Maaş Müşterilerine Hazır Kredi Ne Kadar

konut-yatirimi-kendini-17-6-yilda-amorti-ediyor-6309291Müşterilerin bankalara kredi başvurusu yapmasında mesleklerinin ve maaşlarının durumu oldukça önemlidir. Bu maaşlar üzerinde yer alan ödeme seçenekleri ile birlikte bankalar kredi limitlerini yükseltebilir.

Müşterilerin bankalara kredi başvurusu yapmasında mesleklerinin ve maaşlarının durumu oldukça önemlidir. Bu maaşlar üzerinde yer alan ödeme seçenekleri ile birlikte bankalar kredi limitlerini yükseltebilir. Limitlerin yükselmesi ile birlikte bankalardan alınması gereken kredilerde de bir artış olur. Genel olarak kredilerin hazır olması ve hızlı bir şekilde verilmesi bankalar ile müşterileri arasındaki ilişkileri iyi hale getirmektedir.

Kredilerin limitleri kredi türlerine göre değişmektedir. Bir bankanın konut kredisi limiti genel olarak 100 bin TL’yi geçebilmektedir. İhtiyaç kredilerinde ve taşıt kredilerinde ise bu rakam 50 bin TL’yi bulabilir. Bankaların vade ve faiz oranları da kişilerin hızlı kredi almasını sağlar. Vade oranlarının yüksek faiz oranlarının ise düşük olması sayesinde bankalardan hızlı bir şekilde kredi alınabilir.

Kredi Notunu Bilenlere Hazır Kredi

Kredi notunun bu aşamada önemi çok fazladır. Kredi notu üzerinden yapılan değerlendirmeler ile birlikte genel olarak işlemler yapılabilir. Kredi notu düşük olan kişilerin bankalardan kredi alması zordur. Bankalara kredi başvurusu için internet ve diğer yöntemler kullanılabilir.

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Yapı Kredi Konut Kredisi 120 Vade İle 80000 TL Kredi

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h18763Konut kredilerinde uygun ödeme şekilleri denilince akla gelen banka olan Yapı Kredi kira öder gibi ev sahibi olmanızı sağlıyor. 120 aylık vadeler sayesinde 80 bin TL gibi yüksek bir meblağı kolayca ödeyebilirsiniz. Ödeme planlarını düzenlemek için Yapı Kredi şubelerine gelebilir ve işlemlerinize hızlı bir şekilde devam edebilirsiniz.

Yapı Kredi konut kredilerinin 120 aylık vadeler sayesinde hızlı ödenmesi de birçok kişiye kolaylık sağlamaktadır. Ödemelerde bulunan diğer vade ve faiz oranları da uygun şekillerle birlikte sunulmaktadır.

Yapı Kredi Konut Kredisi 120 vade ile 80000 tl kredi

Kredi Tutarı: 80.000,00 TL
Vade: 120 Ay
Toplam Tutar: 150.367,20 TL
Faiz Oranı: % 1,17
Masraf: 1.080,00 TL
Aylık Taksit: 1.244,06 TL

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Konut Kredisi Faiz Oranları Hesaplama Tüketiciler Dikkat

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h18763Konut finansmanı sözleşmelerinde tüketiciyi koruyan yeni düzenlemeler yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlük tarihi 6 ay sonra belirlenen “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği”ne göre, konut finansmanı kuruluşları, finansmanın koşullarını içeren bilgi formunu sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce tüketiciye vermek zorunda olacak. Kredi talebinin reddedilmesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketici ücretsiz olarak bilgilendirilecek.

Tüketicinin yazılı ya da elektronik ortamda açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacak. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilecek. Sigorta vadesi kredi vadesinden uzun olamayacak ve zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümler saklı olacak. Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyecek.

Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödeyebilecek. Bu hallerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre ilgili hükümlere uygun olarak gerekli indirimi yapmakla yükümlü olacak.

Erken ödeme tazminatı

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda, konut finansmanı kuruluşu, tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edebilecek.

Erken ödeme tazminatı, tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde  üzde 1’ini, aşanlarda ise yüzde 2’sini geçemeyecek. Erken ödeme tazminat tutarı hiçbir şekilde tüketiciye yapılacak toplam indirim tutarını aşamayacak. Tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmamak üzere herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda erken ödeme indirimi veya faiz hesaplanırken, tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınacak ve bu tarih tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyecek.

Kredilerde geri ödeme tutarlarının, finansal kiralama işlemlerinde, kira bedellerinin anaparayı aşan kısmı bu madde kapsamında faiz olarak kabul edilecek.

Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınarak belirlenebilecek. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmenin kurulduğu tarihteki oran tarafların rızası dışında değiştirilemeyecek.

Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az 2 taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekecek.

Yıllık maliyet oranının yer alması zorunlu olacak

Konut finansmanı sözleşmelerinde, yıllık maliyet oranının yer alması zorunlu olacak. Faiz oranının değişken olarak belirlendiği konut finansmanı sözleşmelerinde, konut finansmanı kuruluşu, sözleşme öncesi bilgi formuna ek olarak borçlanma faizinde önemli bir artış olmasının doğurabileceği olası riskler göz önünde bulundurularak ortaya çıkabilecek yeni bir yıllık maliyet oranına ilişkin bilgiyi vermek zorunda tutulacak.

Sözleşmeye ilişlin açılan hesap için ücret ve masraf alınmayacak 

Konut finansmanı sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek. Bu hesap tüketicinin, aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanacak.

Tüketicinin açık talimatı olmaksızın konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı sözleşmesi yapılamayacak.

Konut finansmanı sözleşmesine istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücrete ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunlu olacak. Taksit vadesi, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçecek. Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için konut finansmanı kuruluşu tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak konut finansmanı kuruluşu olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemeyecek.

Tüketicinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örneği tüketiciye verilecek.

Kaynak: Mebpersonelleri

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Piyasaya Taksit Dopingi

akbank-bayram-özelKredi kartı ile yapılan eğitim ve öğrenim ücreti, mobilya ve beyaz eşya harcamalarında taksit sayısı 9’dan 12’ye çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),  kredi kartına taksit sınırlaması getiren yönetmeliği yeniledi. Buna göre, daha önce 9 ay olarak uygulanan kredi kartı ile yapılan eğitim ve öğrenim ücreti, mobilya ve beyaz eşya harcamalarındaki taksit sayısı 12’ye yükseltildi. Ancak düzenleme ile kuyumculardan yapılan alışverişlerde 4 ay taksit süresi değiştirilmedi. Kredi kartıyla alışveriş ve nakit çekimlerinde ise taksitlendirme süresi 9 ay olarak korundu.

Öte yandan, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi ise 48 ayı aşamayacak. Bu hüküm, konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında, konutun bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler için uygulanmayacak. Böylece eğitim kredilerinde vade sınırlaması kaldırılmış oldu.

Sektör canlanacak 

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı İsmail Doğan, taksit sınırlamasının esnetilmesiyle ilgili olarak Türk mobilya sektörünün hareketleneceğini söyledi. Mobilya alımına karar veren kitlenin kadınlar olduğunu ve kadınların da en çok taksit sayısına dikkat ettiğini belirten Doğan, “16 farklı ilde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı araştırmalar da gösteriyor ki; her 4 tüketiciden 3’ü mobilya satın alırken taksitli alışveriş yapmak istiyor ve taksit sayısında 12 ayı tercih ediyor. BDDK’nın yapmış olduğu bu yeni düzenleme ile mobilya satışlarının yüzde 20 oranında artacağını ön görüyoruz” dedi. Doğan 12 taksit uygulamasıyla kayıt dışının da önüne geçileceğini kaydetti.

Kaynak: Türkiye gazetesi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Kredi Kartı Taksit Sayısı Esnetildi

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h18763Yoğun Talepler Sonrası Sürpriz Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ile “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”,Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 9 ay olarak uygulanan kredi kartı ile yapılan eğitim ve öğrenim ücreti, mobilya ve beyaz eşya harcamalarındaki taksit sayısı 12’ye yükseltildi.

Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde ise taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek. Bu süre, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda 12 ay olarak uygulanacak.

Eğitim kredilerinde vade sınırlaması kalktı

Öte yandan, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi ise 48 ayı aşamayacak.

Bu hüküm, konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında, konutun bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler için uygulanmayacak. Böylece eğitim kredilerinde vade sınırlaması kaldırılmış oldu.

Kaynak: Akyazihavadis

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Toplam Tüketici Kredileri Azaldı

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h18763Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri yıl sonuna göre yüzde 7,53 oranında arttı.

Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri yıl sonuna göre yüzde 7,53 oranında artarken, geçen haftaya göre yüzde 0,35 azaldı ve 301 milyar 941,2 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 303 milyar 5,8 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası haftalık bülteninde yer alan verilere göre, 20 Kasım itibarıyla Mevduat Bankaları tüketici kredileri ise geçen haftaya göre yüzde 0,36 oranında düşerken, yıl sonuna göre yüzde 7,51 arttı ve 287 milyar 525 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinden konut kredisi 129,9 milyar liradan 129,8 milyar liraya geriledi. Diğer krediler 153,1 milyar liradan 152,1 milyar liraya gerilerken, taşıt kredileri 5,57 milyar liradan 5,57 milyar liraya yükseldi. Bu rakamlara göre konut kredileri yıl sonuna göre yüzde 13,46,diğer krediler yüzde 3,61 artarken, taşıt kredileri yüzde 10,18 oranında azaldı.

Kaynak: Finansgündem

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Konut Sektörü Seçim Sonrası Atağa Kalktı

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h18763Konut sektörü 1 Kasım seçimleri sonrası atağa kalktı. Sadece Kasım ayında 11 farklı projede 5 bine yakın yeni konut satışa çıktı. Kentsel dönüşüm, yabancıya satış ve konut kredisi faiz oranlarındaki gevşeme ile sektördeki hareketliliğin 2016’da da devam edeceği öngörülüyor.

Konut sektörü 1 Kasım seçimleri sonrası atağa kalktı. 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasındaki belirsizlikten nasibini alan konut sektörü bu 5-6 aylık süreci oldukça durgun geçirdi.  Fakat 1 bir itibariyle kara bulutlar yerini güneşli havaya bıraktı.

İnşaat yatırımcıları seçimin hemen ardından yeni projelerini birer birer görücüye çıkarmaya başladı.

Seçim sonrası 5 bine yakın yeni konut satışa çıktı 

Sadece Kasım ayında, Piyalepaşa İstanbul,  Adım İstanbul, Dap Yapı Adam Kule, Beyaz Park Topkapı, Dekar Asmalı Hayat, Therra Park Tarabya, Vadişehir 2.etap, Kuzu Effecet ve Kumru Ankara,  Kavuklar Bornova ve Moment Beştepe Ankara olmak üzere 11 farklı projede toplam  5 bine yakın yeni daire satışa çıktı.

Yeni emlak konut projeleri analizine göre sektöründeki hareketlilik Aralık’ta da devam edeceğe benziyor. Birçok yeni proje önümüzdeki ay satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Yabancı umut oldu

Yabancıya satışın önünü açan Mütekabiliyet Yasası ile birlikte Türkiye’deki yabancı yatırımcı sayısı her geçen ay artmaya başladı. Özellikle Arap ve Körfez ülkelerinden büyük talep var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yabancıların Türkiye’den satın aldığı konut adedi Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artarak 18 bin 428’e ulaştı. Yabancılara bu yılın 10 ayında satılan 18 bin 428 konutun, 5 bin 813’ü İstanbul, 5 bin 73’ü Antalya ve bin 213’ü Bursa’da bulunuyor. Yabancı talebinin 2016 yılında da canlılığını koruyacağı öngörülüyor.

6,5 Milyon konut kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek 

Yeniemlak.com’un haberine göre Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörü kentsel dönüşümün de etkisi ile lokomotif olma özelliğini uzun süre koruyacağa benziyor. Türkiye’de 6,5 milyon konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi planlanıyor. Buradan konut sektörünün önünüzdeki yıllarda da hareketliliğini artırarak sürdüreceğini rahatlıkla görebiliyoruz.

Kaynak: Güneş

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

120 Vadeli Konut Kredisi Faiz Oranları Karşılaştırma

37886Ev sahibi olmak için banka kredileri hepimize yol gösterici bir yol olmuştur. Fakat her bankanın farklı faiz oranları var ve bu durum geri ödeyeceğimiz rakamı direk etkilemektedir. 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranlarını karşılaştırarak çalışmak isteyeceğiniz bankaya daha çabuk karar verebilirsiniz.

Hangikredi.com gibi internet adresleri üzerinden kredi kıyaslamaları ve karşılaştırmaları yapabilirsiniz. Konuyu daha net anlamak için hemen bir örnek sunalım. Garanti bankası, Deniz bank ve Yapıkredi bankalarından aynı miktarda 150 bin TL ve 120 ay vadeli konut kredisi başvurusu yaptığınızı düşünelim.

Garanti bankası faiz oranı % 1,14, Deniz bank faiz oranı & 1,19, Yapıkredi bankası da % 1,17 şeklindedir. 120 ay vadeli konut kredisi aldığınız da Garanti bankasına geri ödeyeceğiz tutar 280,431 Deniz bank 283,874 Yapıkredi bankası da 281,384 TL şeklinde olacaktır. Garanti ve Deniz bank krediniz için kefil talep ederken Yapıkredi bankası kefil istemiyor.

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Milyonlar Kredi Notunu Sorguluyor

37886Kredi çekmek için kredi notunu öğrenmek isteyenler mobil uygulamalarla amacına ulaşıyor. Ayda 40 milyon kişiye hizmet veren sistemin,  ev ve araç kiralama içinde yeni yılda kullanılması öngörülüyor.  

Milyonlarca vatandaşın gelişmiş teknolojinin ayrıcalıklarını bankacılık sektöründe de kullanıyor. Konut, taşıt, ihtiyaç veya tüketici kredisi çekmek isteyenler, telefon veya mobil uygulamlarla kredi notlarını öğrenerek adımını atıyor. 3 yıldır kullanılan uygulama ile ilgili bilgiler veren Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya, KBB’nin finansal hizmet platformu Findeks üzerinden günde ortalama 15 bin kişinin kredi notunu sorguladığını söyledi.

Ayda 40 milyon kişi  

Kredi notu sorgulama işleminden ayda 40 milyon kişinin yararlandığını kaydeden Kaya, ticari hacim ve alışverişlerin yüksek olduğu bölgelerde sayının yüksek olduğunu belirterek, “KKB’nin finansal hizmet platformu Findeks’i yüzde 70 erkekler kullanıyor. Günde 15 bin kişi, kredi notunu sorguluyor. Bankalar açısından bu rakam aylık 35-40 milyona ulaşıyor. Bu sayılar kullanım alanlarına bağlı olarak her geçen gün artıyor. Kredi başvurusu yapan kişilerin yüzde 70’inin risk raporu aldığını görüyoruz.” dedi.

Sektörler inceliyor  

Teknoloji ve beyaz eşya firmalarının bile tiketicinin ödeme alışkanlıklarını takip ettiğini kaydeden Kaya, sistemin önümüzdeki dönemlerde ev ve araç kiralarında da önem kazanacağı vurgulayarak şöyle konuştu: “Yakın zamanda araç ve ev kiralayacağımız zaman kredi notumuz sorgulanacak. Kullanım alanları yaygınlaşmaya başladıkça, sistemin bilinirliği arttıkça sorgulama sayılarının hızla artmasını bekliyoruz. Kredi sorgulama yurtdışında çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yurtdışında kredi başvurusunda bulunacak kişiler kendi risk raporlarını yoğun bir şekilde kontrol altında tutuyor”

Kaynak: Güneş

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Kredi Kartında Taksit Sayısı Arttı

akbank-bayram-özelKredi kartı ile yapılan eğitim ve öğrenim ücreti, mobilya ve beyaz eşya harcamalarında taksit sayısı 9’dan 12’ye çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ile “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 9 ay olarak uygulanan kredi kartı ile yapılan eğitim ve öğrenim ücreti, mobilya ve beyaz eşya harcamalarındaki taksit sayısı 12’ye yükseltildi.

Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde ise taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek. Bu süre, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda 12 ay olarak uygulanacak.

Eğitim kredilerinde vade sınırlaması kalktı

Öte yandan, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi ise 48 ayı aşamayacak.

Bu hüküm, konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında, konutun bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler için uygulanmayacak. Böylece eğitim kredilerinde vade sınırlaması kaldırılmış oldu.

Kaynak: AA

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Halkbank Yeni Konut Finansmanı Kampanyası

akbank-bayram-özelBiyolojik ihtiyaçlar dışında, ihtiyaçlar sıralamasında 1 numarada olan kuşkusuz barınma ihtiyacıdır. Eskiden zor olsa da artık bankalardan sağlanan destek ile ev almak daha da kolaylaştı.

Ülkemizin önder bankalarından olan Halk Bankası da yen bir konut kredisi sistemi oluşturarak ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştiriyor.

Halkbank son derece uzmanlaşmış ve tecrübeli bir ekiple, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine, konut üreticisi ve satıcısı konumundaki kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunuyor.

Kiracı olmak istemiyorsanız ve kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorsanız hemen bir Halkbank Şubesi’ne uğrayın ve müşteri İlişkileri Yetkilinizden konut finansmanı kredisi ile ilgili size özel avantajları öğrenin.

Yeni Konut Finansmanı Sistemi Nedir?

Yeni Konut Finansmanı Sistemi, genel olarak konut sahibi olmak isteyenlere, konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında uzun vadeli konut kredilerinin kullanılmasına dayanan ve tüketicilerin konut edinmelerini kolaylaştıran bir sistemdir.

Bunun yanında yeni konut finansmanı sisteminin, konutların yapı kalitesini ve ruhsatlı konut üretimini arttıran, ekonominin kayıt altına alınmasını sağlayan, finans sektörüne sağlıklı bir derinlik kazandıran olumlu etkileri bulunuyor.

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

50 Bin TL Konut Kredisi Çeksem Ne Kadar Öderim

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h18763Kredi geri ödeyeceğiniz miktar faiz ve vade oranlarıyla doğrudan ilişkilidir.  50 Bin TL konut kredisi çeksem ne kadar öderim sorunuza her banka farklı cevaplar verebilir.

Üst metinde bahsettiğimiz doğrultuda bizler sizler için bin TL kredi çekerseniz hangi bankada hangi faiz oranıyla ne kadar ödeme yaparsınız kısa bir araştırma yaptık ve hemen tarafınıza aktaralım.

120 Ay Vadeli Konut Kredisi Hesaplama

Denizbank’tan 50 bin TL konut kredisini 120 ay vade ile çekerseniz toplam da ödemeniz gereken rakam 92,684.56 TL olacaktır. Garanti banaksından aynı oranda vade ile kredi alırsanız % 1,14 faizle toplam geri ödemeniz 93,913.80 TL şeklinde olacaktır. Bunların yanı sıra Yapıkredi bankasından aynı vade oranıyla % 1,17 faizle 50 bin TL kredi çekerseniz geri ödemeniz gerek rakam toplam 94,234.80 TL’dir.

50 bin TL konut kredisi çeksem ne kadar öderim sorunuzun cevapları üst metinde bulunmaktadır. Sizde sıraladığımız bu bankalardan başka bir banka ile çalışmayı düşünür iseniz müşteri hizmetlerini arayarak ne kadar geri ödeme yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Finans

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Konut Ekspertiz Raporunda Neler Var

37886Banka kredisi ile ev ve konut alırken baka tarafından ekspertiz yollanmakta ve konut ekspertiz raporu doğrultusunda banka kredi miktarımızı onaylamaktadır. Bildiğiniz üzere bankalar konut değerinizin % 75’lik kısmını karşılıyor. Bu sebep ile ekspertiz raporu oldukça önemlidir.

Konut ekspertiz raporunda neler var merak ediyorsanız almayı düşündüğünüz, alacağınız konutun yasal olan değerini yansıtmaktadır. Konut ekspertiz raporunda oldukça kapsamlı bilgiler bulunmaktadır. Alacağınız evin genel tapu bilgileri, imar bilgileri, adres bilgileri ilk sayfalarda yer alır.

Ardından evin konumu, özellikleri, inşaat yılı, olumlu ve bunun yanı sıra olumsuz özellikleri, kaç katlı olduğu, fiziki durumu yıpranma var mı vs tüm özellikler sıralanır. Rapor sonuna gayrimenkul fotoğrafları, bina dış fotoğrafları, tapu fotokopisi de eklenmektedir.

Konut ekspertiz raporunda neler var, sorunuza net cevap yukarı da ki şekildedir. Banka bu rapora bağlı kalarak kredi miktarınızı belirlemekte ve onaylamaktadır. Konut ekspertiz raporunda her şeyin eksiksiz belirtildiğine dikkat edin gerekirse şikayet üzerine değiştirip düzeltebilir ve tekrar yeni rapor oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Kaynak:Finans

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Anadolubank Kredi Başvurusu

akbank-bayram-özel1997 yılında 3 şube ile tanıştığımız Anadolubank, günümüze kadar şube sayısını 116’ya çıkarmış ve kaliteli hizmetinden ödün vermeden büyümeye devam etmiştir. Anadolubank küçük ve orta ölçekli işletmeler kredi ve finansal destek vermenin yanı sıra bireysel ihtiyaç ve tüketici kredileriyle yanımızda bulunmaktadır.

Anadolubank kredi hesaplama ve detaylarından birkaç örnek sunalım. 10 bin TL ihtiyaç kredinizi % 1,60 aylık faizle ve 36 ay vade ile alabilirsiniz. Bankaya ödemeniz gereken aylık taksitler 387,31 TL ve toplam geri ödemeniz de 13.993,16 TL’dir.

Banka tarafından teminat istenmemek de ve de banka komisyonu alınmamaktadır. Masraf bedeli olarak 50 TL belirlenmiştir. Kredi yıllık maliyet oranı % 23,41 olarak sunulmaktadır. Anadolubank ’tan taşıt kredisi, konut kredisi, konut tamamlama kredisi alabilirsiniz.

Anadolubank kredi başvurusu için bankanın size en yakın şubesine gitmeniz yeterlidir. Kredi başvuru formu doldurmanız talep edilebilir. Lafı daha fazla uzatmayalım ve sizi kredinize giden yolda bırakalım. Sizde Anadolubank’ tan kredinizi alın ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın.

Kaynak: Finansgo

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Aynı Anda Kaç Kredi Çekebilirim

yasal-takipte-olanlara-krediİhtiyaç kredisi çektiniz ve sonrasında konut kredisi çekmeye karar verdiniz ya da tekrar nakit paraya gereksinim duydunuz ve ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz fakat aynı anda kaç kredi çekebilirim soru beyninizi oyalıyor ise hemen konuya açıklık getirelim.

Öncelikle ek kredi yan ikinci krediyi alabilmeniz içinde kredi notunuz oldukça önemlidir. Eğer kredi notunuz yüksek değil ortalama puan aralığında ise ek kredi talebiniz onaylanmaz. Aynı bankadan iki farklı kredi almak yerine farklı bankaya yönelebilirsiniz.

Bunun yanı sıra eğer ödemelerinizde sıkıntı yok ise bankadan ikinci kredi miktarını biraz fazla tutup alıp ilk kredi borcunuzu kapatabilir ve bu şekilde devam edebilirsiniz. Ayrıca bankanın bu sistemi onaylaması daha kolay olacaktır. Gelir durumunuz da yani bankaya sunduğunuz maaş bordosunda ki rakam da ikinci kredinin onaylanmasını etkilemektedir.

Geliriniz yüksek ise birden fazla krediyi kolaylıkla alabilirsiniz. Hemen çalışmaya başladığınız banka ile iletişime geçerek ve kredi limitinizi kaç kredi alabileceğinizi, kredi notunuzun yeterlilik durumunu sorgulamaya başlayabilirsiniz.

Kaynak: Finans

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

60 Ay Vadeli En Uygun İhtiyaç Kredisi

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h18763Aldığımız kredinin vadeleri de süreside bizim için oldukça önemlidir. Kısa vadede fazla taksit oranlarıyla yüklü taksit ödemeleri ev ekonomimize, cebimize, hayat standartlarımıza zarar verebilir bu sebeple uzun vade sürelerini tercih ediyoruz.

Banka ihtiyaç kredileri 12 aydan 24 aya sonrasında da 36 aya kadar çıkarıldı. Hatta sayılı birkaç banka 48 ay uygulamalarına geçti.

60 ay vadeli en uygun ihtiyaç kredisini arıyorsanız maalesef bulamazsınız.  Bunun nedeni 60 ay vadeli krediler yüklü miktarda olan para çekimlerinde kullanılmaktadır. Yani eğer 60 ay vade imkânından yararlanacağınız kredi çekmek istiyorsanız konut kredisi başvurusu yapmanız gerekiyor.

Şimdilik ihtiyaç kredilerinde ki en uzun vade 48 ay ve bu 48 ay vade uygulamaları Garanti bankası,  Yapıkredi bankası, Ziraat bankası ile sınırlıdır. Türkiye genelinde geriye kalan bankalar da sadece 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz.

60 ay vadeli en uygun ihtiyaç kredisi belirttiğimiz şekilde yok. İlerleyen zamanlar da belki düzenlemeler ve yeni yasalar ile bu oluşum sağlanabilir.

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Krediyle Ev Alan Azaldı

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h18763Türkiye genelinde konut satışları Ekim 2015’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 oranında artarak 104 bin 98’e yükseldi. Ancak banka kredisiyle alınan ipotekli ev sayısında düşüş oldu. İpotekli konut satışları Ekim 2015’te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 oranında azalarak 27 bin 996’ya geriledi.

Seçim öncesi beklemeye geçen talep ve bayram tatilinin etkisiyle eylülde sert düşüş kaydeden konut satışları, ekimde tekrar yükselişe geçti. “İpotekli satış” olarak kayıtlara geçen, banka Kredisiyle alınan evlerdeki azalma ise eylül ayında da devam etti. Banka kredi faizlerinin yüksekliği krediyle satılan evlerin oranını düşürüyor.

2015 yılbaşında yüzde 0,82 olan konut kredisi faiz oranları, ülkedeki politik ve güvenlik gelişmelerinin ardından ekimde 1,20’lere dayandı. Seçim sonrasında kısmi iyileşme olsa da, faizler -inşaat patronlarının dile getirdiği gibi- psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına inmediği müddetçe kredili ev alma talebinde artış olmayacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son konut satış istatistikleri, sektörün patronlarını destekler nitelikte. Nitekim Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre Ekim 2015’te yüzde 18,7 oranında azalarak 27 bin 996’ya geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı da yüzde 26,9’a düştü. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 117 konut satışı ve yüzde 21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 38,9 ile Ardahan oldu.

Türkiye genelinde konut satışları ise Ekim 2015’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 oranında artarak 104 bin 98’e yükseldi. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 468 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 17,7) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 28 konut satışı ile Ankara, 5 bin 987 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Hakkari, 18 konut ile Ardahan ve 51 konut ile Bayburt oldu.

Satışların çoğu ikinci el

Türkiye genelinde ekimde satılan 104 bin konuttan 53 bin 534 adedi ikinci el olarak satıldı. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. İkinci el konut satışlarında İstanbul 9 bin 82 konut satış adedi ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya yerleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 50 bin 564 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 48,6 olarak gerçekleşti. İlk satışlarda 9 bin 386 konut satışı ile İstanbul en yüksek paya (yüzde 18,6) sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 818 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 438 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancıya satıştaki artış sürüyor

Yabancıya yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 2 bin 236 adet oldu. Yabancıya yapılan konut satışında, Ekim 2015’te ilk sırayı 780 adet ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 567 konut satışı ile Antalya, 136 konut satışı ile Bursa, 118 konut satışı ile Yalova, 103 konut satışı ile Aydın ve 102 konut satışı ile Muğla izledi. Geçen ay Türkiye’den en çok konutu Iraklılar satın aldı. Türkiye’den 430 konut satın alan Irak’ı sırasıyla 325 konut ile Suudi Arabistan, 191 konut ile Rusya, 142 konut ile Kuveyt ve 133 konut ile İngiltere izledi.

Kaynak: Zaman

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Kredi Borcunu Erken Ödeyene İndirim Hakkı

akbank-bayram-özelKrediyle alışveriş yapan, sözleşme imzalayan tüketiciler için yeni bir dönem başladı. Örneğin bugünden itibaren kredi borcunun tamamı ya da bir kısmını erken ödeyen tüketicilere indirim yapılacak.

Tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri söz­leş­me­le­rin­de, tü­ke­ti­ci le­hi­ne ye­ni dü­zen­le­me­le­ri içe­ren “Tü­ke­ti­ci Kre­di­si Söz­leş­me­le­ri Yö­net­- me­li­ği” bu­gün yü­rür­lü­ğe gi­ri­yor.
Tüketiciye yeni kolaylık
Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’nca, Res­mi Ga­ze­te’de 22 Ma­yıs’ta ya­yım­la­nan ve yü­rür­lük ta­ri­hi  6 ay son­ra ola­rak be­lir­le­nen bu yö­net­me­lik tü­ke­ti­ci­ye önem­li hak­lar ve­ri­yor. Bun­lar için­de en önem­li baş­lık­lar­dan bi­ri kre­di bor­cu­nu er­ken öde­yen­ler­le il­gi­li. Bu­na gö­re, Tü­ke­ti­ci, va­de­si gel­me­miş bir ve­ya bir­den çok tak­sit öde­me­sin­de bu­lu­na­bi­le­cek ve­ya kre­di bor­cu­nun ta­ma­mı­nı ya da bir
kıs­mı­nı er­ken öde­ye­bi­le­cek.
Özel sistem kurulacak
Bu hal­ler­de kre­di ve­ren fai­zin ta­ma­mı­nın ve­ya bir kıs­mı­nın pe­şin ola­rak tah­sil edil­di­ği du­rum­lar da da­hil ol­mak üze­re ge­rek­li in­di­ri­mi ya­pa­cak.
Kre­di ve­ren, fai­zin ta­ma­mı ve­ya bir kıs­mı­nın pe­şin tah­sil edil­di­ği kre­di­ler­de, tü­ke­ti­ci­nin er­ken öde­me yap­ma­sı ha­lin­de ak­di fa­iz ora­nı üze­rin­den ge­rek­li in­di­ri­mi yap­mak üze­re bir sis­tem kur­mak­la yü­küm­lü ola­cak.
Kre­di­nin ta­ma­mı­nın er­ken öden­me­si tak­sit ta­ri­hin­de ya­pı­lı­yor­sa va­de­si ge­len tak­sit öde­me­si ile bir­lik­te ge­ri­ye ka­lan tak­sit tu­tar­la­rı içe­ri­sin­de­ki ana­pa­ra bor­cu ve var­sa o ta­ri­he ka­dar tah­sil edil­me­miş fa­iz, ver­gi, harç ve ben­ze­ri ya­sal yü­küm­lü­lük­ler  tah­sil edi­le­cek.

Kötü sürpriz ortadan kalktı

Be­lir­li sü­re­li kre­di söz­leş­me­si­nin şart­la­rı, tü­ke­ti­ci aley­hi­ne de­ğiş­ti­ri­le­me­ye­cek. Be­lir­siz sü­re­li söz­leş­me­ler­de ak­di fa­iz ora­nın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ha­lin­de, bu de­ği­şik­li­ğin yü­rür­lü­ğe gir­me- ­sin­den 30 gün ön­ce, tü­ke­ti­ci­ye bil­di­ri­le­cek. Tü­ke­ti­ci, bil­di­rim ta­ri­hin­den iti­ba­ren en geç 60 gün için­de bor­cun ta­ma­mı­nı öde­di­ği ve kre­di kul­lan­ma­ya son ver­di­ği tak­dir­de fa­iz ar­tı­şın­dan
et­ki­len­me­ye­cek.

303 milyar lira

2015 yı­lı Ey­lül so­nu iti­ba­riy­le va­tan­da­şın top­lam 303 mil­yar li­ra­lık tü­ke­ti­ci kre­di­si bor­cu var. Ay­rı­ca 77 mil­yar li­ra­lık da bi­rey­sel kre­di kar­tı bor­cu bi­rik­ti.

16,1 milyar lira

Yi­ne Ey­lül 2015 so­nu iti­ba­riy­le 9,5 mil­yar li­ra­lık tü­ke­ti­ci kre­di­si, 6,6 mil­yar li­ra­lık bi­rey­sel kre­di kar­tı bor­cu ya­sal ta­ki­be düş­tü. Top­lam ra­kam 16,1 mil­yar li­ra.

Cayma hakkında yeni süre 14 gün
Tü­ke­ti­ci, 14 gün için­de her­han­gi bir ge­rek­çe gös­ter­mek­si­zin ve ce­za­i şart öde­mek­si­zin tü­ke­ti­ci kre­di­si söz­leş­me­sin­den ca­ya­bi­le­cek.

Geç ödemede faiz en çok %30 fazla olacak

Te­mer­rüt ve­ya geç öde­me du­ru­mun­da tü­ke­ti­ci­den söz­leş­me­de yer alan ak­di fa­iz ora­nı­nın yüz­de 30 faz­la­sın­dan da­ha yük­sek bir oran­da ge­cik­me fai­zi tah­sil edi­le­me­ye­cek. Be­lir­li sü­re­li tü­ke­ti­ci kre­di­si söz­leş­me­le­rin­- de fa­iz ora­nı sa­bit ola­rak be­lir­le­ne­cek.

Sigorta izne bağlı

Tü­ke­ti­ci­nin ya­zı­lı ola­rak ve­ya ka­lı­cı ve­ri sak­la­yı­cı­sıy­la (çağ­rı mer­ke­zi gi­bi) açık ta­le­bi ol­mak­sı­zın kre­di ile il­gi­li si­gor­ta yap­tı­rı­la­ma­ya­cak. Tü­ke­ti­ci­nin si­gor­ta yap­tır­mak is­te­me­si ha­lin­de, is­te­di­ği si­gor­ta şir­ke­tin­den sağ­la­dı­ğı te­mi­nat, kre­di ve­ren ta­ra­fın­dan ka­bul edi­le­cek. Bu si­gor­ta­nın kre­di ko­nusuy­la, meb­lağ si­gor­ta­la­rın­da ka­lan borç tu­ta­rıy­la ve va­de­siy­le uyum­lu ol­ma­sı ge­re­ke­cek.
Kaynak: Bugün
 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Öğretmenlerin En Büyük Lüksü Tatil

konut-yatirimi-kendini-17-6-yilda-amorti-ediyor-6309291Türk Eğitim-Sen’in anketine göre öğretmenlerin yüzde 74.3’ü tatile gitmeyi, dışarıda yemek yemeyi ve alışveriş yapmayı ‘lüks’ olarak tanımlıyor. Her 4 öğretmenden biri borcunu kapatmak için evini ipotek gösterdiğini belirtiyor.

Türk eğitim-Sen’in, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 21 bin 313 kişinin katılımıyla yaptığı anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Anketin sonuçları özetle şöyle:
 Öğretmenlerin yüzde 15.3’ü aylık gelirini 2 bin 220-2 bin 500 lira, yüzde 50.9’u 2 bin 501-3 bin lira, yüzde 22.6’sı 3 bin 1-3 bin 500 lira, yüzde 11.2’si de 3 bin 501 lira ve üzeri olarak açıkladı.
 Katılımcıların yüzde 79.3’ü son 5 yıl içinde bankadan kredi çektiğini aktarırken, bunların yüzde 53.6’sı bireysel, yüzde 32.3’ü konut kredisi kullandığını kaydetti. “Kredi kartı kullanıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 16.4’ü “ara ara”, yüzde 77.6’sı “her zaman”, yüzde 6’sı “kullanmıyorum” cevabını verdi.
 Yüzde 59’u kredi kartı borcunu düzenli olarak ve borcun tamamını ödeyebildiğini, yüzde 41’i ise ödeyemediğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 86,6’sı son bir yıl içinde alım gücünde azalma olduğunu ifade etti.
 “En büyük lüksünüz nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 28.4’ü “tatile gitmek veya seyahat etmek”, yüzde 27’si “dışarıda yemek yemek”, yüzde 18.9’u “alışveriş yapmak (giyim, kişisel bakım v.b.)”, yüzde 5.4’ü “hobilerimle uğraşmak”, yüzde 2.7’si “sinemaya, tiyatroya, konsere gitmek”, yüzde 2’si “spor salonuna gitmek” yanıtını verdi.
 “Borçlarınızı kapatmak için çektiğiniz kredi karşılığı kendi evinizi ya da ailenizin evini ipotek gösterdiniz mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 25.7’si “evet”, yüzde 74.3’ü “hayır” cevabı verdi.
Atamalar yetersiz
 Ankete katılanların yüzde 88.7’si ek gösterge 3600’e yükseltilirse ve öğretmenlere yıpranma payı verildiği takdirde emekliliği hak ettiğinde emekli olacağını ifade etti.
 “Ülkemizde okullara yeterli sayıda öğretmen ataması yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 73.7’si “hayır” cevabı verdi. Ankete katılanların yüzde 70.7’si, şubatta yapılacak 30 bin atamanın yetersiz olacağını kaydetti.
Yüzde 69.9’u sözlü şiddete maruz kalıyor
Katılımcıların yüzde 41.4’ü öğrenci veya veli şiddetine, bunlardan yüzde 69.9’u ise sözlü, yüzde 19.2’si psikolojik, yüzde 10.6’sı fiziksel, yüzde 0.3’ü de cinsel şiddete maruz kaldığını aktardı. Şiddete maruz kalan öğretmenlerin yüzde 95.9’u darp ya da psikolojik durum raporu almadığını açıkladı. Şiddet mağduru öğretmenlerden yüzde 87.8’i şikayetçi olmadığını belirtti.
Kaynak: Milliyet
 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Konut Yatırımı Kendini 17.6 Yılda Amorti Ediyor

konut-yatirimi-kendini-17-6-yilda-amorti-ediyor-6309291Era Gayrimenkul, konutta amortisman süresine yönelik yaptığı araştırmada İstanbul’da ortalama konut amortisman süresinin 17,6 yıl olurken, Türkiye ortalamasının ise 18,04 yıl olduğunu açıkladı.

İstanbul’da konut amortisman süresi kısa olan ilçelerin başında Esenyurt, Tuzla, Küçükçekmeceve Pendik gelirken, bu ilçelerde amortisman süresi 13-14 yıl arasında değişiyor. ERA Gayrimenkul Franchise Geliştirme ve Satış Direktörü Kadir Tümen, Türkiye’de konut satışyarının yüzde 20’sinin İstanbul genelinde yapıldığını ifade etti. Tümen, konut kredisi faiz oranlarının düşüş trendine girmesiyle amortisman sürelerinin de kısalacğını, gayrimenkul alımının en önemli yatırımlardan olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Esenyurt, Küçükçekmece, Tuzla ve Pendik’in yanı sıra merkezde yer alan Şişli’de amortisman süresinin  16 yıl olduğunu anlatan Tümen, ilçenin merkezi bölgeler arasında yatırım  yapılabilecek en uygun lokasyon olduğunu söyledi.

Yılda % 16 getiriyor

Gayrimenkul yatırımlarının dolar, borsa, altın ve benzeri yatırım  araçları karşılaştırıldığında kısa-orta ve uzun vade gibi bütün dönemlerde  yatırımcısına kar sağladığının altını çizen Tümen, gayrimenkulün yatırımcısına  yıllık yüzde 16’lık bir getiri sağladığını dile getirdi. Tümen, “Bu oran diğer yatırım araçlarının riskleri göz önünde  bulundurulduğunda iyi bir oran. Örneğin, eçen yıla baktığımızda dolar en fazla  getiri sağlayan yatırım aracı olmuş fakat son 3 ayda kurun hareketsizliği ve aşağı yönlü seyri doların gayrimenkulün getirisinin altında kalmasına neden oldu” dedi.

Batı’ya doğru süre kısalıyor
Tümen, illerde konut amortisman sürelerinden bahsederek, Doğu Anadolu Bölgesi ile Gaziantepve Şanlıurfa ili  dışında kalan Güneydoğu illerinde amortisman sürelerinin uzun olduğunu dile  getirdi. Adana, Antalya, Bursa, İstanbul ve Ankara’da amortisman sürelerinin  kısaldığını belirten Tümen, doğu illerinde kira değerlerinin ise yükseldiğini anlattı.
Kaynak: Milliyet
 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

İş Bankası Konut Kredisi 120 Vade İle 80000 TL Kredi

37886

İş Bankası konut kredileri vade seçeneklerini çoğaltarak kolay bir şekilde kredilerinizi ödemelerinizi sağlıyor. İŞ Bankası geleneksel konut kredilerini 80 bin TL’ye kadar alabilir ve hayalinizdeki eve kavuşabilirsiniz.

İş Bankası konut kredilerinde en düşük dosya masrafları belirlenmektedir. Bu sayede işlemleriniz kolay bir şekilde yapılmaktadır. İş Bankası kredileri ile birlikte siz de en uygun kredilerinizi alabilirsiniz. İş Bankası kredileri için şubelere geliniz.

120 vade ile 80000 tl kredi için diğer banka kredi faiz oranları

Peşin Faizli Kiracıya Mortgage 

Oran: % 1,14
Tutar: 67.214,26 TL    1.226,79 TL/Ay    149.869,26 TL    ?

Kentsel Dönüşüm Kredisi 

Önemli Not: Sadece kentsel dönüşüme tabi konutlar için geçerlidir.    Oran: % 1,19
Tutar: 70.676,21 TL    1.255,64 TL/Ay    151.831,97 TL    ?

Sabit Faizli Mortgage 

Oran: % 1,24
Tutar: 74.176,85 TL    1.284,81 TL/Ay    155.231,85 T

Kaynak: 365kredi

 

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Konut Kredisinin Diğer Kredilerden Farkı Ne?

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h1876330 yıla varan vadelerle uzun süreli borçlanma imkanı sunan bankalar, farklı kampanyalar ve bütçeye uygun seçeneklerle tüketicileri ev sahibi olma şansı tanır.

30 yıla varan vadelerle uzun süreli borçlanma imkanı sunan bankalar, farklı kampanyalar ve bütçeye uygun seçeneklerle tüketicileri ev sahibi olma şansı tanır. Kampanya kapsamında satın alınacak evin değerinin %75’ine kadar kredi kullanılabilir. Kalan %25’lik kısım tüketici tarafından nakit olarak karşılanır. Konut kredisinden yararlanabilmek için banka, satın alınacak evi kullandırılacak krediye teminat olarak ipotek olarak alır. Kredi bitiminde evin üzerindeki ipoteğin kaldırılarak, borç sahibinin adına tahsis edilmesi gerekir. Her ne kadar satın alınacak ev için konut kredisi kullanmak ilk akla gelen seçenek olsa da aslında kullanılacak kredinin tutarına bakmak gerekir. 30 bin TL ve üzerindeki krediler için konut kredisi kullanmak, tüketici için daha avantajlı olacaktır. KrediPazari.com’un verdiği bilgilere göre, konut kredisinin diğer kredilerden farkı şu şekilde sıralanabilir:

Konut Kredisinin Diğer Kredilerden Farkı

Konut kredisi faiz oranları diğer bireysel krediler içinde faiz oranı en düşük kredi türüdür. Kredi vadesi 30 yıla kadar uzar. İhtiyaç kredilerinde maksimum vade 36 ay, taşıt kredilerinde ise 48 aydır. Ödemeler vade uzadıkça düşer ve kira öder gibi ev sahibi olmak mümkündür. Kredi kullandırım sırasında yapılan hayat sigortası ile kullanılan kredi koruma altına alınır. Krediyi kullanan kişinin vefatı durumunda borç varislere intikal etmez, kalan borç sigorta fonu tarafından karşılanır

Konut kredisi ürünleri çeşitliliği fazladır. Böylece bütçeye uygun kredi kullanma kolaylığı vardır. Kredi taksitleri kullanılan kredi vadesi boyunca sabittir, değişmez. Kredi faiz oranları düştüğünde refinansman yapılarak düşük faizden krediye devam etme şansı vardır. Ancak borç sahibinin kalan vade ve borç tutarına bakarak konut kredisi hesaplama yapması ve buna göre refinansmana karar vermesi gerekiyor. Örnek olarak 7 yıl vadeyle alınan bir kredinin 5 yılı ödenmişse kalan 2 yıl için refinansman yapmak karlı bir işlem olmayabilir. Kredinin faizi ilk yıllarda borçtan tahsis edildiği için zaten ilk 5 yılda faizin önemli bir kısmı ödenmiş olacaktır. Refinansman işleminde mevcut kredi kapatılır ve yerine yeni faiz oranıyla yeni bir kredi açılır. Yeni kredi için alınacak masraflar dahil edilerek refinansmana karar vermek gerekir.

Kaynak: Emlaklansman

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Kredi Çıkartan Kimseler Kredi Çıkmayana Kredi Çıkartıyor

akbank-bayram-özelBanka kredi aşaması bazen hatta çoğu zaman tahmin ettiğimiz kadar kolay olmuyor. Zaman kaybı yaşıyor ve buna rağmen kredimizi bankadan alamıyoruz. Bu devrede kredi çıkartılır diyen kişi ve firmalardan yardım alabilirsiniz.

Kredi çıkartılır diye sektöre giriş yapan firmalar; bankaların çalışma sistemleri hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyorlar. Kampanya süreçleri ne zaman başlıyor ve bitiyor, banka hangi şartlar da kredi veriyor, kredi notunuzun doğrultusunda hangi krediyi alabilirisiniz tüm bu soruların cevaplarını size sunabilir ve kredi çıkarmasını kolaylaştırabilirler. Eğer sizde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ve zamanınız yok ise hatta kredinizin banka tarafından onaylanması ise danışmanlık yapan bu firma ve kişilerden yardım alabilirsiniz. Sizin verdiğiniz yetki ile kredi başvurunuzu yaparak onaylanmasını sağlıyorlar.

Kredi çıkartanlardan yararlanarak kredi alan kişi sayısı geniş bir kitleden oluşmaktadır. Sizde bu sistemden yararlanarak ihtiyacınız olan krediyi alabilirsiniz. Ayrıca talep fazla olduğu için sektör hızla yayılmaktadır sizde bu sebeple her ilden bu işi yapan kişilere ve firmalara rahatça ulaşabilirsiniz.

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Vakıfbank Yeni yıl Kredisi Olarak Hazır

akbank-bayram-özelVakıfbank yılbaşı kredileri ile birlikte yeni yıla sevdiklerinizle birlikte girebilirsiniz. Bu sayede borçlarınızı ödemiş bir şekilde ve esnek ödeme planlarıyla 2016 yılına mutlu bir şekilde girmeniz mümkün olmaktadır. 

Vakıfbank yılbaşı kredileri ile birlikte yeni yıla sevdiklerinizle birlikte girebilirsiniz. Bu sayede borçlarınızı ödemiş bir şekilde ve esnek ödeme planlarıyla 2016 yılına mutlu bir şekilde girmeniz mümkün olmaktadır. Vakıfbank kredi ürünleri içerisinde bulunan kampanyalardan yararlanabilmek için size en yakın Vakıfbank şubesine gidebilirsiniz. Bu şubelerde bulunan müşteri temsilcileri krediler hakkında sizlere bilgi vermektedir.

Vakıfbank Yılbaşı Kredisi Faiz Oranları

Bu kredilerin içeriğinde faiz oranları ve vade sayıları da oldukça önemlidir. 9 aydan başlayan ve 36 aya kadar çıkan vade oranları sayesinde kredilerinizi rahat bir şekilde ödeyebilirsiniz. Vakıfbank kredi hesaplama bölümünde bulunan kredi hesaplama sekmesi ile birlikte aylık faiz ve vade oranlarını değerlendirebilir ve bütçenize zarar vermeden en uygun ödeme planının hangisi olduğunu görebilirsiniz. Vakıfbank kredilerinin faiz oranları da 1,35 olarak belirlenmiştir. Kredilerinizi 20 bin  TL’ye kadar alabilirsiniz.

Vakıfbank Yılbaşı Kredisi

Bu sayede ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve kredi olanaklarından geniş bir şekilde yararlanabilirsiniz. Kredilerin en önemli özelliği ise bu sayede bulunur. Vakıfbank kredileri herkes için uygun seçenekleri içermektedir.

Kaynak: 365 kred

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

ING Bank Konut Kredisi 120 Vade İle 90000 TL Kredi

akbank-bayram-özelING Bank konut kredileri alanında da birbirinden avantajlı ödeme şekilleri içermektedir. 120 aylık vadeler ile birlikte 90 bin TL’lik kredilerinizi alabilir ve kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Bu ödemelerde bulunan faiz oranlarında yer alan özel ödeme koşullarından da yararlanabilirsiniz.

ING Bank konut kredilerinde kefilsiz bir şekilde evraklarınızı tamamlayabilir ve uygun ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

ING Bank Konut Kredisi 120 vade ile 90000 tl kredi

Kredi Adı    Konut Kredisi
Kredi Tutarı    90.000 TL
Vade    120 Ay
Faiz Oranı    % 1,25
Aylık Ödeme    1.452,01 TL

ING Bank diğer kredi seçenekleri

Yeni Taşıt Kampanyası
% 1,04    3 ay    48 ay
2. El Taşıt Kredisi
% 1,04    3 ay    48 ay
Konut Kredisi
% 1,18    3 ay    120 ay
En uygun Özel İhtiyaç Kredisi
% 1,38    3 ay    36 ay
Ertelemeli Kredi
% 1,44    36 ay    36 ay
İhtiyaç Kredisi
% 2,02    3 ay    36 ay

ING Bank Hakkında

14 Aralık 2007 tarihinde ING Grubu’nun Oyak Bank’ın %100 hissesini satın almasıyla ING Bank Türkiye tarihçesi başladı.

19 Haziran 2007 tarihinde ING ile Oyak Grubu, Oyak Bank’ın yüzde yüz hissesinin ING’ye satışı konusunda anlaşmaya varmış, 14 Aralık 2007 tarihinde satış ile ilgili BDDK onayı alınmasının ardından 24 Aralık 2007 tarihinde satış işlemleri tamamlanarak Oyak Bank ING Grup çatısı altına girmiştir.

Uluslararası en büyük finans kuruluşları arasında yer alan ING Grubu, 150 yıldır bankacılık, sigortacılık, varlık yönetimi alanlarında, bireysel ve kurumsal müşterilere geniş kapsamlı ürünler ve hizmetler sunan, dünyanın lider finansal hizmet kuruluşlarından biridir. Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Avustralya’ya 50’yi aşkın ülkede, 85 milyon müşterisi ve 125.000 çalışanı olan Hollanda kökenli Grup, Interbrand’ın 2007’nin en iyi 100 marka sıralamasında 81. sırada, Fortune Global 500 listesinde en büyük 500 şirket sıralamasında ise 7. sırada yer almaktadır.

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

HSBC Taşıt Kredisi 48 Vade İle 50.000 TL Kredi

Fea0007571 HSBC Islington

Fea0007571
HSBC Islington

HSBC taşıt kredisi sayesinde 48 ay üzerinden kredi alabilirsiniz. Bu kredinin 50 bin TL olarak verilmesi sıfır km bir araç alımınızı da kolaylaştırır.

Kredilerin bu açıdan uygun faiz oranları içermesi de bireysel ve ticari olarak alınabilen araç kredilerini kolaylaştırır. HSBC taşıt kredisinde teminat olarak aracınızı gösterebilirsiniz.

Bunun yanı sıra kredi notunuzun uygun olması durumunda kredi faiz indirimlerinden yararlanmak da mümkün olur.

HSBC taşıt Kredisi 48 vade ile 50.000 tl kredi

Faiz Oranı    % 1,21
Faiz Tutarı    19.779,69 TL KKDF ve BSMV dahil
Diğer Masraflar    0,00 TL
Toplam Ödeme    69.779,69 TL

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Garanti Bankası Öğretmenlere Özel Konut Kredisi Fırsatı

akbank-bayram-özelÜlkemizin lide bankalarından  Garanti Bankası, en değerli meslek gruplarından öğretmenlerin yüzünü güldürecek yeni bir kampanya yapıyor. Hayatımızın büyük kısmını geçirdiğimiz okul dönemimizde üzerimizde en büyük emeği olan öğretmenlerimiz Garanti Bankası tarafından yapılan kredi kampanyası ile daha kolay ev sahibi olacak.

Müşterilerinizin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle, sektörün liderlerinden olan Garanti Bankası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere özel  hayata geçirdiği Mortgage kampanyasıyla, avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. 2 Kasım – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında, ev sahibi olmayı düşünen tüm öğretmenler ve eşlerinin yararlanabileceği kampanya kapsamında, konut kredisi kullananlar avantajlı faiz oranlarının yanı sıra 250 TL hediye Bonus kazanıyor.

Öğretmenlere özel mortgage kampanyasından yararlanmak isteyenler, Garanti şubelerine giderek, 444 EVİM (444 3846) hattını arayarak ya da www.garantimortgage.com’a tıklayarak bilgi alıp, başvuruda bulunabiliyor.

Kaynak: Borsakredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Denizbank Konut Kredisi 120 Ay Vade İle 150.000 TL Kredi

37886Denizbank konut kredilerinin mortgage ile birlikte verilmesi sayesinde 120 aylık vadeler ile birlikte 150.000 TL oranında kredi alabilirsiniz.

Kredilerinizin genel olarak bu şekilde hızlıca alınması size zaman kazandırmaktadır. Kredinin yıllık maliyet faizi ve aylık faiz oranları da 1,25 – 1,40 arasında değişmektedir.

Faiz oranlarından hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabilmek için Denizbank şubelerine gelebilir veya Denizbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Denizbank Konut Kredisi 120 ay vade ile 150.000 tl kredi

Aylık Taksit    2.354 TL
Toplam Masraf    1.506 TL
Faiz Oranı    %1,19
Toplam Maliyet    284.024 TL

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Akbank Konut Kredisi 60 Ay ve 120 Vadeli 50-100 Bin TL Kredi

37886Akbank Konut Kredisi 60 ay vade ile 50.000 tl kredi

Akbank konut kredisini 60 ay vadeler ile alarak 50.000 TL üzerinden ödemeniz mümkün olmaktadır. Bu sayede gerekli durumlar için masraflarınızı karşılayabilir ve gerekli olan bütün durumlarda işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Akbank konut kredileri arasında bulunan bu indirimleri 1,35 faiz oranları ile birlikte ödemek de mümkün olmaktadır. Ödemelerinizi banka sistemi üzerinden hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Gerekli evrakları da temin edebilirsiniz.

Akbank Konut Kredisi 60 ay vade ile 100 bin tl kredi

Akbank konut kredilerinin 60 aylık vadeler ile olması ödemelerde kolaylık sağlamaktadır. Bu kredilerinizi 100.000 TL olarak alarak bütün konutların yenilenmesi için olan bir kampanyadan yararlanabilirsiniz. Bu kampanyalar sayesinde gerekli olan bütün işlemleriniz hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Ödemeleriniz de esnek bir şekilde yapılabilmektedir.

Bu işlemlerin gerçek bir şekilde olabilmesi için dikkatli bir araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalar sayesinde hemen hızlı bir şekilde kredilerinizi alabilir ve konut ödemelerinizi kira öder gibi yapabilirsiniz. Ödemeler ile birlikte hemen başvurun.

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati

Finansbank Evini Değiştiren Konut Kredisi

37886Müşterileri için en uygun çözümleri sunan bankalardan olan Finansbank, ev sahibi olmanız için yine en uygun fırsatı sunuyor.

Finansbank’ın sunduğu yeni konut kredisi fırsatı Evini Değiştiren Konut Kredisi ile eski evinizin satılmasını beklemeden yeni evinize sahip olabilirsiniz. Üstelik satın alacağınız yeni ev için peşinat ödemeden ekspertiz değerinin %100’üne kadar kredi kullanabilirsiniz.

Finansbank Evini Değiştiren Konut Kredisi kapsamında, Kredinizi TL cinsinden kullanabilirsiniz ve 180 aya kadar vadelendirebilirsiniz,faiz oranı sabit ile ödemelerinizin tutarını öngörebilirsiniz.
Yeni alacağınız evin ekspertiz değerinin %100’üne kadar kredi kullanabilmenize olanak sağlayan Finansbank Evini Değiştiren Konut Kredisi fırsatı ile kredinizin ödeme planına 12,24 veya 36. taksite koyacağınız balon ödeme ile mevcut evinizi dilediğiniz koşullarda ve dilediğiniz zaman diliminde satabilirsiniz.

Finansbank Evini Değiştiren Konut Kredisi Başvurunuzu aşağıdaki belgeleri getirerek hızla sonuçlandırabilirsiniz:
Satın alınacak ve mevcut konutun tapu fotokopileri
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı)
Güncel tarihli herhangi bir fatura
Maaş bordrosu veya gelir belgesi

Kaynak: 365kredi

 • Del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmark
 • StumbleUpon
 • Technorati