronik ortamda proje sunma, destek alma olanağına kavuşturulduğunu söyledi.

Kaplan, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için eğitim programları düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Birisinin yaptığının arkasından giden, taklit eden girişimcilik öyküleri istemiyoruz artık.

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için 60 saatlik eğitimden geçenlerin işletme kurmasına 100 bin TL’ye kadar destek veriyoruz. Bu desteğin 27 bin TL’si hibe, 70 bin TL’si de 0 faizlidir.

Star

KOBİ’lerin Borsaya İlgisi Artıyor

Yapılan Araştırmaya Göre KOBİ’lerin Yüzde 92’si İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nı Avantaj Olarak Görüyor

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkan Ayan, bir araştırmaya göre KOBİ’lerin yüzde 92’sinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası’nı avantaj olarak gördüğünü bildirdi.

Ayan yaptığı yazılı açıklamada, finansman sıkıntısı çeken KOBİ’lerin borsaya ilgisinin arttığını ifade ederek, geçen yıl bir yatırım firmasıyla başlatılan işbirliğiyle yürütülen çalışmalarla KOBİ’lerin halka arz konusunu önemsemeye başladıklarını belirtti.

KOSGEB desteklerinden yararlanılarak KOBİ’lerin halka arz maliyetlerinin yüzde 75’inin karşılanabildiğini hatırlatan Ayan, şunları kaydetti:

“Yapılan bir araştırmaya göre, KOBİ’lerin yüzde 92’si İMKB GİP’i avantaj olarak görüyor. Yarısı ise işletmelerinin GİP’te işlem görmesini istiyor. GİP, anapara ve faiz benzeri geri ödemesi olmayan bir kaynak olması dolayısıyla avantaj kabul ediliyor. Aynı araştırmaya göre, KOBİ’lerin yüzde 93’ü GİP’i güvenilir buluyor.

Türkiye’de KOBİ’lerin karşılaştıkları en öncelikli problem yüzde 43,4’lük bir oranla finansman sıkıntısı olarak ortaya çıkarken, ikinci ve üçüncü sırada ise devlet desteği ve yüksek vergiler yer alıyor.

Halka arz yoluyla KOBİ’lerin kurumsallaşması da hızlanıyor. Bir KOBİ’nin ailesine, çocuklarına bırakacağı en değerli miras, kurumsallaşmış bir şirkettir.”

Dünya

AYB’nin Son 5 yılda Türkiye’ye Açtığı Kredi Toplamı 11,5 Milyar Euro

Avrupa Yatırım Bankası Geçen Yıl Türkiye’ye 2 Milyar Eurodan Fazla Kredi Verdi

AB’nin uzun vadeli finansman kurumu AYB’nin son 5 yılda Türkiye’ye açtığı kredi toplamı ise 11,5 milyar euroya ulaştı.

Geçen yıl Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında aracı bankalar eliyle KOBİ’lere 624 milyon euro aktaran AYB’nin tek kalemde kullandırdığı en büyük kredi 400 milyon euroyla Ankara-İstanbul hızlı tren projesi oldu.

Lüksemburg merkezli AYB, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji tasarrufu ve küçük ve orta ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları için aracı bankalar kanalıyla 225 milyon euro kredi kullandırdı.

Samsun doğalgaz kombine çevrim santraline 300 milyon euro kredi açan AYB’nin geçen yıl Türkiye’de desteklediği diğer önemli projeler 150 milyon euroyla erezyonla mücadele ve ağaçlandırma çalışmaları, 150 milyon euroyla Vodafone mobil geniş band yatırımı ve 145 milyon euroyla Irmak-Zonguldak demiryolu hattının modernizasyonu oldu.

AYB geçen yıl en çok krediyi 8,7 milyar euroyla İspanya’ya sağlarken bu ülkeyi 8,3 milyar euroyla İtalya, 6,1 milyar euroyla Almanya, 5,2 milyar euroyla Polonya, 5 milyar euroyla Fransa ve 4,4 milyar euroyla İngiltere izledi.

Dünya

Kuveyt Türk’ten Kredi Paketi

Kuveyt Türk Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Verdiği Destek Kapsamında Anadolu İllerindeki Ticaret Odaları İle İmzaladığı Özel Kredi Protokollerine Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası İle Devam Etti

Kuveyt Türk, Anadolu genelindeki KOBİ’lere önemli avantajlar sağlayan özel protokollerin bir yenisini Çankırı TSO ile imzaladı.

Kuveyt Türk Orta Anadolu Müdürü Mustafa Uzun, Bireysel ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Okan Acar, Çankırı Şube Müdürü Hüseyin Yaşa ile Çankırı TSO Başkanı Hayrettin Çelikten arasında imzalanan protokol ile Çankırı ve bölgesindeki KOBİ’ler, Kuveyt Türk’ün sunduğu ürün ve hizmetlerden çok uygun koşullarda yararlanmaya başladı.

İmzalanan protokolle ayrıca Çankırı TSO üye işletmelerinin kaliteli hizmet alarak sermaye maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. İmza töreninde konuşan Kuveyt Türk bölge müdürü Mustafa Uzun, KOBİ müşterilerine çok büyük önem verilmesinin ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasının bu anlaşmanın temeli olduğunu dile getirdi.

Çankırı T.S.O Başkanı Hayrettin Çelikten ise, “Kuveyt Türk Çankırı gibi muhafazakâr bir şehirde faizsiz bankacılığı uygulayacakları için esnaf ve tüccarın bankalara olan kötü düşüncesini değiştirecektir. Bu durum diğer bankalara alternatif olarak düşünülmesine neden olacaktır.” dedi.

Daha sonra söz alan Kuveyt Türk Çankırı Şubesi Müdürü Hüseyin Yaşa, “Çankırı şubesi çok yeni bir şubedir. Ayrıca Kuveyt Türk Çankırı’da faaliyete başlayan ilk katılım bankasıdır. Bu protokol ile hem daha fazla müşterimizi Kuveyt Türk ile tanıştırmayı hem de katılım bankacılığı iş modelini daha fazla insana ulaştırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuveyt Türk yetkilileri ve Çankırı T.S.O. Başkanı Hayrettin Çelikten arasında ortak mutabakata vardıkları protokol imzalandı. Kuveyt Türk çalışanları T.S.O. Başkanı Çelikten’e bankanın hazırlamış olduğu ‘Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler’ isimli kitabı hediye etti.

Cihan

Garanti Bankası 500 Milyon Dolar Krediyi Erken Kapatacak

Garanti Bankası Sermaye Benzeri Alınan 500 Milyon Dolar Tutarındaki Krediyi İtfa Tarihinden Önce Ödeyeceğini Bildirdi

Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamada, banka tarafından 5 Şubat 2007 tarihinde 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri kredi temin edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu kredinin tamamımın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan alınan izin doğrultusunda, erken itfa opsiyonu kullanılarak 6 Şubat 2012 tarihi itibari ile geri ödeneceği ifade edildi.

40 Milyon Euro

Bu arada Garanti Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere sunulacak yatırım ve işletme kredilerinin finansmanında kullanmak üzere, 40 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli kredi aldı.

Garanti Bankası kredinin tamamını, Türkiye’nin kalkınmada öncelikli bölgelerine yönlendirerek, finansmana erişimde sıkıntı çeken bölgelerdeki reel ekonominin desteklenmesine yardımcı olacak.

Krediyle, Garanti’nin 2009’dan bu yana EBRD ile imzalamış olduğu sözleşme toplamı 260 milyon euro’ya ulaşacak.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere şunları kaydetti: “Türkiye’de KOBİ’lere en fazla kredi kullandıran özel banka konumunda bulunan Garanti, tarım ve gıda da itici güç olmak için kararlığını ortaya koydu.

EBRD’den sağladığımız kaynak, tarımsal işletmelerin sadece üretim dönemindeki ihtiyaçları için değil, üretim sonrasındaki saklama, işleme, paketleme gibi ihtiyaçları için de kullanılacak.

Tarım ve gıda sektörüne yaklaşımımız, sadece kredi sağlamayı değil, çözüm ortağı olmayı da içeriyor. Türkiye ekonomisinin üreten gücü KOBİ’leri desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Milliyet

Garanti Bankası KOBİ’lere 19.7 Milyar TL Kredi Kullandırdı

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere 1 Milyon 300 Bini Aşkın KOBİ Müşterilerinin Olduğunu Belirtti

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, 1997 yılında KOBİ’leri ayrı bir segment olarak gören ilk özel Türk Bankası olduklarını hatırlatarak, “KOBİ’leri her zaman odak noktamızda tutuyoruz. Bankamız KOBİ tanımına göre, ortaklar dahil 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterimiz var” dedi.

2011’de 100 bine yakın yeni müşteriye ulaştıklarını belirten Karadere, Eylül 2011 itibarıyla, Türkiye’nin resmi KOBİ tanımına giren firmalara kullandırdıkları toplam kredi tutarının da 19.7 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

Sektör Payı Yüzde 33 Oldu

Karadere şunları söyledi: “Bankacılık sektörünün KOBİ’lere verdiği önem gittikçe artıyor. KOBİ’lerin sektör içindeki payı istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Resmi KOBİ tanımına göre Aralık 2010’da KOBİ sektör payı yüzde 31.8 iken, 2011 yılı Eylül ayında bu oranın yüzde 33’e yükseldi.

Garanti Bankası olarak  gerek finansal destek gerekse danışmanlık ihtiyaçlarında her dönemde KOBİ’lerin yanında yer almaya devam ediyoruz.”

Ticari Kredide Enerji ve İnşaat

Karadere’ye göre, Garanti Bankası’nın ticari kredi dağılımında enerji ve inşaat sektörleri ön plana çıkıyor. KOBİ müşterilerimiz de ise inşaat kredi çalışması yapılan sektörler arasında en üst sırada yer alırken, bu sektörü gıda ve tarımsal ürünler ile tekstil sektörü takip etmektedir.

Takipteki Krediler Yüzde 2’ye İndi

Tahsili gecikmiş alacakların oranının düşüş trendinde olduğuna dikkat çeken Karadere, ”Resmi KOBİ tanımına uyan müşterilerimizi ele aldığımızda, sorunlu kredi oranımızı yüzde 5.5 seviyelerinden, yüzde 2 seviyelerine kadar indirerek önemli oranda azalttık.

Burada önemli olan müşterinin proaktif davranarak bankaya başvurması, borcunu zaman dilimine yayma talebini iletmesi. Bizim açımızdan da sahada olmak, müşteriyi iyi tanımak, ihtiyacını iyi analiz etmek önemli. Karşılıklı iletişim halinde olunca, sorunlu kredileri erken tespit edip, önlem almak, takip oranlarının azalmasında etkili oluyor” ifadesini kullandı.

Yaratıcı Çözümler Önerdi

Nafiz Karadere, “Garanti Bankası olarak en sıkıntılı dönemlerde ile KOBİ’lere kredileri kesmedik. Aksine sunduğumuz yaratıcı çözümler ve KOBİ’lerin özel durumlarına yönelik kredi seçenekleriyle, iyi günlerde olduğu gibi zor günlerde de KOBİ’lerin yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz” dedi.

Düşük Büyüme ve Dışarıdaki Çalkantı Talebi Daraltır

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcıcısı Nafiz Karadere, 2012 yılında büyüme oranının düşecek ve dış piyasalardaki çalkantının devam edecek olması nedeniyle, iç piyasalarda da 2011’e oranla talep daralması beklenebileceğine dikkat çekiyor.

Karadere’nin değerlendirmesi şöyle:

“Bu daralmanın, KOBİ Bankacılığı’na da etkisi olacaktır. Satışlardaki zorlanmaya paralel olarak, KOBİ’lerde satış vadelerinin uzayacağını ve ek işletme sermayesi ihtiyacının artacağını öngörmek mümkün. Gelecek dönemde, KOBİ’lerin borçlanma oranlarının artacağını ve bankaların alacak tahsilatlarında 2011’e göre biraz daha zorlanacaklarını söyleyebiliriz.”

Avrupa İhracatımızı Daraltacak Tahsilatta Zorluk Yaşanabilir

Nafiz Karadere’ye göre, Avrupa’daki kriz, Türkiye ekonomisini iki yönden etkileyecek: Her şeyden önce ihracatımızın yüzde 41’inden fazlası Avrupa’ya yapılıyor. Bu nedenle ihracat üzerinde bir daralma etkisi söz konusu olacak. Ayrıca özel sektörün yurtdışından borç bulma imkanları hem zorlaşacak hem de pahalılaşacak.

Karadere, sözlerini şöyle sürdürdü: “Krizin KOBİ’lerle aramızı bozması söz konusu değil ancak Türkiye ekonomisi, 2012’de yüzde 2-3 civarında büyüyecek. Bu da piyasalarda özellikle yılın ilk yarısında bir daralma olarak kendisini hissettirebilir. Satışlarda zorlanma, tahsilatlarda zorluk getirebilir. KOBİ’lerin böyle ortamlarda bankalarıyla daha yakın temasta olmalarını öneririm.”

17 Farklı Destek Paketini Hizmete Sunuyor

Garanti KOBİ Bankacılığı olarak, 10 milyon TL’ye kadar yıllık ciroya sahip firmaların yanı sıra, firma ortakları ve şahıs şirketleri ile pazara dönük üretim yapan çiftçileri, küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeleri de “KOBİ” olarak tanımladıklarını belirten Karadere, bu doğrultuda yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Farklı iş alanlarına sahip KOBİ’lerin, farklı ihtiyaçlarını gözönüne alarak; tarım, sağlık, turizm, lojistik, ihracat, mobilya, otomotiv yan sanayi, taksi, proje kredileri, gıda toptancıları, imalat ve hizmet gibi KOBİ’lere özel 17 ayrı destek paketini hizmetlerine sunuyoruz.  Kadın girişimcilere yönelik ürün ve hizmet geliştiren ilk banka olarak, özel faizle ihtiyaç ve yatırım kredisi sağlayan Kadın Girişimci Destek Kredisi veriyoruz.”

31.500 KOBİ’ye 1.5 Milyar Lira KOSGEB Kredisi Verdi

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadare, çeşitli kurum ve kuruluşlardan bir çok konuda KOBİ’lere yönelik finansal desteklerin bir çoğuna aracılık ettiklerini belirtti.

Karadere, “Bugüne kadar KOSGEB programları kapsamında yaklaşık 31.500 KOBİ’ye 1,48 milyar TL ve 356 milyon ABD Doları kredi kullandırarak, KOSGEB kredilerinde KOBİ’lerin en çok tercih ettiği banka konumuna geldik” dedi.

Finansmana Ulaşabilmek İçin Yaşanan Teminat Sorunu Artık Ortadan Kaldırılmalı

Nafiz Karadere’ye göre, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin finansmana ulaşabilmesindeki en büyük handikaplardan biri “teminat” sorunu. Karadere, “Ancak teminat sorununu ortadan kaldıracak finansal garanti fonksiyonu taşıyan “Kredi Garanti Fonu” ve benzer sistemlerin, önümüzdeki dönemde öneminin artacağını ve kullanımının yaygınlaşacağını düşünüyoruz” dedi.

Hürriyet

Garanti Bankası KOBİ’lere 19.7 Milyar TL Kredi Kullandırdı

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere 1 Milyon 300 Bini Aşkın KOBİ Müşterileri Olduğunu Belirtti

GARANTİ Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, 1997 yılında KOBİ’leri ayrı bir segment olarak gören ilk özel Türk Bankası olduklarını hatırlatarak, “KOBİ’leri her zaman odak noktamızda tutuyoruz. Bankamız KOBİ tanımına göre, ortaklar dahil 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterimiz var” dedi. 2011’de 100 bine yakın yeni müşteriye ulaştıklarını belirten Karadere, Eylül 2011 itibarıyla, Türkiye’nin resmi KOBİ tanımına giren firmalara kullandırdıkları toplam kredi tutarının da 19.7 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.
Sektör payı yüzde 33 oldu
Karadere şunları söyledi: “Bankacılık sektörünün KOBİ’lere verdiği önem gittikçe artıyor. KOBİ’lerin sektör içindeki payı istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Resmi KOBİ tanımına göre Aralık 2010’da KOBİ sektör payı yüzde 31.8 iken, 2011 yılı Eylül ayında bu oranın yüzde 33’e yükseldi. Garanti Bankası olarak  gerek finansal destek gerekse danışmanlık ihtiyaçlarında her dönemde KOBİ’lerin yanında yer almaya devam ediyoruz.”
Ticari kredide enerji ve inşaat
Karadere’ye göre, Garanti Bankası’nın ticari kredi dağılımında enerji ve inşaat sektörleri ön plana çıkıyor. KOBİ müşterilerimiz de ise inşaat kredi çalışması yapılan sektörler arasında en üst sırada yer alırken, bu sektörü gıda ve tarımsal ürünler ile tekstil sektörü takip etmektedir.
Takipteki krediler yüzde 2’ye indi
Tahsili gecikmiş alacakların oranının düşüş trendinde olduğuna dikkat çeken Karadere, ”Resmi KOBİ tanımına uyan müşterilerimizi ele aldığımızda, sorunlu kredi oranımızı yüzde 5.5 seviyelerinden, yüzde 2 seviyelerine kadar indirerek önemli oranda azalttık. Burada önemli olan müşterinin proaktif davranarak bankaya başvurması, borcunu zaman dilimine yayma talebini iletmesi. Bizim açımızdan da sahada olmak, müşteriyi iyi tanımak, ihtiyacını iyi analiz etmek önemli. Karşılıklı iletişim halinde olunca, sorunlu kredileri erken tespit edip, önlem almak, takip oranlarının azalmasında etkili oluyor” ifadesini kullandı.
Yaratıcı çözümler önerdi
Nafiz Karadere, “Garanti Bankası olarak en sıkıntılı dönemlerde ile KOBİ’lere kredileri kesmedik. Aksine sunduğumuz yaratıcı çözümler ve KOBİ’lerin özel durumlarına yönelik kredi seçenekleriyle, iyi günlerde olduğu gibi zor günlerde de KOBİ’lerin yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz” dedi.

Düşük büyüme ve dışarıdaki çalkantı talebi daraltır

GARANTİ Bankası Genel Müdür Yardımcıcısı Nafiz Karadere, 2012 yılında büyüme oranının düşecek ve dış piyasalardaki çalkantının devam edecek olması nedeniyle, iç piyasalarda da 2011’e oranla talep daralması beklenebileceğine dikkat çekiyor. Karadere’nin değerlendirmesi şöyle:
“Bu daralmanın, KOBİ Banka-cılığı’na da etkisi olacaktır. Satışlardaki zorlanmaya paralel olarak, KOBİ’lerde satış vadelerinin uzayacağını ve ek işletme sermayesi ihtiyacının artacağını öngörmek mümkün. Gelecek dönemde, KOBİ’lerin borçlanma oranlarının artacağını ve bankaların alacak tahsilatlarında 2011’e göre biraz daha zorlanacaklarını söyleyebiliriz.”

Avrupa ihracatımızı daraltacak tahsilatta zorluk yaşanabilir

NAFİZ Karadere’ye göre, Avrupa’daki kriz, Türkiye ekonomisini iki yönden etkileyecek: Her şeyden önce ihracatımızın yüzde 41’inden fazlası Avrupa’ya yapılıyor. Bu nedenle ihracat üzerinde bir daralma etkisi söz konusu olacak. Ayrıca özel sektörün yurtdışından borç bulma imkanları hem zorlaşacak hem de pahalılaşacak. Karadere, sözlerini şöyle sürdürdü: “Krizin KOBİ’lerle aramızı bozması söz konusu değil ancak Türkiye ekonomisi, 2012’de yüzde 2-3 civarında büyüyecek. Bu da piyasalarda özellikle yılın ilk yarısında bir daralma olarak kendisini hissettirebilir. Satışlarda zorlanma, tahsilatlarda zorluk getirebilir. KOBİ’lerin böyle ortamlarda bankalarıyla daha yakın temasta olmalarını öneririm.”

17 farklı destek paketini hizmete sunuyor

GARANTİ KOBİ Bankacılığı olarak, 10 milyon TL’ye kadar yıllık ciroya sahip firmaların yanı sıra, firma ortakları ve şahıs şirketleri ile pazara dönük üretim yapan çiftçileri, küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeleri de “KOBİ” olarak tanımladıklarını belirten Karadere, bu doğrultuda yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Farklı iş alanlarına sahip KOBİ’lerin, farklı ihtiyaçlarını gözönüne alarak; tarım, sağlık, turizm, lojistik, ihracat, mobilya, otomotiv yan sanayi, taksi, proje kredileri, gıda toptancıları, imalat ve hizmet gibi KOBİ’lere özel 17 ayrı destek paketini hizmetlerine sunuyoruz.  Kadın girişimcilere yönelik ürün ve hizmet geliştiren ilk banka olarak, özel faizle ihtiyaç ve yatırım kredisi sağlayan Kadın Girişimci Destek Kredisi veriyoruz.”

31.500 KOBİ’ye 1.5 milyar lira KOSGEB kredisi verdi

GARANTİ Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadare, çeşitli kurum ve kuruluşlardan bir çok konuda KOBİ’lere yönelik finansal desteklerin bir çoğuna aracılık ettiklerini belirtti. Karadere, “Bugüne kadar KOSGEB programları kapsamında yaklaşık 31.500 KOBİ’ye 1,48 milyar TL ve 356 milyon ABD Doları kredi kullandırarak, KOSGEB kredilerinde KOBİ’lerin en çok tercih ettiği banka konumuna geldik” dedi.

Finansmana ulaşabilmek için yaşanan teminat sorunu artık ortadan kaldırılmalı

NAFİZ Karadere’ye göre, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin finansmana ulaşabilmesindeki en büyük handikaplardan biri “teminat” sorunu. Karadere, “Ancak teminat sorununu ortadan kaldıracak finansal garanti fonksiyonu taşıyan “Kredi Garanti Fonu” ve benzer sistemlerin, önümüzdeki dönemde öneminin artacağını ve kullanımının yaygınlaşacağını düşünüyoruz” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/19518109.asp

garanti bankası,destek paketi,kobiler,kredi seçenekleri,kosgeb kredileri,finansman,borçlanma,sorunlu krediler,sorunlu kredi,kredi,nafız karadere,ilk özel türk bankası,banka,firmalar,danışmanlık ihtiyaçları,finansal destek,ticari kredi,inşaat kredi,Garanti Bankası KOBİ’lere 19.7 Milyar TL Kredi Kullandırdı

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere 1 Milyon 300 Bini Aşkın KOBİ Müşterileri Olduğunu Belirtti

GARANTİ Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, 1997 yılında KOBİ’leri ayrı bir segment olarak gören ilk özel Türk Bankası olduklarını hatırlatarak, “KOBİ’leri her zaman odak noktamızda tutuyoruz. Bankamız KOBİ tanımına göre, ortaklar dahil 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterimiz var” dedi. 2011’de 100 bine yakın yeni müşteriye ulaştıklarını belirten Karadere, Eylül 2011 itibarıyla, Türkiye’nin resmi KOBİ tanımına giren firmalara kullandırdıkları toplam kredi tutarının da 19.7 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.
Sektör payı yüzde 33 oldu
Karadere şunları söyledi: “Bankacılık sektörünün KOBİ’lere verdiği önem gittikçe artıyor. KOBİ’lerin sektör içindeki payı istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Resmi KOBİ tanımına göre Aralık 2010’da KOBİ sektör payı yüzde 31.8 iken, 2011 yılı Eylül ayında bu oranın yüzde 33’e yükseldi. Garanti Bankası olarak  gerek finansal destek gerekse danışmanlık ihtiyaçlarında her dönemde KOBİ’lerin yanında yer almaya devam ediyoruz.”
Ticari kredide enerji ve inşaat
Karadere’ye göre, Garanti Bankası’nın ticari kredi dağılımında enerji ve inşaat sektörleri ön plana çıkıyor. KOBİ müşterilerimiz de ise inşaat kredi çalışması yapılan sektörler arasında en üst sırada yer alırken, bu sektörü gıda ve tarımsal ürünler ile tekstil sektörü takip etmektedir.
Takipteki krediler yüzde 2’ye indi
Tahsili gecikmiş alacakların oranının düşüş trendinde olduğuna dikkat çeken Karadere, ”Resmi KOBİ tanımına uyan müşterilerimizi ele aldığımızda, sorunlu kredi oranımızı yüzde 5.5 seviyelerinden, yüzde 2 seviyelerine kadar indirerek önemli oranda azalttık. Burada önemli olan müşterinin proaktif davranarak bankaya başvurması, borcunu zaman dilimine yayma talebini iletmesi. Bizim açımızdan da sahada olmak, müşteriyi iyi tanımak, ihtiyacını iyi analiz etmek önemli. Karşılıklı iletişim halinde olunca, sorunlu kredileri erken tespit edip, önlem almak, takip oranlarının azalmasında etkili oluyor” ifadesini kullandı.
Yaratıcı çözümler önerdi
Nafiz Karadere, “Garanti Bankası olarak en sıkıntılı dönemlerde ile KOBİ’lere kredileri kesmedik. Aksine sunduğumuz yaratıcı çözümler ve KOBİ’lerin özel durumlarına yönelik kredi seçenekleriyle, iyi günlerde olduğu gibi zor günlerde de KOBİ’lerin yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz” dedi.

Düşük büyüme ve dışarıdaki çalkantı talebi daraltır

GARANTİ Bankası Genel Müdür Yardımcıcısı Nafiz Karadere, 2012 yılında büyüme oranının düşecek ve dış piyasalardaki çalkantının devam edecek olması nedeniyle, iç piyasalarda da 2011’e oranla talep daralması beklenebileceğine dikkat çekiyor. Karadere’nin değerlendirmesi şöyle:
“Bu daralmanın, KOBİ Banka-cılığı’na da etkisi olacaktır. Satışlardaki zorlanmaya paralel olarak, KOBİ’lerde satış vadelerinin uzayacağını ve ek işletme sermayesi ihtiyacının artacağını öngörmek mümkün. Gelecek dönemde, KOBİ’lerin borçlanma oranlarının artacağını ve bankaların alacak tahsilatlarında 2011’e göre biraz daha zorlanacaklarını söyleyebiliriz.”

Avrupa ihracatımızı daraltacak tahsilatta zorluk yaşanabilir

NAFİZ Karadere’ye göre, Avrupa’daki kriz, Türkiye ekonomisini iki yönden etkileyecek: Her şeyden önce ihracatımızın yüzde 41’inden fazlası Avrupa’ya yapılıyor. Bu nedenle ihracat üzerinde bir daralma etkisi söz konusu olacak. Ayrıca özel sektörün yurtdışından borç bulma imkanları hem zorlaşacak hem de pahalılaşacak. Karadere, sözlerini şöyle sürdürdü: “Krizin KOBİ’lerle aramızı bozması söz konusu değil ancak Türkiye ekonomisi, 2012’de yüzde 2-3 civarında büyüyecek. Bu da piyasalarda özellikle yılın ilk yarısında bir daralma olarak kendisini hissettirebilir. Satışlarda zorlanma, tahsilatlarda zorluk getirebilir. KOBİ’lerin böyle ortamlarda bankalarıyla daha yakın temasta olmalarını öneririm.”

17 farklı destek paketini hizmete sunuyor

GARANTİ KOBİ Bankacılığı olarak, 10 milyon TL’ye kadar yıllık ciroya sahip firmaların yanı sıra, firma ortakları ve şahıs şirketleri ile pazara dönük üretim yapan çiftçileri, küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeleri de “KOBİ” olarak tanımladıklarını belirten Karadere, bu doğrultuda yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Farklı iş alanlarına sahip KOBİ’lerin, farklı ihtiyaçlarını gözönüne alarak; tarım, sağlık, turizm, lojistik, ihracat, mobilya, otomotiv yan sanayi, taksi, proje kredileri, gıda toptancıları, imalat ve hizmet gibi KOBİ’lere özel 17 ayrı destek paketini hizmetlerine sunuyoruz.  Kadın girişimcilere yönelik ürün ve hizmet geliştiren ilk banka olarak, özel faizle ihtiyaç ve yatırım kredisi sağlayan Kadın Girişimci Destek Kredisi veriyoruz.”

31.500 KOBİ’ye 1.5 milyar lira KOSGEB kredisi verdi

GARANTİ Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadare, çeşitli kurum ve kuruluşlardan bir çok konuda KOBİ’lere yönelik finansal desteklerin bir çoğuna aracılık ettiklerini belirtti. Karadere, “Bugüne kadar KOSGEB programları kapsamında yaklaşık 31.500 KOBİ’ye 1,48 milyar TL ve 356 milyon ABD Doları kredi kullandırarak, KOSGEB kredilerinde KOBİ’lerin en çok tercih ettiği banka konumuna geldik” dedi.

Finansmana ulaşabilmek için yaşanan teminat sorunu artık ortadan kaldırılmalı

NAFİZ Karadere’ye göre, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin finansmana ulaşabilmesindeki en büyük handikaplardan biri “teminat” sorunu. Karadere, “Ancak teminat sorununu ortadan kaldıracak finansal garanti fonksiyonu taşıyan “Kredi Garanti Fonu” ve benzer sistemlerin, önümüzdeki dönemde öneminin artacağını ve kullanımının yaygınlaşacağını düşünüyoruz” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/19518109.asp

garanti bankası,destek paketi,kobiler,kredi seçenekleri,kosgeb kredileri,finansman,borçlanma,sorunlu krediler,sorunlu kredi,kredi,nafız karadere,ilk özel türk bankası,banka,firmalar,danışmanlık ihtiyaçları,finansal destek,ticari kredi,inşaat kredi,

Turizmci KOBİ’lere Kredi

Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür KOBİ’lere 2012’de Yaklaşık 1 Milyar Lira Destek Vermek İstediklerini Söyledi

Akbank’ın turizm sektörüne yönelik faaliyetleri ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Gür, Akbank’ta KOBİ kredilerinin yüzde 5’inin turizm sektörüne verildiğini ve bu oranı 2012’de yukarı çekmeyi hedeflediklerini belirterek, “Akbank olarak her sektöre destek vermeyi amaç ediniyoruz.

Türkiye’de turizm sektörüne verilen kredilere bakıldığında bu kredilerin genel krediler içindeki payının artması gerektiğini düşünüyoruz ki bu kredilerin toplamı yaklaşık 19 milyar TL civarında” dedi.

Gür, toplam KOBİ kredilerinin Akbank bilançosundaki payının da yüzde 28 civarında olduğunu söyledi.

Sorunlu Kredilerde Artış

Ekonomik büyümede 2012’de beklenen yavaşlamanın etkisiyle sorunlu kredilerde ufak da olsa bir artışın olabileceğini kaydeden Gür, şu anda trendin bunu göstermediğini ancak bazı sektörlerde zora düşen firmaların olabileceğini, ancak yine de sorunlu kredilerde 2009 yılındaki yüksek seviyede sorunlu kredilerin olmayacağını ifade etti.

Gür’ün verdiği bilgilere göre KOBİ kredilerinde sorunlu krediler 2009’da yaklaşık yüzde 8 – 9’lar seviyesindeyken şu anda bu oran yüzde 5’in altında.

Öte yandan Türk bankalarının sendikasyonlarını başarıyla yenilediğini belirten Gür, 2012’de de bunun böyle olacağını düşündüğünü, bu konuda herhangi negatif bir izlenime sahip olmadıklarını ancak, maliyetlerde artış olacağını ifade etti.

Milliyet

Türkiye’ye Ciddi Yatırımlar Yapılacak

Sanayi Bakanı Ergün Avrupa’daki Krize Dikkat Çekerek Önümüzdeki Süreçte Birçok Yatırımın Türkiye’ye Yöneleceğini Otomotiv ve Petrokimya Gibi Sektörlerde Ciddi Yatırımlar Olacağını Kaydetti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, gelişmiş ülkelerde ve özellikle Avrupa’da ciddi sıkıntıların yaşandığını, ekonomik krizin, siyasi sonuçlar doğuran bir krize dönüştüğünü belirterek, “Bu nedenle, önümüzdeki süreçte birçok yatırımın Türkiye’ye yöneleceğini, otomotiv ve petrokimya gibi sektörlerde ciddi yatırımlar olacağını şimdiden söyleyebiliriz” dedi.

Ergün, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından düzenlenen ve ABD merkezli Dow Chemical Company ile Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ortaklığıyla petrokimya endüstrisine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan yeni yatırımın imza törenine katıldı.

Bakan Ergün, gelişmiş ülkelerde ve özellikle Avrupa’da ciddi sıkıntılar yaşandığını, ekonomik krizin, siyasi sonuçlar doğuran bir krize dönüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

Bu nedenle, önümüzdeki süreçte birçok yatırımın Türkiye’ye yöneleceğini, otomotiv ve petrokimya gibi sektörlerde ciddi yatırımlar olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Türkiye’de son 8-9 yıl içerisinde 105 milyar dolarlık yabancı sermaye yatırımı yapıldı, doğrudan yatırım. Bunu da yıllık ortalamaya böldüğünüzde 10-12 milyar dolarlık bir yatırıma tekabül ediyor.

2011 yılının bugün itibariyle 11,5 milyar dolarlık yabancı sermaye yatırımı gerçekleşti. 2011 yılı sonuna kadar 12,5 milyar dolarlık yabancı sermaye yatırımının gerçekleşmesini bekliyoruz. 2012 yılı da bunun altında olmayacaktır.

2012 yılında da yine 10 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımının Türkiye’de gerçekleşeceğine inanıyoruz. Zaten birtakım yatırım taahhütleri ifade edilmişti, otomotiv sektöründe, kimya sektöründe, başka alanlarda da. Dolayısıyla 2012 yılı için de doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından 10 milyar doların üzerindeki bir rakama tekabül edecektir diye düşünüyorum.”

Yeni Teşvik Sistemi

Artık Türkiye’de sadece yatırım ve üretim yapmanın yeterli olmadığına işaret eden Ergün, yüksek katma değerli, ileri teknolojili gerektiren, çevreye duyarlı yatırımları ön plana alan bir noktada olduklarını belirtti.

Nihat Ergün, Türkiye’nin, “yatırım olsun da ne olursa olsun, üretim olsun da ne olursa olsun” diyen bir noktada bulunmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz o noktayı çoktan aştık. Kuşkusuz teşvik sisteminde de yapılacak revizyon, Türkiye’nin önceliklerini ve dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak yapılacak bir revizyondur. Zaten sektörel ve bölgesel nitelikli uyguladığımız bir genel teşvik sistemimiz var. Büyük yatırımlarla ilgili, içinde unsurlar barındıran bir model var.

Ama yeni teşvik modelinde yatırım istihdam, büyük projeler, sektörler, bölgeler önemsenmekle beraber cari açığın önlenmesi ana ekseni oluşturacak orada da stratejik sektörler ve bazı odak projeler dikkatle takip edilecektir. Teşvik sisteminde bazı stratejik sektörler ve bazı odak projelerle ilgili özel bazı teşvik mekanizmalarının geliştirileceğini, o çalışmaların devam ettiğini ifade edebilirim.”

KOBİ’ler ABD Yolcusu

Ergün, “2012’den itibaren seçilmiş bazı KOBİ’leri ABD’deki eşdeğerleri ile buluşturmak üzere oraya götüreceğiz. ABD’den seçilmiş bazı KOBİ’leri Türkiye’deki eşdeğerleriyle buluşturmak üzere Türkiye’ye getireceğiz. Böylece küçük ve orta boy işletmeler arasındaki ortaklıkları da işbirliklerini de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz “, diye konuştu.

Ergün, şu anda Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda olan Kimya Sektörü Strateji Belgesi’ni de yakında uygulamaya başlayacaklarını, kimya sektöründe katma değeri daha yüksek ürünlere geçiş sağlayarak Türkiye’yi yatırım üssü haline getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Dünya

Garanti Bankası’ndan Kredi Anlaşması

Garanti Bankası Avrupa Yatırım Bankası İle 150 Milyon Euroluk Kredi Anlaşması İmzaladı

Garanti Bankası’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu‘nda yayımlanan özel durum açıklamasında, bankanın, Avrupa Yatırım Bankası ile KOBİ’lere sunulacak yatırım ve işletme kredilerinin finansmanında kullanmak üzere 150 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladığı bildirildi.

Dünya

KOBİ’ler İçin Yeni Yıla Hazırlık Kredisi

ING Bank KOBİ’lere Yaklaşan Yılbaşında Doğacak İhtiyaçlarına Yönelik Yeni Yıla Hazırlık Kredisi Kampanyası Düzenledi

ING Bank açıklamasına göre, kampanya dahilinde firmalarn, yeni yıla girerken mal alım finansmanı ve diğer tüm nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 36 aya varan vadelerle hazırlanan kredi seçeneklerinden faydalanabilecek.

ING Bank Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Başyardımcısı Cem Mengi, yeni yılda kazancını artırmak isteyen ”Aslan KOBİ”lere özel hazırladıkları kredisiyle KOBİ’lerin mal alımı, kapasite artırımı, makine alımı, çek ödemeleri ve piyasa ödemeleri gibi her türlü nakit ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabileceklerini belirtti.

ING Grubu’nun uluslararası tecrübesi ile ING Bank Türkiye’nin yerel bilgi birikimini harmanladıklarını ve KOBİ’lere özel hizmetler sunduklarını vurgulayan Cem Mengi, ”Türkiye’deki KOBİ’ler için hızlı düşünen, gerçekten ihtiyaçlarının ne olduğunu anlayarak, hızlı hareket edip onlara özel gerçek çözümler üretiyoruz.

Müşterilerimiz çok iyi biliyorlar ki, ING Bank onları hedeflerine ulaştırmak için güvenilir ve samimi bir bankacılık anlayışını temsil ediyor. Bu bağlamda KOBİ’lerin dönemsel ihtiyaçlarına çözüm sunan kredi paketlerine önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.

ING Bank’ın ”Yeni Yıla Hazırlık Kredisi” kampanyasının 13 Ocak 2012 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

AA

İstihdamda Bulunacak KOBİ’lere Kredi Kolaylığı

Türk Ekonomi Bankası İşsizlikle Mücadele Amacıyla KOBİ İstihdam Paketi Hazırladı

Paketle, yeni eleman alan küçük ve orta boy işletmelere kredi faizlerinde indirim sağlanıyor ve yeni eleman bulma konusunda destek veriliyor.

‘TEB KOBİ İstihdam Projesi’ kapsamında, bankadan kredi kullanan küçük ve orta boy işletmeler, en az 2 yeni istihdam veya engelli statüsünde bir yeni istihdam sağlaması halinde, kredi faizinde yüzde 1,5 indirim kazanıyor.

TEB’den kredi kullanan işletme, kredinin miktarına ve vadesine bağlı olarak aldığı faiz indirimi ile istihdam ettiği asgari ücretli bir elemanın 24 aylık işveren payını TEB’den sağlayabiliyor.

İşletmelerin yüzde 99’unu oluşturan ve işgücünün yaklaşık yüzde 80’ini sağlayan KOBİ’lere sundukları paketle ilgili açıklamada bulunan TEB KOBİ Bankacılığı Segment Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü Devrim Ziya Tavil, bu işletmelerin, ekonomideki önemine dikkat çekti.

KOBİ’lerin, ekonomi açısından özellikle istihdamın artırılması, günün ihtiyaçları ve tüketici talepleri doğrultusunda değişimin ve gelişimin sağlanması konularında ‘kilit’ rol oynamaya başladığına işaret eden Tavil, “TEB olarak, KOBİ’lerin bu misyonu sürdürebilmesi adına ticari potansiyeli yüksek ürünler geliştirme konusunda uzmanlığa sahip işgücü istihdam etmesini, nihayetinde diplomalı ve nitelikli işgücünün ülke içinde kalmasını daima destekliyoruz.” dedi.

Projenin, yeni eleman alan işletmelere destek veren, kayıt içi personel çalıştırmayı teşvik eden, engelli personel alımını destekleyen bir proje olduğunu vurgulayan Tavil, paketin bir banka tarafından hazırlanan istihdama yönelik tek proje olduğunu ifade etti.

‘KOBİ İstihdam Paketi’yle kârdan feragat ederek, küçük ve orta boy işletmelerin istihdamına destek olmaya çalıştıklarını belirten Tavil, şöyle konuştu:

“Bu paket sayesinde eleman almayı planlayan ama maliyetini düşünen KOBİ’lerimizi teşvik ediyor, kayıt dışı çalışan elemanların kayıt içine alınmasını sağlıyoruz.

Temmuz 2011’de lansmanını yaptığımız İstihdam Paketi Kredisi’nde 4 ayda yaklaşık 15 milyon lira krediyi KOBİ’lerin kullanımına sunduk. KOBİ’lerimizin kârlılığı arttıkça, istihdamımız artmaya ve Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor.

Paketimiz bu yolda KOBİ’lerimiz için önemli açılımlar oluşturarak onlara destek oluyor.”

Zaman

Ünye’de KOBİ Kredileri Toplantısı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Uzmanı Ali Paşa Hekimoğlu KOBİ’lerin Bu Fırsatı İyi Değerlendirmesi Gerektiğini Belirtti

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda DOKA tarafından yürütülen Tarıma Dayalı Sanayi Mali Destek Programı kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere verilen kredi desteğine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, “DOKA 2011 yılı Tarıma Dayalı Sanayi Mali Destek Programı kapsamında, et ve süt mamulleri, meyve sebze işletme sanayi, su ürünleri, bitkisel yağ ve mamulleri sanayi, şekerli mamuller sanayi, yem sanayi veya arıcılık alanında faaliyet gösteren firmalar tarafından kriterlere göre hazırlanacak projelere ajans tarafından asgari 30 bin, azami 250 bin lira verilecek.

DOKA’nın yaptığı çağrıya göre, 500 bin liralık bir projesi olan işletme, bunun 250 bin lirasını hibe olarak alabilecek.

KOBİ’ler, bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve proje hazırlamalıdır. Bu tip fırsatları iyi değerlendiren işletmeler, daha hızlı bir büyüme göstererek birçok alanda kapasitelerini artırabilirler” dedi.

AA

EESOB ve Vakıfbank Arasında Esnaf Kredi Protokolü

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Vakıfbank Erzurum Bölge Müdürlüğü Arasında Esnaf Kredi Protokolü İmzalandı

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, törende yaptığı konuşmada, esnafa finansal destek sağlamak için böyle bir imkanı gündeme getirdiklerini kaydetti.

Esnaf ve sanatkarların bu gibi kredileri kullanmalarının finansal açıdan önemli olduğunu belirten Fırat, “Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, daha öncede çeşitli protokoller yaptık. Esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet için uygun imkanlı kredi protokolü imzaladık” dedi.

Vakıfbank Erzurum Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz da, bankalarının esnaf ve KOBİ’lere uygun şartlarda kredi desteği sağladığını ifade etti.

Erzurum’da imzalanan protokolle, kredilerin 3 aydan 60 aya kadar verildiğini anımsatan Yılmaz, “Erzurum’da esnafımıza 750 bin TL’ye kadar kredi verebileceğiz. Faiz oranı oldukça düşük. Yüzde sıfırla yüzde 1.35 arasında değişen faiz oranıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bizimle yaptıkları ortak çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Yılmaz, esnafın başvurduğu kredilerin kısa sürede sonuçlandığını sözlerine ekledi.

 AA

KOBİ’ler Bir Üst Lig’e Çıkacak

Ekonominin Bel Kemiğini Oluşturan KOBİ’ler Borsa Yoluyla Bir Üst Lige Çıkacak

Türkiye’deki şirketlerin yüzde 99’unu ve istihdamın yüzde 70’ini göğüsleyen küçük ve orta boyutlu işletmelerin toplam gelirden aldığı pay da yüzde 40’larda kalıyor. Bu rakamlar dünya ile kıyaslandığında gidilecek yolun daha uzun olduğunu gösteriyor.

KOBİ’lerin Borsa’ya açılması için SPK ve KOSGEB ile birlikte çalışmalar yürüten Ata Yatırım’ın Genel Müdürü Korhan Kurdoğlu, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin dev şirketlerinin KOBİ’ler arasından çıkacağını söyledi.

Geçen sene yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu küçük işletmelere bir dizi yükümlülükler getirmekle beraber, son yıllarda devletin KOBİ’lere desteği de artıyor.

Sermaye Piyasası Kurumu , bu işletmelerin borsaya açılmalarını teşvik ederken, aracı kurumlar da finans kaynağına ulaşmaları ya da ortaklık bulmaları için birtakım projeler geliştiriyor. Ata Yatırım da KOBİ’lere halka açılmanın işleyişini, avantajlarını anlatacağı bilgilendirme konferans ve toplantıları düzenliyor.

İşletmelerde farkındalık oluşturmak için bunu strateji olarak belirlediklerini aktaran Korhan Kurdoğlu, Türkiye ekonomisinin bu hızlı büyümesi halinde gelecekte KOBİ’lerin çok büyük önem kazanacağı görüşünde.

Kurdoğlu, “Türkiye’deki şirketlerin yüzde 99’u KOBİ sıfatında ve yüzde 70’e yakın istihdam burada sağlanıyor. Ama gelirin yüzde 40’ından biraz daha az pay alıyorlar. Bu değişim içerisinde ve ekonomilerin geçiş döneminde önümüzdeki dönemlerde Türkiye’nin devleri KOBİ’ler arasından çıkacak. Onların büyümesi için de ya halka açılarak fon sağlama ya da stratejik ortaklıkla büyüme noktasında aracı olmak istiyoruz.” sözlerine yer verdi.

SPK ile sürdürdükleri halka arz harekâtını Zaman’a değerlendiren Kurdoğlu, “Halka yeni arz olan şirketler, Borsa’da Bank Asya Ligi oluşturmuş oldu. Bu şirketler hem finansman ihtiyacını karşılayacakları gibi hem de daha da kurumsallaşarak finans sektörünün ‘Süper Lig’ine çıkacaklar. Biz de teknik direktör olarak bu KOBİ’lerin halka arz olmaları ve Süper Lig’e yükselmeleri için danışman hizmeti vereceğiz.” dedi.

Fitch‘in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesine tepki gösteren Korhan Kurdoğlu, artık kredi derecelendirme kuruluşlarına pek fazla itibar etmediğini belirtti.

Avrupa ülkelerinin durumunun ve notlarının Türkiye ile kıyaslandığı zaman, notu daha iyi olup da bunu hak etmeyen birçok ülkenin olduğunu aktaran Kurdoğlu, “Notumuzu artırmaları gerekirken düşürüyorlar. Ne amaçla yapıldığını bilemiyorum.

Derecelendirme kuruluşları kendilerini geliştirmeli ve çağa adapte olmaları gerekiyor. Analizleri demode kalmış. Verilen notları çok ciddiye almıyorum, zaten ciddiye alan yatırımcıların da ağızları yandı.” şeklinde konuştu.

Zaman

KOBİ’ler Kredi Temininde Sıkıntı Yaşayabilir

Avrupa Ekonomilerinde Yaşanan Krizin Etkisiyle Artan Faizlerin Faturası Reel Sektöre Çıkacak

Faizlerdeki artışın KOBİ’lerin krediye rahat ulaşımını engelleyeceğini belirten Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, finansman temininde sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Özdebir, “Kredi faizlerindeki artışın etkisiyle tahsilatta zorlanmalar olmaya başladı. İşletmeler malını satıyor ancak parasını alamıyor. Bankaların da mesafeli durmaya başlaması ile birlikte krediye erişim zorlaştı.” dedi.

KKTC’de bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan ASO Başkanı, kamuda yerli malı kullanımına ilişkin bazı sıkıntılar yaşandığını da ifade etti.

Başbakan Tayyip Erdoğan‘ın, üç defa yerli malının yüzde 15 pahalı olsa bile tercih edilmesine yönelik genelge yayımladığını hatırlattı.

Kanun hükmünde kararname ile yapılan değişikliğin ardından Ulaştırma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı‘nın görevleri arasına yerli sanayinin desteklenmesinin girdiğini aktaran Özdebir, bu gelişmenin ardından bazı yabancı firmaların Türkiye’ye yatırım için çalışma yaptığını aktardı.

Yerli malı kullanımına ilişkin ulaştırma ve sağlıkta özel toplantı yapmadıklarını ifade eden Özdebir, “Büyük şehirlerdeki raylı sistemlerin kararı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı. Yakın markaja almak lazım. Ulaştırma Bakanlığı yurtiçinden alım yapacak. İlk etapta 300 vagonluk bir setten bahsediliyor.” dedi.

ASO Başkanı Özdebir, cari açıktaki artışın yüzde 50’sinin enerji kaynaklı olduğunu belirterek Türkiye’nin bunu kullanmaya mahkûm olduğunu kaydetti.

Sanayiciler için ana girdileri oluşturan ara malı üretiminde yeterli potansiyel olmadığının altını çizen Özdebir, Türkiye’nin ihracatta önemli paya sahip olan beyaz eşya ve otomobil için kullanılan sacın yurtdışından geldiğini kaydetti.

Tüpraş’ın el değiştirdikten sonra Koç’un sentetik kauçuk ve karbon siyahını bırakıp daha kârlı olan akaryakıta ağırlık verdiğine dikkat çeken Özdebir, bu iki ürünün ithal edilmek zorunda kaldığını söyledi.

Ereğli Demir Çelik’in Oyak’a verilmesinin de yanlış olduğunu ifade eden Özdebir, “Sektörün içinden birinin almasını tercih ederdim. Oyak’ın başka işkolları da olduğu için teknolojisi zor olan üretimler tercih edilmiyor. ‘Fazla kâr elde etmesek de olur, çimentodan kazanabiliriz’ düşüncesi hakim olabiliyor. Ereğli demir çeliği sektörün içerisinden gelen birisi satın alsaydı, her türlü sac üretimini yapabilirdi.” diye konuştu.

Zaman

Hibe Destekleriyle İlgili Bilgilendirme Toplantısı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nca KOBİ’lere Yönelik Danışmanlık Hizmet Alımı İçin Sağlanan Hibe Destekleriyle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenleneceği Bildirildi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası‘ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“KOBİ’ler için Danışmanlık Hizmetleri Programı’ kapsamında KOBİ’lere 10 bin Avro’ya kadar hibe desteği sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu hibe desteklerinin odamız üyesi işletmelere ve KOBİ’lerimize anlatılması amacıyla 29 Kasım 2011 Salı günü saat 14.30’da Odamız Meclis Toplantı Salonunda ‘KOBİ’ler için Danışmanlık Hizmetleri Programı” konulu bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.”

AA

Vakıfbank 60 Milyon TL Tutarındaki Kredileri Erteledi

VakıfBank Van Depreminde Zarar Gören Müşterilerinin Toplam 60 Milyon Lira Tutarındaki Kredisini 3 Ay Faizsiz Öteleyerek ve 60 Aya Kadar Vadelendirerek Yeniden Yapılandırdı

23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde yaşanan depremlerde zarar gören Van ve çevresi için 1 milyon TL yardımda bulunan, esnaf, sanatkar ve KOBİ’ler için 6 ay ödemesiz, 0 faizli, 24 ay vadeli 100 bin liraya kadar KOSGEB Acil Destek Kredisi’ni hizmete sunan ve müşterilerinin kredi ödemelerini faizsiz olarak 3 ay öteleyerek 60 aya kadar vadelendiren VakıfBank, bugüne kadar 60 milyon TL tutarındaki krediyi yeniden yapılandırdı.

Van’a giderek, depremde zarar gören şube çalışanları ve müşterileri ziyaret eden VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, depremin yaşandığı 23 Ekim tarihinin hemen ardından kredi yapılandırması ile ilgili çalışmaya başladıklarını ifade ederek, “VakıfBank olarak depremin ertesi günü, depremde zarar gören müşterilerimizin kredilerini faizsiz olarak 3 ay ötelemeye ve aynı faiz oranıyla 60 aya kadar vadelendirmeye başladık.

Geçen bir aylık zamanda 60 milyon TL tutarındaki krediyi yeniden yapılandırdığımızı görüyoruz. Ardından esnaf, sanatkar ve KOBİ’ler için 6 ay ödemesiz, 0 faizli ve 100.000 TL;ye kadar KOSGEB Acil Destek Kredisi;ni hizmete sunduk. Ardından da Başbakanlığın açtığı yardım hesabına 1 milyon TL yardımda bulunduk” dedi.

Şube Çalışanlarına Nakdi Yardım

Van ve İpekyolu şubelerini ziyaret eden Süleyman Kalkan, çalışanlarıyla bir araya gelerek bilgi aldı. Van ve çevresindeki 2 şubesinde çalışan 40 personele, acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere nakdi yardımda bulunacakları müjdesini veren Kalkan, VakıfBank olarak her zaman ve her koşulda çalışanlarının arkasında olduklarını, çalışanlarının da bunu hissettiklerini ifade etti.

Dünya

Kredi Başvuruları İnternet Üzerinden Yapılabilecek

1 Aralık 2011Tarihinden İtibaren KOBİ’lere Yönelik Kredi Destek Programlarına Yönelik Başvurular İnternet Üzerinden Yapılabilecek

Küresel krizden yara almayarak büyümesini devam ettiren reel sektöre yeni destekler yolda.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı gelecek yıl kesenin ağzını açıyor.

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, 2012 yılında destek programlarından daha fazla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ve girişimcinin faydalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiğini belirterek, elektronik başvuru sisteminin de devreye gireceğini açıkladı.

KOSGEB destek programlarına on-line başvuru yapılmasına imkân sağlayacak sistemin 1 Aralık 2011 tarihinde devreye gireceğini açıklayan Kaplan, “Program ve proje esaslı destek sisteminde etkinliği sağlamak, proje geliştirme/uygulama/izleme yetkinliğini artırmak için merkez teşkilatımızda ve bilgi sisteminde iyileştirmeler yapılmakta.

Önümüzdeki haftadan itibaren Genel Destek Programı’na, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve KOBİ Proje Destek Programı’na internet üzerinden başvuru yapılabilecek.” dedi.

KOBİ’lerin KOSGEB desteklerine erişebilirliğini artırmak amacıyla KOSGEB taşra teşkilatının genişletilmesinin gerekli olduğuna dikkat çeken Kaplan, 2010 yılında başlayan çalışmalarla KOSGEB hizmet merkezi bulunan il sayısının 49’dan 68’e çıkarıldığını söyledi.

Kısa süre içerisinde KOSGEB hizmet merkezlerinin tüm illere yayılmasının sağlanacağını bildirdi.

Başkan Kaplan, ülke genelindeki tüm KOBİ’lere eşit mesafede olduklarını ifade ederek, hedef kitlenin genişlediğine dikkat çekti.

Genişlemeden önceki dönemde hizmet ve desteklerden imalat sanayiinin gelişmiş olduğu bölgelerde (Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz gibi) faaliyet gösteren KOBİ’lerin daha çok yararlandığını hatırlatan Kaplan, “Ancak gerek değişen kuruluş kanunumuz nedeniyle hedef kitlemizdeki genişlemenin gerekse de 2010 yılı son çeyreğinden itibaren yürürlüğe koyduğumuz yeni KOSGEB destek programlarının etkisiyle tüm bölgelerimizde KOSGEB’in bilinirliğinin hızla arttığını net bir şekilde görebiliyoruz.

Bizim yeni dönemde önceliğimiz, KOBİ’lerimizin proje odaklı çalışma kültürüne adapte olması ve bu türde desteklerimizden daha fazla istifade etmesidir. Geçtiğimiz yıl içerisinde KOSGEB kredi faiz destek programları kapsamında verilen desteklerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, karşılanan kredi faiz destek tutarları bakımından yüzde 23,8’lik pay ile Marmara Bölgesi ilk sırayı almaktadır.

Bu bölgeyi sırasıyla yüzde 20,6’lık pay ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 14,4’lük pay ile Karadeniz Bölgesi takip etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

3,2 Milyon KOBİ’ye Hizmet

Van’da yaşanan depremin ardından sorunları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere KOBİ’lerle değerlendirme toplantısı yapılarak zarar gören işyeri sahiplerinin sorunları dinlendi.

Van’da ekonomik hayatın normale dönmesi için esnaf ve sanatkârın işine başlaması amacıyla 2 ayrı kredi programı uygulamaya alındı.

Birinci kredi destek programı, Van ilindeki ekonominin canlandırılması amacıyla depremden zarar görsün veya görmesin başvuruda bulunan tüm esnaf, sanatkârlar ve KOBİ’lere yönelik. Kredi sıfır faizli olup, program kapsamında işletme başına azami 30 bin TL kredi sağlanacak. Kredinin vadesi 12 ay ödemesiz, 24 ay ödemeli olmak üzere toplam 36 ay olacak.

İkinci kredi destek programı ise depremden işyerleri zarar gören ve bu durumu ilgili makamlardan belgeleyen esnaf, sanatkârlar ve KOBİ’lere yönelik uygulanmakta olan “Acil Destek Kredisi”nin Van iline yönelik olarak iyileştirilerek uygulanması.

Acil Destek Kredisi kapsamında, işletme başına 100 bin TL üst limitli ve sıfır faizli uygulanmakta olan bu kredinin, 6 ay olan ödemesiz dönemi 12 aya, 18 ay olan ödeme dönemi ise 24 aya çıkarıldı. Böylece 24 ay olan toplam kredi vadesi 36 aya çıkarıldı.

Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak KOBİ’lerin ekonomideki payı bu durumu ortaya koyuyor. Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluşuyor. istihdamın yüzde 77,9’unu sağlayan KOBİ’ler, toplam katma değerin de yüzde 55,2’sini oluşturuyor.

Toplam yatırımlarda yüzde 49,9 gibi bir oran ile Türkiye’nin kalkınmasında rol oynayan KOBİ’ler, TÜİK 2010 Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri verilerine bakıldığında toplam ihracatın yüzde 60,1’ini gerçekleştiriyor. 3624 sayılı kanunda yapılan değişiklikle birlikte, imalat sanayii dışındaki KOBİ’lerin de KOSGEB tarafından desteklenebilmesinin önü iki yıl önce açıldı.

Kanun değişikliği ile birlikte KOSGEB’in hedef kitlesi 400 binden 3,2 milyon KOBİ’ye çıktı.

Zaman

Finansmana Erişimi Kolaylaştırmanın Tek Başına Etkili Olabilmesi Şüpheli

TÜSİAD’ın Düzenlediği Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Toplantısı’na Katılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Her Şeyin Yüzde 100 Türkiye’de Yapılması Yönünde Adımlar Atmanın Son Derece Sakıncalı Olduğunu Belirtti

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin, dünyayla entegre, dünyanın her köşesiyle ticaret yapabilen, alıp satabilen, işine geldiğinde üreten, işine gelmediğinde alıp kullanabilmesini bilen bir ülke olması gerektiğini belirterek, “Her şeyi yüzde 100 Türkiye’de yapalım, kendi kendimize yeterli olalım gibi, böyle 80 yıl önce, 100 yıl önce uygulanan politikalara geri dönüşümüzün son derece sakıncalı olacağını düşünüyorum” dedi.

İlelebet Destek Olmaz

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
’nin düzenlediği “Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Toplantısı”na katılan Babacan, toplantının basına açık bölümünde yaptığı konuşmada hangi ürün olursa olsun, hangi sektör olursa olsun eğer ilelebet, tüm üretim dönemi boyunca ancak devlet desteğiyle ayakta durabiliyorsa, devlet desteğiyle dünyada varlığını sürdürebiliyorsa, o tür sektörlere fazla yoğunluk ve ağırlık verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kendi Ayağı Üzerinde

Aksi halde 10 yıl sonra kapısına kilit vurulmuş yüzlerce tesis olacağını dile getiren Babacan, şöyle konuştu: “Dolayısıyla mutlaka burada bir ölçek ekonomisini oluşturmak, ama ölçek ekonomisini oluşturduktan sonra o yatırım aşamasında, devletin sağlayacağı teşviklerden sonra kendi ayakları üzerinde yürüyebilecek sektörlere ve ürünlere ağırlık vermek gerektiğini düşünüyorum. Basit bir, klasik bir ithal ikameci yaklaşımın da Türkiye’ye başka türlü zorluklar getirebileceğine inanıyorum.”

Teşviklere Yeni Bakış

Babacan, önümüzdeki dönemle ilgili yatırım teşvikleri konusunda yeni bir bakışın söz konusu olacağını vurgulayarak, şunları anlattı: “Özellikle ithalatın yüksek olduğu kalemlerde, bu ürünleri Türkiye’de nasıl daha fazla üretebiliriz, Türkiye’de bu ürünler için sürdürülebilir bir rekabet gücümüz var mıdır yok mudur, bunları detaylı bir şekilde bugünlerde ele alıyoruz.”

Daha Yüksek Katma Değere Yöneliyoruz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı kurarak, TÜBİTAK’ı da bu Bakanlığa bağladıklarını belirten Ali Babacan, önümüzdeki dönemde Türk sanayisinin yapısının mutlaka daha yüksek katma değer üreten, daha yüksek teknolojiye doğru dönüşümü sağlayan, Ar-Ge ve yeniliğin ön planda olduğu bir sanayi olması gerektiğini söyledi.

Babacan, bilim ve teknoloji politikalarının temel amaçlarını bilim ve teknolojide yetkinleşmek, bu yetkinliği ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek ve özel sektörün yenilik yeteneğini artırmak olarak sıraladı.

Rekabeti Ucuz İşçiye Dayandırmak Bitti

Ali Babacan, özellikle Çin ve Hindistan’daki üreticilerin yükselttiği uluslararası rekabet baskıları sonucunda geleneksel emek yoğun faaliyetlerin ihracat içindeki payının azaldığını ve bu sektörlerde daha yüksek katma değerli, yenilikçi üretim yapılarına geçme baskısının gittikçe daha fazla hissedildiğini söyledi.

Türkiye imalat sanayisinin de bu baskılar çerçevesinde değişmek zorunda olduğunu vurgulayan Babacan, “Türkiye’nin rekabet gücünü ucuz işgücüne dayandırması bundan sonraki dönemlerde uygulanabilecek strateji olmaktan çıkmış durumda” diye konuştu.

Avrasya’nın Yüksek Teknoloji Üssü Olalım

Türkiye için uygulanacak sanayi stratejisinin uzun dönemli vizyonunun orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak şeklinde belirlendiğini vurgulayan Ali Babacan, bu genel amaç ve buna bağlı vizyona yönelik olarak orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının artırılması, düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması ve becerilerini sürekli geliştirilebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının artırılması şeklinde üç temel stratejik hedef tespit edildiğini kaydetti.

Sürdürülebilir Büyüme İyi Eğitimle Olur

TÜSİAD’ın hazırladığı “Türkiye’de Büyümenin Kısıtları Bir Önceliklendirme Çalışması”na göre, Türkiye’nin yüksek oranlarda sürdürülebilir bir büyüme patikasında olabilmesi için eğitim düzeyi ve kalitesi ile bilimsel becerilerde önemli bir iyileşme, Türkiye’de üretim ve ihracatın teknolojik içeriğinde ciddi bir iyileşme gerekiyor.

Finansmana Erişim

Büyümenin önündeki engeller içinde ilk akla gelenin finansmana erişim olduğuna işaret edilen rapora göre, finansmana erişimi kolaylaştırmaya yönelik politikaların tek başına büyümede bir sıçrama yapacağı şüpheli.

Vergi gelirleri ve devlet nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı incelendiğinde ise Türkiye görece az vergi topluyor ve daha az kamu harcaması yapıyor.

Vergi Yayılmalı

Kamu yatırımlarının toplam faktör verimliliği ve pozitif dışsallık yarattığı düşünüldüğünde verginin tabana yayılarak daha fazla vergi toplanabilmesi ve bu çerçevede daha kaliteli ve daha fazla kamu hizmeti sunulması büyümeyi olumlu yönde etkileyecek.

Raporda, yeni alanlara yatırım eğilimi arttıkça ve KOBİ’lerin gerçekleştireceği verimlilik artışlarının ardından kredi taleplerinin artmasıyla, finansman kısıtlarının daha önemli hale gelebileceği belirtiliyor.

KOBİ’ler incelenmeli

Ayrıca, eğitimin önemi vurgulanırken, “Hangi eğitim seviyesine yatırmı yapılmasının daha önemli olduğu” sorusunun henüz tam olarak cevaplandırılmadığına dikkat çekiliyor.

Raporda, KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu en önemli kısıtın finansman olduğu kanısının yaygın olduğu kaydedilirken, bunun sorgulanabilir olduğu vurgulanıyor ve KOBİ’lerin diğer ülkelere göre neden daha az büyüdüklerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Hürriyet

TSKB ve EBRD Arasında Kredi Anlaşması İmzalandı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İle 50 Milyon Avroluk Kredi Sözleşmesi Yaptı

TSKB‘nin Kamuyu Aydınlatma Platformu‘nda yayımlanan özel durum açıklamasında, banka ile EBRD arasında, Türkiye genelindeki tarıma dayalı KOBİ’lerin işletme sermayesi ve yatırımlarının finansmanında kullanılacak 50 milyon avro tutarındaki doğrudan kredi sözleşmesinin bugün İstanbul’da imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, imzalanan sözleşmenin 50 milyon avro doğrudan kredi ile 50 milyon avro tutarında kofinansmanı içeren toplam 100 milyon avro tutarındaki paketin ilk bölümünü oluşturduğu belirtildi.

AA

Van’daki Bütün KOBİ’lere Faizsiz Kredi

Sanayi Bakanı Nihat Ergün Van’da Bütün KOBİ Esnaf ve Sanatkârlar İçin Üst Sınırı 30 Bin Lira Olan 1 Yıl Ödemesiz 3 Yıl Vadeli Faizsiz Bir Kredi Paketi Açtıklarını Açıkladı

Bakan Ergün, dün İstanbul’da gazetecilerin, Van deprem desteklerine ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Ergün, “Genel destek programını revize ederek, öncelikle Van ilindeki zarar görsün görmesin, herhangi bir yıkıma uğrasın uğramasın, bütün KOBİ’ler için, esnaf ve sanatkâr için üst limiti 30 bin lira olan, bir yılı ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli ve faizsiz bir kredi paketi açmış bulunuyoruz. Kredi faiz desteği KOSGEB tarafından karşılanmış olacak.” dedi.

Depremde işyeri zarar gören, malını yitiren, malı zarar gören ve yeniden işyerini kurmak, canlandırmak için finansmana ihtiyacı olan işletmelere de üst limiti 100 bin lira olan ve yine 1 yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli ve faizsiz ikinci bir kredi paketi daha açtıklarını açıklayan Ergün, “Yine bu da zarar görsün görmesin Van’daki işletmeleri kapsayacak. Bu ekonomiyi canlandırmak amacıyla, diğeri ise zarar gören işyerlerinin yeniden kurulması amacıyla verilen kredi.” dedi.

Ergün, birinci kredi paketinden 5 bin işletmenin faydalanacağını tahmin ettiklerini ve orada 150 milyon liralık kredi hacmi doğacağını, üst sınırı 100 bin lira olan ikinci kredi paketindense bin işletmenin faydalanacağını düşündüklerini kaydetti.

Bakan Ergün, her iki kredi paketiyle Van’daki 6 bin işletmenin 250 milyon liralık krediden faydalanma imkanı bulacağını söyledi.

Zaman

Depremzedelere Uzun Vadeli Kredi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Hasar Tespitlerinin Ardından Verilecek Olan Bazı Kredilerin Hibe Gibi Çok Uzun Vadeli ve Faizsiz Olacağını Söyledi

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden zarar gören esnaf, sanatkar ve KOBİ’lere yönelik bazı destek modelleri üzerinde çalışma yapacaklarını belirterek, hayatın normale dönmesi için esnaf ve sanatkarın bir an evvel işine başlaması için bazı destek mekanizmaları oluşturacaklarını bildirdi.

Bazı kredilerin iş yerini, malını kaybetmiş olanlar için verileceğini ifade eden Ergün, şöyle konuştu: “Hasar tespitleri yapıldıktan sonra verilecek olan bazı krediler hibe gibi çok uzun vadeli ve faizsiz olacak. Bir kısım hibeler de belki olabilir. Onun çalışmasını yapacağız. Kimin iş yeri yıkılmış, kimin iş yeri ağır hasar görmüş bütün bunların tespitinin yapılması lazım. Ama hiçbir şeyini kaybetmese bile genel olarak ticaretini, müşterisini kaybeden, alacağını alamamaktan dolayı zorluk yaşayan esnaf ve tüccarımız da olacaktır. Onların her birinin problemiyle ilgili ayrı çözüm yolları geliştirmek mümkün. O hasarın boyutuna göre bir çalışma yapmak lazım. Yani çalışma kademeli olmalı.”

Şu an ilk anda KOSGEB‘den acil destek kredisi adı altında özellikle afette zarar görmüş esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lere yönelik 100 bin liraya kadar kredi mekanizmasını çalıştırmaya başladıklarını dile getiren Ergün, bu programı depremin ilk gününde devreye aldıklarını anımsattı. Bu kredi modeliyle ilgili başvuruları almaya devam ettiklerine değinen Ergün, şöyle devam etti: “Sıfır faizli 6 ayı ödemesiz 24 aylık geri ödemeli kredi veriyoruz.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı isletmelerimiz bankalara başvurarak kredilerini alabilirler. Bunun içinde bir ön koşul istemiyoruz yani rapor istemiyoruz, raporlar sonra istenecek. Çünkü görüyoruz ki herkes bu afetten bir şekilde zarar gördü. Dükkanı yıkılan da yıkılmayan da zarar gördü. Hasar tespitleri, destek modellerini yerli yerine oturtabilmemiz için lazım olacak.

Kalıcı işyeri, işyeri onarım kredisi, makine teçhizat alımı, mal alımı gibi mekanizmaların devreye girebilmesi için hasar tespitlerinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Kim iş yerini kaybetmiş, kimin iş yeri ağır hasar almış, ne kadarlık bir onarımla yeniden hayata geçmesi mümkün, kimin makine ve teçhizatı zarar görmüş gibi bilgilere tespit raporlarından ulaşacağız. Bu ay içerisinde bunlar tamamlanır, biz de ona göre modelimizi oluştururuz.”

Enkaz Altlarındaki Otomobiller

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Erciş’te bina enkazları altında çok sayıda araç bulunduğuna işaret ederek, bu araçların enkazdan çıkarıldıktan sonra bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için geçici bakım istasyonları oluşturulması için de bir alan belirlendiğini kaydetti.

Ergün, “Van merkezdeki Küçük Sanayi Sitesinde de az sayıda hasar gören işyerleri için en kısa sürede çok cazip koşullarda kredi mekanizması hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Milliyet

Türkiye Finans Aldığı Murabaha Kredisini KOBİ’lerin Kullanımına Sunacak

Türkiye Finans Bank Islam Brunei Darussalam’dan 75 Milyon Dolarlık Murabaha Kredisi Aldı

Türkiye Finans, Bank Islam Brunei Darussalam ile 5 yıl vadeli 75 milyon dolarlık yeni murabaha kredisi ile 2011 yılı içinde yurt dışından toplam 800 milyon dolar değerinde kredi sağlamış oldu. Alınan yeni murabaha kredisinin öncelikli olarak KOBİ’lerin kullanımına sunulacağı bildirildi.

Türkiye Finans’tan yapılan açıklamada, daha önce Citibank liderliğindeki uluslararası 20 bankadan oluşan konsorsiyum ile Mart ayında 300 milyon dolarlık murabaha sendikasyon kredisi imzalandığı, Ekim ayında da İslam Kalkınma Bankası ile yapılan 2 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli 75 milyon dolarlık proje finansman kredi sözleşmesiyle katılım bankaları arasındaki “en uzun vadeli” krediye imza atıldığı hatırlatıldı.

Murabaha kredisi imza töreninde görüşlerini dile getiren Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, Bank Islam Brunei Darussalam ile imzaladıkları 75 milyon dolarlık murabaha kredisinin bu yıl içinde imzaladıkları üçüncü uluslararası kredi anlaşması olduğunu, aldıkları yeni murabaha kredisini üretim ve kurumsal finansman desteğine ihtiyaç duyan KOBİ’lere uygun maliyet ve şartlarda kullandıracaklarını ifade etti.

Bank Islam Brunei Darussalam Üst Yöneticisi (CEO) Javed Ahmad ise Türkiye Finans ile imzaladıkları murabaha kredisinin Türk piyasalarına duydukları güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Dünya

İŞ Bankası’nın KOBİ’lere Kullandırdığı Krediler 17 Milyar TL

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Bali Moral Bozan Değil Morali Düzelten Sorumlulukla İş Yaptıklarını Belirtti

Çorum’da ‘İş’le Buluşmalar’ toplantısı yapıldı. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Bu ülkede özellikle yaşanılan zor dönemlerde moral Bozan değil morali düzelten, iş hayatına bakışı daha pozitif hale getiren bir sorumluluğun büyük Oyunculara düştüğünü düşünüyoruz” diyerek, “2011 yılı Haziran ayı itibarıyle 1.5 milyonu aşkın kobi müşterimize kullandırdığımız nakdi krediler toplamı 17 milyar TL’yi geçmiş durumda. Türkiye’nin geleceğine duyulan güvenle şube sayımızda 1200′ e yaklaştı” dedi.

Türkiye İş Bankası’nın ‘İş’le Buluşmalar toplantısının 26’ncı durağı Çorum oldu. Toplantıda, ‘Anadolu Sanayisinde Yeni Dönem’ konuşuldu. Anitta Otel’de düzenlenen toplantıya Çorum Valisi Nurullah Çakır, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhınçal, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Başkanı Merih Eskin, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Berksoy, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Deprem Bölgesinde Mobil Araçlarla Hizmete Devam

Toplantıda ilk konuşmayı Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali yaptı. Van’daki depreme değinen Genel Müdür Bali, “Ülkenin zor dönemlerde nasıl bir dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuna sahip olduğunun iyi örneğini verdiğimizi düşünüyorum. İş Bankası ailesi olarak çalışanlarımız bazında bir kayıp vermedik. Ama özellikle finansal hizmetlerin böyle dönemlerde de ne kadar kritik öneme sahip olduğunu da gördük. Banka olarak felaketin hemen arkasında ve daha sonraki günlerde gerek şubelerimizde gerekse mobil aracımızda bankacılık hizmetlerine devam ettik” diyerek, “Çünkü nakit paraya erişim böyle zamanlarda en önemli unsurlardan birisi. Yaraları sarmak da önemli. Ayrıca Van’da 100.Yıl Üniversitesi’nde 300 öğrencimizi barındıracak bir yurt yapımı konusunu Üniversite ile işbirliği içinde organize ettik. En kısa süre içinde şantiyeyi kurup kısa sürede de tamamlamak hedefindeyiz” dedi.

1952′ de İlk Şube Çorum’a Açıldı

Çorum’un İç Anadolu’dan Karadeniz’e uzanan son derece merkezi stratejik bir konuma sahip olduğunu da dile getiren Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Hititlerden bugüne kadar sürdürdüğü önemiyle iş hayatının önemli yıldızlarından bir kent. Bizans, Selçuklular, Anadolu Beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde değişen koşullara rağmen önemini muhafaza etmiş bir kent. Türkiye Turizm stratejini göre 9 tematik bölgeden birisi olması, barındırdığı potansiyeli ifade etmeye yeterli sanırım” diyerek 17 Kasım 1952 yılında ilk şubelerini Çorum’a açtıklarını söyleyen Genel Müdür Bali, “O dönemde büyük ölçüde faaliyet tarıma dayanıyor. Bankacılık açısından bir ihtiyaç var ama sunulan bir hizmet yok. Tüccar ödemelerini otobüsler aracılığıyla, kamyoncularla temin edebiliyor. Çorum TSO o dönemde bir rapor yazmış ve bankanın bir şube açmasını dört gözle beklediklerini belirtmişler. 1952’den bu yana İş Bankası faaliyetlerini sürdürmüş. Bugün de 6 şube ile faaliyetini sürdürüyor” dedi.

1,5 Milyon KOBİ’ye 17 Milyar Kredi

Globalleşen dünyada, dünyadaki diğer rakiplerle yarışıldığını belirten Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Artık yakınınızdaki firmalarla rekabet halinde değiliz. Çin’de Hindistan’da neredeyse aynı ürünü daha hızla daha verimli üreten rakiplerle yarışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da en fazla kredi veren, en fazla mevduat toplayan özel bankanın İş Bankası olduğunu da dile getiren Bali, “2011 yılı Haziran ayı itibarıyle 1.5 milyonu aşkın kobi müşterimize kullandırdığımız nakdi krediler toplamı 17 milyar TL’yi geçmiş durumda. Türkiye genelinde 54 milyar TL’yi aşan bir nakdi ticari kredi portföyümüz de söz konusu. Bu toplam kredilerimizin yüzde 70’ini oluşturur düzeye geldi. Bunun İş bankasının reel sektöre taahhüdünün en önemli göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Nitekim en yakın bankadan 4 milyar TL’nin üzerinde, diğer yakın bankalardan da 12 milyar TL’ nin üzerinde mutlak farkla büyüklük farkıyla nakdi ticari kredide faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali sözlerine şöyle devam etti:

“Dur kalk değil, yolda giderken sürekli akıl değiştirmek değil, hep neyi yapmamız gerekiyorsa onda kararlılığımızı koruyarak gittik. Çünkü bu ülkede özellikle yaşanılan zor dönemlerde moral Bozan değil morali düzelten, iş hayatına bakışı daha pozitif hale getiren bir sorumluluğun büyük Oyunculara düştüğünü düşünüyoruz. Bu sorumluluk anlayışı ile devam ediyoruz. Özellikle kriz süreçlerinde zaten zorlaşan koşulları daha da zorlaştıracak değil, kolaylaştıracak, muhataplarımızı, müşterilerimizi daima gözetecek iş yapıyoruz. Büyük Oyuncuların krize hazırlanmasıyla, krizi hazırlamak arasında ince bir çizgi vardır. Biz bunu hiç karıştırmamak gerektiğini düşünüyoruz. Bize değişik zamanlarda işler nasıl gidecek diye sorar müşterilerimiz. Biz tereddütsüz iyi gidecek deriz. Sadece iyi gidecek değil iyi yapacaksınız ki iyi gidecek. Siz burada kayıtsız bir Oyuncu olmak durumunda değilsiniz. Tam da bunun gereğini yapma sorumluluğu olan Oyuncususunuz. Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle 2008 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan global kriz aşamasında bininci şubemizi açmaya devam edip, bugün de 1200 ‘e yaklaşan bir şube sayısına ulaşmış durumdayız. Yılda 2 bin 500 e yakın istihdamı bu dönem içerisinde düzenli olarak artırdık. Bugün 25 bin sadece bankacılık faaliyeti gösteren personelimiz var.”

Anadolu Kaplanları Arasında Çorum’da Var

Daha sonra konuşan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhınçal kentteki sanayiyi anlatıp, 1980 ve 1990 yılarında müteşebbislerin devlet desteği almadan yaptıkları yatırımlarla adını Anadolu kaplanları arasına yazdıran Çorum’un bazı sektörlerde Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Kentin 600’e yakın imalat sanayinde çok değişik sektörlerde güçlü bir üretim şehri konumunda olduğunu da vurguladı.

Antep’te Çorum’da Kendi Yatırımını Kendi Yapıyor

Ardından kürsüye gelen Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’da yaptığı konuşmada “Gaziantep 167 ülkeye ihracat yapıyor. Bir yatırım yaparken sermayeninizin yüzde 40’ı elinizde olsun. Bu sayede daha garanti yatırım yapabilirsiniz. Gaziantep ile Çorum’un hamuru aynı. İkisinde de devlet yatırımı yok. Devlet yatırımı olan iller gelişmiyor. Devlet yatırımı olmayan iller çok çalışmak zorundalar. Antep’de Çorum’da çok çalışıyor ve kendi yatırımını kendi yapıyor.” diye konuştu.

DHA

Ata Yatırım ve Marka Arasında Anlaşma İmzalandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Finansman Daire Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu Bugüne Kadar KOSGEB Finansman Destekleri Kapsamında 20 Ayrı Kredi Programıyla ile 205 Binden Fazla İşletmeye 12 Milyar Lira Tutarında Kredi Desteği Sağladıklarını Belirtti

Marka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Ömerbeyoğlu, KOBİ’lerin küresel rekabet şartlarına en uygun ve en hızlı şekilde adapte olmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

KOBİ’lerin yatırım, işletme, hammadde, pazarlama faaliyetleri ve nitelikli personel istihdamı gibi konularda çok sayıda sorunu bulunduğunu ifade eden Ömerbeyoğlu, KOBİ’lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve büyümeleri için üzerinde durulması gereken önemli unsurun finansman olduğunu dile getirdi.

KOBİ’lerin ülke ekonomisi ve sosyal kalkınmaya yaptıkları katkı nedeniyle desteklerle teşvik edilmesi gerektiğine dikkati çeken Ömerbeyoğlu, “Ülkemiz KOBİ’lerinin özellikle günümüz koşullarında finansal piyasalarından uygun koşullarla yararlanma imkanlarını elde etmeleri için gerekli desteklerin verilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

KOBİ’lerin büyümek ve sağlıklı bir yapıya kavuşmak için gerekli kaynağı bulmaları halinde ülke ekonomisinin son yıllarda yakaladığı rakamların çok daha üzerine çıkacağını ifade eden Ömerbeyoğlu, “Kuruluşundan bugüne kadar geçtiğimiz 21 yıllık sürede KOSGEB, KOBİ’lerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan nitelikli bir kurum olma vizyonuyla çok önemli görevler üstlenmiştir. Türkiye’deki KOBİ’lere hizmet veren en önemli kuruluş olarak biz bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Ömerbeyoğlu, KOBİ’lerin özellikle sermaye birikimlerinin yetersizliği ve finansman kanallarının kendileri için yeterince açık olmamalarından kaynaklanan sorunlarının olduğunu kaydetti.

KOBİ’lerin hem banka hem sermaye piyasasından kaynak sağlama konusunda zorlandığını ifade eden Ömerbeyoğlu, şöyle devam etti:

“Girişimcilerimizin ve KOBİ’lerimizin yeterli finansal kaynak bulamaması, yeni şirketlerin oluşması ve kurulmuş olan şirketlerin de büyümelerini zorlaştırmakta. Sonuçta ülkemizin uluslararası rekabet gücünü de zayıflatmaktadır. Birçok girişimci kredi sağlamada teminat sorunu yaşamakta bankalar ile ikili ilişki kuramamakta. Bu nedenle daha başlangıç aşamasındaki girişimlerinden vazgeçebilmektedirler. Bir kısmı ise yatırım için gerekli sermayeyi sağlarken daha sonraki işletme sermayesi konusunda sıkıntı çekmektedir. Biz burada KOSGEB olarak KOBİ’lerimizin gerek bankalardan gerekse sermaye piyasalarından daha fazla kaynak sağlaması için çeşitli mekanizmalar ve programlar üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda ülkemizde bankacılık sektörüne dayanan finansal sistem içerisinde KOBİ’lerimiz için yeni bir takım oluşumlar içerisine girdik. KOSGEB olarak kısa vadeli kaynak temininde finansman maliyetini azaltıcı bir önlem olarak kredi faiz desteği programları ile finansman erişimine katkıda bulunuyoruz.”

Asıl amaçlarının KOBİ’ler ile bankacılar arasında bir köprü vazifesi yapmak olduğunu bildiren Ömerbeyoğlu, “Bugüne kadar KOSGEB finansman destekleri kapsamında, 20 ayrı kredi programıyla ile 205 binden fazla işletmeye 12 milyar lira tutarında kredi desteği sağlamış bulunuyoruz” dedi.

Yalova Valisi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Yönetim Kurulu Başkanı Esengül Civelek ise küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin halka arzı konusunda Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile Marka arasında işbirliği protokolünün imzalamasının isabetli bir karar olduğunu söyledi.

Bölgesel gelişmeyi planlama, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyümeyi yerelden sağlama, bölgesel potansiyelleri dünyaya tanıtma, yabancı ve yerli yatırımcıların önünü açmanın kalkınma ajanslarının sorumluğunda olduğunu belirten Civelek, Marka’nın kurulduğu günden beri üretiminin itici gücü olan ve ülke ekonomisi için son derece büyük önem arz eden KOBİ’leri desteklediğini bildirdi.

“İşbirliği protokolüyle KOBİ’lerin sermaye piyasası kaynaklarına en uygun şartlarda erişimine ve KOBİ’lerin halka arzının artmasına katkı sağlayacağız” diyen Civelek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Marka Genel Sekreteri Erkan Ayan ise yaptığı konuşmada halka arz konusunda girişimde bulunmak isteyen KOBİ’lerin başvurularının Marka tarafından alınacağını belirtti.

Marka’nın nihai değerlendirmeler sonucunda uygun görülen KOBİ’lere, sermaye piyasası ve borsa mevzuatları hakkında danışmanlık hizmeti verileceğini vurgulayan Ayan, “Halka açılmak isteyen KOBİ’lere KOSGEB’in destekleri bulunmakta. KOBİ’lerin borsada işlem görmeye başlaması sadece finansmana erişimleri konusunda yarar sağlamayacaktır. Aynı zamanda KOBİ’ler bu süreç içerisinde kurumsallaşma ve şirketlerinin öz değerlerini tespit konusunda önemli kazanımlar elde edecektir” diye konuştu.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Türkiye’nin son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda gerçekleştirdiği reformlarla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme eğilimini sürdürerek, gösterdiği performansla bölgede önemli bir role sahip olmaya devam ettiğini kaydeden Kurdoğlu, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unun KOBİ niteliğinde olduğu düşünüldüğünde, büyümenin devamlılığını sağlayabilmek için KOBİ’lere sağlanacak yeni finansman imkanlarının çok önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Marka Genel Sekreteri Erkan Ayan ile Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Kurdoğlu işbirliği protokolünü imzaladı.

AA

Bankalardan KOBİ’lere Kredi Kampanyaları

Son Dönemde Birçok Bankanın KOBİ’lere Yönelik Kredi Paketlerini Uygulamaya Sokması Dikkat Çekiyor

BankPozitif: BankPozitif, küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlamak üzere 40 milyon dolar tutarında fon anlaşması imzaladı. Banka, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlamak üzere, yüzde 75’i Overseas Private Investment Corporation tarafından desteklenen, 40 milyon dolar tutarlı bir fonlama sağladı.

Citigroup’un tek kreditör ve lider düzenleyici olarak görev yaptığı fonlamada, Citigroup ve OPIC, Türkiye’deki KOBİ kredilerini desteklemek üzere ilk defa bir araya gelmiş oldu. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akçakayalıoğlu “Sağladığımız fonlama 7 yıla varan uzun vadeli bir kaynak. Bu kaynakla müşterilerimize mevcut piyasa koşullarında değerli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ING Bank: Selzede KOBİ müşterilerinin mevcut kredi ödemelerini öteliyor. Bu çerçevede yeni kullanılacak kredilerde aylık yüzde 1.20 faiz sunulacak. Masraf ve komisyon alınmazken, maksimum 36 ay vadeyle 100 bin liraya kadar kullanılabilecek kredilerde üç ay ödemesiz dönem imkanı verilecek. Son başvuru tarini 31 Aralık 2011.

Türkiye Finans: Katılım bankacılığının öncü kuruluşu Türkiye Finans, İslam Kalkınma Bankası ile yaptığı 75 milyon dolarlık proje finansman kredi sözleşmesiyle katılım bankaları arasındaki en uzun vadeli krediye imza attı.

Bu program, İslam Kalkınma Bankası’nın üretim ve istihdama yönelik uygulamaya aldığı yeni program çerçevesinde ilk kez Türkiye’de uygulanacak. Kredi anlaşması çerçevesinde Türkiye Finans, üretim ve istihdama katkıda bulunan sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta boy firmalara yönelik 1 ila 10 milyon dolar arasında kredi kullandırabilecek. Bu kapsamda, kredilerde ödemesiz dönemin bitiminden sonra kredi geri ödemeleri 6 aylık taksitler şeklinde yapılabilecek.

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk “İslam Kalkınma Bankası’nın yeni programı kapsamında alınan ilk ve en uzun vadeli krediye imza atmış olmamız, Türk bankalarının uluslararası gücünü ve itibarını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

İmzalanan sözleşme ile Türkiye Finans üretim ve istihdama katkıda bulunan sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmelere ihtiyaçları olan yatırım kredisini uygun maliyet ve şartlarda sunabilecek. Bu kapsamda makina ekipman ve sabit varlıkların alımı, imalatı ve inşaatı için 2 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli, uygun maliyetli yatırım kredisi kullandırabileceğiz” dedi.

Finansbank: Banka, turizm sektörüne yönelik olarak hazırladığı ‘Finansbank’tan Turizme Büyük Destek’ yaklaşımı ile KOBİ’lerden büyük işletmelere kadar turizmcilerin finansal ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor. Finansbank, işletmelerin  ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kredi imkanlarından turizm sigortasına, POS çözümlerinden kredili mevduat hesabına kadar ürün ve hizmetlerini ‘Finansbank’tan Turizme Büyük Destek’te topladı.

Finansbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber, turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki firmaların ihtiyaçlarını analiz ettiklerini ve onlara özel çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

Alternatifbank’tan Kadın Girişimcilere Yönelik Bir İlk

Uluslararası Finans Kurumu ve Hollanda Kalkınma Ajansı, Türkiye’de kadın girişimcilerin sahipliğindeki küçük ve orta ölçekli işletmeler ve KOBİ’lerin finansmanında kullanılmak üzere Alternatifbank’a (Abank) 40 milyon dolarlık kredi sağladı.

Kadın girişimciler tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla tasarlanan fon, IFC’nin Türkiye’ye bu yapıda verdiği krediler alanında ‘ilk’ oldu. Abank Genel Müdürü Hamit Aydoğan, yenilikçi ürünler sayesinde, iş hayatında yükselme mücadelesi veren kadın girişimcileri desteklemeyi ve ilave olanaklar sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kadın girişimcilerin sahipliğindeki işletmelerin önemine işaret eden Aydoğan, bu işletmelerin ancak yüzde 15’inin banka finansmanına erişiminin bulunduğunu, bu oranı yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Aydoğan, her bir girişimciye maksimum 2 milyon dolar kredi verebileceklerini, minimum seviyenin ise bulunmadığını söyledi.

Kredinin yüzde 50’sinin KOBİ’lere, yüzde 50’sinin kadın girişimcilere ayrıldığını ifade eden Aydoğan, kadın girişimcilerden fazla talep gelmesi halinde bu oranı artırabileceklerini, hatta yüzde 100’ünü kadın girişimcilere kullandırabileceklerini vurguladı. Aydoğan, 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli kredinin toplam maliyetinin libor artı 3.25’i bulduğunu söyledi.

Star

Abank’a Kredi Sağlanması Konusunda Uzlaşmaya Varıldı

Uluslararası Finans Kurumu ve Hollanda Kalkınma Ajansı Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Sahipliğindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmanında Kullanılmak Üzere ABank’a 40 Milyon USD Tutarında Kredi Sağlanması Konusunda Anlaştı

Kadın girişimciler tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacı için tasarlanan fon, IFC’nin Türkiye’ye bu yapıda verdiği krediler alanında “ilk” olma özelliğini taşıyor.

Yüzde 15’i Finasman Buluyor

Kredinin imza töreninde konuşan ABank Genel Müdürü Hamit Aydoğan, iş hayatında yükselme mücadelesi veren kadın girişimcileri desteklemeyi ve onlara ilave olanaklar sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Kadın girişimcilerin sahipliğindeki işletmelerin önemine işaret eden Aydoğan, bu işletmelerin ancak yüzde 15’inin banka finansmanına erişiminin bulunduğunu, sağlanan krediyle bu oranı daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Payı En Az Yüzde 51 Olmalı

Kadın girişimcilere yönelik kredi desteğinde işletmedeki kadın hissesinin en az yüzde 51 olması şartı aradıklarına dikkati çeken Aydoğan, kadın girişimcinin genel müdür veya icradan sorumlu yetkili olması durumunda bu oranı düşürebileceklerini, ayrıca kadın girişimcilerin yönetim kurullarındaki söz hakkının yüzde 30’larda olması halinde de kredi sağlayacaklarını kaydetti.

Yüzde 50’si KOBİ’lere Ayrıldı

Bu kredinin nasıl kullanılacağı konusunda da bilgi veren Aydoğan, şunları söyledi: “Her bir girişimci için maksimum 2 milyon dolar kredi verilebilecek. Minimum seviye ise bulunmuyor. IFC ve FMO’dan sağlanan 40 milyon dolar tutarındaki kredinin yüzde 50’si KOBİ’lere, yüzde 50’sinin kadın girişimcilere ayrıldı. Kadın girişimcilerden fazla talep gelmesi halinde oranlarını artırabiliriz. Hatta yüzde 100’ünü kadın girişimcilere kullandırabiliriz. 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli kredinin toplam maliyetinin libor artı 3.25’i buldu. Dolayısıyla libor artı 6’lar düzeyinde bir fiyatla satılacak.”

IFC 4 Yılda 3 Milyar Dolar Kredi Vermeyi Hedefliyor

IFC Başkan Yardımcısı Dimitris Tsitsiragos, kadınlara verilecek finansal desteğin ve kadınların ekonomik gücünün artırılmasının, ilave gelir katkısı yoluyla hane bazında yoksulluğun azaltılması, çocuklar için daha iyi beslenme ve eğitim imkanları sağlanması, aynı zamanda diğer kadınların da istihdam edilerek meslek sahibi olması gibi birçok olumlu sonucu beraberinde getirdiğini belirtti. Tsitsiragos, Türkiye’ye 2011-2015 yılları arasında sendikasyonların da dahil olduğu toplam 3 milyar dolarlık destek sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Abank Yabancı Ortaklığı Uzun Vadede Düşünüyor

Alternatif Genel Müdürü Hamit Aydoğan, gazetecilerin banka satışlarına yönelik sorularını yanıtlarken, Türk bankacılık sisteminde, hatta yurtdışı bankacılık sisteminde yerlerini almak için uzun vadede mutlaka stratejik ortak gerektiğini söyledi. Uzun vadeyi de ‘en azından 5 yıl’ diye açıklayan Aydoğan, şu an için gündemlerinde böyle bir şey olmadığını belirtti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin’in açıklamalarına da destek veren Aydoğan, herkesin her konuda konuşmasının hele de bir banka için fiyat veremeyeceğini kaydetti. Bir soru üzerine de “Aslında satılık banka olarak çok fazla bankamız yok” diyen Aydoğan,49 banka arasında 3 bankadan bahsedilebileceğini belirtti. Türk bankacılığının dünyadaki ve Avrupa’daki yerinin çok farklı olduğunu ifade eden Aydoğan, “Gerçekten çok farklı konumlandık. Ben değerimizi koruduğumuzu ve daha da değerli olacağımıza inanıyorum” yorumunu yaptı.

Hürriyet

KOBİ’lere BankPozitif’ten 40 Milyon Dolar

Banka Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Finansman Sağlamak Üzere 40 Milyon ABD Doları Tutarlı Bir Fonlama Sağladı

BankPozitif, küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlamak üzere 40 milyon dolarlık fon anlaşması imzaladı.

BankPozitif’ten yapılan açıklamaya göre, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlamak üzere, yüzde 75’i Overseas Private Investment Corporation tarafından desteklenen, 40 milyon ABD doları tutarlı bir fonlama sağladı.

Citigroup’un tek kreditör ve lider düzenleyici olarak görev yaptığı fonlamada, Citigroup ve OPIC, Türkiye’deki KOBİ kredilerini desteklemek üzere ilk defa bir araya gelmiş oldu.

40 milyon dolarlık kredi anlaşması hakkında bir değerlendirmede bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akçakayalıoğlu, “Sağladığımız fonlama 7 yıla varan uzun vadeli bir kaynak. Bu kaynakla müşterilerimize mevcut piyasa koşullarında değerli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Dünya

Vakıfbank’tan KOBİ’lere Özel Kredi Paketleri

Vakıfbank KOBİ Bankacılığı’nı Bir Adım Daha İlerleterek KOBİDOST Markasını Oluşturdu

Vakıfbank, imalattan lojistiğe 12 sektörde KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren ‘KOBİ Bankacılığı’nı bir adım öne taşıyarak, bir bankacılık birimi olmaktan çok, KOBİ’lerin halinden anlayan iş ortağı haline getirdi.

Gerçek bir KOBİ dostu olmak isteyen Vakıfbank, bugüne kadar KOBİ’lere verdiği hizmeti bundan sonra KOBİDOST markasıyla sürdürecek ve geliştirecek.

Vakıfbank, her şubesinde en az 1 KOBİ dostu olmak üzere bin 100 KOBİDOST ile 400 binin üzerinde KOBİ’ye hizmet verecek. KOBİDOST, KOBİ’lerin gelişmesi, büyümesi, teknolojik yeniliklere açık, esnek, dinamik bir yapıya sahip olması, istihdama ve gelir dağılımına pozitif katkı sağlaması amacıyla sürekli olarak hizmetlerini geliştirecek ve KOBİ’lerin finansman kaynaklarına en kolay ve en iyi şartlarla ulaşmasına yönelik çalışacak. Bu doğrultuda, imalat, otomotiv yan sanayi, mobilya, lojistik, gıda toptancıları, ihracat, turizm, hizmet, esnaf, kırtasiye, akaryakıt ve beyaz eşya destek paketi olmak üzere, 12 ana sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin her türlü finansal ihtiyacını karşılamaya yönelik, nakit akışına uygun, ödemesiz dönemli ve esnek ödemeli kredilerin yer aldığı sektör paketlerini sunuyor.

KOBİ’lere özel ürün paketleriyle her yıl belirli dönemlerde ödemeli kredi imkanı veriliyor. Ayrıca her sektöre özel ödeme esnekliği sağlanarak, KOBİ’lere, gelir elde ettikleri dönemlerde rahat ödeme imkanı sağlanıyor. Yeni yapılanma ile geliştirilen ürün ve kampanyalarıyla KOBİ segmentindeki etkinlik alanlarını genişleten Vakıfbank, bu yıl sonuna kadar KOBİ’lere kullandırılan nakdi kredi hacmini 6.2 milyar TL’ye çıkarmayı  hedefliyor.

Müşteri Koçluğunu Başarıyla Yapıyoruz

Kurumsal ve büyük ticari firmaların tedarik zinciri ve bayi ağında yer alarak KOBİ müşteri tabanını yaygınlaştırmayı ana stratejisi olarak belirleyen Vakıfbank, 2011-2012 yılında KOBİ segmentinde büyük atılım planlıyor.

Vakıfbank’ın KOBİ’lerin, teknolojik yeniliklere açık, esnek ve dinamik bir yapıya sahip olması, hızlı kararlar verip uygulaması, ekonomik dalgalanmalara daha kolay uyum sağlayabilmesi, istihdama ve gelir dağılımına pozitif katkılarını artırması için hizmetlerini geliştirdiğini söyleyen Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Osman Demren, müşterilerinin ‘koçluğu’nu da başarıyla yaptıklarını belirterek, KOBİ’lerin kredi kullanımlarını en iyi şartlarda yapmasının gerektiğini ifade etti.

Star